Priimtų mokinių sąrašai ir paskirstymas į klases
   Skelbiame priimtų mokinių į 1-8 klases sąrašus ir paskirstymą į klases.
 Informacija dėl mokslo metų pradžios bus skelbiama rugpjūčio pabaigoje. 
 Būsimų pirmokų ir jų tėvelių susitikimai planuojami rugpjūčio pabaigoje (kai mokytojai sugrįš iš atostogų ir asmeniškai informuos tėvelius el. paštais dėl planuojamo susitikimo).
Priešmokyklinių grupių tėveliai dėl paskirstymo į grupes informuoti asmeniškai el. paštais.
     Gražios likusios vasaros!

Priimamų mokinių į 1-8 kl. laisvas vietas sąrašai
            2023 m. birželio 21 ir 23 d. Mokinių priėmimo komisija išnagrinėjo E. sistemoje pateiktus prašymus į laisvas vietas mokytis ,,Spindulio” progimnazijoje nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. 
            Kviečiamų mokinių sąrašai prisegtuose failuose.
Priimamų mokinių sąrašai 2023-06-19
      2023 m. birželio 19 d. Mokinių priėmimo komisija išnagrinėjo E. sistemoje pateiktus prašymus į laisvas vietas mokytis ,,Spindulio” progimnazijoje nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.
     Kviečiamų mokinių sąrašai prisegtuose failuose.
Priimamų mokinių sąrašai 2023-06-13
         2023 m. birželio 13 d. Mokinių priėmimo komisija išnagrinėjo E. sistemoje pateiktus prašymus į laisvas vietas mokytis ,,Spindulio” progimnazijoje nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.
     Kviečiamų mokinių sąrašai prisegtuose failuose. 
     Kviečiamų mokytis mokinių tėvai E. sistemoje, kurioje teikė prašymą, nuo birželio 13 d. 16:30 val. iki 15 d. 15 val. turi galimybę patvirtinti gautą kvietimą bei pasirašyti elektronines sutartis.
Laiškas būsimam pirmokui
Labas, Pirmoke!
    Kreipiuosi į Tave, nes labai noriu susipažinti ir kuo daugiau papasakoti apie save. 
   Aš esu Tavo mokytoja, nuo rugsėjo 1 dienos kartu mes praleisime labai daug laiko. 
Taip smalsu kuo greičiau su tavimi pasimatyti, papasakoti tau, kaip  bus smagu kartu leisti mokslo metus. Ar tu turi savo mėgstamą žaislą? O knygą? Aš tai turiu! Labai noriu tave supažindinti su savo mylimiausiu žaislu.  
   Mielas Pirmoke, noriu  papasakoti, kiek daug visko mums paruošiau: susipažinsim su paslaptingu knygos pasauliu, kuriame knibžda daug raidžių, taškų ir kablelių; galėsim fantazuoti ir kurti Lauko klasėje. Ar žinai, kas yra Lauko klasė? Mes mokomės lauke! Taip, tu gerai supratai, kai saulutė šildo ir lietutis nelyja, mes keliaujame į Lauko klasę. Išduosiu paslaptį – mūsų mokykla neturi sienų! Ar kada buvai mokykloje be sienų?           
   Ateik, aš tau viską papasakosiu ir parodysiu. Mes mokysimės tyrinėdami, keliaudami, eksperimentuodami ir visaip kitaip, kaip tik sugalvosime. Ar pats mėginai stebėti, kaip iš sėklos išauga medelis? Mes tai jau mėginom, nepaprastas jausmas, kai tavo indelyje pradeda augti ąžuolas! 
   Brangus Pirmoke, mūsų mokykloje tavęs laukia energingos, kūrybingos ir išmanios mokytojos Vilma, Erika ir Kristina. Mes pasiruošėme kelionei, kurios metu keliausime po Spindulio gatveles, pažinsime paslaptingus raidžių ir skaičių kampelius, tyrinėsime ir pažinsime Vilnių, Lietuvą bei pasaulį, pasinersime į muzikos garsus, šokių ritmus, tapsime mažaisiais menininkais. 
    Pradėkime kelionę į mokslo ir žinių šalį kartu. 
                                    Iki greito susitikimo spinduliuojančioje mokykloje!                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Tavo mokytoja 
Vilma, Erika ir Kristina
Priimamų mokinių sąrašai 2023-06-07
   2023 m. birželio 7 d. Mokinių priėmimo komisija išnagrinėjo E. sistemoje pateiktus prašymus mokytis ,,Spindulio” progimnazijoje nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. 
    Kviečiamų mokinių sąrašai prisegtuose failuose. Sąrašuose pateikti prašymų registracijos numeriai MOK- . 
     Kviečiamų mokytis mokinių tėvai E. sistemoje, kurioje teikė prašymą, nuo birželio 7 d. 16:30 val. iki 9 d. 15 val. turi galimybę patvirtinti gautą kvietimą bei pasirašyti elektronines sutartis.
     
