Susirinkimas būsimų priešmokyklinių grupių l/d ,,Delfinukas” vaikų tėveliams
Gerbiami lopšelio – darželio ,,Delfinukas”  Tėveliai ir vaikai,
kviečiame Jus atvykti 
2015 m. sausio 22 d. (ketvirtadienį) 18.00 val.
 į  susirinkimą dėl priešmokyklinio ugdymo grupių organizavimo nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. ,,Spindulio” mokykloje.
Mes džiaugiamės savo bei pedagogų ilgamete darbo patirtimi ugdant priešmokyklinukus, pasiektais rezultatais: savarankiškais, kūrybingais, žingeidžiais, puikiai pasiruošusiais pirmai klasei. 
Mūsų mokykloje vaikai priešmokyklinėje grupėje ugdomi jau daugiau kaip dešimtmetį.  
Maloniai laukiame!  Pamatysite ir nepasigailėsite!
Su knyga per pasaulį
Pasiklausyti skambaus žodžio susirinko klasės draugai, tėveliai, mokytojai, visi, kurie myli poeziją. Džiugu, kad mokytojų ir tėvelių pastangomis meninis skaitymas puoselėjamas  nuo mažens ugdoma pagarba gimtajai kalbai. Meninis žodis mokinių lūpose skambėjo labai nuoširdžiai, nes vieni deklamavo pasirinktus eilėraščius apie žaislus, draugus, linksmus nuotykius, kiti – apie Lietuvą, mokyklą, knygas ir pasakas. Mokiniai  stengėsi perteikti kūrinio nuotaiką, poetinio žodžio skambesį. 
Komisijai teko sunki užduotis – iš gausaus būrio( 28 skaitovų)    išrinkti tik du geriausius. 

Gražią sausio 15-osios popietę aktų salėje šurmuliavo didelis būrys pradinukų. Tądien šauniausi mokiniai varžėsi dėl geriausiojo skaitovo vardo meninio skaitymo konkurso ,,Su knyga per pasaulį“  I-jame etape.
   Sveikiname konkurso nugalėtojus :  
MARIJONĄ VIČĄ – 2 A klasė mokinį (mokytoja Ona Baublienė)    
      GRETĄ STANČINSKYTĘ – 4 A klasės mokinę ( mokytoja Milda Martinkėnaitė)
  Šie mokiniai vasario 3 dieną atstovaus mūsų mokyklą Vilniaus m. pradinių      klasių mokinių skaitovų konkurso ,,Su knyga per pasaulį” II-me etape.
 1-2 klasės       
   II vieta – Jana Karaliūnaitė (1B kl.) – mokytoja Jūratė Mineikienė   
  III vieta  – Rūta Vaitiekūnaitė (1A kl.) – mokytoja Vilmantė Bagdonienė  
               – Karina Baltuškonytė (2Akl.) – mokytoja Ona Baublienė
3-4 klasės:         
 II vieta – Austėja Pansaitytė (3A kl.)  – mokytoja Virginija Baranauskienė                            – Augustė Barauskaitė  (3A kl.)    
III vieta – Gabrielė Ruzgaitė (4A kl.) – mokytoja Milda Martinkėnaitė
  Dėkojame visiems mokiniams, dalyvavusiems konkurse. 
Sausio 13-oji: tada ir dabar
Tokių rimtų ir susikaupusių aš jų dar nemačiau. Mūsų mokinių, kai
vakar prisiminėme 1991 metų sausio 13-osios įvykius.
Reikia ir galima dabartinei, vadinamai Z kartai (tokio amžiaus yra
mūsų mokiniai) kalbėti, skaityti, rodyti pačius brangiausius,
pamatinius mūsų tautos ir valstybės dalykus: meilę tėvynei, pareigą
ją saugoti ir ginti, atsakomybę už savo žodį ir veiksmą. Ir jie tą puikiai
išgirsta ir suvokia. Tik reikia mokėti jiems tai pasakyti. Ne formaliai,
ne pompastiškai, ne biurokratiškai, ne prievarta suvarant į mitingus
ar sales. Reikia kalbėti jų (Z kartos ) kalba, reikia prisitaikyti prie jų
tempo, bet kartu aiškiai, ramiai ir paprastai išdėstyti, parodyti bei
patiems laikytis pilietinių įpareigojimų ir įsipareigojimų, be kurių
neįmanoma didžiausia vertybė – Žmogaus, Tautos, Valstybės Laisvė.
