Vaikų priėmimas į progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupes 2023-2024 m.
    Vyksta vaikų priėmimas į progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupes mokytis 2023-2024 m. m. Priešmokyklinio ugdymo grupę vaikai pradės lankyti 2023 m. rugsėjo 1 d. Progimnazija komplektuos 2 priešmokyklinio ugdymo grupes.
    Vilniaus miesto savivaldybės informacija:
  ,,Į priešmokyklinio ugdymo grupes priimami 5-6 metų vaikai: 
   – visi vaikai, gimę 2017 metais ;
   – vaikai, gimę 2018 m. sausio 1 d. – balandžio 30 d., jei tėvai vaikui, gimusiam 2018 m., nori vėlinti metais PU, turi raštu sausio 1-31 d. informuoti tuo metu lankomos ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadovą;
    –  vaikai,  gimę 2018 m. gegužės 1 d. – rugsėjo 1 d.,  jei tėvai nusprendžia pagal PU pradėti ugdyti vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d., ne vėliau kaip iki rugpjūčio 14 d. imtinai kreipiasi į PPT dėl vaiko įvertinimo. Gavę Tarnybos išvadą -  rekomendaciją, sprendimą dėl tolesnio vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d., ugdymosi pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą priima tėvai. 
      –  vaikai, gimę 2018 m. rugsėjo 2 d. – gruodžio 31 d., tėvams rekomenduojama kreiptis į PPT ir atlikti vertinimą.
   Atkreipiame dėmesį, kad https://svietimas.vilnius.lt/ teikiama vieša informacija apie darželių eiles. 
   Kiekvienais metais kovo 1-10 dienomis  https://svietimas.vilnius.lt/  tėvai turi galimybę pasitikrinti, ar pasirinktose įstaigose yra formuojamos jų vaikų amžiaus grupės bei kiek vaikų planuojama priimti. Pažymime, kad tėvai gali redaguoti prašymus, jų pateikimo (redagavimo) data nedaro įtakos vietai eilėje (išskyrus grupių formavimo laikotarpį). Galima pasirinkti iki penkių įstaigų.
   Grupės bus formuojamos nuo kovo 18 – 31 dienomis.
   Tėvai, kurie gaus pranešimą dėl vaiko priskyrimo į ugdymo įstaigą, per 10 kalendorinių dienų turės pasirašyti elektronines ugdymo sutartis.
   Nuo balandžio 1 d. vaikai, kurių tėvai nepatvirtino priešmokyklinės grupės lankymo ir nepasirašė ugdymo sutarties, bus išbraukiami iš sąrašo ir apie atsiradusias laisvas vietas pranešama laukiantiems eilės tvarka.
    Informuojame, kad po grupių formavimo laisvos vietos skelbiamos  https://svietimas.vilnius.lt/ .          Atkreipiame dėmesį, kad į atsilaisvinusias vietas vaikai yra priimami nuolat. Eilė gali keistis dėl to, kad vilniečių prašymai yra priimami nuolat. Užrašas „nėra tinkamos grupės“ reiškia, kad eilės šiuo metu yra generuojamos ir vaiko eiliškumas bus matomas po eilių sugeneravimo. “
  
