Mokinių priėmimas mokytis nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.
   Mokytis nuo 2021 metų rugsėjo 1 d. į 1 klasę priimami mokiniai, kuriems 2021 kalendoriniais (nuo sausio mėn. iki gruodžio mėn.) metais sukanka septyneri. Gali būti priimami ir jaunesnio, šešerių metų amžiaus vaikai, tačiau per e. sistemą pateikus prašymą pridėti vaiko priešmokyklinio ugdymo baigimo pažymą. 
   Paspaudus interaktyvaus žemėlapio nuorodą: https://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=schools ir įvedus deklaruotą gyvenamosios vietos adresą (gatvę ir namo numerį) ir klasę, į kurią vaikas eis, matysite priskirtą teritorinę mokyklą.
   E. sistema yra susieta su Gyventojų registro duomenimis, todėl informacija apie gyventojo naujausią deklaruotą gyvenamąją vietą yra sutikrinama automatiniu būdu. Deklaracijos terminas pirmo posėdžio metu skaičiuojamas birželio 1 d. duomenimis, vėlesniuose posėdžiuose skaičiuojama to posėdžio data.
   Priėmimo komisija turi teisę tėvų prašyti papildomų, pirmumo kriterijus patvirtinančių dokumentų, jeigu kyla abejonių dėl duomenų tikrumo ir teisėtumo.
   Kilus klausimams ar neaiškumams dėl priėmimo prašome skambinti tel. (8 5) 2444781,
 8 687 02452 arba kreiptis el. paštu spindulioprogimnazija@gmail.com
 
   Mokinių priėmimas į Vilniaus ,,Spindulio” progimnaziją vykdomas vadovaujantis ,,Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu”, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. 1-874.
 Prašymai priimami savivaldybės elektroninėje prašymų registravimo sistemoje adresu https://svietimas.vilnius.lt/  Prašymai priimami tik elektroniniu būdu (išskyrus mūsų progimnazijos ketvirtokus, kurie tęsia mokymąsi mūsų mokykloje, pereina į penktą klasę, 
prašymų nepildo e. sistemoje, o pateikia progimnazijos direktoriui užpildydami popierinę 
prašymo formą ir yra priimami be eilės).  
Asmenų priėmimą į mokyklą vykdo Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos direktoriaus įsakymu 
sudaryta mokinių priėmimo komisija. Priimant mokytis į 1-8 klases pirmenybė teikiama tiems mokiniams, kurie gyvena progimnazijos aptarnavimo teritorijoje. Esant laisvų vietų gali būti priimami mokiniai ir iš kitų Vilniaus mokykloms priklausančių teritorijų, po to ir gyvenantys gretimose savivaldybėse. Prašymai mokytis nagrinėjami gavus visus pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus, kurie pateikiami per e. sistemą nuo prašymo pildymo dienos iki 2021 m. gegužės 31 d.(imtinai).  Dokumentai pateikti ne per e. sistemą yra negaliojantys. Prašymo pateikimo laikas neturi jokios įtakos priėmimui.
Prašymų pildymas ir priėmimas vykdomas pagal šį grafiką:
Mokausi aš – mokykis ir tu
    Kovo – gegužės mėnesiais  dalis tėvų aktyviai ima ieškoti tinkamos mokyklos savo vaikams – būsimiems pirmokams, penktokams. Kuri mokykla gera? Kurios mokytojos geriausios? 
     Jaunesniojo amžiaus vaikams yra svarbu, kad mokykla būtų arti namų, kita vertus, kad ji būtų saugi, kurioje vyrauja gera emocinė aplinka. Taip pat svarbu ir ugdymas – įdomios, šiuolaikiškos pamokos, aktyvi veikla po pamokų.
   Vilniaus ,,Spindulio“ progimnazijoje didelis dėmesys skiriamas mokyklos, klasės mikroklimato gerinimui, įvairiapusiam bendradarbiavimo stiprinimui. Vykdant patyčių prevencijos Olweus programą kasmet mažėja patyčių, o 2020 m. suteiktas Olweus mokyklos vardas. 
   Mokiniai mokomi bendrauti ir bendradarbiauti, mokosi mentoriauti vieni kitiems: 5-8 kl. mokiniai pradinių klasių mokiniams, 1-4 kl. mokiniai vieni kitiems ir priešmokyklinių grupių vaikams. 
   Progimnazijoje dirba puiki kvalifikuotų mokytojų komanda. Mokytojų organizuojamos pamokos yra šiuolaikiškos, įdomios ir motyvuojančios mokinius. Ugdymasis pagrįstas kūryba, tyrinėjimu, eksperimentavimu, pamokos organizuojamos peržengiant mokyklos sienas, naudojant informacinių technologijų įvairovę. Mokiniai – aktyvūs klausytojai, priimantys naujus iššūkius. Mokiniai dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose projektuose: „Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena“ , ,,Socio-emocinių gebėjimų lavinimas pradinio ugdymo klasėse” ir kt.  Po pamokų vyksta įvairi būrelinė veikla, teikiamos konsultacijos, veikia visos dienos mokykloje grupės. Įvairiapusiška progimnazijos veikla atsispindi mokyklos tinklapyje. 
