Gydytojos-toksikologės G.Laubner paskaita tėvams
2016 gruodžio 7 d. 214 kabinete, nuo 17.30-19.00 val., vyks 5-8 klasių mokinių Tėvams  gydytojos – toksikologės Gabijos Laubner paskaita, tema: 
,,Alkoholio ir kitų priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo sveikatos ir socialiniai padariniai”
Kviečiame Tėvelius aktyviai dalyvauti.
“Spindulio” progimnazijos tėvų komitetas 2016-2017 m.m.
 Tėvų komiteto pirmininkė – Ramunė  Meškienė (4B kl.)
 Nariai :
               Julija Šiuipienė (1PM gr.)
               Mindaugas Berenatonis (2PM gr.)
               Veslava Doval (3PM gr.)
               Birutė   Beniušė (1A kl.)
               Dalia Juknevičienė (1B kl.)
               Jolanta Čapinskaitė (1C kl.)
               Neringa  Urbonienė (2A kl.)
               Agnė  Spalinskienė (2B kl.)
              Jurgita  Balkienė (2C kl.)
              Edita  Žvinytė-Karvelienė (3A kl.)
              Olga  Šubonis (3B kl.)
              Aušra  Valantinienė (4A kl.)
              Giedrė  Martinonytė (5A kl.)
              Neringa Kaselytė (5B kl.)
              Birutė  Suchockienė (6A kl.)
              Lina  Juodkienė (7A kl.)
              Laura  Staugaitienė (8A kl.)
              Ramunė  Gudonienė (8B kl.)
Mokinių atostogos 2016-2017 m. m.
             1-5 klasių mokiniams ir priešmokyklinių grupių vaikams:
                                                           Prasideda                       Baigiasi
                      Rudens –              2016-10-31                   2016-11-04 
                              Žiemos –              2016-12-27                   2017-01-06
                              Papildomos –                        2017-02-17
                              Papildomos –      2017-03-13                    2017-03-17
                              Pavasario –          2017-04-10                    2017-04-14     
                              Papildomos –      2017-04-18                    2017-04-21
                              Vasaros –             2017-05-31                    2017-08-31

                                             6-8 klasių mokiniams:
                                                          Prasideda                      Baigiasi
                             Rudens –             2016-10-31                   2016-11-04     
                             Žiemos –             2016-12-27                   2017-01-06    
                             Papildomos –                        2017-02-17    
                             Pavasario –         2017-04-10                    2017-04-14             
                             Vasaros –            2017-06-05                    2017-08-31
Būsimų pirmokų tėvelių dėmesiui!
           Liko tiek nedaug laiko iki pirmojo susitikimo mokyklos suole.
 Labai laukiame Jūsų mažieji mokinukai!!! 

         Informuojame, kad š.m. rugpjūčio 29 dieną 17.30 valandą, kviečiame į būsimų pirmokų tėvelių informacinį susirinkimą.              
    
                                        Pirmokų mokytojos Erika, Virginija ir Jurgita
MOKYKLOS PETRVARKA
MIELI TĖVELIAI, 

VADOVAUJANTIS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMU 2016 M. LIEPOS 20 D.  NR.1-584 
“DĖL VILNIAUS ” SPINDULIO” PAGRINDINĖS MOKYKLOS (STRUKTŪROS) PERTVARKOS “
NUO 2016 M. RUGSĖJO 1 D. MOKYKLA PERTVARKOMA Į 
VILNIAUS “SPINDULIO” PROGIMNAZIJĄ
(PRIEŠMOKYKLINĖS GRUPĖS, 1-8 KLASĖS)
Dėmesio būsimieji pirmokai ir jų tėveliai!
Kviečiame į būsimų pirmokų mokyklėlę, 
kuri vyks birželio 1 – 3 dienomis!
Susitikime “Spindulio” mokykloje 9.00 valandą.
Savo kuprinėlėje turėkite: spalvotų pieštukų ir piešimo sąsiuvinį.                                                                 Jūsų mokytojos
Seminaras Tėvams
Kviečiame Tėvelius  š.m. balandžio 28 d. 17 val. 
dalyvauti seminare 
“Tėvai kaip partneriai įgyvendinant mokyklos strategiją”, 
kurį ves ISM vadybos ir ekonomikos vyr. konsultantė 
Birutė Ruplytė.
 Seminaras vyks 214 kabinete.
Laukiame visų, kuriems rūpi  mokyklos ateitis,  kuriems svarbu, kokioje mokykloje mokosi Jūsų (mūsų) vaikai.

