Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarka
Priėmimas į Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos 1-8 klases  mokytis nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.   vykdomas vadovaujantis ,,Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu”, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 
2021-02-22 Nr. 1-874.
     Prašymai pateikiami internetu per  e. sistemą Savivaldybės interneto svetainėje:   https://svietimas.vilnius.lt/   
nuo 2021 m. kovo 1 d. iki gegužės 31 d.
Prašymai mokytis 5-oje klasėje
Gerbiami 4-okų Tėveliai, 
prašymus, dėl priėmimo į penktą klasę, atsiųskite klasių vadovams iki kovo 1 d.
Prašymo forma prisegta.
Uniformų užsakymas
  Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos uniformą siuva UAB ,,Savitas Stilius” (Prekybos centras ,,Mada”, 
Viršuliškių g. 40 (2-as aukštas), Vilnius). 
,,Uniformų matavimas ir užsakymas vyks ,,Mada” parduotuvėje 2020 m. birželio 09-12 dienomis.
             ,,Savitas Stilius” parduotuvės darbo laikas:
 I-VI 10:00-20:00 val.; 
 VII 10:00-18:00 val. 
     Užsakymams, priimtiems šiomis dienomis, nebus taikomas 
2 eur aptarnavimo mokestis, o visi užsakymai bus paduoti vienu metu į gamybą.” 
                                                                                                                                         ,,Savitas Stilius” atstovė
   Progimnazijos mokiniai privalo dėvėti uniformą, kurią sudaro: 
berniukams – megztukas arba liemenė, tvarkingos tamsios kelnės;
mergaitėms – sarafanas, megztukas arba liemenė, tvarkingas sijonas (kelnės)
Atvirų durų diena būsimiems pirmų klasių mokiniams ir jų tėvams
     Kviečiame būsimus pirmokėlius ir jų tėvelius 2020 m. liepos 1 d. (trečiadienį) 17.00  val.   atvykti į  Atvirų durų dieną, vyksiančią Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos Aktų salėje.
    Susipažinsite su progimnazija, būsimomis mokytojomis bei atsakysime į aktualius klausimus.
                                                                                                                                 Administracija
Papildomai priimtų į 1-7 klases mokinių sąrašai
     Skelbiame Vilniaus ,,Spindulio“ progimnazijos mokinių priėmimo komisijos posėdžio 2020 m. birželio 16 d. protokolo Nr. 3 nutarimu papildomai kviečiamų mokytis nuo 2020-09-01 mokinių sąrašus. 
      Jei e. sistemoje prašymo statusas yra ,,Laukiama tėvų patvirtinimo“, tai tėvai turi patvirtinti pasirinktą mokyklą elektroninėje prašymų pateikimo sistemoje (https://svietimas.vilnius.lt/) birželio 17-18 dienomis.
       Patvirtinus savo pasirinkimą e. sistemoje bei  prašymo statusui esant ,,Laukiama sutarties pasirašymo“, kviečiame atvykti į Vilniaus ,,Spindulio“ progimnaziją  pasirašyti sutarties birželio 18 – 19 dienomis nuo 8 iki 16 val.
Preliminarus papildomai priimtų mokinių sąrašas
         Skelbiame Vilniaus ,,Spindulio“ progimnazijos mokinių priėmimo komisijos posėdžio 2020 m. birželio 8 d. protokolo Nr. 2 nutarimu papildomai kviečiamų mokytis nuo 2020-09-01 mokinių sąrašą. 
          Mokyklos pakvietimą, jei e. sistemoje prašymo statusas yra ,,Laukiama tėvų patvirtinimo“, tėvai turi patvirtinti elektroninėje prašymų pateikimo sistemoje (https://svietimas.vilnius.lt/) birželio 10 dieną. 
          Patvirtinus savo pasirinkimą e. sistemoje bei  prašymo statusui esant ,,Laukiama sutarties pasirašymo“, kviečiame atvykti į Vilniaus ,,Spindulio“ progimnaziją  pasirašyti sutarties birželio 10 – 16 dienomis nuo 8 iki 16 val.
Dėl sutarčių pasirašymo
Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos mokiniams,
baigusiems pradinio ugdymo programą (4-ąją klasę), ir
parašiusiems popierinį prašymą tęsti mokymąsi mūsų
progimnazijos 5-oje klasėje sutarčių naujai pasirašyti
nereikia, jos bus pratęsiamos.
Jei prašymas į 1-8 klases pateiktas e. sistemoje ir jo
statusas yra ,,Laukiama sutarties pasirašymo”, tuomet
reikia atvykti į mokyklą ir pasirašyti sutartį, po to, kai
priėmimo komisija po posėdžio sudaro kviečiamų mokytis mokinių sąrašą ir jį paskelbia
progimnazijos tinklapyje su prašymo e. sistemoje numeriu MOK- .
Visiems sklandaus priėmimo ir viliamės, kad visi pageidaujantys mokytis mūsų progimnazijoje
bus priimti.
