Dalyvauk konkurse „Mano sveiko maisto lėkštė“
BŪK KŪRYBINGAS IR SVEIKAS
Dalyvauk konkurse „Mano sveiko maisto lėkštė“

KAIP?
1. pagamink sveiką patiekalą;
2. pateik ji kūrybingai (sudėliok piešinį ar skulptūrą lėkštėje);
3. nufotografuok;
4. siųsk nuotrauką: mokytoja.irmazmejauskaite@gmail.com

KADA?
visą šią savaitę, iki gegužės 24 d.

PAPILDOMA INFORMACIJA:
Dailyraščio konkursas
      Mokiniai taip pat turėjo galimybę balsuoti ir rinkti jų nuomone gražiausiai parašytų tekstų autorius. Komisijos ir mokinių nuomonė išsiskyrė, tad skelbiame tokius dailyraščio konkurso rezultatus:
                                                               I vieta – Evita Vartibavičiūtė (7b); 
                                                               II vieta – Ugnė Švilpaitė (5a); 
     III vieta – Gustė Kasilovskytė (7b). 
      Daugiausiai mokinių balsų surinko Gabrielė Noreikaitė (7b), o Nedui Staugaičiui (6b) diplomas buvo įteiktas už padarytą didžiausią pažangą draugaujant su lietuvių kalba. 
      Dailyraščio konkurso geriausieji buvo apdovanoti „Spindulio“ progimnazijos diplomais bei rašymo priemonėmis su mokyklos inicialais, kurie buvo įteikti mokyklos šventėje minint Kovo 11-ąją. 
     Konkursą organizavo lietuvių kalbos mokytojos J. Perednienė ir E. Blaškienė.
      Šių metų vasario 24–25 dienomis Vilniaus “Spindulio” progimnazijos 5–8 klasių mokiniai turėjo galimybę dalyvauti mokyklos dailyraščio konkurse. Šio konkurso tikslas – ugdyti taisyklingo, aiškaus ir estetiško rašymo įgūdžius  (dailyraštis – aiškia, lengvai įskaitoma ir gražia rašysena rašytinėmis raidėmis parašytas raštas).         
     Dailyraštį mokiniai rašė į specialius jiems pateiktus A4 formato lapus linijomis, rašyti turėjo rašytinėmis raidėmis rašaliniu parkeriu mėlynu rašalu. Korektūros priemonėmis (juostelėmis, pieštukais, tepikliais ir pan.) naudotis nebuvo galima. Dailyraštis turėjo tilpti į vieną A4 formato lapą, lape rašoma į kiekvieną eilutę.          
   Mokytojų sudaryta vertinimo komisija nugalėtojus rinko pagal šiuos reikalavimus: teksto išdėstymą, rašto aiškumą ir tolygumą, darbo estetiką, atidumą ir kalbos taisyklingumą (darbas su klaidomis ar neatitinkantis pateikto rašyti teksto nebuvo vertinamas). 
       Dailyraščio konkurse iš viso dalyvavo 71 mokinys, atrinkti geriausi 24 darbai, kurie buvo eksponuojami mokykloje šalia lietuvių kalbos kabinetų. 
3-4 klasių mokinių pasaulio pažinimo olimpiada
   Nugalėtojams įteikti diplomai, o kitiems dalyviams – padėkos. 
   Ačiū dalyvavusiems ir sveikiname laimėtojus
   3 klasių dalyvių grupėje daugiausiai taškų surinko ir laimėjo:
            1-ą vietą -  M. Abišalaitė, 3d kl.;
            2-ą vietą – G. M. Zaleckaitė, 3b kl.;
            3-ą vietą – S.Selila, 3d kl.
   4 klasių dalyvių grupėje daugiausiai taškų surinko ir laimėjo:
            1-ą vietą – G. Daškevičiūtė, 4a kl.;
            2-ą vietą – A. Šakalytė, 4b kl.;
            3-ą vietą - G. Buzdikaitė, 4c kl. ir T. Juknevičius, 4b kl.                                                                       
    Vasario 26 d. mūsų mokykloje vyko 3-4 klasių mokinių pasaulio pažinimo olimpiada, kurią organizavo pradinių klasių mokytojos Jūratė Mineikienė ir Vilija Poškienė.
