Finansinė ataskaita už 2020 metus
Skubiai reikalingas fizinio ugdymo mokytojas
      Skubiai ieškome
Fizinio ugdymo mokytojo  
(12 sav. kontaktinių pamokų, 
terminuota darbo sutartis, dvejiems metams)
Savo CV siųsti el. paštu: spindulioprogimnazija@gmail.com
tel. pasiteiravimui 869845412, 85 2444781.
 Reikalavimai mokytojo pareigybei: 
    – aukštasis universitetinis išsilavinimas, 
    – atitinkamo dalyko  mokytojo kvalifikacija,
    – puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingo amžiaus mokiniais bei tėvais,
    – pozityvus mąstymas ir lankstus požiūris,
    – kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje,
    – puikus informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti,
    – pageidautina pedagoginio darbo patirtis. 
Darbo užmokestis priklauso nuo pedagoginio darbo stažo ir pedagogo kvalifikacijos.
Pretendentai  privalo pateikti šiuos dokumentus:
     - prašymą leisti dalyvauti atrankoje,
     - išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją,
     - pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją,
     - gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką,
     - galima pateikti rekomendacijas. 
Atsirinkti kandidatai bus kviečiami pokalbiui.
Socialinės pedagogės Linos Povilionienės darbo laikas 2021-2022 m.m.
Vaiko gerovės komisija 2021-2022 m. m.
    Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos Vaiko gerovės komisijos tikslas -  organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą progimnazijoje, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą. 
      Vaiko gerovės komisijos sudėtis:               
                    Pirmininkė – Rasa Petrikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
                    Pirmininko pavaduotoja- Lilija Simonaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;  
                    Sekretorė – Daiva Kudulytė, pradinių klasių mokytoja, socialinė pedagogė.
                    Nariai:  Lina Povilionienė, socialinė pedagogė, metodininkė; 
                                  Kristina Urbutytė, logopedė;      
                                  Raminta Beinerytė, psichologė;  
                                  Jolanta Vasilevskienė , pradinių klasių mokytoja,  specialioji pedagogė;  
                                  Vilma Tuganuskienė, pradinių klasių mokytoja;  
                                  Sonata Pušinskienė, lietuvių kalbos mokytoja.
Valgiaraštis 2021-2022 m. m.
   Nuo rugsėjo 2 d. organizuojamas maitinimas progimnazijos valgykloje. Pavakariai organizuojami tik VDM grupių vaikams pagal poreikį ir išankstinį užsakymą nuo rugsėjo 6 d.  (prisegtas failas ,,2021-2022 Maitinimo sąlygos ir užsakymo duomenys”).
  Priešmokyklinių grupių vaikams, 1-2 klasių mokiniams skiriami nemokami pietūs. 3-8 kl. mokiniai pietus perkasi patys.  3-4 kl. mokiniams siūloma pietus užsisakyti (prisegtas failas ,,2021-2022 Maitinimo sąlygos ir užsakymo duomenys”).

Maitinimo laikas:
                  PUSRYČIAI     
        8:10 – 8:20 val. – priešmokyklinių grupių vaikai          
                 
                   PIETŪS         
         10:35 – 10:55 val. -  3-ių, 4-ų klasių mokiniai.  
         11:00 – 11:20 val.  -  1-ų klasių mokiniai.       
         11:20 – 11:35 val.  – 2-ų klasių mokiniai.   
         11:40 – 12:00 val. – 5-ų, 6-ų klasių mokiniai. 
         12:00 – 12:30 val. – priešmokyklinių grupių vaikai.   
         12:45 – 13:00 val.  – 7-ų, 8-ų klasių mokiniai.

              PAVAKARIAI                 
         14:15 – 14:30 – 1-ų, 2-ų klasių mokiniai (lankantys VDM grupę).        
         14:30 – 14:45 val. – 3-ių, 4-ų klasių mokiniai (lankantys VDM grupę).  
         15:30 – 16:00 val. - priešmokyklinių grupių vaikai.

 
          Primename pagrindines taisykles:

        – pirmenybė teikiama maitinimui iš namų atsineštu maistu;
        – mokiniai valgo valgykloje (taip pat ir  atsineštu maistu (dėžutėse);
        – nepamiršti prieš valgį nusiplauti rankas su muilu;
       - kiekviena klasė valgo prie vieno stalo ir tik per jai skirtą pietų pertrauką.
 
          Valgiaraščiai parengti pagal naują SAM tvarkos aprašą (prisegti failai).   
Vidutinis darbo užmokestis 2021 m. I ketv.
Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas ir programa
Viešųjų pirkimų planas 2021 metams
Progimnazijos 2020 m. įsivertinimo ir pažangos anketa
   Vilniaus ,,Spindulio“ progimnazija  Nacionalinei švietimo agentūrai pateikė 2020 m. įsivertinimo ir pažangos anketą.
   Anketos tikslas – gauti informacijos apie Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų veiklos įsivertinimo ir pažangos rezultatus.
    2020 m. įsivertinimo metu iš surastų stipriųjų veiklos aspektų pasirinktas svarbiausias 
         stiprusis rodiklis2.2.2. Ugdymo(si)  organizavimas. Įvairovė bei pasirinktas 
      tobulinti kitais metais (2020 m.) rodiklis – 1.1.1. Asmenybės tapsmas. Socialumas.     
       2020 metais tobulinome rodiklio  4.1.2. Lyderystė. Pasidalyta lyderystė  veiklą.   
Žemiau pateikiame 2020 metais NŠA atliktos tėvų ir mokinių apklausos aukščiausias ir žemiausias vertes.
Nuotolinio mokymo(si) tvarkos