LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA
 Maloniai kviečiame švęsti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną 
kartu su mūsų progimnazija.   
   Koncertas „Švenčiame laisvę“ 
vyks mokyklos aktų salėje kovo 8 d. 
   Per trečią pamoką koncertą stebės PM grupių ir 1-3 klasių mokiniai, 
per penktą pamoką koncertą stebės 
                          4-8 klasių mokiniai.                                                                                                                  Organizatoriai
Atvira pamoka „Konstrukcija – saldaininė“ 7A klasėje
    Kovo 6 d. technologijų 110 kabinete vyko atvira pamoka „Konstrukcija – saldaininė“ . Pamokos pradžioje technologijų mokytojas ekspertas Rolandas Matulevičius mokiniams pasakė pamokos temą ir uždavinius. Praktiškai pademonstravo vaizdinę mokymo priemonę – pagamintą dirbinį. Po to mokiniai atsakė į pateiktus mokytojo klausimus apie dirbinio pritaikymą mokinių gyvenamojoje aplinkoje, kaip sujungiamos konstrukcijos detalės. Mokiniai į technologijų sąsiuvinius užsirašė pamokos temą, uždavinius, vertinimo kriterijus. Visi mokiniai atidžiai braižė konstrukcijos detales praktiškai taikydami matematikos dalyko žinias. Mokytojas aiškino ir demonstravo matematinių figūrų braižymą. Mokiniai noriai pildė „Apklausos lapelius apie asmeninį mokinio siekį pamokoje“ ir atliko braižymo įsivertinimą. Dauguma mokinių puikiai ir labai gerai nubraižė detales. Mokytojas praktiškai demonstravo lentelių pjovimą iš spygliuočių medžių medienos. Po to vyko praktinis – individualus darbas: mokiniai tiksliai atmatavo ir išpjovė reikiamo ilgio detales, kurias nušlifavo.  Pamokos pabaigoje vyko refleksija – apibendrinimas: mokiniai parodė išpjautas detales, pasakė kas sekėsi ir ką reikės patobulinti kitą pamoką, pasitarė su mokytoju kaip kitą pamoką reikės išgręžti detalėse skyles, kaip reikės sujungti gaminio detales. Pamoką stebėjo ir vertino progimnazijos anglų kalbos vyr. mokytoja Aušra Čioglienė.
Viktorina ,,Ką žinau apie Lietuvą“
Trečių klasių mokiniai dalyvavo viktorinoje ,,Ką
žinau apie Lietuvą“. Jos metu prisiminė
svarbiausias Lietuvos istorijos įvykius, datas,
kunigaikščius. Klasių komandos atsakinėjo į
viktorinos klausimus, atpažino iškiliausius
Lietuvos žmones, nurodė jų nuopelnus, kuo mes
jais didžiuojamės. Neakivaizdžiai mokiniai keliavo
po Lietuvą. Įvardino žymiausius Lietuvos pastatus,
lankytinas vietoves. Prisiminėme namų apyvokos
daiktų, kuriais naudojosi mūsų senoliai, pavadinimus. Nelengva užduotis buvo kapitonams.
Reikėjo per vieną minutę atsakyti į kuo daugiau klausimų apie Lietuvą.
Daugiausia taškų surinko 3a klasės mokinių komanda.
Džiaugiamės puikiomis trečiokų žiniomis apie gimtąjį kraštą.
Gerbiami tėveliai, mokytojai
   Maloniai kviečiame į susitikimą su lektore Nomeda Maraziene.    
Susitikimo tema: 
“Emocinis atsparumas. Optimistinis mąstymo stilius, arba 
kas yra tikrasis optimizmas ? Optimizmo lavinimo būdai”
PROGRAMA
 - EQ (emocinis intelektas darbe ir gyvenime): kodėl šiandien jis  toks aktualus?
 - Emocinis atsparumas ar kova su iššūkiais: emociškai atsparių asmenybių skiriamieji bruožai;
  – “Lydekos fenomenas” ir požiūrių skirtumai (reaktyvumas/proaktyvumas);
  – Optimistinio mąstymo stiliaus kriterijai. Testas mąstymo stiliui nustatyti.
  – Optimizmo lavinimo pratybos ir pavyzdžiai saviugdai.

Darbo sesijoje metodai: labai tamprus, interaktyvus darbas su dalyviais grupinio coaching’o ir įtraukimo būdu; pavyzdžių aptarimas ir analizė; mokomosios video medžiagos aptarimas.
Turėti rašymo priemonę ir popieriaus užrašams (knygelę ir pan.).

Susitikimo laikas: kovo 19 d. (antradienis), 18:45 val.
Vieta: mokyklos aktų salė
Trukmė: iki 2 akad. val.