Priimamų mokinių sąrašai 2023-06-02
     2023 m. birželio 2 d. Mokinių priėmimo komisija išnagrinėjo iki 2023-05-31 d. E. sistemoje pateiktus prašymus mokytis ,,Spindulio” progimnazijoje nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. 
    Kviečiamų mokinių sąrašai prisegtuose failuose. Sąrašuose pateikti prašymų registracijos numeriai MOK-  bei nurodyti kriterijai.
      Kviečiamų mokytis mokinių tėvai E. sistemoje, kurioje teikė prašymą, nuo birželio 5 d. 16:30 val. iki 6 d. 24 val. turi galimybę patvirtinti gautą kvietimą. Jei buvo pasirinkta tik viena mokykla ir ji išsiuntė kvietimą mokytis, tuomet nieko patvirtinti nereikia,  pasirašomos tik elektroninės sutartys. 
    Jei birželio 5 dieną e. sistemoje nematote pageidaujamos mokyklos kvietimo mokytis, galite laukti birželio 7 dienos, kuomet bus siunčiami papildomi kvietimai į laisvas vietas. Gavę kvietimus galėsite patvirtinti nuo birželio 7 d. 16:30 val. iki 9 d. 15 val.
    Tėvams nepatvirtinus vieno iš gautų kvietimų birželio 9 d. sistema automatiškai vaikui priskirs tą mokyklą, kuri siuntė kvietimą ir iš kviečiančių pageidaujamų mokyklų sąraše bus pirmoji.
Mokinių priėmimo komisijos darbo tvarka 2023-2024
      Į Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos 1-8 klases mokiniai priimami, vadovaujantis ,,Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu“, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 18 d. sprendimu Nr. 1-1747,  ,,2023-2024 m. m. Mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašu“ ir ,,Klasių komplektavimo ir klasių auklėtojų skyrimo tvarkos aprašu”, patvirtintais, Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos direktoriaus 2023 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. V-96.
 
