Trumpai apie tyrimą “Įsitrauk”
2017 m. kovo mėnesį pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Mykolo Riomerio Universiteto
Psichologijos instituto ir Vilniaus “Spindulio” progimnazijos dėl dalyvavimo moksliniame projekte
“Įsitrauk”.
Tyrimas „Įsitrauk“ atliekamas bendradarbiaujant Mykolo Romerio (Lietuva) ir Jyväskylä (Suomija)
universitetams. Tyrime analizuojamas vaikų pereinamasis laikotarpis iš priešmokyklinės grupės į
pradinę mokyklą. Šiuo tyrimu siekiama išsiaiškinti, kaip tėvų ir mokytojų įsitraukimas yra susijęs su
vaikų mokymosi pasiekimais, motyvacija bei elgesiu. Taip pat siekiama išsiaiškinti, kokie tėvų ir
mokytojų mokymo bei emocijų raiškos būdai skatina geriausius vaiko pasiekimus, motyvaciją ir
elgesį. Tikimasi, jog šio tyrimo rezultatai padės geriau suprasti tėvų—vaikų ir mokytojų—vaikų
santykius bei nurodys, kurie praktiniai būdai padėtų mokytojams ir tėvams prisidėti prie pozityvios
vaiko raidos.
Už projekto vykdymą atsakingi tyrėjai – Mykolo Riomerio universiteto profesorė dr. Saulė
Raižienė ir Jyväskylä (Suomija) universiteto docentas dr. Gintautas Šilinskas.
Tyrimą PM grupėse atliks “Spindulio” progimnazijos psichologė Raminta Beinerytė.