Siūlomas darbas raštinės vadovei(-ui)
Nuo rugpjūčio 1 d. siūlome darbą raštinės vadovui(-ei
(1 etatas, neterminuota darbo sutartis). 
Informacijos teirautis el. paštu: spindulioprogimnazija@gmail.com, 
tel. 869845412
Reikalingas fizinio ugdymo mokytojas nuo rugsėjo 1 d.
       Padidėjus mokinių ir klasių komplektų skaičiui nuo 2021 rugsėjo 1 d.  papildomai ieškome
Fizinio ugdymo mokytojo  
(12 sav. kontaktinių pamokų, 
terminuota darbo sutartis)
Savo CV siųsti iki birželio 18 d. el. paštu: spindulioprogimnazija@gmail.com
tel. pasiteiravimui 869845412, 85 2444781.
 Reikalavimai mokytojo pareigybei: 
    – aukštasis universitetinis išsilavinimas, 
    – atitinkamo dalyko  mokytojo kvalifikacija,
    – puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingo amžiaus mokiniais bei tėvais,
    – pozityvus mąstymas ir lankstus požiūris,
    – kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje,
    – puikus informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti,
    – pageidautina pedagoginio darbo patirtis. 
Darbo užmokestis priklauso nuo pedagoginio darbo stažo ir pedagogo kvalifikacijos.
Pretendentai  privalo pateikti šiuos dokumentus:
     - prašymą leisti dalyvauti atrankoje,
     - išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją,
     - pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją,
     - gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką,
     - galima pateikti rekomendacijas. 
Atsirinkti kandidatai bus kviečiami pokalbiui.
Vidutinis darbo užmokestis 2021 m. I ketv.
Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas ir programa
Viešųjų pirkimų planas 2021 metams
Progimnazijos 2020 m. įsivertinimo ir pažangos anketa
   Vilniaus ,,Spindulio“ progimnazija  Nacionalinei švietimo agentūrai pateikė 2020 m. įsivertinimo ir pažangos anketą.
   Anketos tikslas – gauti informacijos apie Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų veiklos įsivertinimo ir pažangos rezultatus.
    2020 m. įsivertinimo metu iš surastų stipriųjų veiklos aspektų pasirinktas svarbiausias 
         stiprusis rodiklis2.2.2. Ugdymo(si)  organizavimas. Įvairovė bei pasirinktas 
      tobulinti kitais metais (2020 m.) rodiklis – 1.1.1. Asmenybės tapsmas. Socialumas.     
       2020 metais tobulinome rodiklio  4.1.2. Lyderystė. Pasidalyta lyderystė  veiklą.   
Žemiau pateikiame 2020 metais NŠA atliktos tėvų ir mokinių apklausos aukščiausias ir žemiausias vertes.
Nuotolinio mokymo(si) tvarkos
Priešmokyklinių grupių ir pirmų klasių mokinių tėvelių dėmesiui
Primename, kad nuo 2020 rugsėjo 1 d. priešmokyklinukams ir pirmokams yra skiriami nemokami pietūs. Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2020 m. sausio 4 d. ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu, už tas dienas, kurias vaikai nelankys ugdymo įstaigos ir bus ugdomi nuotoliniu būdu, gali būti išduoti maisto daviniai. 
Priešmokyklinių grupių tėveliams: prašome iki sausio 12 dienos, vaikų, kurie ugdomi namuose, tėvelius, informuoti, grupių pedagoges apie sausų maisto davinių poreikį vaikams.

Pirmų klasių mokinių tėvelių dėmesiui: prašome iki sausio 12 dienos, vaikų, kurie ugdomi namuose, tėvelius, informuoti, pirmokų mokytojas apie sausų maisto davinių poreikį vaikams.

Smulkesnė informacija pasiteiravimui: socialinė pedagogė Lina Povilionienė 868705867
Vaiko gerovės komisija 2020-2021 m.m.
Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos Vaiko gerovės komisijos tikslas -  organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą progimnazijoje, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą. 
Vaiko gerovės komisijos sudėtis:                  
Pirmininkas – Rasa Petrikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Pirmininko pavaduotoja- Lilija Simonaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;            
Sekretorius – Daiva Kudulytė, pradinių klasių mokytoja, socialinė pedagogė.
Nariai:  
Lina Povilionienė, socialinė pedagogė, metodininkė;
Daiva Čižikienė,  vyr. specialioji pedagogė;                      
Kristina Urbutytė, logopedė;                                  
Raminta Beinerytė, psichologė;    
Jolanta Vasilevskienė , pradinių klasių mokytoja,  specialioji pedagogė;                        
Vilma Tuganuskienė,pradinių klasių mokytoja;                      
Evelina Blaškienė, lietuvių kalbos mokytoja.
Visos dienos mokyklos tvarkos aprašas
Prisegti failai