Apie savo dalyvavimą prašytume informuoti el. dienyne.
Pagarbiai,
mokyklos direktorė
Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų poveikis mokymuisi
Kalbą sudaro: 
  • Žodynas, 
  • Garsų tarimas;
  • Foneminė klausa;
  • Gramatinė kalbos sandara;
  • Rišlioji kalba.
Mokinys gali patirti sunkumų mokykloje, jeigu nors vienas paminėtas kalbos komponentas yra nepakankamai išlavėjęs. 
 Garsų tarimo trūkumai yra lengviausiai pastebimi, tačiau mokymuisi jie poveikį gali daryti tik tada, jeigu vaikas dėl aplinkinių kritikos vengia kalbėti. Rašto darbuose klaidos retesnės: kartais praleidžiama raidė (jeigu to garso netaria) arba keičiama kita raide.
 Foneminė klausa – žmogaus gebėjimas skirti  panašiai skambančius garsus žodyje. Nesusiformavus foneminei klausai, vaikas suvokia ne tai ką mes jam sakome, o tai ką jis išgirsta – kai ką tiksliai, o kai ką tik apytiksliai.   Vaikai, turintys neišlavintą foneminę klausą, kalbėdami daro įvairių garsų keitimo klaidų, o rašydami painioja panašiai skambančių garsų raides: skardžiųjų ir dusliųjų, kietųjų ir minkštųjų priebalsių, ilgųjų ir trumpųjų balsių, e, ė ir ie, o ir uo balsių ir dvibalsių.
   Labiausiai nukenčia kalba, kai sutrinka visos jos sritys. Vaikas netaisyklingai taria kalbos garsus. Kartais gali ištarti izoliuotus garsus, bet painioja juos kalbėdamas. Neskiria panašiai skambančių garsų. Silpni garsų analizės  įgūdžiai. Geba įvardinti aplinkos daiktus, bet pasitaiko netikslių sąvokų. Nežino kai kurių apibendrinančių žodžių. Menkas sinonimų kiekis. Sakiniuose  pasitaiko derinimo, prielinksnių parinkimo klaidų.  Skaitymo įgūdžiai šių vaikų taip pat būna silpni. Nukenčia ir kitų dalykų mokymasis, kada reikia pasakoti, aprašyti, spręsti žodinius uždavinius ar pan.
     Kalbos ir kalbėjimo sutrikimus galima įveikti arba sušvelninti. Kuo geriau pasiseka pašalinti – tuo geriau mokiniui sekasi mokytis.  Korekcinis darbas vyksta logopedinių pratybų metu, tačiau tėvai ir patys gali padėti ugdyti savo vaiko kalbą. Pagrindinė taisyklė – daug bendrauti: pasakoti, ką veikiate, planuojate, matote, žinote, svajojate…
Dabartiniame pasaulyje kalba yra labai svarbi. Mums reikalinga
kalba, kad galėtume kalbėtis su kitais, juos išklausyti, skaityti ir
rašyti. Kalba mums leidžia smulkiai nupasakoti praeities įvykius
bei planuoti ateitį. Ji mums suteikia galimybę perduoti tam tikrą
informaciją iš kartos į kartą. Nors kalbėjimo geba yra įgimta, bet ji
turi būti žadinama toliau, taikoma gimtosios kalbos garsų sistemai
ir gramatikai vartoti. Be bendravimo su suaugusiuoju, vaikas
negalėtų pradėti kalbėti, būtų tik garsų kompleksai.
Pilnavertė komunikacija priklauso nuo kalbėjimo ir kalbos mokėjimo lygio.
Patyčioms tariame “NE”
Pristatome “Spindulio” mokyklos specialisčių - 
socialinės pedagogės Linos Povilionienės ir psichologės Linos Muralytės 
parengtą Atmintinę mokinių Tėvams – kaip padėti savo vaikui, jei iš jo šaiposi ir tyčiojasi.
Prisegti failai
Šokis – sielos atspindys kūne
Kokią vietą šokio pamoka  užima bendrajame ugdyme? Koks mokinių ir tėvų  požiūris į šokio pamoką? Kaip juos sudominti šokiu? Kokius ugdymo tikslus sau ir mokiniams  kelia šokių mokytojas? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos nuolat atsakymo ieško “Spindulio” pagrindinės mokyklos šokių mokytojas,  Pasaulio šokių sporto federacijos teisėjas Kęstutis Andrijevskis.
Literatūroje apstu įvairių šokio apibrėžimų, tačiau visi autoriai vieningai teigia, kad  šokis  - ne tik kūno ir sielos kalba, bet ir mąstymas. Anot mokytojo K. Andrijevskio, šokis yra vienintelė sporto šaka, kur daugiausia dirba smegenys. Tyrimais nustatyta, kad šokis gerina protinius gebėjimus, o pasak šokio terapijos specialistės Gintarės Pupinytės, šokis – tai raktas į save ir mus supantį pasaulį.
Kartais tėvai  klausia mokytojo, ar visi gali šokti? Atsakymas vienareikšmiškas. Visi. Pasak Kęstučio Andrijevskio, šokis ugdo harmoningą vaiko asmenybę, visapusiškai ją vysto. Šokantys išsiskiria savo eisena, laikysena klasėje.
Šokio pamoka pradinėse klasėse (ir ne tik) yra tokia pat svarbi, kaip matematika ar lietuvių kalba. Per pamoką mokiniai mokomi klausytis muzikos, išgirsti ritmą, koordinuoti kojų, rankų, pečių, viso kūno judesius, jausti, į kurią pusę judėti, jausti savo svorio centrą, reguliuoti laikyseną. Šokis moko susikaupimo, susitelkimo, dėmesio koncentravimo, nes vienu metu “užimta” ir kojos, ir galva, ir rankos, ir mintys, ir visas kūnas.  Šokyje vaikas turi būti vientisas. Šokio pamoka – tai drausmės ir tvarkos pamoka, ne tik tiesiogine drausmės prasme, bet ir kūno drausmės prasme. Visiškai akivaizdu, kad pagerėja šokančių vaikų laikysena.
Šokių pamoka – tai ir mokymosi bendrauti pamoka, partnerystės tarp mergaičių ir berniukų pamoka. Šokis lavina muzikinį, estetinį skonį, moko vaiką atskirti, kas yra gražu, o kas ne, suteikia galimybę išreikšti, išlaisvinti jausmus, o kartu tai ir bendras kultūrinis išprusimas, akiračio plėtimas.
Šokantys vaikai žymiai lengviau komunikuoja, labiau atsiskleidžia jų saviraiška, kūryba, vystomas emocinis intelektas.
Tai tik keletas mokytojo Kęstučio Andrijevskio pastebėjimų apie šokio pamokų prasmę ir reikalingumą mokykloje. 
Ir pabaigai retorinis pasiūlymas. Jeigu šoktų visa Lietuva – ir pasaulis būtų gražesnis, ir mes geresni.