Mūsų vaikus, jau gimusius Laisvėje, reikia mokinti toje Laisvėje ir
gyventi, ir ją vertinti.
Tada, 1991 metais, mūsų, suaugusiųjų, niekas nemokė pilietiškumo,
tą naktį, tas dienas “veikė” mūsų širdys, prie bokšto, parlamento
bėgome vedini sunkiai nusakomo vienybės, išgyvenimo,
pasididžiavimo jausmo, susivokimo, kad galime būti laisvi, kad
turime gintis ir žinojome, ką turime ginti. Vieni – tiesiog intuityviai,
kiti – iš šeimų ir senelių atsinešę istorinę atmintį. Bet visi vieningi.
Taip, kaip šiomis dienomis išdidi prancūzų tauta – 4 milijonai vienoje
vietoje susikibusių už rankų prieš smurtą, už Laisvę. Taip, kaip šiandien kovoja ukrainiečiai.
Sausio 13-osios įvykius šiais metais mokykloje paminėjome ne tik žvakučių liepsna languose ir
apsilankymu Kryžių kalnelyje prie TV bokšto, bet ir rimtu, akademiniu renginiu kamerinėje
aplinkoje.
Į istorijos kabinetą mokiniai rinkosi skaityti Sausio 13-osios įvykių liudininkų atsiminimų, to meto
užsienio spaudos vertinimų. Visi rimti, susikaupę. Buvo įdomu ne tik patiems skaityti ir klausyti
prisiminimų ištraukų, bet ir išgirsti gyvo tų įvykių liudininko pasakojimo – renginio svečio, Seimo
nario Manto Adomėno, kai prie bokšto naktį stovėjo nedaug vyresni mokiniai už čia klasėje
sėdinčius…
Popietė baigėsi Justino Marcinkevičiaus eilėmis ir lietuvių kalbos mokytojos Bronės Gudauskienės
išsakytais žodžiais “Jeigu yra Juodoji teisė pulti, tai turi būti ir Baltoji teisė gintis” (J. Marcinkevičius).
Ir tylūs žodžiai, ir susitvenkusios akyse ašaros liudijo viena – mes vertiname tai, ką dėl mūsų padarė
kiti.
Draugystė su “Medynėlio” darželiu tęsiasi
Kaip smagu grįžti ten, kur mūsų laukia šiltos ir plačios vaikučių šypsenos! Šią pelkėtą
žiemos dieną, mes, priešmokyklinių klasių mokytojos Erika ir Rasa, apsilankėme lopšelyje darželyje
„Medynėlis“. Tai jau ne pirmas mūsų susitikimas su penkiamečiais ir tikrai ne paskutinis. Čia
diskutavome, kokia veikla laukia vaikų pradėjus lankyti mokyklą, ikimokyklinukai vardijo jiems
patinkančius užsiėmimus, vieni labiau mėgsta piešti, kiti – karpyti ar lipdyti. Savo sugebėjimus ir
mums parodė. Penkiamečiai piešė ant “stebuklingo” popieriaus, kurį pridėjus prie lango – šviečia.
O šiuos piešinius galėsite pamatyti visi, jie bus eksponuojami “Spindulio” mokykloje, sausio 20
dieną.
Gero žiūrėjimo!
DĖMESIO! DĖMESIO! TARPINIAI REZULTATAI (5-10 klasės)
Paskelbti I-o trimestro pažangiausios klasės projekto 
“Visi už vieną, vienas už visus” rezultatai. Trys geriausieji:
1. 5a klasė 24 balai;
2. 6A klasė 17 balų;
3. 7A klasė 16 balų.
Linkime sėkmės II-ame trimestre! :) 
Prisegti failai
Kaip priešmokyklinukai supranta Laisvės gynėjų dieną?
Šiandien galime jau 24-tą kartą pasidžiaugti jog esame laisvi, todėl svarbu neužmiršti tų, kurie dėl to kovojo. Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena
ir mes, priešmokyklinukai, siūlome viso to nepamiršti. 
Šį rytą kalbėjome savo vaikams apie Sausio įvykius. 1991 metais prie televizijos bokšto apie 600 taikių ir neginkluotų žmonių pareiškė protestą prieš okupantus. 14 jų žuvo. Ir visa tai dėl mūsų, tų, kurie dabar gyvena laisvoje Lietuvoje. 
Pasigaminę su vaikais vėliavėles ėjome pagerbti mūsų Laisvės gynėjų prie Televizijos bokšto. Uždegėme žvakutes jų atminimui. 
Svarbu kalbėti ir prisiminti, dėl ko esame laisvi!
