2 b klasės projektas „Išaugink medelį“
2 b klasės vaikai nuo rudens įsitraukė į projektą „Išaugink medelį“
Rudenį jie  turėjo nuspręsti, kokį norėtų pamėginti iš sėklų išauginti medelį. Galėjo rinktis auginti ąžuoliuką arba kaštoną. Prisirinkę pilnas kišenes gilių ir kaštonų, pradėjo eksperimentą. Vieniems sekėsi puikiai. Jie jau po kelių savaičių išvydo savo vazonuose besikalančius pirmuosius medelių daigelius. Kitiems teko apsišarvuoti kantrybe ir daigelių palaukti net kelis mėnesius. O tretiems, kaip ir kartais nutinka atliekant bet kokį eksperimentą – teko nusivilti. Iš jų sėklų neišdygo niekas.
 Gegužės pirmosiomis dienomis vaikai į klasę atsinešė savo vazonėlius su jau paaugusiai medeliais. Jiems buvo smagu pasidalinti įspūdžiais. 
Jonas juokėsi, kad jo ąžuoliukas tiesiog nupuvo.  Jis nepaklausė savo mamytės patarimo taip dažnai nelaistyti. 
Natas sakė, kad ąžuoliuką teko uždengti metaline tvorele, nes jo katytė Nika kėsinosi apsigyventi šalia augančio medelio. 
O Gabrielė atėjo tuščiomis. Jos ąžuoliuku pasivaišino jos kačiukai Liončikas ir Kicė. Liko tik du maži stiebeliai. 
 Vaikai liko patenkinti savo pasiekimais. Užauginti medeliai surado vietas sodybose, soduose ir net močiutės sodelyje.
Velykinė kelionė
Sužinojome, kad netoli Vilniaus, Cijonuose gyvena Laimės
paukštė. Pasitarę su tėveliais ar jie išleistų, nutarėme nuvykti
ir ją surasti.
Kol žemėlapyje ieškojome tos vietos, padarėme gražių
darbelių, kad galėtume nuvežti ir Laimės paukštei padovanoti.
Žemėlapyje atradome, kad Paukštė gyvena vaizdingame
Aukštaitijos nacionaliniame parke. Pradėjome ruoštis kelionei.
Kad būtų daug linksmiau, keliauti pakvietėme draugus iš
kitos klasės.
Nuvykę pirmiausia pasisveikinome su labai linksma Teta
Pelėda, kuri pakvietė pasigaminti pusryčius ant laužo.
Pusryčiai vadinosi „piratakis “. Papusryčiavę keliavome
marginti kiaušinių. Juos marginome vašku, žolelėmis,
skutinėdami. Gėrėme šeimininkės išvirtą žolelių arbatą,
vaišinomės pečiuje keptais sausainiais. Sužinojome apie
mūsų krašto Velykų tradicijas, kiaušinių marginimo būdus.
Numarginus kiaušinius, aplankėme ūkį, kuriame pamatėme
daugiau paukščių nei kada nors esame matę ir išgirdome daugiau jų balsų nei kada nors esame
girdėję, sužinojome daug įdomybių apie paukščius.
Ūkyje galėjome pamaitinti alpakas, keturagius avinus bei paglostyti asiliuką. Pasidžiaugėme naktį
gimusiais dviem ožiukais.
Išvykdami padovanojome keletą savo darbelių šeimininkei. Linksmai atsisveikinę, pažadėjome grįžti
per Kalėdas. Namo kelionė neprailgo.
Grįžome pilni gerų emocijų ir įspūdžių.
Kitą dieną aprašėme savo įspūdžius iš šios nuostabios išvykos.
Išvyka į Paukščių kaimą
Vieną gražų penktadienį 2c ir 2d klasių mokiniai važiavo į
Paukščių kaimą. Kelionė buvo ilga.
Paukščių kaime buvo labai įdomu. Mes ten kepėme
kiaušinienę ant laužo, dažėme margučius, lesinome vištas, žąsis,
gaidžius, kalakutus. Matėme povą, strutį, pelėdą, lamas, asiliuką,
avį, ožką su ožiukais ir kitų gyvūnų.
Įvyko smagus nutikimas. Mums šeimininkai leido palaikyti
rankose triušius. Vienas vikruolis išsprūdo iš rankų ir pasislėpė.
Tada visi bandėme sugauti išdykėlį, tačiau nepavyko. Jis
pasislėpė po narvais ir niekas jo negalėjo išvilioti.
Mums ten labai patiko. Tai buvo pati smagiausia išvyka.
