Nemokamą maitinimą gaunančių mokinių tėvų dėmesiui!
      Šiuo sudėtingu laikotarpiu nutarta užtikrinti  nemokamą maitinimą
 jį gaunantiems  “Spindulio” progimnazijos mokiniams.
     Š. m. kovo 19 d. (t.y. ketvirtadienį) ir kovo 20 d. (t.y. penktadienį) 
nuo 9.00 iki 13.00 val. tėvelius 
prašome atvykti į Vilniaus ,,Spindulio“ progimnaziją atsiimti nemokamą maitinimą
 gaunantiems mokiniams paruoštų sauso maisto davinių už 25 dienas
 (laikotarpis- nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. balandžio 17 d.). 

  Mokinių tėvai (globėjai) nurodytu laiku turi atvykti į ugdymo įstaigą ir pasirašytinai, pateikus asmens dokumentą, mokyklos I aukšto foje atsiimti sauso maisto davinius.
   Nurodytu laiku atvykę tėvai (globėjai) atsiimti sauso davinio turi laikytis laikykitės viruso prevencijos rekomendacijų ir nurodymų.
P.S. Atsinešti po du didelius maišelius (maximinius).
2019 m. įsivertinimo ir pažangos ataskaita
     2019 m. išskyrėme prioritetiškai svarbiausią stiprųjį rodiklį – 4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas. Atkaklumas ir nuoseklumas  ir pasirinktą tobulinti kitais metais (2020 m.) rodiklį – 4.1.2. Lyderystė. Pasidalyta lyderystė. 
     Įsivertinimo metu surastas vienas iš stipriųjų veiklos aspektų:
     MOKYKLOS PAŽANGA 2019 m.     
     2019 metais    tobulinome rodiklio  4.2.1. Veikimas kartu. Kolegialusis mokymasis.  veiklą.   
     2019 m. gruodžio mėn. atlikta mokinių bei tėvų/globėjų apklausa (naudojama www.iqesonline.lt sistema) Pateikiami šios apklausos apibendrinti rezultatai.
Socialinio pedagogo bendradarbiavimo su socialiniais partneriais schema
Skubiai reikalingas anglų kalbos mokytojas
Skubiai  reikalingas  anglų kalbos mokytojas (1 etatas). 
Prašymus dalyvauti konkurse ir CV siųsti el. paštu: spindulioprogimnazija@gmail.com arba rastine@spindulio.vilnius.lm.lt
 Tel. pasiteiravimui – 85 2444781
Kviečiame prisijungti prie šiuolaikinės progimnazijos bendruomenės. Siūlome įdomų darbą draugiškame, kūrybiškame  kolektyve, modernias mokymo priemones, nuolatines tobulinimosi galimybes ir dalyvavimą įvairiose projektinėse veiklose.
Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas
Mokinių pamokų ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarka
Vaiko gerovės komisija
Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos Vaiko gerovės komisijos tikslas -  
organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą progimnazijoje, švietimo pagalbos 
teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą. 

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:  
                Pirmininkas – Rasa Petrikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;   
                Sekretorius – Daiva Kudulytė, pradinių klasių mokytoja;   
Nariai:        
                 Lina Povilionienė, vyr. socialinė pedagogė; 
                 Lilija Simonaitienė direktoriaus pavaduotojas ugdymui;            
                 Daiva Čižikienė,  vyr. specialioji pedagogė;      
                 Kristina Urbutytė, logopedė;                 
                 Raminta Beinerytė, psichologė;               
                 Gailutė Rulevičienė,  vyr. pradinių klasių mokytoja;     
                 Evelina Blaškienė, lietuvių kalbos mokytoja;    
                 Rūta Šileiko, pradinių klasių mokytoja;          
                 Marta Vitienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.
Civilinės saugos dokumentai
Vilniaus “Spindulio” progimnazijos salių užimtumo grafikas 2019-2020 m.m.
Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra