Visoms mamoms
Integruota klasės valandėlė „Bendravimas per žaidimus“
Auklėtiniai buvo išskirstyti į dvi komandas ir kiekviena komanda gavo po užduotį – siekti bendro tikslo. Mokiniai įrodė, kad jie moka garbingai varžytis, gali susitelkti ir geba siekti individualių tikslų vardan bendro komandos tikslo.  Auklėtiniai suprato, tarpusavio bendravimas yra svarbus mūsų gyvenimuose, nes nuo jo priklauso klasės bendrų siekių įgyvendinimas bei rezultatai, klasės draugiškumas bei pagarbos jausmas vieni kitiems. 
 Žaidžiant žaidimus buvo patenkinamas smalsumas, atliekami patys didžiausi atradimai, išgyvenami  jausmai: džiaugsmas, pasididžiavimas, ramybė, draugiškumas ir t.t. Žaisdamas tu gali klysti, rizikuoti ir pasimokyti iš savo klaidų. Formuojasi komandinio darbo įgūdžiai, ugdoma valia, lavinama vaizduotė. Žaidimas – puikus savianalizės būdas: vaikai pradeda pastebėti savo stipriąsias ir silpnąsias puses. 
 Būkime draugiški bei tolerantiški vieni kitiems. 
Įvairindami klasės valandėlių veiklą, 5 b klasės mokiniai ir auklėtoja pasikvietė vieno auklėtinio mamą, kuri, norėdama mokiniams įskiepyti žingeidumą bei smalsumą, išsamiau ir tikroviškiau vaizduoti gyvenimą, savo mintis, jausmus, išgyvenimus, parodė įvairių bendravimo žaidimų. Jie leidžia pajusti, kiek esame stiprūs bendraudami vieni su kitai, tačiau kartais tai gali pasirodyti tikras iššūkis. 
Mediacija
Žodis mediacija yra kilęs iš lotynų kalbos (lot. mediatio – tarpininkavimas) ir reiškia tarpininkavimą ginče. Mediatorius – tarpininkas, dalyvaujantis kitų šalių ginče. Mokyklinė mediacija yra konfliktų, kylančių mokykloje, valdymas. Viena aktualiausių šiuolaikinės mokyklos problemų yra konfliktai ir nesugebėjimas veiksmingai jų spręsti. 
Dažnai konfliktams spręsti mokiniai pasirenka nekonstruktyvius sprendimo būdus: smurtą, agresiją, patyčias. Mokyklinė mediacija gali pasiūlyti konfliktus spręsti konstruktyviai. Atsižvelgiant į skirtingus mokyklinių konfliktų dalyvius, skirtinga ir mokyklinės mediacijos įvairovė: ji gali vykti sprendžiant mokinių, tėvų ir mokinių, tėvų ir mokytojų, mokytojų ir mokinių, mokytojų tarpusavio konfliktus. Mediacijos proceso metu konfliktuojantys asmenys aptaria konflikto priežastis, aiškinasi poreikius ir kartu ieško problemos sprendimo. 
Mokyklos socialinė pedagogė Lina Povilionienė dalyvavo 5 dienų mediacijos mokymuose, kurie vyko Vilniaus m. pedagoginė-psichologinėje tarnyboje.
Tikimės, kad mokyklinei mediacijai, kaip naujovei, bus atviri mokiniai, jų tėvai ir mokytojai. Mokyklinė meditacija – tai nauja galimybė mokytis bendrauti kitaip: gerbiant vienam kitą, ugdant aktyvaus klausymo įgūdžius, empatiją, prisiimant asmeninę atsakomybę už savo veiksmus, ugdant kritinį mąstymą ir problemų sprendimą.    
Projektas – paroda „Dovana mama“
Gyvenimo saulė  
Motinos akys kaip saulė šviesiausia – 
Viską pamato ir viską supranta.   
Jų išlydėtas, bevilčiai neklausi,   
Kaip beišeiti į švintantį krantą.     

Motinos veidas kaip vasaros rytas 
Džiaugsmo ramybe pasaulį nudažo… 
Virsta žvaigžde ant jo ašara kritus… 
Jam atvaizduoti spalvų žemėj maža!  

Motinos rankos tai tūkstančiai rankų, 
Mokančių skaidrint gyvenimo kelią  
Globia jos širdį, kai skausmas ją tranko, 
Neša, jos laimę, iš nuodėmių kelia… 

Motinos balsas – lyg arfa prabilus…
Jam suskambėjus, gyvent mes pabundam…
Motinos žodžiai – tai atodūsiai gilūs. 
Amžiais jie grumias su žemės pagundom… 