  Pradinių klasių mokytoja Vilija Virginija Poškienė: ,,Mokinys, atėjęs į pirmą klasę, yra unikalus gabumų, patirties ir charakterio savybių derinys. Todėl nuolat reikia ieškoti naujų ugdymo būdų. Daug idėjų gaunu bendradarbiaudama su kolegomis, dalyvaudama mokymuose, kartais naujos idėjos gimsta tiesiog  pamokoje. Ypatingai mokinių mėgstamos pamokos yra kitose edukacinėse erdvėse, t. y., mokyklos kieme, gamtoje, muziejuose, išvykose.”               
  Pradinių klasių mokytoja Daiva Petraitienė: ,,Ugdyti vaiką – tai augti drauge su juo, pažinti jį, padėti jam atsiskleisti, o susidūrus su sunkumais, padrąsinti ir įkvėpti pasitikėjimo. O vaikai yra mūsų mokytojai. Todėl nuolat tenka tobulėti, semtis žinių, kurti, planuoti, mąstyti…   Ne pirmus metus dirbdama pradinių klasių mokytoja stengiuosi pažinti kiekvieną savo mokinį, kad galėčiau atskleisti jo stipriąsias puses ir  suteikčiau galimybę pajusti sėkmę, pasitikėjimą savimi. Stengiuosi, kad kiekvienas suprastų, jog visos kliūtys įveikiamos. Nuolatos ieškau naujų mokymo būdų, kurie mokiniams neleistų nuobodžiauti. Su savo mokiniais susidraugauju per įvairią bendrą veiklą: netradicines pamokas, projektus, edukacines išvykas ir kt.”                                                                          
Pradinių klasių mokytoja Alma Venslovaitė:  ,,Vaikai iš prigimties yra smalsūs ir aktyvūs, trokšta pažinti pasaulį ir nori mokytis. Jie yra atviri naujoms žinioms ir potyriams. Noras tyrinėti pasaulį, atrasti naujus dalykus ir išbandyti įvairias veiklas – įgimtas vaiko dalykas. Gamtamokslinis ugdymas svarbus kiekvienam žmogui, nes padeda suprasti pasaulį, kuris mus supa, suvokti mūsų aplinkoje gyvybę palaikančias sistemas ir procesus. Atsakingai taikyti žinias tiek kasdieniame gyvenime, tiek profesinėje veikloje. Labai svarbu žinoti, kokia tinkamiausia oro temperatūra sėkloms sudygti,  ką daryti, kad sudygę daigai neištįstų, kokioje aplinkoje daigai geriau auga…  
Mokymasis – tai pažinimas, stebėjimas, bandymas. Stebėjimas papildo teorines žinias, ugdo gebėjimą pritaikyti jas praktikoje. Atlikdami stebėjimus mokiniai patiria atradimo džiaugsmą.  Įvairios pamokos lauke yra  pačios įdomiausios ir smagiausios. Galima paliesti, pauostyti, ieškoti, atrasti, suprasti… Eksperimentai – dar viena smagi veikla kiekvienam, jos metu sužadinamas smalsumas, mąstymas, kūrybiškumas. Jų nauda – mokymasis per patirtį. Vaikams patiems atliekant įvairiausius eksperimentus, leidžiamas pasijusti tikrais mokslininkais. Ne paslaptis, kad kiekvienas vaikas turi svajonė „Kuo norėtų būti užaugęs?“. Vieni nori valdyti lėktuvą, antri – „Ferrari“ bolidą ir dalyvauti „Formulė 1„ lenktynėse, treti – tapti žurnalistais ar aktoriais. Tikiu jais ir žinau, kad vieną dieną kuris nors iš jų savo svajonę pavers realybe. Kuriame aplinką, kurioje galėtų vaikai atsiskleisti, jaustis gerbiami ir įvertinti. Labai svarbu, kad mokymasis jiems teiktų džiaugsmą, skatintų mokymosi motyvaciją ir norą siekti savo tikslų. “
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarka
Priėmimas į Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos 1-8 klases  mokytis nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.   vykdomas vadovaujantis ,,Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu”, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 
2021-02-22 Nr. 1-874.
     Prašymai pateikiami internetu per  e. sistemą Savivaldybės interneto svetainėje:   https://svietimas.vilnius.lt/   
nuo 2021 m. kovo 1 d. iki gegužės 31 d.
Prašymai mokytis 5-oje klasėje
Gerbiami 4-okų Tėveliai, 
prašymus, dėl priėmimo į penktą klasę, atsiųskite klasių vadovams iki kovo 1 d.
Prašymo forma prisegta.
Uniformų užsakymas
  Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos uniformą siuva UAB ,,Savitas Stilius” (Prekybos centras ,,Mada”, 
Viršuliškių g. 40 (2-as aukštas), Vilnius). 
,,Uniformų matavimas ir užsakymas vyks ,,Mada” parduotuvėje 2020 m. birželio 09-12 dienomis.