    Daugiau atsakymų į dažniausiai užduodamus klausimus rasite paspaudę žemiau esančią nuorodą:
Priimamų mokinių sąrašai 2022-08-22 į laisvas vietas
   2022 m. rugpjūčio 22 d. Mokinių priėmimo komisija išnagrinėjo E. sistemoje pateiktus prašymus į laisvas vietas mokytis ,,Spindulio” progimnazijoje nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.
  Kviečiamų mokinių sąrašai prisegtuose failuose. Sąrašuose pateikti prašymų registracijos numeriai MOK- .
  Kviečiamų mokytis mokinių tėvai E. sistemoje, kurioje teikė prašymą, nuo rugpjūčio 22 d. 16.30 val.  iki 24 d. turi galimybę patvirtinti gautą kvietimą, tuomet pasirašyti elektroninę sutartį.   
Priimtų mokinių paskirstymas į klases, mokytis nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.
 Priimtų mokinių paskirstymo į 1-7 klases, mokytis nuo 2022 m. rugsėjo 1 d., sąrašai.
Priimamų mokinių sąrašai 2022-06-21
 2022 m. birželio 21 d. Mokinių priėmimo komisija išnagrinėjo E. sistemoje pateiktus prašymus į laisvas vietas mokytis ,,Spindulio” progimnazijoje nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. 
    Kviečiamų mokinių sąrašai prisegtuose failuose. Sąrašuose pateikti prašymų registracijos numeriai MOK- . 
     Kviečiamų mokytis mokinių tėvai E. sistemoje, kurioje teikė prašymą, nuo birželio 21 d. 16.30 val.  iki 26 d. 15 val. turi galimybę patvirtinti gautą kvietimą, tuomet pasirašyti elektroninę sutartį.      Birželio 27 dieną 8.00 val.  e. sistemoje tėvams laiku nepatvirtinus pakvietimo, sistema automatiškai priskirs tą mokyklą, kuri siuntė kvietimą ir iš kviečiančių pageidaujamų mokyklų sąrašo bus pirmoji.
Priimamų mokinių sąrašai 2022-06-13
     2022 m. birželio 13 d. Mokinių priėmimo komisija išnagrinėjo E. sistemoje pateiktus prašymus į laisvas vietas mokytis ,,Spindulio” progimnazijoje nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.
     Kviečiamų mokinių sąrašai prisegtuose failuose. Sąrašuose pateikti prašymų registracijos numeriai MOK- . 
     Kviečiamų mokytis mokinių tėvai E. sistemoje, kurioje teikė prašymą, nuo birželio 13 d. 16.30 val.  iki 16 d. 15 val. turi galimybę patvirtinti gautą kvietimą, tuomet pasirašyti elektroninę sutartį.  

    Birželio 16 dieną 15.30 val.  e. sistemoje tėvams laiku nepatvirtinus pakvietimo, sistema automatiškai priskirs tą mokyklą, kuri siuntė kvietimą ir iš kviečiančių pageidaujamų mokyklų sąrašo bus pirmoji.
Priimamų mokinių sąrašai 2022-06-07
 2022 m. birželio 7 d. Mokinių priėmimo komisija išnagrinėjo E. sistemoje pateiktus prašymus į laisvas vietas mokytis ,,Spindulio” progimnazijoje nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. 
    Kviečiamų mokinių sąrašai prisegtuose failuose. Sąrašuose pateikti prašymų registracijos numeriai MOK- .  
    Kviečiamų mokytis mokinių tėvai E. sistemoje, kurioje teikė prašymą, nuo birželio 7 d. iki 9 d. turi galimybę patvirtinti gautą kvietimą. Tuomet pasirašomos elektroninės sutartys. 
    
