Gabiųjų konkurso “Mano mažasis pasaulis” trečiokų atranka
Gabūs  ir  talentingi  vaikai – Lietuvos turtas
Šių metų vasario 7 dieną, 3 a klasėje, vyko gabiųjų mokinių konkursas.
Konkurso tikslas – išrinkti vieną patį gabiausią ir talentingiausią mokinį, kuris
galėtų atstovauti mokyklą Vilniaus miesto gabiųjų mokinių konkurse “Mano
mažasis pasaulis”, kuris vyks vasario 18 dieną mūsų mokykloje. 3 a klasės
gabiųjų mokinių konkurse dalyvavo septyni – patys aktyviausi, darbščiausi ir
drąsiausi trečiokai. Tai Greta Stančinskytė, Paulina Perednytė, Nojus Černius,
Beatričė Žilėnaitė, Eliza Holvoet, Sandra Romel ir Neringa Austytė. Konkurso metu trečiokai
turėjo galimybę pasigirti, pasididžiuoti savo pasiekimais, laimėjimais, parodyti savo sugebėjimus
ir talentus. Kartu su mokytoja jie paruošė įspūdingus prisistatymus, o vėliau raštu atliko
įvairias pateiktas užduotis. Klasėje buvo organizuota gabiųjų mokinių dailės, keramikos darbų ir
iškovotų įvairiuose renginiuose, varžybose bei konkursuose taurių ir medalių parodėlė.
Konkurso vertinimo komisijai buvo labai sunku išrinkti vienintelį nugalėtoją, nes visi dalyviai
pasirodė labai gerai. Susumavus konkurso rezultatus paaiškėjo, jog nugalėtoja tapo Beatričė
Žilėnaitė. Sveikiname ją ir linkime sėkmės Vilniaus miesto gabiųjų mokinių konkurse.
Gabus mokinys turi pajausti, kas yra sveika konkurencija, mokėti dirbti ir bendradarbiauti
su tokiais pat stipriais kaip ir jis. Aš manau, kad iš tokių vaikų, jeigu jiems bus sudarytos
visos galimybės panaudoti savo potencialą, tikrai gali išaugti dideli žmonės.
Trečiokų mokytoja Milda Martinkėnaitė
Nuotraukos iš konkurso V. Mozurienės
Pirmieji žingsniai į anglų kalbą
Pagaliau mokslo metai įsilingavo ir į antrokų klases! Vaikai jau
susidėliojo tvarkaraščius, susipažino su naujais mokomaisiais dalykais
ir jų mokytojais. Atrodo tik neseniai tarė pirmąsias lietuviškas raides,
dabar jie jau gali pasidžiaugti ir anglų kalbos išmokta abėcėle.
Nagrinėdami įvairias temas žaidžiame žaidimus, dainuojame daineles,
kartojame rimuotes, skaičiuotes, žiūrime video medžiagą, pasakojame
ir patys vaidiname pasakojimus. Pradėjome bendrauti mimikos, gestų, judesių pagalba, o dabar jau
tariame pirmuosius anglų kalbos žodelius. Klausome įrašų ir sekamų istorijų, pasiskirstome
vaidmenimis, vaidiname trumpus spektakliukus. Įsimename žodžius, frazes,
inscenizuojame įvairias situacijas. Išmokę angliškai skaityti ir rašyti, kuriame
savas istorijas. Mes jau bendraujame angliškai!
Taigi mokomės ne tik draugauti, dalintis, reikšti jausmus, lavinti rankas ir balsus,
bet ir drąsiai sakome pirmuosius žodžius angliškai.
Gera suteikti vaikui džiaugsmą jį mokant anglų kalbos. Pajusti, kad mokytis ir išmokti yra smagu, kai
atsiranda didžiulė motyvacija kalbėti užsienio kalba.
