,,Spindulio” progimnazijos uniformos matavimas
   Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos mokiniai kasdien dėvi mokyklinę aprangą, kuri yra privaloma -  mėlynas megztinis ir progimnazijos logotipas  (papildomai galima rinktis: liemenę, mergaitėms – sarafaną ar sijoną).
  Progimnazijos uniformą siuva UAB ,,Savitas Stilius” (Prekybos centras “Mada”, II aukštas).    
 UAB ,,Savito Stiliaus” atstovai atvyks į ,,Spindulio” progimnaziją 2019 m. birželio 17 d. nuo 14 iki 18 val. 117 kab.
   Kviečiame atvykti naujai priimtus ir besimokančius mokinius  kartu su tėveliais išsimatuoti ir užsisakyti progimnazijos uniformą.
  Taip pat galima kreiptis ir individualiai dėl užsakymo. Visą informaciją apie kainas ir užsakymą rasite prisegtame priede. 
   Pailgėjus mokslo metams ir atšilus orams siūloma įsigyti ir polo marškinėlius. Tinkamiausios spalvos: ryškiai geltona ir mėlyna. Trumparankovių polo marškinėlių kainos: vaikiškų polo marškinėlių – 8 eur/vnt (be logotipo), suaugusiųjų – 9 eur/vnt (be logotipo). Marškinėlių sudėtis 100 % medvilnė. Gali prisiūti mokyklos emblemą, papildomai tai kainuotų 3 eur. 
Polo marškinėlius galima įsigyti Vilniaus parduotuvėje PC „Mada“. 

Preliminarūs priimamų mokinių sąrašai į laisvas 1-8 kl. vietas 2019-2020 m. m.
   Skelbiame preliminarius mokinių, priimamų į 1-8 kl. laisvas vietas, sąrašus 2019- 2020 m. m. 

   Mokyklos pakvietimą (jei e. sistemoje prašymo statusas yra ,,Laukiama tėvų patvirtinimo“) tėvai turi patvirtinti elektroninėje prašymų pateikimo sistemoje (https://svietimas.vilnius.lt/)
 birželio 13-16 dienomis. 

   Patvirtinus e. sistemoje ar prašymo statusui esant ,,Laukiama sutarties pasirašymo“, kviečiame atvykti į Vilniaus ,,Spindulio“ progimnaziją  pasirašyti sutarties birželio 13–17 d. į mokyklos raštinę (101 kab.) darbo dienomis nuo 8 iki 17 val
Preliminarūs priimamų į 1-8 klases mokinių sąrašai 2019-2020 m. m.
Skelbiame preliminarius priimamų į 1-8 klases mokinių sąrašus 2019- 2020 m. m.

Mokyklos pakvietimą (jei e. sistemoje prašymo statusas yra ,,Laukiama tėvų patvirtinimo“) 
tėvai turi patvirtinti elektroninėje prašymų pateikimo sistemoje (https://svietimas.vilnius.lt/
birželio 6-10 dienomis.

Patvirtinus e. sistemoje ar prašymo statusui esant ,,Laukiama sutarties pasirašymo“, 
kviečiame atvykti į Vilniaus ,,Spindulio“ progimnaziją  pasirašyti sutarties 
birželio 6 – 11 d. į mokyklos raštinę (101 kab.) darbo dienomis nuo 8 iki 17 val
Mokinių priėmimo komisijos darbas
       Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos 2019-2020 m. m. mokinių priėmimo komisija dirba pagal patvirtintą 2019 m. kovo 28 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-66 ,,Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos 2019-2020 m. m. mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašą”.
     Priėmimo komisijos posėdžių grafikas:  
       1.  pirmas posėdis – 2019-06-03, 11.00 val., 105 kab. (priimtų mokinių tėvai/globėjai sutartis pasirašyti kviečiami nuo birželio 6 d. iki birželio 11 d. 17.00 val.)
       2.  antras posėdis – 2019-06-10, 9.00 val., 105 kab. (priimtų mokinių tėvai/globėjai sutartis pasirašyti kviečiami nuo birželio 13 d. iki birželio 20 d.  17.00 val.);  
       3.  trečias posėdis – 2019-06-19, 9.00 val., 105 kab.(į laisvas vietas priimtų mokinių tėvai/globėjai sutartis pasirašyti kviečiami nuo birželio 22 d. iki birželio 25 d.  17.00 val.);
       4. ketvirtas posėdis – 2019-08-26, 10.00 val., 105 kab. (į laisvas vietas priimtų mokinių tėvai/globėjai sutartis pasirašyti kviečiami nuo rugpjūčio 28 d. iki rugpjūčio 30 d. 17.00 val.)
     Esant būtinybei posėdžių grafikas gali būti keičiamas.     
     Negalintys atvykti, bet ketinantys mokytis mūsų progimnazijoje, raštu informuoja apie savo atvykimo laiką sutarties pasirašymui el. paštu: spindulioprogimnazija@gmail.com.   
     Ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo priėmimo komisijos kiekvieno posėdžio sudaromas kviečiamų mokytis mokinių sąrašas su prašymo e. sistemoje numeriu MOK- ir jis skelbiamas progimnazijos interneto svetainėje http://spindulioprogimnazija.lt/
   
