Tęsiasi ketvirtokų kelionė į penktą klasę…
  Vykdant mokyklos projektą “Kelionė į penktą klasę” sausio 31 d. per ketvirtą pamoką į technologijų   kabinetą atėjo 4B klasės mokiniai. Technologijų mokytojas ekspertas Rolandas Matulevičius mokiniams parodė kabineto įrangą bei pademonstravo įvairius įrankius, su kuriais teks darbuotis penktoje klasėje.  Mokiniai noriai gamino žaisliukus – suktukus: šlifavo plokštumą ir pagaliukus, gręžė faneroje skyles, nuspalvino gaminio plokštumas. 
Po to vyko turnyras – žaidimas!
4A klasės mokinių kelionė į penktą klasę
Mokykloje vyksta projektas, kurio metu ketvirtų klasių mokiniai keliauja į dalykininkų  kabinetus. Sausio 24 dieną 4A klasės mokiniai per ketvirtą pamoką atėjo į technologijų 110 kabinetą. Technologijų mokytojas ekspertas Rolandas Matulevičius mokiniams demonstravo įvairius įrankius bei parodė mokinių sukurtus ir pagamintus dirbinius. Po ekskursijos mokiniai technologijų kabinete dirbo su pjūklais, šlifavimo priemonėmis, gręžimo staklėmis ir pasigamino spalvingus ir įspūdingus žaisliukus – suktukus!
Vidaus patalpų remontas
2010-2011m. mokykloje vyko ir vidaus patalpų remonto darbai, finansuoti iš Vilniaus miesto
savivaldybės biudžeto.
Jų metu suremontuoti mokyklos koridoriai, pakeistos visų kabinetų durys, renovuota santechnika,
pakeistos kriauklės kabinetuose.
Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
Pastatas po renovacijos
Pastatas prieš renovaciją
2009-2010m. vyko „Spindulio” pagrindinės mokyklos
pastato renovacija, pagal priemonę „Viešosios paskirties
pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu”. Finansavimas skirtas
iš Europos Sąjungos lėšų.
Buvo rekonstruotos mokyklos pastato išorės sienos, jas
apšiltinant, pakeista stogo danga, rekonstruota šildymo,
vėdinimo, apšvietimo sistemos, pakeisti likusieji mediniai
langai, pakeista sporto salės grindų danga, stiklo blokelių
sienos, pakeistos mokyklos išorės durys.
Įgyvendintos energiją taupančios priemonės, sumažinti energijos suvartojimai, pagerintos
sanitarinės higieninės sąlygos patalpose.
Mokyklų tobulinimo programa (MTP plius)
2009-2011 m. LR Švietimo ir mokslo ministerijos „Mokyklų tobulinimo programos
plius” ( MTP plius) projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas”.
Mokykla aprūpinta nauja įranga ir baldais: įrengtos kompiuterizuotos mokytojų
darbo vietos, gauti nauji kompiuteriniai stalai mokytojams, mokiniams, kėdės,
knygų, dokumentų lentynos, spintos, mokyklinių baldų komplektai, stacionarūs,
nešiojami kompiuteriai, projektoriai ir dokumentų kameros, spausdinimo, kopijavimo aparatai,
interaktyvioji lenta, magnetinės lentos.