Gegužės mėn. nuotolinių susirinkimų planas
Balandžio mėnesio mokytojų susirinkimai
Kovo mėnesio veiklos planas
Vasario mėnesio veiklos planas
Sausio mėnesio veiklos planas
Gruodžio mėnesio veiklos planas
Lapkričio mėnesio veiklos planas
Spalio mėnesio veiklos planas
Rugsėjo mėnesio veiklos planas
Rugpjūčio mėnesio veiklos planas
    Rugpjūčio 27 d. – 2- ųjų  
klasių mokinių tėvų susirinkimai: 
 2 a klasė – 17.30 val. – 119 kab. 
 2 d klasė – 17.30 val. – 212 kab. 
 2 c klasė – 17.00 val. – 105 kab.
Rugpjūčio  28 d. 11 val.   -   Mokytojų tarybos posėdis
      Rugpjūčio  29 d . 8.30 – 11 val. -  Pirmokų mokyklėlė  (Aktų salėje)   
Rugpjūčio 26 – 30 d. 9-12 val., 14-16 val. – mokytojų individualūs pokalbiai su administracija dėl darbo krūvio (etatinio apmokėjimo)
Artimiausiu metu progimnazijoje vyks:
Smulkesnė informacija prisegtame faile.