Vaikų priėmimas į progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupes
  Nuo 2022 m. sausio 1 d. vyksta vaikų priėmimas į progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupes, siekiant padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje. Priešmokyklinio ugdymo grupę vaikai pradės lankyti 2022 m. rugsėjo 1 d.
   Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.) jam sueina 6 metai. Gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai. Į progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupes mokytis nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. priimami vaikai gimę 2016 m. (tėvų sprendimu gimę 2017 m.)
   
  Svarbi ir atnaujinta informacija dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes aprašo bei priskyrimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoms teritorijų pakeitimų.

Gerbiami būsimų priešmokyklinukų tėvai/globėjai,   
        informuojame, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 15 d. patvirtintu sprendimu Nr. 1-1269 keičiamas Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas ,,Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (prisegtas failas). 
 Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pasikeitusioje priėmimo tvarkoje procesai ankstinami 1 mėnesiu.
    Svarbu: 
      – iki vasario 1 d. – įstaigos vadovas į IS (informacinę sistemą) suveda informaciją apie planuojamą priimti į įstaigą vaikų skaičių; 
     - nuo vasario 1 d. iki 15 d. – IS tvarkytojas analizuoja pateiktus duomenis; 
     - nuo vasario 15 d. iki 28 d. – IS tvarkytojas patvirtina duomenis;
    – nuo kovo 1 d. iki 10 d.https://svietimas.vilnius.lt/  skelbiami duomenys tėvams;
    – nuo kovo 18 iki 31 d. – ankstinamas grupių formavimas;
    – tėvai globėjai prašymus pildo elektroniniu būdu
 IS prisijungę https://svietimas.vilnius.lt/  


   - prašymai priimami ir IS registruojami nuolat, tačiau grupių formavimo metu nuo kovo 18 iki 31 d. tėvai/globėjai negalės redaguoti ir pateikti prašymų; 
  – tėvai/globėjai IS https://svietimas.vilnius.lt/ gali pasitikrinti savo vaiko vietą eilėje bei kitą susijusią informaciją. Nuo sausio 1 d. pradedama rodyti ateinančių mokslo metų eilė. 
  – tėvai/globėjai, gavę pranešimą apie skirtą vietą įstaigoje, turi per 10 kalendorinių dienų elektroniniu būdu pasirašyti dvišalę elektroninę sutartį ir iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. pateikti mokyklai šiuos dokumentus: vaiko gimimo liudijimo kopiją (ar) vaiko gimimo įrašą liudijantį išrašą, elektroninės statistinės apskaitos formos (Nr. E027-1) mokinio sveikatos pažymėjimą;
   - per 10 kalendorinių dienų nuo gauto pranešimo apie skirtą vietą progimnazijoje dienos nepasirašius dvišalės elektroninės sutarties ar nepranešus progimnazijai apie neatvykimą pateisinančias priežastis ir nepateikus reikiamų dokumentų, sutartis nesudaroma ir vaikas netenka vietos įstaigoje, o prašymai į įstaigą nėra atnaujinami ir esant poreikiui būtina registruotis iš naujo.  
      – negalintys elektroniniu būdu pasirašyti dvišalės elektroninės sutarties (ligos, išvykę ir kt.), apie tai turi pranešti progimnazijos vadovui raštu per 10 kalendorinių dienų (elektroniniu paštu: spindulioprogimnazija@gmail.com , registruotu laišku), nurodydami konkretų dvišalės elektroninės sutarties pasirašymo laiką ir dokumentų pateikimo datą.