2 d klasės mokinės
Saulė Šiekštelytė ir Rusnė Valentinavičiūtė
Integruota klasės valandėlė „Bendravimas per žaidimus“
Auklėtiniai buvo išskirstyti į dvi komandas ir kiekviena komanda gavo po užduotį – siekti bendro tikslo. Mokiniai įrodė, kad jie moka garbingai varžytis, gali susitelkti ir geba siekti individualių tikslų vardan bendro komandos tikslo.  Auklėtiniai suprato, tarpusavio bendravimas yra svarbus mūsų gyvenimuose, nes nuo jo priklauso klasės bendrų siekių įgyvendinimas bei rezultatai, klasės draugiškumas bei pagarbos jausmas vieni kitiems. 
 Žaidžiant žaidimus buvo patenkinamas smalsumas, atliekami patys didžiausi atradimai, išgyvenami  jausmai: džiaugsmas, pasididžiavimas, ramybė, draugiškumas ir t.t. Žaisdamas tu gali klysti, rizikuoti ir pasimokyti iš savo klaidų. Formuojasi komandinio darbo įgūdžiai, ugdoma valia, lavinama vaizduotė. Žaidimas – puikus savianalizės būdas: vaikai pradeda pastebėti savo stipriąsias ir silpnąsias puses. 
 Būkime draugiški bei tolerantiški vieni kitiems. 
Įvairindami klasės valandėlių veiklą, 5 b klasės mokiniai ir auklėtoja pasikvietė vieno auklėtinio mamą, kuri, norėdama mokiniams įskiepyti žingeidumą bei smalsumą, išsamiau ir tikroviškiau vaizduoti gyvenimą, savo mintis, jausmus, išgyvenimus, parodė įvairių bendravimo žaidimų. Jie leidžia pajusti, kiek esame stiprūs bendraudami vieni su kitai, tačiau kartais tai gali pasirodyti tikras iššūkis. 
Velykoms ruoštis – išmaniai
Balandžio 17 d. 1 b ir 1 c klasių mokiniai Velykoms ruoštis pradėjo išmaniai, pasikviesdami svečius su 3 D rašikliais. 3D rašiklis – tai instrumentas, gebantis piešti ore arba ant kokio nors paviršiaus plastiko gijomis. Piešinys virsta realybe. Jį galima paliesti, palaikyti, pastatyti. Piešinys gali tapti namų dekoracija ar mylimu žaisliuku. Mokiniams pristačius būsimą veiklą, dauguma aikčiojo iš nuostabos, kaip galima su rašikliu sukurti žaisliuką ar kitą daiktą, kurį vėliau gali pačiupinėti. 
Jų smalsumas buvo greit pasotintas. Ruošėmės pasigaminti Velykinį margutį. Mums reikėjo kiaušinio maketo iš putplasčio, apvynioto plėvele. Su 3 D rašikliais iš pradžių mokiniai gamino vieną kiaušinio puselę, vėliau – kitą. Abi jas sujungus turėjome pilną kiaušinį. Na, ir paskutinė ne mažiau svarbi dalis – tą kiaušinį išmarginti. Įvairiausi piešiniai ir raštai nugulė ant pagaminto kiaušinio, mokiniai draugiškai dalinosi spalvomis, kurias padėjo į rašiklius pakeisti mokytojos. Veikla išties buvo labai įspūdinga, nematyta ir net daugumai negirdėta. Po šios išmaniosios pamokos, vaikai dar ilgai kalbėjo apie įspūdžius ir džiaugėsi savo pagamintais margučiais kitaip. 
7 b klasės edukacinė diena muziejuose
2019 m. vasario 14 d. 7b klasės mokiniams pamokos vyko neįprastai, nes diena buvo skirta edukacinei veiklai, susipažinimui su Vilniaus miestu. Mokiniai apsilankę „Swedbank“ finansų laboratorijoje sužinojo apie pinigų istoriją, efektyvių išteklių panaudojimą, biudžeto planavimą bei taupymo svarbą. Naudodamiesi išmaniosiomis technologijomis ir žaisdami interaktyvius žaidimus mokėsi planuoti biudžetą. 
Vėliau vyko į Tuskulėnų memorialinį kompleksą. Edukacinėje pamokoje pristatyti Lietuvos valstybės simboliai – herbas, vėliava ir himnas – turintys šimtametes tradicijas. Būta istorijos tarpsnių, kai Lietuvai praradus nepriklausomybę, valstybingumo simboliai reprezentavo tautos laisvės siekius, žymėjo okupuoto krašto tautos vienybę. Užsiėmimo metu atlikdami užduotis mokiniai aiškinosi, kodėl permainingą Lietuvos valstybingumo istoriją atspindintys simboliai mums tokie svarbūs, kaip jie kito amžiams bėgant.
