TĖVO DIENĄ APIE VAIKUS
Gintaras Beresnevičius
Apie vaikus
Vaikai – tai tokie mitologiniai asmenys, kurie
nepaprastai artimi demonams, tačiau sudaro
atskirą religinių ar mitologinių būtybių klasę.
…Keliasi jos penktą ryto. Penkiolika minučių rėkia
iš laimės, kad atsikėlė. Penkios penkiolika- joms
reikia arbatos. Penkios aštuoniolika – išsikvėpinti
mamos kvepalais. Penkios dvidešimt – jos nori
kiaušinienės. Penkios dvidešimt septynios – tą
kiaušinienę gauna. Penkios dvidešimt aštuonios – išdidžiai atsisako tos
kiaušinienės ir eina žiūrėti televizoriaus. Penkios trisdešimt – jos abi nori
persirengti suknelėmis. Penkios trisdešimt septynios – jos perrengtos.
Penkios keturiasdešimt – pasirodo, kad jos aprengtos ne tomis suknelėmis,
o visai kitomis. Penkios penkiasdešimt – vėl perrengtos, jos eina tvarkyti
tėvelio bibliotekos. Penkios penkiasdešimt penkios – biblioteka sutvarkyta,
mano vertingiausios knygos kažkur paslėptos. Vienai, paslėptai, nukąstas
kampas. Šeštą valandą jos nuveja mane nuo televizoriaus, nes kaip tik
rytinės žinios ir joms reikia persijungti “multikus”. Kol jos eis miegoti, dar
penkiolika valandų. Vis dėlto kažin kas čia smagaus. Kai vakare užmiega,
ausyse spengia tyla ir nežinia ko ima trūkti. Nors imk ir pasižadink…
TĖVŲ ŠVIETIMAS. PASKAITA TĖVAMS ,,SAUGUMAS INTERNETE”
Balandžio 29 dieną 18 valandą
,,Spindulio” mokyklos aktų salėje
lektorė Rasa Varnagirytė 
skaitys tėvams paskaitą