Dėmesio! Birželio 10 dieną e. sistemoje tėvams laiku nepatvirtinus pakvietimo, sistema automatiškai priskirs tą mokyklą, kuri siuntė kvietimą ir iš kviečiančių pageidaujamų mokyklų sąraše bus pirmoji.
Priimamų mokinių sąrašai 2022-06-03
     2022 m. birželio 2 d. Mokinių priėmimo komisija išnagrinėjo iki 2022-05-31 d. E. sistemoje pateiktus prašymus mokytis ,,Spindulio” progimnazijoje nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.
     Kviečiamų mokinių sąrašai prisegtuose failuose. Sąrašuose pateikti prašymų registracijos numeriai MOK- , nurodyti kriterijai.  
    Kviečiamų mokytis mokinių tėvai E. sistemoje, kurioje teikė prašymą, nuo birželio 3 d. iki birželio 6 dienos turi galimybę patvirtinti gautą kvietimą. Jei buvo pasirinkta tik viena mokykla ir ji išsiuntė kvietimą mokytis, tuomet nieko patvirtinti nereikia, prašymo statusas bus „laukiama sutarties pasirašymo“. Tuomet pasirašomos elektroninės sutartys. 
    Jei birželio 3 dieną e. sistemoje nematote pageidaujamos mokyklos kvietimo mokytis, galite laukti birželio 7 dienos, kuomet mokyklos siųs papildomus kvietimus į laisvas vietas. Tuomet gautus kvietimus galėsite patvirtinti nuo birželio 7 – 9 d. 
    Birželio 10 dieną tėvams nepatvirtinus vieno iš gautų kvietimų sistema automatiškai vaikui priskirs tą mokyklą, kuri siuntė kvietimą ir iš kviečiančių pageidaujamų mokyklų sąraše bus pirmoji.
Mokinių priėmimas mokytis nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.
    Mokinių priėmimas į Vilniaus ,,Spindulio” progimnaziją vykdomas vadovaujantis ,,Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu”, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. 1-1316 (pridėtas failas ,,Priėmimo tvarka 2022-2023″).
 Prašymai priimami elektroninėje prašymų registravimo sistemoje:
  Prašymai priimami tik elektroniniu būdu (skaityti plačiau ,,Priėmimo tvarkoje 2022-2023″), išskyrus mūsų progimnazijos ketvirtokus, kurie tęsia mokymąsi mūsų mokykloje ir prašymus į penktą klasę nepildo e. sistemoje, o pateikia progimnazijos direktoriui užpildydami popierinę  prašymo formą (pridėtas failas ,,Priedas_1 Prašymas į 5 kl. 2022 m.”)  ir yra priimami be eilės.   
   Asmenų priėmimą į mokyklą vykdo Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos direktoriaus įsakymu  sudaryta mokinių priėmimo komisija. 
 Prašymai mokytis nagrinėjami gavus visus pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus, kurie pateikiami per e. sistemą nuo prašymo pildymo dienos iki 2022 m. gegužės 31 d. (imtinai).  
 Dokumentai pateikti ne per e. sistemą yra negaliojantys. Prašymo pateikimo laikas neturi jokios įtakos priėmimui.
     Prašymų pildymas ir priėmimas vykdomas pagal ,,Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e. sistemą grafiką”    Prašymai nagrinėjami keliais etapais: 
     - I etapas - birželio 1–30 d. 
     - II etapas – rugpjūčio mėnesį.

   Mokytis nuo 2022 metų rugsėjo 1 d. į 1 klasę priimami mokiniai, kuriems 2022 kalendoriniais (nuo sausio mėn. iki gruodžio mėn.) metais sukanka septyneri. Gali būti priimami ir jaunesnio, šešerių metų, amžiaus vaikai, tačiau per e. sistemą pateikus prašymą būtina pridėti vaiko priešmokyklinio ugdymo baigimo pažymą.   
  Apie mokyklos aptarnavimo teritorijas skelbiama interaktyviame mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapyje. Paspaudus interaktyvaus žemėlapio nuorodą: https://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=schools ir įvedus deklaruotą gyvenamosios vietos adresą (gatvę ir namo numerį) ir klasę, į kurią vaikas eis, galima rasti priskirtą teritorinę mokyklą.  
  E. sistema yra susieta su Gyventojų registro duomenimis, todėl informacija apie gyventojo naujausią deklaruotą gyvenamąją vietą yra sutikrinama automatiniu būdu. Deklaracijos terminas pirmo posėdžio metu skaičiuojamas birželio 1 d. duomenimis, vėlesniuose posėdžiuose skaičiuojama to posėdžio data.
  Priėmimo komisija turi teisę tėvų prašyti papildomų, pirmumo kriterijus patvirtinančių dokumentų, jeigu kyla abejonių dėl duomenų tikrumo ir teisėtumo.
  Kilus klausimams ar neaiškumams dėl priėmimo prašome skambinti tel.:(8 5) 2444781, 8 687 02452   arba kreiptis el. paštu spindulioprogimnazija@gmail.com

   
  UGDYMOSI ŠEIMOJE ĮGYVENDINIMO TVARKA 

   Vilniaus ,,Spindulio“ progimnazija padeda tėvams (globėjams) įgyvendinti ugdymą (ugdymąsi) šeimoje pagal pradinio ir pagrindinio (I dalies) ugdymo bendrąsias programas (pagal Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus įsakymą ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų, padedančių organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje, patvirtinimo“).   Ugdymas šeimoje vykdomas vadovaujantis ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 504
Vaikų priėmimas į progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupes 2022 m.
  Nuo 2022 m. sausio 1 d. vyksta vaikų priėmimas į progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupes, siekiant padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje. Priešmokyklinio ugdymo grupę vaikai pradės lankyti 2022 m. rugsėjo 1 d.
   Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.) jam sueina 6 metai. Gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai. Į progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupes mokytis nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. priimami vaikai gimę 2016 m. (tėvų sprendimu gimę 2017 m.)
   
