Vaiko gerovės komisija 2018-2019 m.m.
Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos Vaiko gerovės komisijos tikslas -  
organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą progimnazijoje, švietimo pagalbos 
teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą. 

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:  
                Pirmininkas – Rasa Petrikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;   
                Pirmininko pavaduotojas – Lina Povilionienė, vyr. socialinė pedagogė;   
                Sekretorius – Asta Aleksienė, pradinių klasių mokytoja;   
Nariai:        
                 Lilija Simonaitienė direktoriaus pavaduotojas ugdymui;            
                 Daiva Čižikienė,  vyr. specialioji pedagogė;      
                 Kristina Urbutytė, logopedė;                 
                 Raminta Beinerytė, psichologė;               
                 Gailutė Rulevičienė,  vyr. pradinių klasių mokytoja;     
                 Evelina Blaškienė, lietuvių kalbos mokytoja;              
                 Marta Vitienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.
Vaiko gerovės komisija 2017 – 2018 m. m.
   Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos Vaiko gerovės komisijos tikslas -  organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą progimnazijoje, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą. Vaiko gerovės komisijos sudėtis:
   Pirmininkas – Rasa Petrikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
   Pirmininko pavaduotojas – Lina Povilionienė, vyr. socialinė pedagogė;
   Sekretorius – Jūratė Mineikienė, vyr. pradinių klasių mokytoja;
   Nariai: 
       Valdas Žekonis, direktoriaus pavaduotojas ugdymui;     
       Kristina Budrytė, spec. pedagogė;  
       Daiva Čižikienė, spec. pedagogė;
       Monika Užusienė, logopedė;          
       Raminta Beinerytė, psichologė;          
       Gerda Laumytė,  pradinių klasių mokytoja;
       Dana Bruzgienė, dorinio ugdymo mokytoja;
       Enrika Kalinkė, vaiko teisių apsaugos vyr. specialistė;
       Marta Vitienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.
Vaiko gerovės komisija
2017 m. vasario 9 dieną vykusiame visuotiniame tėvų susirinkime buvo pristatoma Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikla ir žingsniai, kaip mokiniui, susiduriančiam su problema, teikiama pagalba. Kokią pagalbą teikia klasės auklėtojas, mokyklos specialistai, administracija, kiek yra svarbus tėvų vaidmuo vaiko gyvenime.
Vaiko gerovės komisija 2016-2017 m.m.
Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos Vaiko gerovės komisija organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Pirmininkas – Lina Povilionienė, vyr. socialinė pedagogė;
Pirmininko pavaduotojas – Rasa Petrikienė, direktorės pavaduotoja ugdymui;
Sekretorius – Dana Bruzgienė, tikybos/etikos mokytoja;
Nariai: Valdas Žekonis, direktorės pavaduotojas ugdymui;
             Daiva Čižikienė, spec. pedagogė;
             Kristina Budrytė, spec. pedagogė;
             Ina Nikontienė, vyr. logopedė/spec. pedagogė;
             Raminta Beinerytė, psichologė;
             Beata Kindurienė – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;
             Gerda Laumytė – 2C klasė mokytoja;
             Jūratė Mineikienė – 3B klasės mokytoja;
             Aušra Krukonienė – 5A klasės auklėtoja;
             Lina Mažukėlė – 8A, 8B klasės auklėtoja.
Mokiniams, tėvams, mokytojams – VAIKŲ LINIJOS INFORMACIJA
Vaiko gerovės komisija 2015-2016 m.m.
Komisijos pirmininkė – Rasa Petrikienė, direktorės pavaduotoja ugdymui
Komisijos sekretorius – Sigita Bajerčiūtė, specialioji pedagogė
Nariai:                           
Lina Gubanovienė, direktorės pavaduotoja neformaliajam ugdymui                       Rūta Bagdonavičienė, specialioji pedagogė                                         
Lina Povilionienė, socialinė pedagogė                                         
Jorūnė Šiaulytė, logopedė 
Lina Muralytė, psichologė                                        
Aida Audickaitė, pradinių klasių mokytoja                                                   
Božena Klocienė, slaugytoja                             
Andželika Juzokienė, Vilniaus m. 5-ojo policijos komisariato viešosios
 policijos skyriaus prevencijos poskyrio specialistė
Vaiko gerovės komisija 2014-2015 m.m.
Komisijos pirmininkė – Rasa Petrikienė, direktorės pavaduotoja ugdymui
Komisijos sekretorius – Jolita Černiauskaitė, matematikos mokytoja
Nariai:                             Lina Gubanovienė, direktorės pavaduotoja neformaliajam ugdymui
                                         Rūta Bagdonavičienė, specialioji pedagogė
                                         Alvija Baliukonytė, socialinė pedagogė
                                         Birutė Petrilionienė. logopedė
                                         Rūta Lobinaitė, pradinių klasių mokytoja
                                         Ramunė Goberienė, fizikos mokytoja
                                         Andželika Juzokienė, Vilniaus m. 5-ojo policijos komisariato viešosios policijos                                            skyriaus prevencijos poskyrio specialistė
Vaiko gerovės komisija:
                                       • organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą;
                                       • teikia švietimo pagalbą; 
                                       • rūpinasi saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimu;
                                       • vykdo švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų                                                       mokymosi poreikių;
                                       • atlieka mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius,                                                                   atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą; 
                                       • atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.