Anglų kalbos mokytoja Renata Ziminskienė
Dėkojame
              Lukui Zarankai (6a klasė), 
          Gabrielei Gončerovai (8a klasė),
            Kamilei Bagdonaitei (9a klasė), 
          Jonui Joeliui Šereikai (9a klasė) 

       už dalyvavimą Vilniaus miesto rusų kalbos olimpiadoje.

Mokinių tarybos atstovai forume “Mokinių balsas”
 Taigi, mūsų mokinių balsas:
  “Į renginį vykome norėdami susipažinti su kitų mokyklų mokiniais, pasidalinti idėjomis. Konferencijoje mus supažindino su pilietiškumu, savanorystės ,,meniu‘‘, kalbėjomės, ką galėtumėme pakeisti, kad Vilnius būtų gražesnis.         Kilo daug beprotiškų idėjų, noras jas įgyvendinti, nebijoti klausti ir prašyti. Daug diskutavome apie mokinius ir ko jiems reikia, kad mokykla būtų jaukesnė. Mūsų mokykloje norėtume, kad būtų daugiau bendradarbiaujama su kitomis mokyklomis, vyktų daugiau akcijų, renginių, pamokėlių apie pilietiškumą, mokiniai būtų plačiau informuojami apie jaunimo centrus”.   
                                                            Balsai iš 8a klasės – Godos ir Aistės
Vasario 4 d. Vilniaus miesto savivaldybėje Lietuvos moksleivių sąjungos surengtame forume
„Mokinių balsas“ dalyvavo mūsų mokyklos Mokinių tarybos atstovės, 8a klasės mokinės Goda
Šalkevičiūtė, Saulė Šeriakovaitė ir Aistė Pateckytė. Mokiniai kartu su Vilniaus miesto meru Artūru
Zuoku diskutavo aktualiomis temomis.
Realios problemos ir klausimai buvo aptariami susibūrus į darbo grupes. Mokinai bendravo, tarėsi,
mokėsi kelti problemas ir siūlyti sprendimo būdus. Moksleivės tikisi, kad mintys, išsakytos forume,
bus išgirstos, o problemos sprendžiamos.
Gerosios patirties sklaida
2014 m. vasario 6 dieną direktorės pavaduotoja Rasa Petrikienė,
pradinių klasių mokytojai ir jaunieji specialistai pasikvietė į
mokyklą Vilniaus “Šviesos” pradinės mokyklos direktorę Vidą
Rudelienę, kuri mielai sutiko pasidalinti savo darbo patirtimi,
įžvalgomis, kalbėdama apie kūrybiškumą mokytojo darbe, kūrybines
aplinkas, apie mokinių motyvaciją. Lektorė įvardino, ko reikia, kad
aplinka (tiek psichologinė, tiek materialinė) būtų palanki kūrybai,
pateikė pavyzdžių apie kūrybiškos mokyklos modelius, palikdama vietos kiekvieno pamąstymui,
kurioje vietoje, ant kurio laiptelio stovime mes, kaip mokykla, bei kiekvienas iš mūsų.
Antroji susitikimo dalis buvo skirta interaktyvios lentos panaudojimo
galimybėms. V. Rudelienė pademonstravo vaizdinę pamokos medžiagą,
planavimo “instrumentus”, mokytojai ir patys galėjo praktiškai
“pasibandyti” dirbti su interaktyvia lenta. Pasak lektorės, svarbiausia
nebijoti ir pradėti dirbti. O galimybės yra beribės. Vaikai po tokių
pamokų išeina degančiomis akimis. Džiugu, kad ir mūsų mokytojai po
šio seminaro išėjo degančiomis akimis. Sėkmės ir kūrybos.
Kviečiame visus gabiausius miesto pradinukus į konkursą
2014 m. vasario 18 d. 13.30 val. ,,Spindulio” pagrindinėje mokykloje vyks  trečiasis Vilniaus miesto
 3-4 klasių gabiųjų mokinių konkursas
 ,,Mano mažasis pasaulis“.