,,SAUGUMAS INTERNETE”
Maloniai kviečiame dalyvauti!
Nuo 18.45 val.  savo kabinetuose tėvų lauks mokytojai dalykininkai.
L
Su Šventom Velykom!
Nepamainomas, nepakartojamas, neatsukamas 
gyvenimo ir gamtos ratas. 
Judėjimas pirmyn.  Ir visgi. 
Tame bėgimo ir virsmo  rate  išlieka  pastovi  
ir paprasta tobulybė: 
pavasarį  užgimstanti  žiedo  gyvybė, 
nepailstantis mūsų tikėjimas Dievu ir Tiesa, 
nenumaldomas noras būti laimingu…
Dievo palaimos Jums visiems ir gražaus Šv. Velykų ryto!                                                                                    
                                                                           V. Mozurienė 
Kur kreiptis pagalbos?
Augindami vaiką tėvai dažnai susiduria su vienokiomis ar kitokiomis vaiko problemomis. Daugelį tų problemų tėveliai sėkmingai išsprendžia, tačiau būna atvejų, kuomet vaiko problemos yra išties rimtos arba pernelyg užsitęsusios ir tėvams vieniems niekaip nepavyksta su jomis susidoroti. Tokiu atveju pravartu kreiptis į specialistus.
   · VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninės filialas Vaiko raidos centras. Įvairiapusė (psichologinė, socialinė, medicininė) pagalba vaikams, paaugliams ir jų tėvams. Kreipiantis reikalingas gydytojo siuntimas. Vaiko raidos centre yra suteikiamos nemokamos ambulatorinės ir stacionarinės paslaugos. Daugiau informacijos www.raida.lt 
   · VšĮ Paramos vaikams centras. Teikia psichologinę, psichiatrinę, socialinę ir teisinę pagalbą. Daugiausiai yra orientuojamasi į prievartą patyrusius vaikus ir siekiama padėti jiems įveikti traumuojančios patirties pasekmes. Daugiau informacijos www.pvc.lt ir www.vaikystebesmurto.lt        · VšĮ Saugaus vaiko centras. Psichologinė pagalba vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Vaikus ir paauglius konsultuoja dėl mokymosi, elgesio, bendravimo, emocinių problemų, teikia pagalbą krizėje esantiems, prievartą patyrusiems vaikams ir jų šeimoms. Daugiau informacijos www.saugus-vaikas.lt  
   · Šeimos santykių institutas. Teikia individualią bei grupinę pagalbą suaugusiems ir vaikams įvairių sunkumų atvejais, konsultuoja sutrikusių santykių šeimoje klausimais, teikia medikamentinę pagalbą. Daugiau informacijos www.ssinstitut.lt   
   · Jaunimo Psichologinės Paramos Centras.  Centre dirba budintis psichologas, kuris: -  teikia pirminę, nemokamą psichologinę pagalbą; -  organizuoja skubią pagalbą psichologinių krizių atvejais; -  padeda rasti informaciją apie tolimesnės pagalbos galimybes; -  tarpininkauja susisiekiant su reikiamais specialistais ar įstaigomis. Konsultacijos nemokamos, be išankstinės registracijos, amžiaus apribojimų nėra. Daugiau informacijos www.jppc.lt   
   · Psichikos sveikatos centrai paprastai yra įsikūrę poliklinikose kaip atskiras jų skyrius. Juose vykdoma pirminė psichikos sveikatos priežiūra, tai reiškia, kad medicininė, psichologinė ir socialinė pagalba teikiama ambulatoriškai – pacientai gyvena savo namuose, o iš anksto užsiregistravę ir atvykę į PSC, gali gauti jiems reikalingas paslaugas.  PSC teikiamos pagalbos įvairovė priklauso nuo to, kiek ir kokie specialistai dirba centre. Įprastai PSC dirba psichologų, gydytojų psichiatrų, socialinių darbuotojų, psichikos sveikatos slaugytojų komanda (komandos specialistų skaičius priklauso nuo rajono gyventojų skaičiaus). Šios pagalbos galimybės yra visose savivaldybėse ir gali būti prieinamos visiems Lietuvos gyventojams. Daugiau informacijos www.vpsc.lt  
   · Pedagoginės psichologinės tarnybos ─ tai įstaigos, teikiančios specialiąją pedagoginę ir psichologinę pagalbą vaikams, tėvams (ar vaiko globėjams, rūpintojams), gyvenantiems savivaldybės teritorijoje ir joje veikiančioms švietimo ir vaikų globos įstaigoms. Tarnyboje teikiamos psichologo, specialiojo pedagogo ir logopedo paslaugos. Kai kuriose tarnybose dirba ir vaikų psichiatrai. Pedagoginė psichologinė pagalba to paties miesto ar rajono, kuriame yra tarnyba,  vaikams bei jų tėveliams, yra  nemokama. Vilniaus miesto psichologinė – pedagoginė tarnyba A. Vivulskio g. 2A. Daugiau informacijos www.vilniausppt.lt   
    · Vaikų linija ─ tai emocinės paramos tarnyba vaikams ir paaugliams, į kurią jie gali kreiptis dėl pačių įvairiausių jiems iškylančių sunkumų, pavyzdžiui, dėl patiriamos prievartos, patyčių, nesutarimų su tėvais, bendraamžiais, išgyvenant netektį, galvojant apie savižudybę, arba kai tiesiog norisi kažkam išsipasakoti. Vaikai ir paaugliai gali kreiptis pagalbos skambindami nemokamu telefonu ar rašydami laiškus. Daugiau informacijos www.vaikulinija.lt
Tėvų švietimas. Psichologo dr. Antano Valantino paskaita
     2013 m. lapkričio 21 dieną 18 val. (ketvirtadienį) kviečiame visus “Spindulio” mokyklos mokinių tėvelius, mokytojus į  žinomo psichologo 
dr. Antano Valantino paskaitą, tema  
“Atsakomybės ratas: vaikas, tėvai, mokytojai”
Po to vyks klasių tėvų susirinkimai.
Paskaita nemokama! 
Susitikimas vyks mokyklos Aktų salėje.
Ačiū lektoriui dr. A Valantinui už įdomią paskaitą tėvams ir mokytojams 
Karštos akimirkos iš  paskaitos
Informacija tėveliams dėl vaiko brandumo įvertinimo
            Vaiko brandumo įvertinimas atliekamas tėvų prašymu tuomet, kai jie pageidauja pagal amžių per mažą vaiką ugdyti pagal priešmokyklinio ugdymo programą arba leisti jį į pradinio ugdymo pirmąją klasę.
            Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai.
           Pagal pradinio ugdymo programą vaikas pradedamas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. 
          Vaiko brandumo įvertinimas atliekamas tėvų (globėjų) prašymu:
          1) tėvams (globėjams) pageidaujant ugdyti vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 6 metai, bet ne anksčiau nei 5 metai;
          2) tėvams (globėjams) pageidaujant leisti į pradinio ugdymo pirmąją klasę vaiką, nelankiusį priešmokyklinio ugdymo grupės arba lankiusį mažiau nei 2/3 priešmokyklinio ugdymo programos laiko, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 7 metai. 

            Vaiko brandumo įvertinimą atlieka Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba.
            Klientai konsultacijoms registruojami telefonu (8-5) 2 65 09 08.
            Adresas: A. Vivulskio g. 2a , LT-03220, Vilnius
Vadovas tėvams. Kaip padėti vaikui renkantis karjerą
Dažnai manoma, kad profesijos pasirinkimo klausimai aktualūs tik baigiamosiose mokyklos klasėse ar artėjant priėmimo į mokymo įstaigas laikui, todėl karjeros klausimų svarstymas šeimose vis atidedamas. Vaikams baigiant mokyklą, prasideda karštligiškos sprendimų kur stoti paieškos. Tai kelia stresą tiek vaikams, tiek jų tėvams, ir dažnai skuboti sprendimai būna klaidingi.

