Mokinių tarybos atstovai forume “Mokinių balsas”
 Taigi, mūsų mokinių balsas:
  “Į renginį vykome norėdami susipažinti su kitų mokyklų mokiniais, pasidalinti idėjomis. Konferencijoje mus supažindino su pilietiškumu, savanorystės ,,meniu‘‘, kalbėjomės, ką galėtumėme pakeisti, kad Vilnius būtų gražesnis.         Kilo daug beprotiškų idėjų, noras jas įgyvendinti, nebijoti klausti ir prašyti. Daug diskutavome apie mokinius ir ko jiems reikia, kad mokykla būtų jaukesnė. Mūsų mokykloje norėtume, kad būtų daugiau bendradarbiaujama su kitomis mokyklomis, vyktų daugiau akcijų, renginių, pamokėlių apie pilietiškumą, mokiniai būtų plačiau informuojami apie jaunimo centrus”.   
                                                            Balsai iš 8a klasės – Godos ir Aistės
Vasario 4 d. Vilniaus miesto savivaldybėje Lietuvos moksleivių sąjungos surengtame forume
„Mokinių balsas“ dalyvavo mūsų mokyklos Mokinių tarybos atstovės, 8a klasės mokinės Goda
Šalkevičiūtė, Saulė Šeriakovaitė ir Aistė Pateckytė. Mokiniai kartu su Vilniaus miesto meru Artūru
Zuoku diskutavo aktualiomis temomis.
Realios problemos ir klausimai buvo aptariami susibūrus į darbo grupes. Mokinai bendravo, tarėsi,
mokėsi kelti problemas ir siūlyti sprendimo būdus. Moksleivės tikisi, kad mintys, išsakytos forume,
bus išgirstos, o problemos sprendžiamos.
Mokinių tarybos nariai
Mokinių tarybos nuostatai
MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI

I. Mokyklos mokinių taryba – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti mokinių interesams: sprendžiant kai kuriuos ugdymo klausimus, organizuojant renginius mokyklos bendruomenei, rengiant jaunimo projektus, skatinant kitas jaunimo iniciatyvas.

II. Tarybos tikslas: Skatinti mokinių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą ir įtaką mokyklos bendruomenėje.    
Tarybos uždaviniai:• Rūpintis turtingu mokinių laisvalaikiu.• Padėti mokyklos administracijai spręsti įvairias mokinių problemas mokykloje.• Atstovauti savo mokyklą įvairiuose renginiuose savivaldybėje.• Dalyvauti prevencinėje veikloje.
III. Mokinių tarybos nariai.
Mokyklos mokinių taryboje turi būti klasės seniūnas ir norintys, pažangūs 5 – 10 klasių moksleiviai. Mokyklos mokinių tarybą sudaro ne daugiau kaip 20 mokyklos mokinių. Kandidatai šalinami iš tarybos bendru tarybos narių sutarimu už rimtus nusižengimus (pvz. Mokyklos vardo žeminimas, tarybos posėdžių nelankymas, pavestų užduočių piktybiškas neatlikimas ir pan.).  Nauji nariai priimami mokslo metų pradžioje.          
Mokinių tarybos veiklą koordinuoja geografijos vyr. mokytoja Lina Mažukėlė.