Kviečiame dalyvauti!

Daugiau informacijos žiūrėti nuostatuose.
Mokslo metams įpusėjus
1a ir 1b klasių mokytojos – Jurgita Babravičienė ir Onutė Baublienė
Rugsėjį susirinkę pirmokėliai – visi skirtingi. Vieniems
sunkiau sekėsi sukaupti dėmesį, kitiems -išsėdėti ramiai
suole bent 10 minučių, tretiems – nesisekė laikyti pieštuko
ar rašiklio rankoje, o ką jau kalbėti apie rašymą. Dar kiti-
nuolat užmiršdavo atsinešti knygą, sąsiuvinį ar kitas
reikalingas priemones, arba nenorėdavo paleisti savo
mamytės rankos. Galiausiai, mažieji mokinukai skiriasi
savo nuotaikomis, emocionalumu, branda
Labai gerai, kad mūsų mokykloje organizuojami
parengiamieji užsiėmimai būsimiems pirmokams. Didžioji
dalis vaikų lankydamiesi šiuose užsiėmimuose
palaipsniui ,,įsilieja“ į mokyklinį gyvenimą. Mokykla
šiems vaikams nebeatrodė ,,baugi“, nes jie jau ją pažino.
Taigi, kaip pradėjome mokytis?
Pirmiausiai mokinukai išsirinko suolus ir suolo draugus, susipažino su mokytoja. Gavę spalvingus
vadovėlius, pasiaiškinome kaip jais naudotis, ko išmoks, ką naujo sužinos. Tačiau ne tik raides
pažinti, rašyti ir skaičiuoti mokykloje mokoma. Pirmiausia, čia ugdoma –
vaiko asmenybė, gebėjimai (bendrauti, klausytis, pasakoti…), skatinamas
susidomėjimas aplinka, mokykla ir jos ugdomąja veikla. Kasdieninis,
tačiau sudėtingas ir atsakingas yra mokytojo darbas – išmokyti, įvertinti,
išklausyti, patarti.
Nuo pat pirmos dienos mes mokėmės gerbti vienas kitą, būti
dėmesingi, pasitikėti savo jėgomis ir kūrybinėmis galiomis, neliūdėti, jei
nepavyksta kažkas iškart – juk taip VISIEMS būna. Svarbu stengtis ir turėti
tikslą.
Vaikai nuolat yra skatinami, o jei kartais ir praranda ūpą – padedama
atlikti darbelį kartu su mokytoja ar draugu, kuriam geriau sekasi.
Ypatingas dėmesys skiriamas vaiko kritinio mąstymo ugdymui, ypač
pasaulio pažinimo pamokose. Pirmokai dabar jau geba stebėti gamtos pokyčius ir juos fiksuoti.
Drauge su mokytoja jau pirmaisiais mokslo metų mėnesiais atlikinėjo įvairius bandymus,
eksperimentus su vandeniu, oru, o vaikai apibendrino, darė išvadas ir išsakė savo pastebėjimus.
Mūsų vaikai žino, kad sportas – sveikata. Didelis dėmesys
skiriamas ir mokinių sveikos gyvensenos ugdymui. Mokykloje jau ne
kartą organizuotos šventės ir akcijos, vykdomi projektai šia tema,
kur aktyviai dalyvauja ir pirmokai. Kūno kultūros pamokose mes taip
pat ne tik sportuojame ir mokomės drausmės, bet, kalbamės apie
laikyseną, mankštelių naudą, mokomės valdyti savo kūno judesius ir
juos tobulinti.
Ne ką mažiau svarbios ir piešimo pamokos. Čia taip pat
lavinamos rankytės, akys. Mokomasi vaizdais išreikšti mintis. Taip pat
čia pratinamės ir dirbti – karpyti, klijuoti, lankstyti, modeliuoti. Tokiais užsiėmimais vystosi vaikų
smulkioji motorika, visapusiškai lavinamas mažasis mokinukas-
mokėsi protauti, ugdėsi darbinius įgūdžius.