Jaunųjų matematikų olimpiada
Kovo 5 d. vyko 5-8 klasių mokinių  Jaunųjų matematikų olimpiados, kurios tikslas – skatinti mokinių domėjimąsi matematika, ugdyti jų kūrybiškumą, matematinę kultūrą ir mąstyseną, I etapas. 
Olimpiadoje jėgas išbandyti panoro 27  mokiniai.
                                                                                     Ačiū visiems dalyviams, bet geriausiai pasisekė:
                                                                                     Urtei Varnaitei (5a kl.)
                                                                                     Milanai Šimėnaitei (5a kl.)
                                                                                     Žilvinui Dirsei (5b kl.)
                                                                                     Augustei Stonytei (6b kl.)
                                                                                     Lėjai Kirlytei (6b kl.)
                                                                                     Nerijui Tomkui (6a kl.)
                                                                                     Rokui Mikelioniui (6a kl.)
                                                                                     Ievai Kairytei (7a kl.)
                                                                                     Domantui Krasnikovui (7b kl.)
                                                                                     Laurynui Vanagui (7b kl.)
                                                                                     Deimantei Zaripovaitei (8a kl.)
                                                                                     Beatričei Vosiliūtei (8a kl.)
Jiems linkime  sėkmės  Vilniaus miesto Jaunųjų matematikų olimpiados II etape!
Kovo mėnesio veiklos planas
SpindulioTV pristato elektroninę parodos versiją
 Pristatome 
pirmąją elektroninę 
Respublikinės parodos versiją “Namai ten, kur gyveni”.
176 dalyviai 
iš Lietuvos miestų ir
40 ugdymo įstaigų
Visi, kurie nespėjo ir neturėjo galimybės aplankyti parodos, dabar galės ją pamatyti elektroninėje versijoje. Mes didžiuojamės Lietuvos vaikais, net ir būsimas mažasis patriotas, suras mažą, bet gražų  Lietuvos kampelį, vadinamą namais…
Kovas – sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ 2019
Ši iniciatyva pakeis devynerius metus vykusią nacionalinę „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ“. Šiemet, minint „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ“ dešimtmetį, „Vaikų linija“ nusprendė šią iniciatyvą transformuoti, išplėsti ir pakviesti visus, norinčius stabdyti patyčias ir kitokį skaudinimą, savo veiklomis ir idėjomis jungtis prie sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ. Visą kovo mėnesį „Vaikų linija“ kviečia švietimo ir ugdymo įstaigas savo bendruomenėms organizuoti ir vykdyti veiklas, skirtas patyčių prevencijai ir kitokio žeminančio elgesio stabdymui. Su patyčiomis turime dirbti visus metus, tačiau kovo mėnesį „Vaikų linija“ kviečia sutelkti vaikų ir suaugusiųjų dėmesį į patyčių problemos aktualizavimą ir jos sprendimo būdus.
Emocinės paramos tarnyba „Vaikų linija“ kviečia švietimo ir ugdymo įstaigas prisijungti prie šiemet kovo mėnesį vyksiančio 
Sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ. 
Meninio skaitymo konkursas
Dar senovės Graikijoje dalintis vaizdingu
žodžiu, tai yra mokėti deklamuoti, buvo labai
garbinga, o žodžio menas turėjo net valstybinę
reikšmę. Tad nenuostabu, kad čia susikūrė
skaitymo, kalbos kultūra. O kalbos kultūra – tai ne
vien vaizdingai išsakytos mintys, bet ir pagarba
žodžiui, gimtajai kalbai. Meninis skaitymas yra
vienas iš dažnesnių saviraiškos būdų, jau nuo seno
labai svarbus lavinant skaitymo įgūdžius: ugdo
kūrybinį ir kritinį mąstymą, skatina protinę veiklą,
kalbos įgūdžius, padeda ugdyti dėmesio
koncentraciją. Skaitydamas žmogus įsivaizduoja
tai, ko nėra matęs, pasineria į teksto herojaus išgyvenamas emocijas.
Vasario 25 d. Vilniaus Žėručio pradinėje mokykloje vyko pradinių klasių mokinių meninio
skaitymo konkurso ,,Žodžiai iš vaiko širdies” II etapas. Jame dalyvavo mokykloje geriausiai
pasirodžiusios mokinės: 2 d klasės mokinė Paulė Kožan deklamavo Aldonos Elenos Puišytės eilėraštį
,,Varnos švarkas” ir 3b klasės mokinė Akvilė Šakalytė deklamavo Janinos Degutytės eilėraštį ,,
Šilagėlė”. Mergaitės pasirodė labai šauniai ir buvo apdovanotos padėkomis.
Nors sėkmė labiau šypsojosi kitų mokyklų mokiniams, tačiau mūsų mokinės džiaugėsi
galimybe dalyvauti konkurse, įgyti patirties, pasimokyti iš kitų.
Mokinių uniformų dėvėjimo tvarkos aprašas
Prašome susipažinti su  Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos 
uniformų dėvėjimo tvarkos aprašu.