Skubiai reikalingas fizinio ugdymo mokytojas
Vilniaus ,,Spindulio“ progimnazijai skubiai reikalingas
 fizinio ugdymo mokytojas (-a).
Siūloma – 1 etatas, terminuota darbo sutartis (2-3 mėn.).
 Reikalavimai:
  – aukštasis universitetinis išsilavinimas, 
  – įgyta fizinio ugdymo mokytojo kvalifikacija; 
   - gebėjimas įgyvendinti progimnazijos bendruomenei aktualias  priemones, bendradarbiauti su mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje; 
   - profesionalumas, pozityvus mąstymas; gebėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti darbus..      
Prašymą, CV, išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją pateikti el. p.:  spindulioprogimnazija@gmail.com 
 Telefonai pasiteiravimui:  8 698 45412; 8 687 02452
Reikalingas mokytojo padėjėjas
 Siūlome darbą mokytojo padėjėjai -
 0,5 etato,  neterminuota darbo sutartis
 Kreiptis: R. Jankausko 17, Vilnius, tel. 85 2444781
Vadovo krepšelio lėšos
2023 m. VGK veiklos planas
Mokinių maitinimas 2023-2024 m.m.
Valgiaraščiai 2023-2024 metams patvirtinti 2023 m.
rugpjūčio 24 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-129
Ieškome logopedo

Reikalingas logopedas 
   1 etatas, neterminuota darbo sutartis
   Reikalavimai: 
    - aukštasis universitetinis išsilavinimas,
    - profesionalumas, atsakingumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas, gebėjimas taikyti IT.
   Darbo užmokestis - nuo 1500 Eur (bruto),  priklauso nuo pedagoginio darbo stažo ir pedagogo kvalifikacijos.
   Pateikti šiuos dokumentus: 
    - prašymą leisti dalyvauti atrankoje, 
    - išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją, 
    - gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką.
Atrinkti kandidatai bus kviečiami pokalbiui.
Savo CV siųsti el. paštu: spindulioprogimnazija@gmail.com
Tel. Nr. pasiteiravimui 869845412, 85 2444781.
2022 metų finansinė ataskaita
Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2023 m.
Viešųjų pirkimų planas 2023 m.
Saugumo mokymai antrų klasių mokiniams
   Pastaruoju metu ypatingai aktualus vaikų saugumo klausimas, todėl mūsų mokykloje jau tapęs tradiciniu antrų klasių mokinių Saugumo mokymas toliau tęsiamas ir įgauna vis didesnę prasmę.
   Šiais mokslo metais mokymuose planuoja dalyvauti 36 antrų klasių mokiniai.
   Organizuojamos mišrios mokinių grupės. Pagrindinis užsiėmimų tikslas – saugumo įgūdžių lavinimas, mokymas atpažinti koks suaugusiųjų ir vaikų elgesys yra toleruotinas, o koks ne, kada svarbu kviesti pagalbą.
   Tikiuosi, kad dalyvaujantys užsiėmimuose mokiniai įvykdys pagrindinius programoje keliamus uždavinius: 
  • gebės apsaugoti ir apginti save;
  • pasitikėti savimi;
  • išmoks veikti rizikingose situacijose;
  • atskirs netinkamą bendraamžių ir suaugusiųjų elgesį;
  • stiprins savo saugumą: fizinį, emocinį;
  • išmoks apsisaugoti nuo seksualinio ir kitokio pobūdžio smurto;
  • žinos kaip kviesti pagalbą.   
   Džiaugiuosi, kad šiems mokymams aktyviai pritarė mokinių tėvai. Taip visi kartu padėsime vaikams augti saugiai.