 Daugiau informacijos naujoje priėmimo tvarkos apraše: (nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=43d97f90623c11eca9ac839120d251c4 ir prisegta dokumento kopija).
   Pateiktame infografike yra skelbiami numatomi sistemos darbai:
   Nauji priskirtų seniūnijoms įstaigų sąrašai yra patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 30-3168/21 ,,Dėl teritorijų priskyrimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoms“, 1 priede  (nuoroda: https://aktai.vilnius.lt/document/30365205 ir prisegta dokumento kopija).
Mokinių komplektacija
     Mokinių priėmimo komisija baigė mokinių priėmimą į 1-8 klases mokytis nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. 1-8 klasių mokinių paskirstymas į klases pridėtame faile (faile nurodytas mokinio registracijos numeris MOK-…  esantis e. sistemoje pateiktame prašyme).
     Priešmokyklinių grupių pedagogai ir 1 klasių mokytojai artimiausiu metu (rugpjūčio 24 – 27 d.) susisieks su tėveliais dėl pirminės informacijos pateikimo.
Mokinių priėmimas rugpjūčio 20 d.
2021 m. rugpjūčio 20 d. vyko Mokinių priėmimo komisijos posėdis, kurio metu komisijos nariai įvertino e. sistemoje kvietimus gavusių mokinių matomus prašymų statusus ir priėmė sprendimą dėl papildomai kviečiamų mokinių  į 1-8 kl.  Priimamų mokinių sąrašai prisegtuose failuose.
    Į 1-8 kl. laisvų vietų  nėra.    
Pirmoko reikmenys
Individualių mokymosi priemonių sąrašas pirmų klasių mokiniams
Mokinių priėmimas birželio 29 d.
     2021 m. birželio 29 d. vyko Mokinių priėmimo komisijos posėdis, kurio metu komisijos nariai įvertino e. sistemoje kvietimus gavusių mokinių matomus prašymų statusus ir priėmė sprendimą dėl papildomai kviečiamų mokinių  į 1-8 kl. 
    Nesant laisvų vietų į 1 kl., 3-8 kl. papildomai nepakviesti mokiniai. 
    Priimamų mokinių ir laukiančių eilėje sąrašai prisegtuose failuose. 
Vilniaus “Spindulio” progimnazijos mokinių uniformos 2021
  Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijoje yra dėvima uniforma, vadovaujantis ,,Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos mokinių uniformų dėvėjimo tvarkos aprašu”.
  
    ”Uniformą galima įsigyti firminėje parduotuvėje UAB ,,Savitas Stilius”:
   -   „Savitas Stilius“ parduotuvė Vilniuje PC „Mada“, Viršuliškių g. 40 (II aukštas) 
       Darbo laikas: I-VI 10:00-21:00 val. VII 10:00-18:00 val. Tel. +370 5 2400512;
   -  „Savitas“ parduotuvė Vilniuje PC „VCUP“, Upės g. 9 ( IV aukštas) 
       Darbo laikas: I-VII 10:00-22:00 val. Tel. +370 5 2752950. 
  UNIFORMOS UŽSAKYMAS:
   1) Atvykus į mūsų parduotuves, aukščiau nurodytais adresais, kur patogiai galėsite pamatuoti uniformos pavyzdžius, išsirinkti tinkamiausią dydį bei įvertinti reikalingas gaminio ir/ar rankovių ilgio korekcijas. Pavienių uniformų užsakymams „Savitas stilius“ firminėse parduotuvėse taikomas 2 eur administravimo mokestis prie uniformos kainos. Laikotarpiu nuo 2021.05.05 iki 2021.07.01 nebus taikomas parduotuvės aptarnavimo mokestis 2 eur, o uniforma bus pristatyta iki 2021.09.01 į parduotuvę. 
   2) Atsiuntus užsakymą el. paštu. Užsakymai priimami el. paštu : uniformos@savitasstilius.lt  . Pateikiant užsakymą elektroniniu paštu būtina nurodyti šią informaciją
     -  mokyklos pavadinimą (Vilniaus ,,Spindulio” progimnazija); 
     - vaiko vardą, pavardę bei klasę; 
     - uniformos modelį ir dydį; 
     - kontaktinį telefono numerį ir adresą, kur pageidaujama, kad uniforma būtų pristatyta. 
   Uniformas siunčiame registruotu paštu po apmokėjimo ir pavedimo kopijos atsiuntimo. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti: vaiko vardą, pavardę ir mokyklos pavadinimą. Pavienių uniformų užsakymams el. paštu taikomas 4 eur siuntimo ir administravimo mokestis prie bendros užsakymo sumos.
    Užsakymų įvykdymas: užsakymų, pateiktų iki balandžio 30 d., įvykdymo terminas yra apie 4 savaitės. Vėliau nurodytos datos pateiktų užsakymų vykdymo terminas gali būti ilgesnis.
     2021 metų naujovės. Visi megztukai su alkūnių antsiuvais, kad uniforma tarnautų dar ilgiau (anksčiau papildomai jų uždėjimas kainuodavo 2 eur., dabar papildomai nebekainuos). ”

                                                                                                                                     ,,Savitas Stilius” atstovė   
    Progimnazijos mokiniai privalo dėvėti uniformą, kurią sudaro: 
     -  progimnazijos emblema (prisiuvama ar prisegama);
     -  berniukams: megztukas (džemperis ar žaketas), gali būti ir liemenė, tvarkingos tamsios kelnės;
     -  mergaitėms: megztukas (džemperis ar žaketas), gali būti ir liemenė, sarafanas ar sijonas,  kelnės;
     -  pailgėjus mokslo metams ir atšilus orams siūloma įsigyti ir polo marškinėlius. Tinkamiausios spalvos: ryškiai geltona, mėlyna ir balta (juos galite įsigyti jums tinkamiausiose vietose). 
   