             ,,Savitas Stilius” parduotuvės darbo laikas:
 I-VI 10:00-20:00 val.; 
 VII 10:00-18:00 val. 
     Užsakymams, priimtiems šiomis dienomis, nebus taikomas 
2 eur aptarnavimo mokestis, o visi užsakymai bus paduoti vienu metu į gamybą.” 
                                                                                                                                         ,,Savitas Stilius” atstovė
   Progimnazijos mokiniai privalo dėvėti uniformą, kurią sudaro: 
berniukams – megztukas arba liemenė, tvarkingos tamsios kelnės;
mergaitėms – sarafanas, megztukas arba liemenė, tvarkingas sijonas (kelnės)
Atvirų durų diena būsimiems pirmų klasių mokiniams ir jų tėvams
     Kviečiame būsimus pirmokėlius ir jų tėvelius 2020 m. liepos 1 d. (trečiadienį) 17.00  val.   atvykti į  Atvirų durų dieną, vyksiančią Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos Aktų salėje.
    Susipažinsite su progimnazija, būsimomis mokytojomis bei atsakysime į aktualius klausimus.
                                                                                                                                 Administracija
Papildomai priimtų į 1-7 klases mokinių sąrašai
     Skelbiame Vilniaus ,,Spindulio“ progimnazijos mokinių priėmimo komisijos posėdžio 2020 m. birželio 16 d. protokolo Nr. 3 nutarimu papildomai kviečiamų mokytis nuo 2020-09-01 mokinių sąrašus. 
      Jei e. sistemoje prašymo statusas yra ,,Laukiama tėvų patvirtinimo“, tai tėvai turi patvirtinti pasirinktą mokyklą elektroninėje prašymų pateikimo sistemoje (https://svietimas.vilnius.lt/) birželio 17-18 dienomis.
       Patvirtinus savo pasirinkimą e. sistemoje bei  prašymo statusui esant ,,Laukiama sutarties pasirašymo“, kviečiame atvykti į Vilniaus ,,Spindulio“ progimnaziją  pasirašyti sutarties birželio 18 – 19 dienomis nuo 8 iki 16 val.
Preliminarus papildomai priimtų mokinių sąrašas
         Skelbiame Vilniaus ,,Spindulio“ progimnazijos mokinių priėmimo komisijos posėdžio 2020 m. birželio 8 d. protokolo Nr. 2 nutarimu papildomai kviečiamų mokytis nuo 2020-09-01 mokinių sąrašą. 
          Mokyklos pakvietimą, jei e. sistemoje prašymo statusas yra ,,Laukiama tėvų patvirtinimo“, tėvai turi patvirtinti elektroninėje prašymų pateikimo sistemoje (https://svietimas.vilnius.lt/) birželio 10 dieną. 
          Patvirtinus savo pasirinkimą e. sistemoje bei  prašymo statusui esant ,,Laukiama sutarties pasirašymo“, kviečiame atvykti į Vilniaus ,,Spindulio“ progimnaziją  pasirašyti sutarties birželio 10 – 16 dienomis nuo 8 iki 16 val.
Dėl sutarčių pasirašymo
Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos mokiniams,
baigusiems pradinio ugdymo programą (4-ąją klasę), ir
parašiusiems popierinį prašymą tęsti mokymąsi mūsų
progimnazijos 5-oje klasėje sutarčių naujai pasirašyti
nereikia, jos bus pratęsiamos.
Jei prašymas į 1-8 klases pateiktas e. sistemoje ir jo
statusas yra ,,Laukiama sutarties pasirašymo”, tuomet
reikia atvykti į mokyklą ir pasirašyti sutartį, po to, kai
priėmimo komisija po posėdžio sudaro kviečiamų mokytis mokinių sąrašą ir jį paskelbia
progimnazijos tinklapyje su prašymo e. sistemoje numeriu MOK- .
Visiems sklandaus priėmimo ir viliamės, kad visi pageidaujantys mokytis mūsų progimnazijoje
bus priimti.
Mokinių priėmimo komisija
Skelbiame preliminarius priimtų mokytis į 1-7 kl. nuo 2020-09-01 mokinių sąrašus
     Skelbiame Vilniaus ,,Spindulio“ progimnazijos mokinių priėmimo komisijos posėdžio 2020 m. birželio 2 d. protokolo Nr. 1 nutarimu kviečiamų mokytis nuo 2020-09-01 mokinių sąrašus.                           Mokyklos pakvietimą, jei e. sistemoje prašymo statusas yra ,,Laukiama tėvų patvirtinimo“, tėvai turi patvirtinti elektroninėje prašymų pateikimo sistemoje (https://svietimas.vilnius.lt/) birželio 5-7 dienomis. 
      Patvirtinus savo pasirinkimą e. sistemoje bei  prašymo statusui esant ,,Laukiama sutarties pasirašymo“, kviečiame atvykti į Vilniaus ,,Spindulio“ progimnaziją  pasirašyti sutarties birželio 8 – 10 dienomis nuo 8 iki 16 val.