Mokestis už priešmokyklinių grupių vaikų išlaikymą
Mieli Tėveliai, 
norime priminti, kad mokestis už priešmokyklinių grupių vaikų maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą bei mokesčiui taikomos lengvatos nustatomos pagal ,,Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės Mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašą”, patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos sprendimu 2014 spalio 22 d. Nr. 1-2070.

Nustatytas vienos dienos vaiko maitinimo mokestis priešmokyklinėje grupėje – 2.07 Eur (7.16 Lt).
Nustatytas vienos dienos mokestis vaiko ugdymo reikmėms tenkinti – 0.72 Eur (2.50 Lt) visoms šeimoms ir 0.29 Eur (1 Lt) socialiai remtinoms šeimoms.

Lengvatos taikomos pateikus prašymą bei dokumentus, patvirtinančius teisę į lengvatą, nuo kito mėnesio 1 dienos.
 Mokestis už vaiko išlaikymą įstaigoje mokamas už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 20 dienos.
Sušildykime vieni kitus žiemos vakarais
Į mūsų mokyklą atvyksta mokinių vis iš kitų mokyklų, kurie nori mokytis šioje šiltos bendruomenės mokykloje. Ateidami jie atsineša daug šilumos, gėrio, meilės. Siekiu, kad dorinio ugdymo pamokos būtų įdomios, išradingos, pritaikytos mūsų papročiams bei gyvenimiškos. 
Prieš Šv. Kalėdas mokiniai pynė Advento vainikus su didžiuliu kruopštumu. Smagu girdėti, kad vaikų darbo Adventiniai vainikai į šeimas įnešė daugiau vakarinio šeimos pasibendravimo, tarpusavio supratimo. Taip pat mokiniai gamino  Kalėdines žvakutes iš bičių vaško.
 
Kalėdiniam laikotarpiui su pradinių klasių mokytoja A. Audickaite parengėme spektakliuką “Juozapas ir Marija”. Renginio metu linkėjome vienas kitam gerumo, santarvės, meilės ir dalijomės kalėdaičiais.                                                                                                                                    Parengė Danutė Bruzgienė
Šeštokai geografijos pamokose
Dažnai geografijos pamokos vyksta netradiciškai. 6a klasės mokiniai atliko projektinį darbą “Žemynai”. Projekto tikslas – išmokyti mokinius atrinkti tinkamą informaciją internete, kelionių žurnaluose ir kituose informaciniuose šaltiniuose, ją susisteminti ir pristatyti bendraklasiams. 
Klasė  buvo padalinti į 6 grupes po 5 mokinius. Mokiniai pamokų metu ir namuose ieškojo informacijos, ją nagrinėjo ir grupavo. Paruoštus projektus kiekviena grupelė pristatė klasės draugams. Darbų  pristatymai buvo labai originalūs, vieni šoko, kiti įdomiai pasakojo. Po pristatymų vyko aptarimas ir įsivertinimas. 
Moksleiviams projektas patiko, dirbo labai noriai, atsiskleidė stiprus bendradarbiavimas, komandinis darbas. 
                                      Džiaugiuosi mūsų mokinių išradingumu!
                                                                                                   Geografijos mokytoja Lina Mažukėlė
Šiandien aš – keliautojas Kolumbas
Mieli skaitytojai, kviečiame prisijungti prie mūsų ir pasinerti kartu į atradimų ir pažinties jūrą.
Šią savaitę mes kaip Kolumbai keliaujame aplink pasaulį. O kelionei ruošėmės tikrai atsakingai.
Žiūrėjome mokomąjį filmą apie kaimynines Lietuvos šalis. Susipažinome su jų tradicijomis,
tautiniais rūbais, kalba bei kultūra. Pamatėme, kokie žvėreliai ten gyvena, augalai auga.
Nustebome, jog tiek visokių būna rūšių gyvūnijos pasaulyje… Bet įdomiausia buvo patiems
pabandyti kalbėti užsienio kalbomis. „Laužėme“ liežuvius, bet išmokome keletą sakinių anglų bei
rusų kalbomis.
O kokia kelionė be žemėlapio? Rankose laikome teptuką, užmerkiame akis ir piešiame kaip mes
įsivaizduojame pasaulį. Jis didžiulis, paslaptingas, pilnas įvairovės ir apsuptas vandenynų.
Tai tik maža dalis įspūdžių, kuriuos patiriame per dieną. Norisi jų dar ir dar….
3 priešmokyklinė grupė