Inovacijų diena mokytojams
2019-02-28 
nuo 14:30
ketvirtadienį
211 kabinetas
Tema paskelbta dienyne.(dalyvavimas būtinas)
Tobulėkime visi.​
P.S. Individualios konsultacijos ir praeitos paskaitos praktinis išbandymas 14:00-14:30
Inovacijų diena mokytojams
2019-01-31 
nuo 14:00
211 kabinetas
Tema paskelbta dienyne.
(dalyvavimas būtinas)
Tobulėkime visi.​
Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto pagalba
Sveikatos priežiūros mokykloje tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika. 
 Progimnazijos sveikatos priežiūros specialisto veikla: 
  •  Sveikatos ugdymo ir mokymo veiklų inicijavimas ir vykdymas, prevencinių/ švietėjiškų akcijų organizavimas. 
  • Konsultacijos mokytojams, mokiniams, tėvams sveikatos išsaugojimo klausimais.  
  • Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos bei asmens higienos įgūdžius. 
  • Pirmosios pagalbos teikimas pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų bei kitais nenumatytais atvejais. 
  • Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra.
  • Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes. 
  • Bendradarbiavimas su progimnazijos bendruomene, psichologinės bei socialinės pedagoginės pagalbos specialistais.
  • Dalyvavimas progimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje. 
Sveikiname 2018 Metų Mokytoją!
Mokykloje turime labai gražią tradiciją. Kiekvienų metų pabaigoje, Didžiųjų švenčių sūkuryje, kai atostogauja mokiniai, susirinkti į Kalėdinę popietę, apibendrinti praeinančius metus, pasišnekėti, pasidžiaugti nuveiktais darbais, nusibrėžti gaires ateinantiems metams. Ir išsirinkti progimnazijos Metų Mokytoją.  

2018 m. ja tapo geografijos ir gamtos vyresnioji mokytoja 
Lina Mažukėlė  
Nuoširdžiausi kolegų sveikinimai!
O palydėti nueinančius metus ir žengti žingsnį Naujųjų link mums padėjo Perkusijos studija “Afrikos būgnai”.  Per 1 užsiėmimo valandą būgnais, ne bet kokiais, o iš Afrikos :) išmoko groti visi mokytojai. Net tie, kurie savo rankose nėra laikę jokio muzikos instrumento. O čia djembe būgnais grojo kiekvienas! Ačiū būgnų mokytojams už galimybę vidury žiemos nukeliauti į Afrikos džiungles.
Metodinės tarybos veiklos kryptys 2018 – 2019 m. m.
2018-2019 MOKSLO METŲ METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PRIORITETAS    
 UGDYMO IR UGDYMOSI KOKYBĖS GERINIMAS, EMOCINĖS APLINKOS GERINIMAS

1 TIKSLAS. UGDYMO PROCESO GERINIMAS, SIEKIANT KIEKVIENO MOKINIO ASMENINĖS PAŽANGOS. UŽDAVINIAI: 
 1.      Nuolat mokytis su kitais ir iš kitų, dalintis patirtimi, siekiant mokytojų asmeninio tobulėjimo. 2.      Gerinti pamokos organizavimą, siekiant kiekvieno mokinio pažangos.   

 2 TIKSLAS. MIKROKLIMATO GERINIMAS 
 UŽDAVINIAI: 
 1.      Vertybių, vienijančių progimnazijos bendruomenę, puoselėjimas. 
 2.      Prevencinių programų integravimas į ugdymo procesą. 
 3.      Tvirtos patyčių prevencijos kultūros formavimas.   

 3 TIKSLAS. EDUKACINIŲ APLINKŲ, ATITINKANČIŲ MOKINIŲ UGDYMO(SI) POREIKIUS, KŪRIMAS UŽDAVINIAI: 
 1.      Mokyklos erdvių turtinimas ir panaudojimas ugdymo procese. 
 2.      Mokyklos aplinkų panaudojimas sveikos gyvensenos įpročiams formuoti. 
 3.      Patrauklesnės poilsio aplinkos kūrimas.  

