Vilniaus pažinimo diena Gedimino pilyje
Spalio 26 d. 2c ir 2d klasių mokiniai dalyvavo edukacinėje veikloje ,,
Vilniaus pažinimo diena“. Mokiniai tą dieną aplankė Gedimino pilies
bokštą, paminklą LDK didžiajam kunigaikščiui Gediminui, Vilniaus
Arkikatedrą ir Bernardinų sodą. Šios ekskursijos metu mokiniai susipažino
su senamiesčiu, sužinojo įdomių faktų apie Vilniaus praeitį.
Nors kai kurie mokiniai jautė nerimą kopiant į kalną, tačiau didžiausią
įspūdį paliko Gedimino pilies bokštas. Susidomėję klausė vadovės
pasakojimų, atsakinėjo į klausimus, žiūrėjo filmą apie Gedimino pilies
atsiradimą ir kt.
Po to smagu buvo atsikvėpti ir išlieti energiją Bernardinų sode
esančioje žaidimų aikštelėje.
Diena buvo pilną įspūdžių ir naujovių.
Mokytojos Daiva Kudulytė ir Dileta Opulskytė
Vilniaus pažinimo protmūšis
    Spalio 26 dieną jau trečiąjį kartą vyko „Vilniaus pažinimo diena“. Visa diena buvo tarsi miesto pažinimo ir pamokų sintezė. Aštuntokai ir dalis šeštokų aplankė Žvėryną: sužinojo mikrorajono istoriją, įvardino išskirtinumą, apžiūrėjo pastatų stilius.  Toliau keliavo pėsčiomis  link Seimo, Martyno Mažvydo bibliotekos. Keliaudami ruošėsi lauksiančiam protmūšiui, nes vieni kitus egzaminavo, koks čia lankomas objektas yra. Gedimino prospektu priėję aplankė atsinaujinusią Lukiškių aikštę, prisiminė, kokios geometrinės formos yra aikštė, prisiminė trapecijos savybes. Muzikos pamoka vyko prie Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios, kur susipažino su kariljonu. Tai didžiausias Lietuvoje, moderniausias ir vienas įspūdingiausių regione – turintis net 61 varpą, kurių mažiausio svoris – 8 kg, o didžiausio – 3360 kg. Gaila, kad nuo spalio mėnesio kariljono aplankyti nėra galimybės, bet pavasarį būtinai sugrįš. Muzikos pamoką apie operą ir baletą aštuntokai tęsė prie Operos ir baleto teatro. Pilietiškumo egzaminas vyko Vinco Kudirkos aikštėje.  Pakeliui apsilankė centriniame pašte, išsiaiškino, kuo jis yra išskirtinis, kaip matuojami atstumai tarp miestų, kaip numeruojamos gatvės. Prie Katedros pageidaujantys galėjo sugalvoti norus ir apsisukti ant Stebuklingosios plytelės. Praėję pro Prezidentūrą, Vilniaus universitetą, užsuko į italų kultūros centro kiemelį, iš kurio galima matyti Prezidentūros kiemą. Ten vyko anglų kalbos pamoka, nes mokiniai išgirdo angliškai kalbantį gidą ir pasiklausę suprato, kad mūsų Prezidentė augina bites ir vienas avilys yra matomo kiemo kamputyje. Pasivaikščioję po Vokiečių gatvę, nuvyko į galutinį kelionės tikslą – Adomo Mickevičiaus biblioteką. Mokiniai dalyvavo protmūšyje „Ką žinai apie Vilnių?“. Protų kovoje dalyvavo penkios komandos, kurioms reikėjo atsakyti į įvairius klausimus apie Vilnių: įžymios vietos, asmenybės, dokumentai, paminklai, knygos, simboliai ir kt.  Visos komandos labai stengėsi ir vyko įnirtinga kova, todėl galutiniai rezultatai skyrėsi tik po vieną tašką. Nugalėtojais tapo  komanda „Profai“ (Kamilė Siliūtė (6a kl.), Nerijus Tomus (6a kl.), Beatričė Vosiliūtė (8a kl.), Sandra Skardžiūtė (8a kl.), Žygimantas Baukys(8a kl.). Su mokiniais po Vilnių keliavo matematikos mokytoja Jurgita ir muzikos mokytoja Lina.
     Smagu buvo girdėti, kad mes ten buvome ir žinome, kas tai yra.     
Erdvinis kinas
Spalio 23 d. mūsų mokyklos  priešmokyklinukų grupė lankėsi VGTU Inžinierijos Licėjuje. Šią puikią ekskursiją vaikams suorganizavo Domanto tėtis.  Inžinierijos Licėjuje  žiūrėdami filmą turėjome galimybę susipažinti su naujomis technologijomis, kurios leido pažvelgti į prieš tai neatrastą ir netyrinėtą pasaulį. Žvaigždėtas dangus yra vienas iš pačių gražiausių natūraliai suformuotų gamtos peizažų. Tūkstančiai žvaigždžių verčia mus jaustis labai mažais visatoje. Technologijų tobulėjimui atsirado observatorijos ir galingi teleskopai, kurie mums leido pažvelgti į dangaus platybes iš arčiau.   