Uniformų, skirtų ,,Spindulio“ progimnazijai, kainas rasite pridėtame faile.
Mokinių priėmimas birželio 22 d.
 2021 m. birželio 22 d. vyko Mokinių priėmimo komisijos posėdis, kurio metu komisijos nariai įvertino e. sistemoje kvietimus gavusių mokinių matomus prašymų statusus ir priėmė sprendimą dėl papildomai kviečiamų mokinių:  į 1 kl., 2 kl., 3 kl., 4 kl., 5 kl., 6 kl., 7 kl. papildomai nepakviesti mokiniai.   
Priimamų mokinių ir laukiančių eilėje sąrašai prisegtuose failuose. 
Sutarčių pasirašymas
     Informuojame, kad e. sistemoje https://svietimas.vilnius.lt/  (kur buvo teiktas prašymas į mokyklą) nuo 2021 m. birželio 18 d. jau yra galimybė pasirašyti el. sutartis su Vilniaus ,,Spindulio” progimnazija.


   Pirmiausia pasirašo mokinių tėvai, o po to -mokyklos direktorius.  Sutartis prašome pasirašyti iki birželio 21 d. imtinai. 2021 m. birželio 22 d. vyks Mokinių priėmimo komisijos posėdis. 
    Priėmimo komisijai dokumentai teikiami el. paštu: spindulioprogimnazija@gmail.com  :
   - prašymus pateikę į pirmą klasę siunčia priešmokyklinio ugdymo pedagogo rekomendacijas  (jei nebuvo pateikta e sistemoje https://svietimas.vilnius.lt/);
   - prašymus pateikę į penktą klasę siunčia pradinio išsilavinimo pažymėjimus (jei nebuvo pateikta e. sistemoje https://svietimas.vilnius.lt/). Baigusiems 4 klasę mūsų progimnazijoje ir tęsiantiems ugdymą, dokumentų pateikti nereikia.
        Iki 2021 m. rugsėjo 1d. mokiniai privalo būti pasitikrinę sveikatą (el. vaiko sveikatos pažymą sistemoje fiksuos mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, papildomai teikti nereikia).  
     Klasių komplektavimas vyks rugpjūčio mėnesį.  

     
 
Mokinių priėmimas birželio 15 d.
         2021 m. birželio 15 d. vyko Mokinių priėmimo komisijos posėdis, kurio metu komisijos nariai įvertino e. sistemoje kvietimus gavusių mokinių matomus prašymų statusus ir priėmė sprendimą dėl papildomai kviečiamų mokinių į atsilaisvinusias vietas: 
        – į 1 kl., 2 kl., 3 kl., 4 kl., 6 kl.  papildomai nepakviesti mokiniai (nesant laisvų vietų);
       -  į 5 kl., 7 kl. papildomai pakviesti mokiniai.
   Priimamų mokinių ir laukiančių eilėje sąrašai prisegtuose failuose. 
Priimamų mokinių sąrašai
     2021 m. birželio 9 d. Mokinių priėmimo komisija posėdžio metu išnagrinėjo iki 2021-05-31 
e. sistemoje pateiktus prašymus. Kviečiamų mokinių mokytis nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. sąrašai prisegtuose failuose. Sąrašuose pateikti prašymų registracijos numeriai su nurodytais surinktais prioritetiniais taškais bei pirmumo kriterijais. 
     Kviečiamų mokytis mokinių tėveliai e. sistemoje, kurioje teikė prašymą, nuo birželio 10 d. 18 val. iki birželio 14 dienos turi galimybę patvirtinti vieną iš gautų kvietimų. Jei buvo pasirinkta tik viena mokykla ir ji išsiuntė kvietimą mokytis, tuomet nieko patvirtinti nereikia, prašymo statusas bus „laukiama sutarties pasirašymo“. Šiais metais bus pasirašomos elektroninės sutartys. Sutarčių pasirašymas planuojamas nuo birželio 17 dienos. Daugiau informacijos pateiksime, kai gausime iš savivaldybės.
    Jei birželio 10 dieną e. sistemoje nematote pageidaujamos mokyklos kvietimo mokytis, galite laukti birželio 15 dienos, kuomet mokyklos siųs papildomus kvietimus į laisvas vietas. Tuomet gautus kvietimus galėsite patvirtinti nuo birželio 15 (18 val.) – 18 d. (16 val.).
    Birželio 18 dieną 16.30 val. tėvams nepatvirtinus vieno iš gautų kvietimų sistema automatiškai vaikui priskirs tą mokyklą, kuri siuntė kvietimą ir iš kviečiančių pageidaujamų mokyklų sąraše bus pirmoji.