Dabar, mokslo metams jau įpusėjus, vaikai tapo TIKRAIS
PIRMOKAIS, kurie moka ne tik tvarkingai sėdėti suole, bet ir
savarankiškai atlikti užduotį, tyrinėti, stebėti, fiksuoti duomenis,
išklausyti kitus ir patys išsakyti savo nuomonę bei pastebėjimus,
dailiai parašyti žodį, ir, pagaliau, suskaičiuoti paukščius
tupinčius medyje ir užrašyti veiksmą matematikos sąsiuvinyje, jei
keli paukščiai nuskrido…
SĖKMĖS MŪSŲ PUIKIEMS PIRMOKAMS !!!
Pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursas
Sausio 27-osios popietę mokyklos aktų salėje vyko 1-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas
,,Su knyga – per pasaulį” I-asis etapas. Geriausi mažieji skaitovai deklamavo lietuvių poetų Almos
Karosaitės, Aldonos Puišytės, Martyno Vainilaičio, Juozo Erlicko… eilėraščius. 1-2 klasių mokinių
grupėje geriausia skaitove išrinkta antros klasės
mokinė Eimantė Motejūnaitė, o 3-4 klasių mokinių
grupėje – trečios klasės mokinė Greta Stančinskytė.
Puikiai deklamavo: Jonas Kudriašovas (1a kl),
Erikas Rutavičius (2a kl.) ir Mantas Lazauskas (3a kl.
) – II vieta, Saulė Rimkutė (1a kl.), Austėja
Pansaitytė (2a kl.) ir Nojus Černius (3a kl.) .) – III vieta. Džiaugiamės ir
kitų konkurso dalyvių deklamavimu. Sveikiname visus pradinių klasių
skaitovus, o laimėtojoms Eimantei ir Gretai linkime sėkmės dalyvaujant
Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių konkurso ,,Su knyga – per
pasaulį” II-ajame etape.
Seminaras mokytojams „Mąstymą ugdantys žemėlapiai”
Seminaro „Mąstymą ugdantys žemėlapiai” metu (sausio 28 d.) mokyklos specialioji pedagogė  Daiva Čižikienė pristatė mąstymo mokyklose (Thinking schools) naudojamus ugdymo metodus, supažindino su jų praktinio pritaikymo galimybėmis ir iššūkiais. Buvo kalbama ne tik apie mąstymo žemėlapius, kaip mąstymą ugdančius įrankius, bet ir apie reflektyvų klausimėjimą, mąstymo  įpročius, bendradarbiavimo tinklus, fizinės aplinkos struktūrizavimą bei veiksmingų mokymosi elgsenų formavimą. Mokyklos pedagogai ir patys braižė mąstymo žemėlapius  bei ruošėsi juos pristatyti savo mokiniams. Šis seminaras – puiki galimybė tobulėti, atrasti naujovių, jas taikyti ugdant mąstantį mokinį.
Mieli būsimų priešmokyklinukų tėveliai!
    Mokyklos priešmokyklinėje grupėje vaikai išbando save įvairiose veiklose,  bendrauja su mokiniais, susipažįsta su mokyklos gyvenimu apsupti nuoširdaus rūpestingumo, akylos priežiūros, saugios ir jaukios aplinkos. Baigę priešmokyklinį ugdymą tinkamai pasiruošia pirmai klasei ir lengviau bei greičiau adaptuojasi mokyklinėje veikloje būdami pirmokais. 
Daugiau apie priešmokyklinukų veiklas skaitykite prisegtame faile.
5-6 metų vaikai labai žingeidūs, nori būti vyresni ir savarankiški, pažinti mus supantį pasaulį, suvokti save. 
Ir mes  padedame jiems tai padaryti.