Ieškome pradinių klasių mokytojos
Reikalinga pradinių klasių mokytoja 
 (terminuota darbo sutartis, 0,9 etato)
Teirautis tel. 852444781, 869845412 arba 
el. paštu: spindulioprogimnazija@gmail.com
Pagalba aktyvumo ir dėmesio sunkumų turintiems vaikams
Kviečiame susipažinti su Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos parengta medžiaga darbui su vaikais, kurie turi aktyvumo ir dėmesio sunkumų.
Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau -VPPT) interneto puslapį, kuriame galite rasti naudingos informacijos minėta tema: 
  • https://www.vilniausppt.lt/ypatingai-aktyvus-ir-demesio-sunkumu-turintys-vaikai/  
  • https://www.vilniausppt.lt/wp-content/uploads/2021/04/ADHD-vaikai-kaip-pad%C4%97ti-1-1.pdf 
Daug naudingos informacijos apie vaiko raidą, sutrikimus bei patarimus įvairiomis temomis galite rasti Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos Vaikų ligoninės Vaiko raidos centro puslapyje: 
  • http://www.vaikuligonine.lt/category/centrai/vaiko-raidos-centras/  
Nemažai naudingų patarimų ir specifinės informacijos galite rasti metodinėse rekomendacijose mokytojams ir švietimo pagalbos teikėjams leidinyje „Mokomės kartu“  
  • http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2011_metodines_rekomendacijos_Mokomes_kartu.pdf   
 Skatiname mokinių tėvelius (globėjus) bendradarbiauti su mokyklos pedagogais, švietimo pagalbos specialistais sprendžiant iškilusius sunkumus.
Reikalingi specialistai

Skubiai reikalingi specialistai 
   - Logopedas- 1 etatas, neterminuota darbo sutartis
  – Specialusis pedagogas - 1 etatas, neterminuota darbo sutartis. 
   Reikalavimai: 
    - aukštasis universitetinis išsilavinimas,
    - profesionalumas, atsakingumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas, gebėjimas taikyti IT.
   Darbo užmokestis - nuo 1500 Eur (bruto),  priklauso nuo pedagoginio darbo stažo ir pedagogo kvalifikacijos.
   Pateikti šiuos dokumentus: 
    - prašymą leisti dalyvauti atrankoje, 
    - išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją, 
    - gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką.
Atrinkti kandidatai bus kviečiami pokalbiui.
Savo CV siųsti el. paštu: spindulioprogimnazija@gmail.com
Tel. Nr. pasiteiravimui 869845412, 85 2444781.
Salių ir kitų nuomojamų patalpų užimtumo grafikas 2022-2023 m.m.
Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos mokinių pamokų ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarka
Vidutinis darbo užmokestis 2022 m. III ketv.
Veiksmų planas sisteminei mokymosi pagalbai organizuoti
Valgiaraščiai 2022-2023 m. m.
Vidutinis darbo užmokestis 2022 m. II ketv.
Ritmuojame ir kuriame kartu
Šių metų kovo mėnesį “Spindulio” progimnazija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Karoliniškių muzikos mokykla, siekdamos įvairiomis kultūros formomis plėsti mokyklų veiklą, keistis patirtimi, organizuoti bendrus renginius – susitikimus, koncertus, rengti bendrus projektus.  Progimnazijos  muzikos mokytoja Lina Gubanovienė su mokiniais prisijungė prie respublikinio projekto ,,Ritmuojame ir kuriame kartu”, kurio tikslas plėtoti  projektinę veiklą skatinant mokinių ir mokytojų saviraišką bei kūrybiškumą pamokų metu ir popamokinėje veikloje.
Per porą mėnesių 5a klasės perkusinių lazdų muzikantai jau dalyvavo 3 koncertuose:  ,,Laisvės paukštis“ Karoliniškėse,  kūrybinėje popietėje Anykščiuose ,,Ritmas – tai jėga“, koncerte Avia Solutions Group arenoje ,,Skambantis pavasaris“.