2019 m. įsivertinimo ir pažangos ataskaita
     2019 m. išskyrėme prioritetiškai svarbiausią stiprųjį rodiklį – 4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas. Atkaklumas ir nuoseklumas  ir pasirinktą tobulinti kitais metais (2020 m.) rodiklį – 4.1.2. Lyderystė. Pasidalyta lyderystė. 
     Įsivertinimo metu surastas vienas iš stipriųjų veiklos aspektų:
     MOKYKLOS PAŽANGA 2019 m.     
     2019 metais    tobulinome rodiklio  4.2.1. Veikimas kartu. Kolegialusis mokymasis.  veiklą.   
     2019 m. gruodžio mėn. atlikta mokinių bei tėvų/globėjų apklausa (naudojama www.iqesonline.lt sistema) Pateikiami šios apklausos apibendrinti rezultatai.
Socialinio pedagogo bendradarbiavimo su socialiniais partneriais schema
Skubiai reikalingas anglų kalbos mokytojas
Skubiai  reikalingas  anglų kalbos mokytojas (1 etatas). 
Prašymus dalyvauti konkurse ir CV siųsti el. paštu: spindulioprogimnazija@gmail.com arba rastine@spindulio.vilnius.lm.lt
 Tel. pasiteiravimui – 85 2444781
Kviečiame prisijungti prie šiuolaikinės progimnazijos bendruomenės. Siūlome įdomų darbą draugiškame, kūrybiškame  kolektyve, modernias mokymo priemones, nuolatines tobulinimosi galimybes ir dalyvavimą įvairiose projektinėse veiklose.
Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas
Mokinių pamokų ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarka
Vaiko gerovės komisija
Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos Vaiko gerovės komisijos tikslas -  
organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą progimnazijoje, švietimo pagalbos 
teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą. 

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:  
                Pirmininkas – Rasa Petrikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;   
                Sekretorius – Daiva Kudulytė, pradinių klasių mokytoja;   
Nariai:        
                 Lina Povilionienė, vyr. socialinė pedagogė; 
                 Lilija Simonaitienė direktoriaus pavaduotojas ugdymui;            
                 Daiva Čižikienė,  vyr. specialioji pedagogė;      
                 Kristina Urbutytė, logopedė;                 
                 Raminta Beinerytė, psichologė;               
                 Gailutė Rulevičienė,  vyr. pradinių klasių mokytoja;     
                 Evelina Blaškienė, lietuvių kalbos mokytoja;    
                 Rūta Šileiko, pradinių klasių mokytoja;          
                 Marta Vitienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.
Civilinės saugos dokumentai
Vilniaus “Spindulio” progimnazijos salių užimtumo grafikas 2019-2020 m.m.
Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra
Valgiaraštis 2019-2020 m.m.
Gerbiami Tėveliai, 
Mokyklos valgykloje jau galima atsiskaityti  ne tik grynaisiais pinigais, bet ir banko kortele.
Valgiaraštis parengtas pagal naują SAM tvarkos aprašą (2018 m.) ir suderintas su VMVT.
Pridedamas valgiaraštis, mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas.
Vaikų maitinimo paslaugas teikia I.Turčinskienės individuali įmonė.