    Svarbu žinoti:
  • Prašymus tėvai gali teikti tik per interneto puslapį  https://svietimas.vilnius.lt/ (jungiantis per el. bankininkystę ar kitą autentifikavimo priemonę) nuo kovo 1 d iki gegužės 31.
  • Sausį atnaujintas priėmimo į Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (prisegtas failas) ir bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapiai.  Prašymų pateikimo, nagrinėjimo bei kvietimų išsiuntimų ir jų patvirtinimų per elektroninę sistemą grafikas (prisegtas failas) skelbiamas https://svietimas.vilnius.lt/ .
  • Prašymai mokytis progimnazijos priėmimo komisijos nagrinėjami gavus visus pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus, kurie pateikiami tik per e. sistemą prašymo pildymo metu, bet ne vėliau kaip 2023 m. gegužės 31 d.  Dokumentai pateikti ne per e. sistemą yra negaliojantis ir negali būti užskaitomi. Norint pavėluotai pridėti dokumentus, gyventojai turi kreiptis į Nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisiją ir tik gavus teigiamą sprendimą, dokumentai gali būti prisegti prie prašymo.
  • Primename tėvams (globėjams), kad svarbu laiku pagal priėmimo grafiką patvirtinti vieną iš gautų kvietimų e. sistemoje (https://svietimas.vilnius.lt/ ). Jeigu tėvai (globėjai) laiku nepatvirtins kvietimų mokytis, e. sistema automatiškai priskirs mokyklą, kuri yra išsiuntusi kvietimą mokytis ir pagal norą mokytis prašyme yra nurodyta aukščiausiai. 
  • Mokymo sutartis turi būti sudaryta ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų nuo gauto kvietimo patvirtinimo (automatinio priskyrimo). Jeigu kvietimas gaunamas rugpjūčio mėnesį, sutartis turi būti pasirašyta ne vėliau kaip iki rugpjūčio 31 d. Per mokslo metus sutartis turi būti pasirašyta iki pirmos mokymosi lankymo dienos. 
  • Tėvai (globėjai), dėl pateisinamų priežasčių (ligos, išvykę ir kt.) negalintys elektroniniu būdu pasirašyti dvišalės elektroninės mokymo sutarties, apie tai turi nedelsdami pranešti progimnazijos vadovui raštu (elektroniniu pranešimu spindulioprogimnazija@gmail.com), bet ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų nuo gauto kvietimo patvirtinimo (automatinio priskyrimo) ir informuoti apie sutarties pasirašymo datą. 
  • Nepasirašius mokymo sutarties ar nepranešus mokyklai apie neatvykimą pateisinančias priežastis arba nepateikus reikiamų dokumentų, sutartis nesudaroma ir vaikas netenka vietos.
  • Tėvai (globėjai) iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. turi pateikti progimnazijai nurodytus dokumentus (vaiko gimimo liudijimo kopiją (ar) vaiko gimimo įrašą liudijantį išrašą, priešmokyklinės grupės baigimo pažymą (pretenduojant į pirmą klasę)). 
   Priėmimo komisijos pirmininkė – Rasa Petrikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Informacija teikiama telefonu – 868702452.
Kviečiame į Atvirų durų dieną būsimus pirmokus, penktokus bei jų tėvelius
Atnaujintas Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas 2023-2024 m. m.
    Vaikų priėmimas į progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupes 2023-2024 m. vykdomas pagal  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 8 d. sprendimu Nr. 1-1805 patvirtintą Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašą ,,Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuris įsigaliojo nuo 2023 m. kovo 11 d. (prisegtas failas).

   Tvarkos aprašo punktų pakeitimai:
   -  Gavus vietą įstaigoje, tėvams nereikia įstaigos administracijai pateikti gimimo liudijimo kopijos/vaiko gimimo įrašą liudijančio išrašo ir elektroninės statistinės apskaitos formos (Nr. E027-1) mokinio sveikatos pažymėjimo (30 punktas).
  -  Nelankytas dienas tėvai pateisina įstaigos nustatyta tvarka. Teisės akte neapibrėžiama, kas yra pateisinamos priežastys (42 punktas).
   -  Įstaigos vadovas gali vienašališkai nutraukti sutartį su tėvais, jei vaikas nelanko ugdymo įstaigos ilgiau nei 90 kalendorinių dienų ir tėvai nemoka mokesčio bei su jais nepavyksta susisiekti prieš tai atvejį apsvarsčius Vaiko gerovės komisijoje (43 punktas). 
   Nuo 2023 m. kovo 21 d. pradėtas vaikų priskyrimas į priešmokyklinio ugdymo grupes. Jei per 10 kalendorinių dienų nuo gauto pranešimo apie skirtą vietą įstaigoje dienos nepasirašius dvišalės elektroninės sutarties ar nepranešus raštu įstaigai apie nepasirašymo laiku pateisinančias priežastis, sutartis nesudaroma ir vaikas netenka vietos įstaigoje, o prašymai į įstaigą nėra atnaujinami ir esant poreikiui būtina registruotis iš naujo.

Prisegti failai