Motinos meilė – kaip dangiškos ugnys,  
Skaidriai liepsnodama, guodžia pasaulį.
Motinos meilė – tai skausmas bedugnis,
Nešantis žemei gyvenimo saulę…                                      Petras Vaičiūnas 
Mokyklos pirmojo aukšto „Spindulio aikštėje“ nuo balandžio 30 d. iki gegužės 7 d. vyksta medžio darbų  būrelio 5 – 7 klasių mokinių projektas –  paroda „Dovana mamai“. Būrelio pamokose mokiniai nuoširdžiai ir su meile gamino vazas, gėles mamoms iš medžio lukšto. Vazos buvo gaminamos iš spygliuočio medžių ruošinių, vazų plokštumos papuoštos su įvairiomis medžio dildėmis. Kitos vazos pagamintos iš 4 mm storio faneros ir sienos papuoštos įvairių spalvų medžio lukšto gabaliukais.            
Lietuvoje šiais metais Motinos dienos šventė yra gegužės penktąją dieną, tad būrelio mokiniai pasirūpino dovanomis mamai.
Socialinių įgūdžių ugdymo klubo ,,Aš – pasaulis” veikla
Šiuolaikiniame pasaulyje kasdien tenka bendrauti su
aplinkiniais, priimti tam tikrus sprendimus, spręsti
kylančias problemas. Dėl to svarbu jau vaikystėje ugdyti
socialinius įgūdžius: socialiniai įgūdžiai padeda kurti
efektyvius santykius bei prisitaikyti prie aplinkos, elgtis
pagal priimtinas elgesio normas ir taisykles.
Socialinių įgūdžių ugdymo grupėje ,,Aš – pasaulis“
užsiėmimų metu mokiniai susipažįsta su bendravimo
taisyklėmis, mokosi aptarti bendras temas ir norus,
kalbėti grupėje, išklausyti ir nesmerkti. Lavina jau
turimus ir įgyja naujus bendravimo ir bendradarbiavimo
įgūdžius. Viso to mokosi žaisdami įvairius žaidimus, vaidindami situacijas, piešdami, atlikdami
užduotis, diskutuodami ir bendraudami tarpusavyje.
Visos dienos mokykloje grupė
 Visos dienos mokyklos grupės  veiklos tikslas – saugaus ir kryptingo  mokinių užimtumo po pamokų užtikrinimas ir visapusiškas bei kūrybingas ugdymas visą dieną. Organizuojame kokybišką mokinių laisvalaikį. 
 Dažnai mūsų grupę aplanko kitų grupių vaikai. Nuo pat pirmųjų grupės dienų vaikai puikiai vieni su kitais susidraugavo. Kartu su vaikais susikūrėme taisykles ir visi jų laikomės. Pažeidinėti taisykles draudžiama. Kai yra taisyklės, tai ir nėra pažeidėjų. 
 
 Grupėje smagu visiems kartu draugiškai ruošti namų darbus. Jų metu mokomės padėti vieni kitiems. Daug dėmesio skiriame knygų skaitymui, atpasakojimams, vaidinimams, atlieka įvairius stebėjimus bei kūrybinius darbelius. Vaikams įdomu konstruoti bei žaisti su lego. Visiems patinka žaisti su šaškėmis, taip pat grupėje turime vaikų, kurie nėra nei karto pralaimėję žaidžiant. Sporto salėje sportuojame bei žaidžiame aktyvius sporto žaidimus su kamuoliu, sukame lankus, šokinėjame su šokdynėmis ir kt.  
 Esant geram orui – einame į lauką ir žaidžiame įvairius žaidimus – estafetes bei rungtyniaujame tarp grupių. Vaikams pats didžiausias džiaugsmas pabūti gryname ore, kadangi gali pailsėti nuo daugybės nuveiktų darbų. Džiugu bei malonu matyti laimingus ir besišypsančius vaikus. 
 Prieš išeinant į namus susitvarkome savo darbo klasę, o kartais dar filmuką suspėjame pažiūrėti bei aptarti. Taip ugdomi vaikų gražūs tarpusavio santykiai bei draugiškumas.  
Mokytojas turi ne monotoniškai pateikti informaciją, kažkokią statistiką, bet mokyti, mokyti gyvu pavyzdžiu, mokyti būti žmogumi. (Lituanistė Dainora Eigminienė)
Atvelykis – vaikų Velykėlės
Pavasaris – vienas iš džiaugsmingiausių metų laikų, kai mus džiugina vis šilčiau spiginanti saulutė, žaliuojantys medžiai bei ilgėjančios dienos. Net ir tradicinės šventės, kurias minime pavasarį, atrodo kur kas linksmesnės. 
Atvelykis – pirmasis sekmadienis po Velykų, aštuntoji diena po Kristaus prisikėlimo, užbaigianti velykinę savaitę. 
Per Atvelykį ridenkite margučius 
Susirinkę giminės ar kaimynystės vaikučiai dar kartą galite pasidžiaugti velykine pramoga – ridenti margučius. Šią dieną vėl dažomi kiaušiniai  ridenami margučiai, supamasi supynėse. Juk ši veikla reikalauja nemažai įgūdžių ir susikaupimo.  Daugiausiai dėmesio skiriama vaikams, todėl Atvelykis  vadinamas vaikų Velykomis arba vaikų Vėlykėlės. 
Leidau patiems vaikams marginti margučius 
Tikybos pamokoje vaikai margino išpūstus margučius bei dekoravo įvairiaspalvėmis servetėlėmis, gamino gražiausias bei linksmiausias velykines kompozicijas, pynė verbas, taip pat ant margučių užrašė savo svarbiausias vertybes, o su gražiausiomis vertybėmis papuošė medelį. Darydami patys, vaikai greičiau įgus ir perpras šio meno paslaptis. Juk nebūtina kiaušinius dažyti kaip profesionalūs liaudies meistrai. Vaikams buvo daug džiaugsmo marginant  margučius, jie papuošė savo sugalvotais raštais ir piešinėliais. Pamokoje vyravo darbinga, šilta bei džiugi pavasariška nuotaika. Mane džiugina mokinių geranoriškumas bei supratingumas pasidalinti margučiais su tais, kurie jų neturėjo. Mokiniai pirmo aukšto foje surengė pačių numargintų margučių parodėlę. 
Noriu palinkėti, kad kartu su atbundančia gamta visų mūsų sielose 
skleistųsi gerumo, nuoširdumo, supratingumo gėlės.   
Šokių konkursas “Po pamokų”
Balandžio 18 dieną, su šokių mokytoju Kęstučiu Andrijevskiu
geriausieji “Spindulio ” mokyklos šokėjai (antrų klasių mokiniai)
važiavo į “Pelėdos ” pradinę mokyklą. Ten vyko Vilniaus miesto šokių
konkursas “Po pamokų”.
Šiame konkurse dalyvavo įvairių Vilniaus miesto mokyklų pradinukai.
Jėgas išbandė net viena priešmokyklinukų grupė.
Visų dalyvių laukė gera nuotaika, linksma muzika ir nuostabūs
pasirodymai. Pralaimėjusių nebuvo. Visi gavo saldžius apdovanojimus,
padėkas ir “išsivežė”gerą nuotaiką.
Namo grįžome su naujomis idėjomis. Dėkojame mokytojui už
paruoštą šiuolaikišką vaikų pasirodymą.
2018-2019 m. m. atostogos
2018 – 2019 mokslo metais Pm. gr. vaikams, 1-8 klasių mokiniams skiriamos atostogos:

