Valgiaraštis 2020-2021 m.m.
Gerbiami mokiniai, mokytojai, tėveliai,
    Nuo rugsėjo 1 d., atsižvelgiant į  Sveikatos apsaugos ministerijos  rekomendacijas, progimnazijoje keičiasi mokinių maitinimo laikas ir tvarka (žr. prisegtus dokumentus).
Primename pagrindines taisykles:
  • Pirmenybė teikiama maitinimui iš namų atsineštu maistu;
  • Mokiniai valgo valgykloje (taip pat ir  atsineštu maistu (dėžutėse);
  • 1-4 klasių mokiniams – tik užsakomasis maitinimas (žr.  maitinimo tvarką);
  • 5-8 klasių mokiniai maistą perka patys;
  • Kiekvienos klasės mokiniai valgo prie atskirų stalų;
  • Nepamiršti prieš valgį nusiplauti rankas su muilu;
  • Kiekviena klasė valgo prie vieno stalo ir tik per jai skirtą pietų pertrauką (žr. prisegtą maitinimo grafiką).
 Valgiaraščiai parengti pagal naują SAM tvarkos aprašą.   
II ketv. darbo užmokesčio ataskaita (2020 m.)
Prisegti failai
Reikalingas lietuvių kalbos mokytojas
Reikalavimai  pareigybei:     
- aukštasis universitetinis išsilavinimas,  lietuvių kalbos mokytojo kvalifikacija,    
- puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingo amžiaus mokiniais bei tėvais,    
- pozityvus mąstymas ir lankstus požiūris, kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, 
- gebėjimas taikyti informacines technologijas,    
- pageidautina pedagoginio darbo patirtis. 
Darbo užmokestis priklauso nuo pedagoginio darbo stažo ir pedagogo kvalifikacijos 
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:     
- prašymą leisti dalyvauti atrankoje,     
- išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją,     
- pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją,     
- gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką.
 Atrinkti kandidatai bus kviečiami pokalbiui.
CV siųsti iki liepos 3 d. 
el. paštu: spindulioprogimnazija@gmail.comrastine@spindulio.vilnius.lm.lt
tel. pasiteiravimui 869845412, 85 2444781.
  Padidėjus mokinių ir klasių komplektų skaičiui nuo 2020 rugsėjo 1 d. 
 papildomai ieškome 
 lietuvių kalbos mokytojo (0,75 etato)
Darbo užmokestis 2020 I ketv.
Nemokamą maitinimą gaunančių mokinių tėvų dėmesiui!
      Šiuo sudėtingu laikotarpiu nutarta užtikrinti  nemokamą maitinimą
 jį gaunantiems  “Spindulio” progimnazijos mokiniams.
     Š. m. kovo 19 d. (t.y. ketvirtadienį) ir kovo 20 d. (t.y. penktadienį) 
nuo 9.00 iki 13.00 val. tėvelius 
prašome atvykti į Vilniaus ,,Spindulio“ progimnaziją atsiimti nemokamą maitinimą
 gaunantiems mokiniams paruoštų sauso maisto davinių už 25 dienas
 (laikotarpis- nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. balandžio 17 d.). 

  Mokinių tėvai (globėjai) nurodytu laiku turi atvykti į ugdymo įstaigą ir pasirašytinai, pateikus asmens dokumentą, mokyklos I aukšto foje atsiimti sauso maisto davinius.
   Nurodytu laiku atvykę tėvai (globėjai) atsiimti sauso davinio turi laikytis laikykitės viruso prevencijos rekomendacijų ir nurodymų.
P.S. Atsinešti po du didelius maišelius (maximinius).
2019 m. įsivertinimo ir pažangos ataskaita
     2019 m. išskyrėme prioritetiškai svarbiausią stiprųjį rodiklį – 4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas. Atkaklumas ir nuoseklumas  ir pasirinktą tobulinti kitais metais (2020 m.) rodiklį – 4.1.2. Lyderystė. Pasidalyta lyderystė. 
     Įsivertinimo metu surastas vienas iš stipriųjų veiklos aspektų:
     MOKYKLOS PAŽANGA 2019 m.     
     2019 metais    tobulinome rodiklio  4.2.1. Veikimas kartu. Kolegialusis mokymasis.  veiklą.   
     2019 m. gruodžio mėn. atlikta mokinių bei tėvų/globėjų apklausa (naudojama www.iqesonline.lt sistema) Pateikiami šios apklausos apibendrinti rezultatai.
Socialinio pedagogo bendradarbiavimo su socialiniais partneriais schema
Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas
Mokinių pamokų ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarka
Vaiko gerovės komisija
Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos Vaiko gerovės komisijos tikslas -  
organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą progimnazijoje, švietimo pagalbos 
teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą. 

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:  
                Pirmininkas – Rasa Petrikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;   
                Sekretorius – Daiva Kudulytė, pradinių klasių mokytoja;   
Nariai:        
                 Lina Povilionienė, vyr. socialinė pedagogė; 
                 Lilija Simonaitienė direktoriaus pavaduotojas ugdymui;            
                 Daiva Čižikienė,  vyr. specialioji pedagogė;      
                 Kristina Urbutytė, logopedė;                 
                 Raminta Beinerytė, psichologė;               
                 Gailutė Rulevičienė,  vyr. pradinių klasių mokytoja;     
                 Evelina Blaškienė, lietuvių kalbos mokytoja;    
                 Rūta Šileiko, pradinių klasių mokytoja;          
                 Marta Vitienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.