II -asis Konstitucijos egzamino etapas įveiktas
   Penktokas Benediktas Užkuraitis buvo vienintelis mokyklos mokinys patekęs į II-ąjį Konstitucijos egzamino etapą (I etape dalyvavo dvidešimt du 5-8 klasių mokiniai). Tad spalio 18 d. antrajame etape Benediktas varžėsi su 623 geriausias žinias pademonstravusiais dalyviais iš visos Lietuvos. 
  Primename, kad I-ame egzamino etape Konstitucijos žinias tikrinosi virš 32 tūkst. žmonių įvairiose amžiaus grupėse. Benediktas varžėsi tarp 5-7 klasių mokinių. Šį kartą reikėjo atsakyti į 19 testinių klausimų ir vieną atvirą klausimą. Teste Benediktas nepadarė nei vienos klaidos. O 20-ąjį (atvirąjį) klausimą vertino centralizuota vertinimo komisija. Deja, bet 20-oji užduotis ir “pakišo” koją penktokui. Įdomu, ar visi galėtumėte išsamiai atsakyti į šį klausimą? - “Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nustatyti šeimos, motinystės, tėvystės ir vaikystės apsaugos pagrindai. Prašome įvardyti keletą iš jų”.
   O kokie paties Benedikto Užkuraičio įspūdžiai po Konstitucijos egzamino?
Apie šį egzaminą nieko nežinojau, kol jo nepristatė istorijos mokytoja, pasiūliusi dalyvauti jame. Aš sutikau, nes man tai pasirodė įdomu.  Nesu dalyvavęs panašiuose konkursuose. Šiais metais pirmą kartą sužinojau apie Lietuvos Konstituciją ir skaičiau ją. Iki pirmo Konstitucijos egzamino etapo ją perskaičiau vieną kartą, praėjęs pirmą etapą perskaičiau dar du kartus. Lietuvos Konstitucijoje man viskas buvo nauja ir labai įdomu. Ką sužinojau naujo? Supratau, koks Lietuvoje valdymas, kokias pareigas atlieka valdžioje dirbantys asmenys, kokias mes, piliečiai, turime pareigas bei teises. Visiems mokytojams ir  mokiniams patarčiau perskaitykite bent vieną kartą svarbiausią Lietuvos dokumentą, o kitais metais pabandykite sudalyvauti Konstitucijos egzamine ir parneškite pergalę į “Spindulio” progimnaziją. Tai bus nepakartojamas ir nepamirštamas įspūdis”.
Konsultacinės pamokos 2018-2019 m.m.
Mokinių, tėvelių dėmesiui!
Nuo 2018 lapkričio 5 d.  pasikeitė kai kurių konsultacinių pamokų laikas.
2018 metų standartizuotų testų rezultatai
Diagramose pateikti duomenys atspindi ugdymo padėtį mūsų mokykloje, lyginant su šalies rezultatais.
“Spindulio” progimnazijos duomenys pažymėti vertikalia raudona linija.
Nuo 2012 metų Lietuvos mokyklos, siekiančios gerinti ugdymo kokybę, turi galimybę pasinaudoti Nacionalinio egzaminų centro (NEC) parengtais mokymosi pasiekimų vertinimo įrankiais – nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) testais, skirtais įvertinti 2,4,6 ir 8 klasių mokinių mokymosi pasiekimus. Šie įrankiai skirti padėti įsivertinti mokymosi situaciją, išsiaiškinti konkrečius mokymosi sunkumus ir problemas, kurias galima įveikti mokiniams, mokytojams ir mokykloms suteikiant tinkamą pagalbą.
Daugiau informacijos apie standartizuotus testus, užduotis atskiroms klasėms (įvairių metų) galite rasti  NEC internetiniame puslapyje: http://www.nec.lt/342/
Pridedamas 2019 m. pavasarį vyksiančių standartizuotų testų tvarkaraštis.
Mokytojų, mokinių, tėvelių dėmesiui!
2019 m. pavasarį Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas bus vykdomas 2, 4 ir 6 klasėse
Nuo 2018–2019 m.m. pradedamas NMPP vykdymo perkėlimas į elektroninę erdvę. Šiais mokslo metais NMPP 8 klasėje iki šiol vykdytu formatu nebus vykdomas. 
2018–2019 m. m. planuojama vykdyti bandomąjį 8 klasės matematinio ir gamtamokslio ugdymo pasiekimų vertinimą elektroninėje erdvėje
Daugiau informacijos dėl 8 klasės mokinių pasiekimų vertinimo bus paskelbta iki 2019 m. sausio 1 d.
                                                                                                                     Parengta pagal NEC informaciją
Kvadrato varžybos
Spalio 16-18 dienomis vyko kvadrato varžybos. 