            Rudens atostogos - 2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 2 d.
            Žiemos (Kalėdų) atostogos2018 m. gruodžio 27 d. – 2019 m. sausio 2 d.
            Žiemos atostogos2019 m. vasario 18 d. – vasario 22 d.
            Pavasario (Velykų) atostogos 2019 m. balandžio 23 d. – balandžio 26 d.
           Vasaros atostogos: 
                     priešmokyklinių grupių vaikams2019 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 31 d.
                   1-4 klasių mokiniams - 2019 m. birželio 7 d. – rugpjūčio 31 d.;
                   5-8 klasių mokiniams2019 m. birželio 21 d. – rugpjūčio 31 d.
šv. Velykų spalvos
Saulė šypsosi pro langą
Spinduliais parėmus dangų,
Klega paukščiai, gėlės kvepia
Puošdami Velykų taką.
Vėl pavasaris pas mus. 
Laikas puošti margučius!
Visą savaitę mažieji 2 PM ,,Spinduliukų” grupės ugdytiniai ruošėsi šv.
Velykoms: mokėsi mįslių, žaidimų, ratelių, analizavo margučių raštus,
gamino kūrybinius darbelius ir jais puošė savo klasę. Visa veikla sukosi
apie vieną svarbiausių šv. Velykų simbolių , kiaušinį, kuris šiuo
laikotarpiu įgijo naują prasmę ir pavadinimą – MARGUTIS.
Šv. Velykos – gamtos pabudimo, pavasario džiaugsmo ir linksmybių šventė. Kiaušinių marginimas
turėjęs magišką reikšmę. Ant kiaušinių skutinėtos saulutės (kad augmenijai netrūktų saulės),
žvaigždės (kad laukams netrūktų šviesos ir naktį), žalčiukai (kad pabustų gyvybė), įvairi augmenija,
raštų deriniai. Specialią reikšmę turėjusi ir kiaušinio spalva. Raudona spalva simbolizavo gyvybę,
juoda – žemę, mėlyna – dangų, žalia – bundančią augmeniją, geltona – pribrendusius javus.
…ir pagaliau atėjo saulėtas trečiadienio rytas, kuomet vaikai išsiruošė į V. Sirokomlės muziejų
Bareikiškių km., Vilniaus raj. ir dalyvavo edukacinėje veikloje ,,Velykų spalvos”. Ten mus šiltai
sutiko ir pamokė kaip išmarginti juos senoviniu būdu -karštu vašku. Kaip mažieji su džiugiu
susikaupimu, susidomėjimu ėmėsi dar neišbandytos veiklos! Paprastas kiaušinis vaikų rankose virto
į tikrą meno kūrinį. Jis nusidažė pačiomis gražiausiomis vaivorykštės spalvomis bei raštais.
Kiekvienas ,,spindulietis” bemargindamas margutį jau galvojo, kam tokį grožį dovanos.
Už kelionę ir naujus įspūdžius dėkojame savo klasės tėveliams.
Tegul būna spalvotos Jūsų dienos, spalvoti Jūsų norai ir svajonės. Spalvota nuotaika – ne tik per šv.
Velykas, bet ir kiekvieną dieną! Su šv. Velykomis!