 4 TIKSLAS. TOBULINTI IR PLĖTOTI MOKYTOJŲ KOMPETENCIJAS. 
 1.      Gerosios patirties sklaida. 
 2.      Pedagoginio darbo savianalizė. 
 3.      Dalijimosi gerąja patirtimi su mokyklomis partnerėmis organizavimas. 
 4.      Pagalbos mažesnę darbo patirtį turintiems kolegoms teikimas.   
Tėvų komitetas 2018-2019 m.m.
Pm I grupė, Beta Svilainė
Pm II grupė, Natalija Struckienė 
1A klasė,  Aistė Konarskienė 
1B klasė, Veronika Černienė 
1C klasė, Janina Dyman – Šilobritienė  
1D klasė, Andrius Brazas   
2A klasė, Antanaitis Tomas 
2B klasė, Aurelijus Guogis ir Eglė Guogė    
2C klasė, Erika Pavarotnikaitė 
2D klasė, Eugenijus Kožanas 
3A klasė, Gintaras Riauba 
3B klasė, Jovita Subačienė 
3C klasė, Leonora Žilinskė
4A klasė, Neringa Žemaitytė 
4B klasė, Agnė Spalinskienė 
4C klasė Jurgita Balkienė 
5A  klasė, Mindaugas Užkuraitis
5B klasė, Olga Šubonis 
6A klasė, Gabija Kalvelytė-Silienė, Inga Gerulskienė 
6B klasė, Ramunė Meškienė 
7A klasė, Inga Martinaitytė 
7B  klasė, Neringa Kaselytė 
8A klasė, Birutė Suchockienė 
Gerbiami Tėvų komiteto nariai,
2018 m. spalio 25 d. 18 val. kviečiame Jus 
į pirmąjį mūsų susitikimą šiais mokslo metais. 
Aptarsime Jums rūpimus ir bendrus mokyklos klausimus, išklausysime Jūsų lūkesčius, pastebėjimus. Pokalbyje dalyvaus progimnazijos administracija ir specialistai. 
Susirinkimas vyks 206 kabinete.
                                                   Pagarbiai 
                                       Progimnazijos direktorė Vilija Mozurienė
Metodinė taryba 2018-2019 m.m.
“Spindulio” progimnazijos metodinė taryba:       
  
 Pirmininkė – Jurgita Zenevičiūtė, matematikos mokytoja metodininkė;
 Nariai:   
                        Virginija Baranauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
                        Jurgita Perednienė, lietuvių kalbos mokytoja;
                        Neringa Vaitiekūnienė, istorijos vyr. mokytoja;
                        Lina Gubanovienė, muzikos vyr. mokytoja;
                        Lina Povilionienė, socialinė  vyr. pedagogė.
Mokytojų edukacija. Duona kasdieninė.
    Pavadinimą galima suprasti ir tiesiogine, ir perkeltine prasme. Gal ir keistai mokiniams skambės, bet mokytojai mokosi kasdien, ir nesvarbu, kiek ir kokius universitetus yra baigę. Mokosi kartu su savo mokiniais, mokosi iš mokinių, mokosi visur ir iš bet kokių situacijų. Taip vieną gražią bobų vasaros penktadienio popietę “Spindulio” progimnazijos mokytojai mokėsi…kepti duoną. Tokią, kokią kepdavo kaime mūsų močiutės – paprastą, ruginę, be jokių kvapiklių ir emulsiklių. 
    Lankėmės vieninteliame Baltijos šalyse esančiame Arklio muziejuje, įsikūrusiame Niūronių kaime, netoli Anykščių. Čia, aukštaitiškoje troboje,  vyko etninės kultūros pamoka mokytojams. Sodybos šeimininkė Rita vaizdžiai pasakojo apie senuosius lietuvių duonos kepimo, valgymo papročius, virtuvės rakandus, šeimos tradicijas. O įdomiausia šios pamokos dalis – galimybė patiems susiformuoti duonos kepaliuką ir “pašauti” į karštą duonkepę krosnį. Miesto žmogui – tai beveik magiškas, sakralinis ritualas. 
   Ne mažiau įdomi buvo ir pati Arklio muziejaus ekspozicija, senasis autentiškas kaimo gyvenimas. 
   Vakarėjant apsilankėme poeto Antano Baranausko išgarsintame Anykščių šilelyje, pasivaikščiojome Medžių lajų taku, pasigrožėjome rudenėjančia gamta.
    Ko išmokome? Tiesiog pabėgome nuo miesto šurmulio, pabuvome drauge, pailsėjome, “pasikrovėme” gerų emocijų ir nuotaikos ir…valgėme pačių išsikeptą duoną…
Pagalbos mokiniui specialistų darbo laikas
     Lina Povilionienė – socialinė pedagogė,  203 kab.