    Priėmimo per E. sistemą grafikas:
Atvirų durų diena būsimiems 1-ų klasių bei priešmokyklinių grupių vaikams ir jų tėvams
Kviečiame
 būsimus pirmokėlius bei būsimus priešmokyklinukus ir jų tėvelius
 atvykti į  Atvirų durų dieną
 2019 m. vasario 27 d. (trečiadienį) 
nuo 17.00  iki 19.00 val. į Vilniaus ,,Spindulio” progimnaziją.   
Susipažindinsime su progimnazija bei atsakysime į aktualius klausimus.
 
Priėmimas į ,,Spindulio” progimnaziją 2019-2020 m. m.
   Prašyme nurodoma: 
 1. asmens, pageidaujančio mokytis, vardas ir pavardė, gimimo metai, asmens kodas, faktinė ir deklaruota gyvenamoji vieta, telefonas, elektroninio pašto adresas; 
 2. mokyklos (-ų), kurioje (-iose) pageidaujama mokytis, pavadinimas (-ai); 
 3. asmens priėmimo mokytis data; 
 4. mokymo klasė; 
 5. mokymo kalba; 
 6. pageidaujamas dorinio ugdymo dalykas (etika, tikyba);
 7.  užsienio kalba (pirmoji, antroji) priklausomai nuo ugdymo programos; 
 8. dokumentai, patvirtinantys pirmumo kriterijus; 
 9. tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, mobiliojo telefono numeris ir elektroninio pašto adresas
 10. įstaigos, kurią prieš tai lankė ar mokėsi, pavadinimas; 
 12. pateikiama vaiko priešmokyklinio ugdymo baigimo pažyma (mokytis 1 kl) / vaiko mokymosi pasiekimų ir pažangos įvertinimas (mokytis 2-4 kl, 6-8 kl.) ar kita svarbi informacija, būtina priėmimui įgyvendinti; 
 13. mokykla, klasė, kurioje mokosi, prašymo pateikimo metu ir tęs mokymąsi pagal pradinio ir (ar) pagrindinio ugdymo programą brolis (-iai) ir (ar) sesuo (-ys) (įbrolis (-iai) ir (ar) įseserė (-ės) ir jų vardas ir pavardė; 
 14. sutikimas, kad duomenys iš kitų valstybinių registrų bus gauti automatiniu būdu; 
 15. sutikimas, kad pateikti duomenys būtų naudojami priėmimui į mokyklą (-as) vykdyti; 
 16. patvirtinimas, kad pateikti duomenys yra teisingi ir asmuo yra tinkamai informuotas apie asmens duomenų tvarkymą; 
 17. pageidaujamas pranešimas apie prašymo priėmimą e. sistemoje

   Prašymai mokytis nagrinėjami progimnazijoje gavus visus pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus, kurie pateikiami per e. sistemą prašymo pildymo metu, bet ne vėliau kaip paskutinę prašymams pateikti skirtą dieną. Ugdymo įstaiga turi teisę netenkinti tėvų (globėjų) prašymo, jeigu tėvai (globėjai) per nurodytą laikotarpį, esant pagrįstų abejonių ar įrodymų dėl faktinės / deklaruotos gyvenamosios vietos neatitikties, nepristato atsakingiems už priėmimo vykdymą ir koordinavimą asmenims pateiktų duomenų patvirtinančių dokumentų.
  
                       Priėmimo į progimnaziją per e. sistemą grafikas:


   
   

   
Priėmimas į Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos 1-8 klases  mokytis nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.  vykdomas vadovaujantis ,,Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu”, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. 1-1950.  
Prašymai pateikiami internetu per  e.sistemą: https://svietimas.vilnius.lt/  pasirenkant Bendrasis ugdymas nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d.
    Tik mokiniai, baigę pradinio ugdymo programą (4 klasę) ir pageidaujantys tęsti mokymąsi Vilniaus ,,Spindulio“ progimnazijoje  pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, mokyklos direktoriui pateikia prašymą ne per e. sistemą, o mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka (raštinėje rašomas popierinis prašymas).  
   Prašymai į ,,Spindulio”progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupes
 pateikiami internetu per informacinę sistemą (IS)  https://svietimas.vilnius.lt/  pasirenkant 
 Ikimokyklinis ugdymas.  Prašymai priimami ir IS registruojami nuolat. 
   Priėmimas vykdomas vadovaujantis ,,Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašu” patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos.
,,Spindulio” progimnazijos uniformos matavimas

Progimnazijos uniformą siuva UAB ,,Savitas Stilius” (Prekybos centras “Mada”, II aukštas).  
   UAB ,,Savito Stiliaus” atstovai atvyks į ,,Spindulio” progimnaziją 
2018 m. birželio 26 d. nuo 16 iki 18 val. 
Kviečiame atvykti į ,,Spindulio” progimnaziją 107 kab. naujai priimtus ir besimokančius mokinius  kartu su tėveliais išsimatuoti ir užsisakyti progimnazijos uniformą.
Uniformos privaloma dalis yra mėlynas megztinis ir progimnazijos logotipas
 (papildomai galima rinktis: liemenę, mergaitėms – sarafaną ar sijoną). 
Preliminarūs mokinių, priimamų į 1-8 klases, sąrašai 2018-2019 m. m.
Skelbiame preliminarius kviečiamų mokytis 1-8 klasių mokinių sąrašus 2018- 2019 m. m.