     Į olimpiadą susirinko po 2-3 mokinius iš kiekvienos klasės, iš viso dalyvavo 14 mokinių. Dalyviai turėjo atsakyti į įvairius klausimus apie žmogų, augalus, gyvūnus, žemę ir Lietuvą. 
Pradinių klasių mokytoja Vilija Poškienė
Su Šv. Kalėdom!
Metų Didysis stebuklas įvyko!
Tikėjimas, Viltis, Šiluma ir 
Džiaugsmas – viskas atėjo kartu 
per vieną vakarą ir vieną naktį. 
Glėbelis šieno, paklypusios medinės ėdžios, ryški patekėjusi žvaigždė nakties danguje, trijulė išminčių, atėjusi pasveikinti Gimusiojo, teikia mums viltį, meilę, bičiulystę, atjautą, suartina mūsų šeimas, augina, lydi ir saugoja mus einančius per gyvenimą…
Būkit laimingi visi, sveiki ir mylimi!
Linksmų, džiaugsmingų Šv. Kalėdų!
Pagarbiai
Vilija Mozurienė
Kalėdinio vainiko pynimas ir dekoravimas
Artėjančios šventos Kalėdos.. jau patys
žodžiai džiugina širdį! Palaimintas laikas,
kuris visus įtraukia į stebuklingą darbų,
staigmenų, linkėjimų sūkurį. Prieš Kalėdas
visi užsikrečiame gerumu, noru kažkam
kažką padaryti gero ir gražaus.
Dorinio ugdymo (tikybos/etikos) mokytoja
 Danutė Bruzgenė ir pradinių klasių
mokytoja Vilma Tuganauskienė į
bendruomenės šventę  ,,Labas rytas,
Spinduly“ atvykusius bei maloniai
nusiteikusius svečius pasitiko su
kvepiančiomis pušies šakelėmis, medžio
plokštėmis bei puošybai skirtomis
priemonėmis.  Gausiai susirinkusiems
svečiams papasakojome apie Adventinio vainiko simboliką bei jo atsiradimo istoriją.
Keturios žvakės – tai keturios advento laikotarpio savaitės. Pagal tradiciją trys žvakės turi būti
violetinės, o viena – rožinės spalvos. Violetinės žvakės – tai maldos, atgailos, aukų bei gerų darbų
simbolis. III advento sekmadienis yra vadinamas džiaugsmo sekmadieniu, todėl tą dieną, kai kunigai
per mišias vilki rožinį apdarą, uždegama rožinė žvakė. Žvakių degimas simbolizuoja laukimą ir viltį,
kad Žemėje gims Dievo sūnus,
Susipažinus su Advento vainiko istorija, visi dideli ir maži kibome į kūrybinį darbą. Vieni puošė
vainikus, o kiti su savo kūrybiniais sugebėjimais kūrė Kalėdines kompozicijas. Matėsi iš šilto  ir
smagaus žmonių bendravimo, kad tai malonios akimirkos, kai gali su savo atžalomis pasinerti
kūrybinei veiklai ir savo rankomis pagaminti širdžiai džiuginančius darbelius. Tie nuostabūs
darbeliai, pagaminti Advento vainikai bei puošniausios kompozicijos ir šiandien šilumą bei
neapsakomą gerumą saugoja ir puošia pirmo aukšto palangę. Dalis svečių savo darbelius išsinešė.
Manau, kad Jūsų vaikai yra patys laimingiausi, kadangi turi pačius nuostabiausius ir mieliausius
tėvelius, kurie visada yra šalia jų. Ačiū Jums, kad atvykote į šią pamokėlę ir smagiai padirbėjote.
Pamokoje buvo išsakytos mintys apie tai, kokį įspūdį jiems paliko Kalėdinių vainikų pynimas. Buvo
malonu klausytis gražių apibendrinimų, teigiamų atsiliepimų, jaudinančių pastebėjimų ir noro
pakartoti šią patirtį ateityje.
Linkime  šiltų, jaukių, dosnių Šv. Kalėdų ir sėkmę nešančių Naujųjų 2020 metų.
Kalėdinė popietė ,,Kalėdų džiaugsmas”
Jau nuo gruodžio mėnesio pradžios mokykloje sklandė Šv. Kalėdų dvasia bei šventinė nuotaika. Belaukiant pačių gražiausių metų švenčių mokyklos erdves, klases puošė mokiniai ir mokytojai. Šių metų gruodžio 18 d. ,,Spindulio”  progimnazijoje vyko Kalėdinė popietė ,,Kalėdų džiaugsmas”. Popietėje dalyvavo pradinių klasių mokiniai, mokytojai, mokyklos administracija ir kiti bendruomenės nariai.