    Pirmadienis          
8.00 – 15.30 val.;     konsultacija   9.00 – 13.00 val.;     
    Antradienis            8.00 – 15.30 val.;    konsultacija   9.00 – 13.00 val.;
    Trečiadienis           8.00 – 15.30 val.;     konsultacija   9.00 – 13.00 val.;
    Ketvirtadienis       8.00 – 15.30 val.;     konsultacija   9.00 – 13.00 val.; 
    Penktadienis         8.00 – 15.00 val.;     konsultacija   9.00 – 13.00 val. 
   Daiva Čižikienė –  specialioji pedagogė,  223 kab.

     Pirmadienis
         11.55 – 13.45 val.;  Konsultacija tėvams – 13.45 – 14.45 val.   
     Antradienis            8.50 –   9.50 val.
     Trečiadienis            8.00 –  9.50  val.;  Konsultacija tėvams- 12.50 – 14.20 val.
     Ketvirtadienis        8.50 –   9.50 val.
     Penktadienis          8.00 –   8.55 val.; 9.50 – 11.50 val.
   Raminta Beinerytė – psichologė, 115 kab.

    Antradienis              
8.00 – 16.30 val.
    Trečiadienis              8.00 - 12.00 val.konsultacija tėvams 16.00 -18.00 val.
    Ketvirtadienis           8.00 – 16.00 val. 
    Penktadienis             8.00 – 16.00 val.
   Marta Vitienė – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, 112 kab.
El.paštas: marta.vitiene@vvsb.lt, tel.: +370 659 71 101 

    Pirmadienis 
                       7.00 – 17.00 val.
    Antradienis                      12.30 – 17.00 val.
    Ketvirtadienis                    7.00 – 17.00 val.
    Penktadienis                      7.00 – 12.00 val.
  Kristina Urbutytė – logopedė, 217 kab.

    Pirmadienis                     13.00 – 17.30 val.
    Antradienis                      12.00 – 16.30 val.
    Trečiadienis                     13.30 – 17.30 val.
    Ketvirtadienis                  13.30 – 17.30 val.

       Pietų pertrauka
     
      13.00 – 13.30 val.

    Pietų pertrauka           
   12.00 – 12.30 val.
Progimnazijos mokytojai 2018-2019 m.m.
PRIEŠMOKYKLINIŲ GRUPIŲ MOKYTOJOS:
Ramunė  Klymantienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė  - II PM grupė, 120 kab.
Kristina Povilavičienė, priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja – II PM grupė, 120 kab.
Vida Strazdienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – I PM grupė, 222 kab.
Diana Malkauskienė, priešmokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja – I PM grupė, 222 kab.