Mokyklos pakvietimą tėvai turi patvirtinti elektroninėje prašymų pateikimo sistemoje  
birželio 9-13 dienomis.
Informacija dėl priėmimo į progimnaziją
    Birželio 6 dieną vyko Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos posėdis. Birželio 8 dieną Priėmimo komisija elektroninėje prašymų pateikimo sistemoje išsiuntė pakvietimus kandidatams, pageidaujantiems mokytis ,,Spindulio” progimnazijoje nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.
  Informuojame, kad nuo birželio 9 dienos kandidatų tėvai kvietimus matys elektroninėje prašymų pateikimo sistemoje (https://svietimas.vilnius.lt/), kurioje birželio 9-13 dienomis turės patvirtinti savo pasirinkimą.
  Birželio mėnesį priimtų mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) iki birželio 29 d. darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.30 val. kviečiami pasirašyti mokymosi sutartis. Negalintys atvykti nurodytu laiku prašome raštu informuoti (el. pašto adresas: spindulioprogimnazija@gmail.com) apie savo atvykimo pasirašyti sutartį laiką. Atvykstant turėkite vaiko gimimo liudijimą.
 Į klases vaikai bus skirstomi rugpjūčio mėnesį. 
      Antrasis Komisijos posėdis dėl mokinių priėmimo į laisvas vietas (jei tokių atsiras) vyks birželio 15 dieną, o tėvai pakvietimus e. sistemoje matys birželio 17-20 dienomis.
     Trečiasis Komisijos posėdis (jei bus laisvų vietų) – birželio 21 d., tėvai pakvietimus e. sistemoje matys birželio 24-27 dienomis.
      Papildomas priėmimas. Nuo rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 19 d. e. sistema vėl bus atrakinta ir gyventojai, kurie nespėjo pateikti prašymo iki gegužės 31 d., galės teikti prašymus ir rinktis tik iš tų mokyklų, kuriose bus likę laisvų vietų. Taip pat nuo rugpjūčio 1 iki 19 d. tie gyventojai, kurie per birželio mėnesį nebus gavę nei vieno pakvietimo mokytis, galės koreguoti savo prašymus ir taip pat rinksis tik iš tų įstaigų, kuriose bus likę laisvų ugdymosi vietų.
Priėmimo į mokyklą posėdžių grafikai
     Priėmimo komisijos sudėtis patvirtinta ,,Spindulio” progimnazijos direktoriaus 2018 kovo 12 d. įsakymu Nr. V-40:
    Komisijos pirmininkė – Rasa Petrikienė, direktorės pavaduotoja ugdymui;
              sekretorė – Gerda Laumytė, pradinių klasių mokytoja;
              nariai:
     Jurgita Zenevičiūtė, matematikos vyr. mokytoja;
     Jūratė Mineikienė, pradinių klasių mokytoja;
     Daiva Kudulytė, pradinių klasių mokytoja;
     Jurgita Perednienė, lietuvių kalbos mokytoja;
     Janina Beinorienė, raštinės vedėja.

     Priėmimo komisijos posėdžių birželio mėnesio grafikas: 
        1.     pirmas posėdis vyks 2018-06-06, 12.00 val., 105 kab.; 
        2.     antras posėdis vyks 2018-06-15, 10.00 val., 105 kab.;
        3.     trečias posėdis vyks 2018-06-21, 10.00 val., 105 kab.

   Komisijos posėdžių rugpjūčio mėnesio grafikas: 
        1.      pirmas posėdis vyks 2018-08-22, 10.00 val., 105 kab.;  
        2.      antras posėdis vyks 2018-08-28, 10.00 val., 105 kab. 

    Esant būtinybei posėdžių grafikas gali būti keičiamas. 

    Birželio mėnesį priimtų mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) iki birželio 29 d. 16.30 val. kviečiami pasirašyti mokymosi sutartis, o rugpjūčio mėnesį priimtų mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) iki rugpjūčio 31 d. 16.30 val. 
   Negalintys atvykti, bet ketinantys mokytis mūsų progimnazijoje, raštu informuoja apie savo atvykimo pasirašyti sutartį laiką el. paštu: spindulioprogimnazija@gmail.com .

   Ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo priėmimo komisijos kiekvieno posėdžio sudaromas kviečiamų mokytis mokinių sąrašas su prašymo e. sistemoje numeriu MOK- ir jis skelbiamas progimnazijos interneto svetainėje http://spindulioprogimnazija.lt/

Priėmimo per E. sistemą grafikas: