2022 metų finansinė ataskaita
Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2023 m.
Viešųjų pirkimų planas 2023 m.
Ieškome pradinių klasių mokytojos
Reikalinga pradinių klasių mokytoja 
 (terminuota darbo sutartis, 0,9 etato)
Teirautis tel. 852444781, 869845412 arba 
el. paštu: spindulioprogimnazija@gmail.com
Saugumo mokymai antrų klasių mokiniams
   Pastaruoju metu ypatingai aktualus vaikų saugumo klausimas, todėl mūsų mokykloje jau tapęs tradiciniu antrų klasių mokinių Saugumo mokymas toliau tęsiamas ir įgauna vis didesnę prasmę.
   Šiais mokslo metais mokymuose planuoja dalyvauti 36 antrų klasių mokiniai.
   Organizuojamos mišrios mokinių grupės. Pagrindinis užsiėmimų tikslas – saugumo įgūdžių lavinimas, mokymas atpažinti koks suaugusiųjų ir vaikų elgesys yra toleruotinas, o koks ne, kada svarbu kviesti pagalbą.
   Tikiuosi, kad dalyvaujantys užsiėmimuose mokiniai įvykdys pagrindinius programoje keliamus uždavinius: 
 • gebės apsaugoti ir apginti save;
 • pasitikėti savimi;
 • išmoks veikti rizikingose situacijose;
 • atskirs netinkamą bendraamžių ir suaugusiųjų elgesį;
 • stiprins savo saugumą: fizinį, emocinį;
 • išmoks apsisaugoti nuo seksualinio ir kitokio pobūdžio smurto;
 • žinos kaip kviesti pagalbą.   
   Džiaugiuosi, kad šiems mokymams aktyviai pritarė mokinių tėvai. Taip visi kartu padėsime vaikams augti saugiai.                                                                               
Pagalba aktyvumo ir dėmesio sunkumų turintiems vaikams
Kviečiame susipažinti su Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos parengta medžiaga darbui su vaikais, kurie turi aktyvumo ir dėmesio sunkumų.
Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau -VPPT) interneto puslapį, kuriame galite rasti naudingos informacijos minėta tema: 
 • https://www.vilniausppt.lt/ypatingai-aktyvus-ir-demesio-sunkumu-turintys-vaikai/  
 • https://www.vilniausppt.lt/wp-content/uploads/2021/04/ADHD-vaikai-kaip-pad%C4%97ti-1-1.pdf 
Daug naudingos informacijos apie vaiko raidą, sutrikimus bei patarimus įvairiomis temomis galite rasti Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos Vaikų ligoninės Vaiko raidos centro puslapyje: 
 • http://www.vaikuligonine.lt/category/centrai/vaiko-raidos-centras/  
Nemažai naudingų patarimų ir specifinės informacijos galite rasti metodinėse rekomendacijose mokytojams ir švietimo pagalbos teikėjams leidinyje „Mokomės kartu“  
 • http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2011_metodines_rekomendacijos_Mokomes_kartu.pdf   
 Skatiname mokinių tėvelius (globėjus) bendradarbiauti su mokyklos pedagogais, švietimo pagalbos specialistais sprendžiant iškilusius sunkumus.
Reikalingi specialistai

Skubiai reikalingi specialistai 
   - Logopedas- 1 etatas, neterminuota darbo sutartis
  – Specialusis pedagogas - 1 etatas, neterminuota darbo sutartis. 
   Reikalavimai: 
    - aukštasis universitetinis išsilavinimas,
    - profesionalumas, atsakingumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas, gebėjimas taikyti IT.
   Darbo užmokestis - nuo 1500 Eur (bruto),  priklauso nuo pedagoginio darbo stažo ir pedagogo kvalifikacijos.
   Pateikti šiuos dokumentus: 
    - prašymą leisti dalyvauti atrankoje, 
    - išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją, 
    - gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką.
Atrinkti kandidatai bus kviečiami pokalbiui.
Savo CV siųsti el. paštu: spindulioprogimnazija@gmail.com
Tel. Nr. pasiteiravimui 869845412, 85 2444781.
Salių ir kitų nuomojamų patalpų užimtumo grafikas 2022-2023 m.m.
Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos mokinių pamokų ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarka
Vidutinis darbo užmokestis 2022 m. III ketv.