  Svarbi ir atnaujinta informacija dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes aprašo bei priskyrimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoms teritorijų pakeitimų.

Gerbiami būsimų priešmokyklinukų tėvai/globėjai,   
        informuojame, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 15 d. patvirtintu sprendimu Nr. 1-1269 keičiamas Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas ,,Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (prisegtas failas). 
 Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pasikeitusioje priėmimo tvarkoje procesai ankstinami 1 mėnesiu.
    Svarbu: 
      – iki vasario 1 d. – įstaigos vadovas į IS (informacinę sistemą) suveda informaciją apie planuojamą priimti į įstaigą vaikų skaičių; 
     - nuo vasario 1 d. iki 15 d. – IS tvarkytojas analizuoja pateiktus duomenis; 
     - nuo vasario 15 d. iki 28 d. – IS tvarkytojas patvirtina duomenis;
    – nuo kovo 1 d. iki 10 d.https://svietimas.vilnius.lt/  skelbiami duomenys tėvams;
    – nuo kovo 18 iki 31 d. – ankstinamas grupių formavimas;
    – tėvai globėjai prašymus pildo elektroniniu būdu
 IS prisijungę https://svietimas.vilnius.lt/  


   - prašymai priimami ir IS registruojami nuolat, tačiau grupių formavimo metu nuo kovo 18 iki 31 d. tėvai/globėjai negalės redaguoti ir pateikti prašymų; 
  – tėvai/globėjai IS https://svietimas.vilnius.lt/ gali pasitikrinti savo vaiko vietą eilėje bei kitą susijusią informaciją. Nuo sausio 1 d. pradedama rodyti ateinančių mokslo metų eilė. 
  – tėvai/globėjai, gavę pranešimą apie skirtą vietą įstaigoje, turi per 10 kalendorinių dienų elektroniniu būdu pasirašyti dvišalę elektroninę sutartį ir iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. pateikti mokyklai šiuos dokumentus: vaiko gimimo liudijimo kopiją (ar) vaiko gimimo įrašą liudijantį išrašą, elektroninės statistinės apskaitos formos (Nr. E027-1) mokinio sveikatos pažymėjimą;
   - per 10 kalendorinių dienų nuo gauto pranešimo apie skirtą vietą progimnazijoje dienos nepasirašius dvišalės elektroninės sutarties ar nepranešus progimnazijai apie neatvykimą pateisinančias priežastis ir nepateikus reikiamų dokumentų, sutartis nesudaroma ir vaikas netenka vietos įstaigoje, o prašymai į įstaigą nėra atnaujinami ir esant poreikiui būtina registruotis iš naujo.  
      – negalintys elektroniniu būdu pasirašyti dvišalės elektroninės sutarties (ligos, išvykę ir kt.), apie tai turi pranešti progimnazijos vadovui raštu per 10 kalendorinių dienų (elektroniniu paštu: spindulioprogimnazija@gmail.com , registruotu laišku), nurodydami konkretų dvišalės elektroninės sutarties pasirašymo laiką ir dokumentų pateikimo datą.

 Daugiau informacijos naujoje priėmimo tvarkos apraše: (nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=43d97f90623c11eca9ac839120d251c4 ir prisegta dokumento kopija).
   Pateiktame infografike yra skelbiami numatomi sistemos darbai:
   Nauji priskirtų seniūnijoms įstaigų sąrašai yra patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 30-3168/21 ,,Dėl teritorijų priskyrimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoms“, 1 priede  (nuoroda: https://aktai.vilnius.lt/document/30365205 ir prisegta dokumento kopija).
Mokinių komplektacija
     Mokinių priėmimo komisija baigė mokinių priėmimą į 1-8 klases mokytis nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. 1-8 klasių mokinių paskirstymas į klases pridėtame faile (faile nurodytas mokinio registracijos numeris MOK-…  esantis e. sistemoje pateiktame prašyme).
     Priešmokyklinių grupių pedagogai ir 1 klasių mokytojai artimiausiu metu (rugpjūčio 24 – 27 d.) susisieks su tėveliais dėl pirminės informacijos pateikimo.