Mūsų meilės miestas – Vilnius
Vasario 14 d. 1 b klasės mokiniai savo meilę reiškė ir
naujų įspūdžių sėmėsi norėdami geriau pažinti gimtąjį
miestą – Vilnių. Su miesto simboliais susipažinę, norėjome
juos ir aplankyti, todėl tinkamiausias metas tai padaryti –
edukacinė Vilniaus pažinimo diena.
Mokiniai tą dieną aplankė Vilniaus Gedimino pilies
bokštą. Nors į kalną įkopti nebuvo lengva, mokinių
smalsumas suteikė jėgų, jie vis spėliojo, kas galėtų būti pačiame bokšte: gal kareiviai, šarvai, ginklai,
o gal net vaiduokliai…
Šalia bokšto mus pasitiko maloni gidė, kurios mokiniai įdėmiai klausėsi, uždavinėjo klausimus
ir sužinojo tikrai daug įdomybių apie mūsų miestą ir pilies praeitį. Vaiduoklių tikrai nematėme, bet
mokiniai nesitikėjo, kad bokšte jiems bus pasiūlyta ir filmo peržiūra. Interaktyviai pateiktas filmas
apie Vilniaus miesto pokyčius istoriniame laikotarpyje, kaip keitėsi miesto pastatai ir pats bokštas
visus tikrai sudomino. Taip pat didelį įspūdį paliko miesto panorama iš bokšto viršūnės.
2B keliauja į Katedros požemius
Šį ketvirtadienį, Vasario 16 dienos proga 2B klasės mokiniai
keliavo į Vilniaus Katedros požemius. Mokiniai liko sužavėti
tuo, ką išvydo: kriptas, senuosius Lietuvos valstybei ir
Bažnyčiai nusipelniusių žmonių
palaidojimus, archeologinius
radinius. Gidė taip pat papasakojo
apie Katedros kaitą per daugybę
metų. Mokiniai įdėmiai klausėsi ir
patys uždavinėjo klausimus gidei.
Taip pat vaikai sužinojo apie
Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto meilės istoriją bei išgirdo vieną
iš meilės laiškų. Ekskursija tęsėsi bažnytinio paveldo muziejuje, kur yra
pristatomi vertingiausi muziejaus eksponatai iš Vilniaus arkivyskupijos
šventovių. Čia mokiniai stiklo vitrinose išvydo puošnius bažnytinės
tekstilės pavyzdžius, meniškus liturginius reikmenis bei dailiųjų amatų
dirbinius. Ekskursija baigėsi smagia pramoga: iš didžiulių kubų reikėjo
sudėlioti katedrą.
Svečiuose tėvelis
Į 2d klasės mokinių klasės valandėlę atvyko tėtis Povilas ir papasakojo apie savo
darbą.
Jau 16 metų tėvelio darbas siejasi su modeliavimu, įvairių modelių kūrimu kompiuterio
pagalba. Jis papasakojo, kad išpopuliarėjęs 3d modeliavimas – tai įvairių objektų
sudarymas iš grafinių figūrų: apskritimų, daugiakampių, atkarpų ir kt. Trimatis
modeliavimas naudojamas inžinerijos, projektavimo, dizaino ir kitose srityse. Antrokus
domino žaidimų ar pamėgtų herojų kūrimas. Tačiau labiausiai visus nustebino vaikų akyse
sukurtas lėktuvo modelis. Kai kuriems teko laimė patiems jį valdyti ir net patobulinti.
Daugelis mokinių nuoširdžiai pavydėjo Simui, kuris turi tokį tėtį.
Vaikų smalsumui nebuvo pabaigos. Jie klausinėjo ar kiekvieno jų tėtis galėtų taip
padaryti? O atsisveikinant, kvietė dar ne kartą ateiti į klasę.
Švenčiame Vilnių
Šiandien Vilnius švenčia savo 696-ąjį gimtadienį. Visa mokyklos
bendruomenė pasipuošė spalvingais lipdukais, kuriuos kiekvienam
mokiniui dovanojo Vilniaus miesto savivaldybė. Pamokose vyko edukacinės
pamokos apie Vilnių, prisimenant miesto įkūrimo legendą, aptariant
miesto simbolius, Didžiojo Kunigaikščio Gedimino nuopelnus šaliai.
Pirmokai taip pat piešė Vilnių ir jo simbolizuojančius svarbius istorinius
įvykius.