Veiklos planas 2021 sausio mėn.
Gruodžio mėnesio veiklos planas
Lapkričio mėnesio veiklos planas
Spalio mėnesio veiklos planas
Rugsėjo mėnesio veiklos planas
Rugpjūčio mėnesio veiklos planas
Birželio – liepos mėnesių veiklos planas
Gegužės mėn. nuotolinių susirinkimų planas
Balandžio mėnesio mokytojų susirinkimai
Kovo mėnesio veiklos planas