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJOS:
Vika Orlienė, mokytoja1A klasė, 119 kab.
Diana Petruškienė, mokytoja – 1B klasė, 219 kab.
Asta Aleksienė, mokytoja – 1C klasė, 201 kab.
Diana Malkauskienė, mokytoja – 1D klasė, 212 kab.
Vilija Virginija Poškienė, vyr. mokytoja – 2 A klasė, 220 kab.
Alma Venslovaitė, mokytoja  - 2 B klasė, 118 kab.
Dileta Opulskytė,  mokytoja – 2C klasė, 216 kab.
Daiva Kudulytė,  mokytoja -2D klasė, 215 kab.
Jūratė Mineikienė,  vyr. mokytoja -  3A klasė, 119 kab.
Virginija Baranauskienė, mokytoja metodininkė – 3B klasė, 218 kab.
Gailutė Rulevičienė, vyr. mokytoja – 3 C klasė, 220 kab.
Erika Bartusevičienė, mokytoja,  4 A klasė, 117 kab.
Sonata Grėbliūnaitė, mokytoja  – 4B klasė, 106 kab.
Irma Zmejauskaitė, mokytoja – 4C klasė, 107 kab.

DALYKŲ MOKYTOJAI IR KLASIŲ VADOVAI:
dorinis ugdymas -
Dana Bruzgienė, vyr. mokytoja – 5B klasė, 213 kab.
Rasa Petrikienė, vyr. mokytoja

lietuvių kalba -
Evelina Blaškienė, mokytoja, – 6B klasė, 205 kab.
Jurgita Perednienė, mokytoja- 5A klasė, 207 kab.

matematika - 
Jurgita Zenevičiūtė,  mokytoja metodininkė- 8 A klasė, 105 kab.
Lilija Simonaitienė, mokytoja, 210 kab.

anglų kalba - 
Ilma Stonienė, vyr. mokytoja- 7A klasė, 110 C kab.
Aušra Čioglienė, vyr. mokytoja,110 A kab.
Ugnė Laurinavičiūtė, mokytoja, 110 B kab.
Renata Ziminskienė, mokytoja, 114 kab.

rusų kalba -
Natalija Petraitienė, vyr. mokytoja, 204 kab.

vokiečių kalba -
Daiva Kvederienė, vyr. mokytoja, 110A kab.

geografija, gamta - 
Lina Mažukėlė, vyr. mokytoja, 6A klasė, 204 kab.

istorija -
Vilija Mozurienė, mokytoja metodininkė, 206 kab.
Neringa Vaitiekūnienė, vyr. mokytoja, 206 kab.

bilogija, chemija - 
Marytė Papinigienė, mokytoja metodininkė, 210 kab.
Erika Bartusevičienė, mokytoja, 210 kab.

fizika, žmogaus sauga-
Ramunė Goberienė, vyr. mokytoja, 7B klasė, 210 kab.

informacinės technologijos - 
Žydrūnas Ožalas, vyr. mokytojas, 211 kab.

muzika -
Lina Gubanovienė, vyr. mokytoja, 214 kab.

dailė - 
Rima Vaitkevičiūtė, mokytoja metodininkė, 108 kab.

technologijos (mergaitėms) - 
Irma Zmejauskaitė, mokytoja, 107 kab.

technologijos (berniukams) - 
Rolandas Matulevičius, mokytojas ekspertas, 110 kab.

kūno kultūra - 
Eglė Brusokaitė, mokytoja, sporto salė

choreografija - 
Kęstutis Andrijevskis, mokytojas, aktų salė

Šaškių būrelio vadovas
Georgijus Leibovičius

SPECIALISTAI:
socialinė pedagogė - 
Lina Povilionienė, vyr. soc. pedagogė, 203 kab.

specialioji pedagogė - 
Daiva Čižikienė - vyr. spec. pedagogė, 223 kab.

psichologė - 
Raminta Beinerytė, 115 kab. 

logopedė-
Kristina Urbutytė, 217 kab.

Bibliotekos vedėja - 
Neringa Vaitiekūnienė, 209 kab.