Popietė prasidėjo Advento vainiko įžiebimu. Tai nuteikė visus rimčiai ir susikaupimui. Vėliau
pradinių klasių mokiniai giedojo šiam laikotarpiui skirtas giesmes bei dainavo daineles. Mokytoja
Virginija Lučunienė su savo 1b klasės mokiniais pirmokėliais neleido niekam šventėje ramiai
pasėdėti, bet įtraukė visus šventės dalyvius būti aktyviais, nes tuo aktyviu dalyvavimu giedant,
žaidžiant supratome, kaip stipriai mes laukiame švenčių, kadangi mūsų širdeles užliejo tyras
džiaugsmas. Tikybos mokytoja Danutė Bruzgienė su pradinių klasių mokiniais paruošė vaidinimą ,,
Juozapas ir Marija” apie Jėzaus gimimą. Vaidinimo metu vaikučių veiduose spindėjo gera nuotaika,
geranoriškumas, pasitikėjimas savimi bei pagarba vieni kitiems. Po šventės pasidalinome
kalėdaičiais ir laužant kalėdaitį palinkėjome vieni kitiems ramaus Kūčių vakaro, sveikatos, gerų
draugų ir daug džiaugsmo, meilės bei vilties ateinančiuose Naujuose Metuose.
Pradinukų žinių takais
Gruodžio 14 dieną per šventę ,,Labas rytas, Spinduly“ pradinių klasių mokytojos Vilija Poškienė ir
Jūratė Mineikienė pakvietė tėvelius ir vaikus į pamoką ,,Pradinukų žinių takais“. Jos metu teko
prisiminti savo vaikystę, savo pirmuosius metus mokykloje, tai, ko ten išmoko, kas dar liko galvoje.
,,O, kaip seniai tai buvo, net neprisimename“ – juokavo tėveliai. Susiskirstę į grupes atliko pradinių
klasių įvairias programines užduotis. Jiems reikėjo spręsti uždavinius, atsakyti į klausimus iš
literatūros, istorijos, geografijos… Tėveliai nustebo, kad pradinių klasių mokiniai turi tiek daug
žinoti, suprasti, išmąstyti. Teko jiems net tai įrodyti – parodyti vadovėlius, iš kurių buvo sudaryti
klausimai. Tėveliai pasižadėjo daugiau domėtis, ką vaikai mokosi, kokias atlieka užduotis.
Aktyvi piramidė
Bendruomenės šventės „Labas rytas, Spinduly“ metu kūno kultūros mokytoja Eglė Beneš ir visuomenės sveikatos specialistė Marta Vitienė kvietė susirinkusius į sporto salėje vykusią „Aktyvios piramidės“ pamoką. Pamokos pradžioje mokiniai gavo daug spalvingų produktų paveikslėlių, iš kurių apsitarę turėjo sudėlioti maisto pasirinkimo piramidę. Turint omenyje, kad šiuolaikiniai mokiniai per mažai dėmesio skiria fiziniam aktyvumui, dėliojant piramidę kvietėme juos pajudėti. Pasiėmę po vieną produktą dalyviai turėjo įveikti visas kliūtis – “rankyčių ir pėdučių” taką, pasiėmę kamuolį apibėgti vorele lėkštutes – žymeklius ir tik saugiai padėjus kamuolį galėjo priklijuoti produktą reikiamoje piramidės skiltyje.
Užduotis atrodytų ne iš sunkiųjų, bet pamačius produktus kilo nemažai klausimų, kaip gi turėtų atrodyti maisto pasirinkimo piramidė? Kur turi būti vandens stiklinės ir kodėl jų net aštuonios? Kuriame piramidės aukšte turi atsidurti makaronai, bulvės, sviestas ar riešutai? Ar rečiau vartojamus produktus turime žymėti piramidės viršūnėje, o gal vis tik pamate? 
