Veiksmų planas sisteminei mokymosi pagalbai organizuoti
Reikalingi mokytojai
     Siūlome darbą lietuvių kalbos mokytojui: 
 0,5 etato, neterminuota darbo sutartis
 CV siųsti  el. paštu: spindulioprogimnazija@gmail.com
Tel. pasiteiravimui 869845412, 85 2444781
Laisvos darbo vietos
Ieškome darbuotojų:
Mokytojo padėjėjo – 0,5 etato, terminuota darbo sutartis. 
Kiemsargio -1 etatas, neterminuota darbo sutartis.
Informacijos teirautis tel. 85 2444781, 869845412
el. p.spindulioprogimnazija @gmail.com
Valgiaraščiai 2022-2023 m. m.
Ritmuojame ir kuriame kartu
Šių metų kovo mėnesį “Spindulio” progimnazija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Karoliniškių muzikos mokykla, siekdamos įvairiomis kultūros formomis plėsti mokyklų veiklą, keistis patirtimi, organizuoti bendrus renginius – susitikimus, koncertus, rengti bendrus projektus.  Progimnazijos  muzikos mokytoja Lina Gubanovienė su mokiniais prisijungė prie respublikinio projekto ,,Ritmuojame ir kuriame kartu”, kurio tikslas plėtoti  projektinę veiklą skatinant mokinių ir mokytojų saviraišką bei kūrybiškumą pamokų metu ir popamokinėje veikloje.
Per porą mėnesių 5a klasės perkusinių lazdų muzikantai jau dalyvavo 3 koncertuose:  ,,Laisvės paukštis“ Karoliniškėse,  kūrybinėje popietėje Anykščiuose ,,Ritmas – tai jėga“, koncerte Avia Solutions Group arenoje ,,Skambantis pavasaris“.

Finansinė ataskaita už 2021 m.
VGK veiklos planas
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2022 m.
Vilniaus “Spindulio” progimnazijos strateginis planas 2022-2026 metams
Viešųjų pirkimų planas 2022 metams
Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos krizių valdymo tvarkos aprašas