Mokinių priėmimo komisija
Skelbiame preliminarius priimtų mokytis į 1-7 kl. nuo 2020-09-01 mokinių sąrašus
     Skelbiame Vilniaus ,,Spindulio“ progimnazijos mokinių priėmimo komisijos posėdžio 2020 m. birželio 2 d. protokolo Nr. 1 nutarimu kviečiamų mokytis nuo 2020-09-01 mokinių sąrašus.                           Mokyklos pakvietimą, jei e. sistemoje prašymo statusas yra ,,Laukiama tėvų patvirtinimo“, tėvai turi patvirtinti elektroninėje prašymų pateikimo sistemoje (https://svietimas.vilnius.lt/) birželio 5-7 dienomis. 
      Patvirtinus savo pasirinkimą e. sistemoje bei  prašymo statusui esant ,,Laukiama sutarties pasirašymo“, kviečiame atvykti į Vilniaus ,,Spindulio“ progimnaziją  pasirašyti sutarties birželio 8 – 10 dienomis nuo 8 iki 16 val.
Mokinių priėmimo į mokyklas I etapas
Gerbiami būsimų mokinių Tėveliai,
   šiuo metu vyksta mokinių priėmimo į mokyklas I-asis etapas. Informuojame, kad 2020 m. birželio 5-7 dienomis  tie asmenys, kurie gavo kvietimą mokytis Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijoje,  
e. sistemoje (adresas  https://svietimas.vilnius.lt/ ) turi  patvirtinti pasirinktą mokyklą, jei prašyme buvo nurodytos kelios mokyklos (bus nurodyta ,,Laukiama tėvų patvirtinimo”). Jei buvo nurodyta tik viena Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijoja, tuomet e. sistemoje bus nurodyta ,,Laukiama sutarties pasirašymo”.
   Sutartis pasirašyti po I-ojo priėmimo į mokyklas etapo galite atvykti 2020 m. nuo birželio 8 d. iki birželio 10 d. nuo 8.00 val. iki 16.00 val. į progimnazijos raštinę (adresu R. Jankausko g. 17).
    Negalintys atvykti, bet ketinantys mokytis mūsų progimnazijoje, raštu informuoja apie savo atvykimo laiką sutarties pasirašymui el. paštu: spindulioprogimnazija@gmail.com.   
     Jeigu dar nebūsite gavę nei vieno kvietimo mokytis, prašome palaukti 2020 m.  birželio 10 d., kai bus atsiųsti pakartotiniai kvietimai po II-ojo priėmimo į mokyklas etapo į atsilaisvinusias vietas. Juos patvirtinti galėsite 2020 m. birželio 10 dieną
     Jeigu 2020 m. birželio 5-7 d. ir birželio 10 d. nepatvirtinsite nei vieno gauto kvietimo, tai birželio 12 d. e. sistema automatiškai patvirtins tą mokyklą, kuri prašyme yra nurodyta aukštesnėje pozicijoje ir kuri yra atsiuntusi jums kvietimą mokytis.
    Tiems mokiniams, kurie prieš tai nurodytu laikotarpiu nebus gavę nei vieno kvietimo  mokytis  ar nebuvo visai pateikę prašymo, priėmimas mokytis bus tęsiamas. 2020 m. birželio 13-15  dienomis galėsite pakoreguoti savo anksčiau pateiktą prašymą ar jį pateikti, nepateikusiems. Pasirinkti galėsite tas ugdymo įstaigas, kuriose bus likusių laisvų ugdymosi vietų.  
Dėl priešmokyklinio ugdymo sutarčių pasirašymo
         Vilniaus ,,Spindulio” progimnazija 2020-2021 m. m. komplektuoja dvi priešmokyklinio ugdymo grupes. Ugdomoji kalba – lietuvių kalba. Darbo laikas nuo 7.00 val. iki 18.00 val.
    Šiuo metu jau yra įvykęs vaikų priskyrimas į priešmokyklinio ugdymo grupes ir tėvai/ globėjai iki 2020 m. gegužės 31 d. turi pasirašyti ugdymo sutartį su progimnazija elektroniniu būdu IS prisijungus https://svietimas.vilnius.lt/ .
   Informuojame, kad šiuo metu savivaldybėje yra ruošiama sistema, sutarčių pasirašymui elektroniniu būdu. 
   Papildoma informacija apie sutarčių pasirašymą elektroniniu būdu ir reikiamų dokumentų pateikimą bus pranešta artimiausiu metu.
   Nuo birželio 1 d. vaikai, kurių tėvai nepatvirtino Įstaigos lankymo ir nepasirašė ugdymo sutarties, bus išbraukiami iš sąrašo ir apie atsiradusias laisvas vietas pranešama laukiantiems eilės tvarka. Laisvos vietos skelbiamos https://svietimas.vilnius.lt/ . Į atsilaisvinusias vietas vaikai yra priimami nuolat.