Dalis tėvų pasimetė… 
Labai džiugu, kad čia į pagalbą tėvams atkeliavo jaunieji spinduliečiai, kurie maisto pasirinkimo piramidę matė ne tik valgykloje ar medicinos kabinete, bet ir savo klasėse, aptarinėjo mitybos svarbą klasės valandėlių bei sveikatingumo dienos metu. Bendromis skirtingų amžiaus grupių mokinių pastangomis tuščios piramidės formos buvo užpildytos įvairiausiais produktais. Pamokos pabaigoje, po aktyvaus bėgiojimo dalyviai pailsėjo aptardami kaip gi iš tikrųjų atrodo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtinta maisto pasirinkimo piramidė. 
Kad mokiniams nepritrūktų jėgų kitoms pamokoms mokytojos dalyvius vaišino obuoliais bei mandarinais.
Kalėdinis žaisliukas kitaip
Kalėdos – viena laukiamiausių metų švenčių, todėl įprasta galvoti, kad jos tradicijos siekia kelis tūkstančius metų, tačiau, kiek yra žinoma, pirmą kartą eglutė buvo papuošta tik 1500 m. Tiesa, egzistuoja ir kita versija, kad pirmą kartą kalėdinė eglutė buvo papuošta kaimyninėje Latvijoje 1510 m. Iš pradžių eglutės buvo puošiamos žvakėmis, tačiau žmonės greitai suprato, kad ugnis, tirpstantis vaškas ir medis nėra geriausias derinys, todėl jas pakeitė vaisiai, riešutai, meduoliai, datulės ir t.t. Vėliau šie valgomi žaisliukai buvo pakeisti dekoracijomis iš stiklo. Ir tik nuo XVIII a. paplito puošnios ir blizgios girliandos, elektrinės lemputės. 
    Bendruomenės šventės “Labas rytas, Spinduly” dalyviai turėjo galimybę pasigaminti savo kalėdinį žaisliuką iš makaronų. Gamybai reikia visai nedaug: įvairių formų makaronų, karštų klijų, nagų lako, juostelės žaisliukui pakabinti. Svarbiausias komponentas yra jūsų vaizduotė. Tiek vaikai, tiek suaugę kibo į darbus. Buvo smagu matyti žibančias akis ir vienas po kito gimstančius nuostabius, nepakartojamus, originalius žaisliukus.Pabandykite ir jūs. Tai puikus būdas smagiai praleisti laiką su šeima ir tuo pačiu pasidabinti savo žaliaskarę.
„Pagauk vėją Spindulyje“
   Gruodžio 14 d. geografijos, gamtos mokytoja Lina Mažukėlė ir matematikos mokytoja Jurgita Zenevičiūtė bendruomenės šventės „Labas rytas, Spinduly“ dalyvius pakvietė į veiklą „Pagauk vėją Spindulyje“. 
   Veiklų dalyviai buvo suskirstyti į dvi komandas (geltonųjų ir mėlynųjų). Veiklos metu dalyviai vėją gaudė trijose užduotyse. 
   Pirma užduotis – kirsti kitos valstybės sieną. Sugalvoti kuo daugiau būdų kaip pereiti kitos valstybės sieną arba grįžti į gimtinę. Grupės paeiliui demonstravo po vieną būdą (negalima buvo kartotis). Laimi išradingesni, bet visos komandos buvo išradingos, tad laimėjo draugystė. Kai kurios komandos pademonstravo net slaptų būdų kaip kirsti sieną.   
    Antra užduotis – pakeisti savo stovėjimo ant tilto vietą nuo jo nenulipdami. Didžiausioje pasaulio upėje Amazonėje buvo pažymėtos kiekvienai komandai dvi juostos  -  tiltai. Dalyviai sustojo vorele ant tilto. Mums davus ženklą, visi turėjo pakeisti savo stovėjimo ant tilto vietą nuo jo nenulipdami pagal vardų abėcėlę. Visos komandos užduotį įveikė puikiai, todėl papildomai teko užsimerkus sustoti pagal ūgį.         
  Trečia užduotis – apversti plaustą. Amazonėje plaukė plaustas (visi dalyviai) ir staiga plaustas prakiuro, todėl dalyviams teko nenulipus nuo plausto jį apversti. Visos komandos buvo išradingos, todėl visoms pavyko atrasti būdą kaip apversti plaustą.      
  Dalyviai pasinaudodami geografijos, gamtos, matematikos žiniomis gaudė ir pagavo vėją „Spindulyje“.