“Spindulio” progimnazijos mokiniai:  5-6 klasių berniukai,  5-6 klasių mergaitės ir 3-4 klasių berniukai ir mergaitės užėmė 2-ąsias vietas.  “Spindulio” progimnazijos mokiniai kovojo, stengėsi ir negailėdami savo jėgų gynė savo mokyklos garbę.  Sveikiname visus dalyvavusius!
Kelionė į Verkių regioninį parką
Nauji mokslo metai, nauji ,,Spinduliukų“ grupės
ugdytiniai , o kartu ir aktyvūs tėveliai, kurie
atsiliepė į mūsų kvietimą prisidėti prie vaikų
ugdymo – pasiūlyti naujų idėjų, organizuoti
edukacines išvykas, taip supažindinant vaikus su
savo profesijomis. Todėl labai nudžiugome, kai
sulaukėme pakvietimo iš Beno mamytės Ingos
Šiaudvytienės apsilankyti jos darbovietėje Verkių
regioniniame parke.
Gražų spalio 18 d. rytmetį skubėjome į Pavilnių ir
Verkių regioninių parkų direkciją, kuri įsikūrusi
unikaliame Verkių architektūrinio ansamblio
paviljono pastate. Mama Inga, kuri dirba parko vyr.
specialiste papasakojo, kad šiam pastatui beveik 200 metų, jį projektavo architektas L. Gucevičius.
Vaikščiodami po senojo pastato erdves matėme išlikusias didingas dvi lauko kolonas , o viduje
unikalų kupolą su rozečių ornamentais. Senoviniais girgždančiais laiptais lipome į direkcijos
patalpas, kur susipažinome su parko darbuotojo profesija, jos ypatumais ir nauda aplinkai, kurioje
mes gyvename.
Po trumpos ekskursijos po pastatą mūsų laukė malonus netikėtas susitikimas su dar viena direkcijos
darbuotoja, visuomenės informavimo vyr. specialiste Daiva Baueriene. Daiva ne tik dirba direkcijoje,
bet yra ilgametė radijo laidos “Vakaro žvaigždelė” redaktorė. Drauge su dukromis Ieva ir Gintare
kuria radijo spektaklius, dainas vaikams, koncertuoja, leidžia natų knygeles bei kompaktines
plokšteles.
Jaukioje patalpoje panaudodama žaidimo elementus Daiva supažindino vaikus su Raudonąja knyga.
Į šią knygą įtraukti ir Verkų parke gyvenantys reti gyvūnai: Skiauterėtasis tritonas, šikšnosparniai,
Raudonpilvė varlė, Niūraspalvis auksavabalis. Mažuosius sudomino informacija apie šių gyvūnų
gyvenimo būdą, kodėl juos reikia saugoti ir globoti. Visi vieningai nutarė nuo šios dienos tapti ,,
gamtos bičiuliais“.
Po to ,,Spinduliukai“ stebėjo šiltą, nuotaikingai integruotą muzikinę istoriją ,,Pasaka apie šokoladinį
katinėlį“, kurią sukūrė ir padovanojo jos autorė Daiva Bauerienė.
Mažieji ,,Spinduliukai“ su mokytojomis Ramune ir Kristina dėkoja Beno mamytei Ingai Šiaudvytienei
už puikią viešnagę!
Vaiko gerovės komisija 2018-2019 m.m.
Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos Vaiko gerovės komisijos tikslas -  
organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą progimnazijoje, švietimo pagalbos 
teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą. 

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:  
                Pirmininkas – Rasa Petrikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;   
                Pirmininko pavaduotojas – Lina Povilionienė, vyr. socialinė pedagogė;   
                Sekretorius – Asta Aleksienė, pradinių klasių mokytoja;   
Nariai:        
                 Lilija Simonaitienė direktoriaus pavaduotojas ugdymui;            
                 Daiva Čižikienė,  vyr. specialioji pedagogė;      
                 Kristina Urbutytė, logopedė;                 
                 Raminta Beinerytė, psichologė;               
                 Gailutė Rulevičienė,  vyr. pradinių klasių mokytoja;     
                 Evelina Blaškienė, lietuvių kalbos mokytoja;              
                 Marta Vitienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.
Ką daryti, kad būtum saugus internete
Kompiuteris ir internetas kartais padeda padeda pasiruošti pamokoms, o ir namų darbus kartais tenka atlikti kompiuteriu. Kompiuteris ir internetas yra puikūs išradimai, tik reikia mokėti jais saugiai naudotis.

SVARBU, keletas taisyklių naršant internete:
  • susitarti su suaugusiuoju, kiek laiko praleisi prie kompiuterio, žaisdamas žaidimus ar naršydamas internete;
  • nesilankyti naujuose, nepažįstamuose interneto puslapiuose, prieš nepasitarus su suaugusiais;
  • internete neskelbti savo asmeninės informacijos;
  • pasakyti suaugusiems, jei internete nutiko kažkas netikėto: gavai nemalonią žinutę ar pamatei nemalonių, šokiruojančių vaizdų.