Iš tiesų profesijos pasirinkimas prasideda nuo pat gimimo, tai ilgai trunkantis ir daug vaiko amžiaus tarpsnių bei jo gyvenimo sričių apimantis procesas. Šio proceso metu visuomet šalia vaiko yra tėvai, kurie vaikiškuose žaidimuose, sąveikoje su bendraamžiais ar suaugusiais žmonėmis, gali pastebėti vaiko polinkius, gabumus ir padėti vaikams juos puoselėti, įgyti meistriškumo. Taigi tėvai gali padėti vaikui ruoštis profesijai nuo pat vaikystės. Tuomet profesijos ar karjeros pasirinkimas vyks palaipsniui, nuosekliai, sklandžiai, ir šis procesas vėliau nekels įtampos nei vaikams, nei jų tėvams, o galutiniai sprendimai bus teisingi – vaikas įgys profesiją, pagal kurią jis su pasitenkinimu dirbs.


 Jei Jūs domitės, ką ir kokiame vaikų amžiaus tarpsnyje Jūs galite padaryti, kad vaiko profesijos pasirinkimas būtų teisingas arba, ko vaikams reikia iš Jūsų kiekviename amžiaus tarpsnyje, kad jie subręstų profesijos pasirinkimui, paskaitykite vadovą tėvams „Kaip padėti vaikui renkantis karjerą“.

http://www.mukis.lt/lt/literaturos-sarasas_125.html
Prisegti failai
FILMUKAI APIE KARJEROS PLANAVIMĄ
Atvirų durų dienos tėveliams, 2011 m. gruodis
Visuotinis tėvų susirinkimas
      2012 m. gruodžio 12 d. mokykloje vyko šventė Tėvams
      Su artėjančiomis šv. Kalėdomis  tėvelius, mokytojus sveikino mokyklos direktorė Vilija Mozurienė, mokiniai. Mokykloje šiemet  kaip niekad gražu, šilta ir jauku. Visi pasipuošę, pasitempę – ir mokytojai, ir mokiniai. Net mokyklos koridoriai kvepėjo kūčiukais, juos šventės dieną mūsų Spindulio kepyklėlėje tėveliams kepė mokinukės.   Dėkojame visiems koncertavusiems, puošusiems mokyklą  vaikams ir juos   ruošusiems    mokytojams:              
Spindulio “Dainos studijos” dainininkams ir mokytojai Linai Gubanovienei,             
1-4 klasių šokėjams ir mokytojui Kęstučiui Andrijevskiui,              
Ketvirtokams dainavusiems  angliškai  ir mokytojai Marijai Urbonavičienei,              
Teatro studijos artistams ir mokytojai Onutei Baublienei,              
Kūčiukų kepėjoms ir mokytojai Danguolei Namirskienei,             
 Renginio technikams – penktokui Armandui  bei  mokytojui Mindaugui Gerybai,              
Mokytojai Irmai Vaitkuvienei, mokinimas ir klasių vadovams už kalėdišką mokyklos  papuošimą,       
Operatoriui ir spindulietiškų filmukų kūrėjui  inžinieriui Audroniui Bliavui.  
       Po gražaus ir linksmo vaikų koncerto  direktorė pasidžiaugė svarbiausiais mūsų  laimėjimais ir pasiekimais, pasidalino mokyklos ateities planais, pagyrė  geriausius, aktyviausius “Spindulio” mokyklos mokinius.  Po susirinkimo tėvelių laukė klasių vadovai, dalykų mokytojai.
Godai Šalkevičiūtei, 7a klasė            
Saulei Šeriakovaitei, 7a klasė          
Liudvikui Gorišniui, 7a klasė           
Karinai Sutkaitytei, 8a klasė          
Ievai Parnarauskaitei, 8a klasė          
 Dainiui Kunkiui, 8a klasė           
Artūrui Dagiui, 8a klasė           
Monikai Česnulevičiūtei, 9a klasė          
 Valerijui Rynkovič, 9a klasė          
 Justinai Lukšaitei, 10a klasė          
 Laurai Selevičiūtei, 10a   

 
Ačiū  mokiniams už gerą mokymąsi ir aktyvią veiklą mokykloje:    
Renatui Petrauskui,  5a klasė           
Lukui Zarankai, 5a klasė           
 Karinai Čvokinai, 5b klasė           
 Emiliui Palenskiui, 5b klasė           
 Gretai Kazlauskaitei, 5b klasė            
Liudui Kraujaliui, 5b klasė          
Onai Emilijai Moisiejenko, 6a klasė            
Ievai Nemiraitei, 6a klasė           
Faustinai Žukaitei, 6a klasė            
Emilijai Laurinavičiūtei, 6a klasė           
Nikitai Sokolovui, 7a klasė           
Iki kitų susitikimų! Linksmų švenčių!