Spektaklis „Juozapas ir Marija“
Mokykloje tradicija jau tapo spektaklis
„Juozapas ir Marija“ apie Jėzaus gimimą, kurį
prieššventiniu laikotarpiu pristato vaikai. 4a ir
4b klasės mokiniai šį spektaklį pristatė
pradinukams. Mokiniams pasiruošti padėjo
tikybos mokytoja Danutė ir ketvirtokų
mokytoja Vilma.
Tikslas: puoselėti ir ugdyti krikščioniškas
tradicijas, tikėjimą, mokyti užuojautos, meilės,
padėti suprasti ir pajausti Kalėdų šventės
didingumą bei išmokyti kalėdinių giesmių.
Vaidinimas vyko mokyklos Aktų salėje.
Apie spektaklį. Spektaklio pradžioje pasirodo
Juozapas su Marija, šie vargani žmonės
keliauja į Betliejų. Jie pavargę, sušalę, tuoj turi gimti Kūdikėlis… Visi salėje suklūsta – kas gi bus
toliau? Juozapo ir Marijos neįleidžia nei vienos užeigos šeimininkas – visi nepakantūs atklydėliams,
veja juos šalin. Kūdikėlis Jėzus gimsta tvartelyje, uoloje. Puikūs artistai – 4a ir 4b klasės mokiniai –
visiems perteikė seną istoriją, kaip varganai gimsta pasaulio ir žmonijos gelbėtojas. Berniukai, virtę
trimis karaliais, iškilmingai pasveikina kūdikėlį Jėzų, kuris netrukus persikelia į Žemę. Marija ir
Juozapas priima Dievo valią – Mesijo gimimą jiems. Angelai šlovina gimstantį žemėje Dievo Sūnų,
piemenys nusilenkia gimusiam Gelbėtojui, išminčiai pagarbindami gimusį Karalių atneša Jam
dovanų: mirą, smilkalus, auksą. Vaidinimas virpino susirinkusiųjų širdis ne tik nuoširdžiu mokinių
vaidinimu, bet ir nuostabiomis giesmėmis. Džiugu, kad sulaukėme daug žiūrovų, kad visi
susirinkusieji kartu pasidžiaugė artėjančiomis šventėmis. Matėsi mokinių veiduose, kaip išgyvena
tuo nuostabiu, pačiu tikriausiu Kalėdiniu laukimu bei džiaugsmu. Po vaidinimo mokiniai išsakė, kaip
jautėsi salėje – jautė šilumą, susikaupimą, džiaugsmą, bendradarbiavimą, draugiškumą, švenčių
artėjimą. Dauguma mokinių sakė, kad labai norėtų vaidinti kitais metais tą patį spektaklį.
Norisi tikėti, kad tai, ką kuriame kartu, turi prasmę, kad tai, gali džiuginti visus ir paskleisti
šventinę nuotaiką. Dėkojame visiems, kurie vaidino, giedojo, grojo, žiūrėjo ir džiaugėsi bendru
kūrybiniu darbu. Būkime kartu – bus šilta, jautru, jauku, nuoširdu…
Karjeros savaitei pasibaigus
Karjeros savaitė – tai įvairių renginių,
veiklų ir išvykų savaitė, skirta tam, kad
vaikai geriau pažintų save, būtų informuoti
apie tolimesnio mokymosi galimybėmis,
daugiau sužinotų apie įvairias profesijas
bei joms keliamus reikalavimus. Spalio
10-14 dienomis mūsų progimnazijoje buvo
organizuojamos karjeros dienos.
Jau pirmąją karjeros savaitės dieną auklėtojų kabinetai virto įvairių profesijų atstovų ofisais,
dirbtuvėmis, buveinėmis, salonais. Turėjome ir siuvyklą, ir policijos nuovadą, ir laboratoriją, ir
muzikos studiją, net bitininkystės ūkį.
Per pertraukas šurmuliavo penktų – aštuntų klasių ūkininkų, amatininkų bei kepėjų mugė.
Mokytojai ir mokiniai pertraukų metu galėjo tobulinti savo makiažą ar šukuoseną patikėdami savo
įvaizdžio kūrimą septintos klasės stilistėms, pokyčius fiksavo šeštos klasės fotografai, o aštuntos
klasės žurnalistės atliko žurnalistinį tyrimą ir išsiaiškino, kokių profesijų atstovais svajoja tapti ir
kokiose srityse norėtų dirbti mūsų mokyklos mokiniai:
Kad vaikams lengviau būtų suprasti, ko reikia siekiant įvairių profesijų, septintų ir aštuntų klasių
mokiniai vyko į edukacines išvykas, aplankė Vilniaus Dizaino kolegiją ir Žirmūnų mokymo centrą, be
to, aštuntų klasių mokiniai buvo pakviesti į susitikimą su buvusia mūsų mokyklos mokine Laurita
Petrikaite, kuri vėliau mokėsi M. Biržiškos gimnazijoje, o dabar studijuoja Vilniaus Universitete.
Viešnia išsamiai ir įdomiai papasakojo apie savo patirtį laikant stojamuosius ir baigiamuosius
egzaminus, mokymąsi gimnazijoje ir studijas universitete, atsakė į mokinių užduotus klausimus.
Penktų – šeštų klasių mokiniai mokytojų padedami patys rinko medžiagą ir ruošė pristatymus apie
įvairias profesijas, dalyvavo karjeros viktorinoje, renginio metu turėjo galimybę pakalbinti buhalterę,
elektriką, IT inžinierių, galėjo užduoti jiems klausimus apie šių profesijų atstovų atliekamus darbus
ir jų darbo subtilybes.
Karjeros savaitė buvo ypatinga ne tik renginių gausa, bet ir dėmesiu karjeros ugdymo
integravimui. Rusų, vokiečių ir lietuvių kalbos pamokose vaikai mokėsi rašyti CV ir prašymus priimti
į darbą. Anglų kalbos pamokose vertė ir atliko savęs pažinimo testus, diskutavo apie skirtingas
profesijas, dailės pamokose piešė profesijų atstovus bei skirtingiems darbams reikalingus įrankius,
per informatikos pamokas rengė profesines apklausas, per tikybos pamokas mokėsi apie kunigystę
kaip vieną iš profesijų, technologijų mokytojai pristatė įvairias profesijas ir leido praktiškai
pabandyti atlikti kai kuriuos darbus.
Labai džiugina vaikų entuziazmas, noras tyrinėti, dalyvauti, sužinoti. Kviečiame pasimėgauti
karjeros savaitės nuotraukomis.
Karjeros savaitės organizatoriai
Rugsėjo 1-osios akimirkos
       Jūra akių…
       Jūra gėlių…
       Jūra šypsenų…
       Daug klegesio, šiek tiek jaudulio  ir nerimstančio laukimo…
       Taip pasitikome naujuosius Mokslo metus.
      Mūsų – virš šešių šimtų mokinių, dvigubai tiek tėvų ir per pusę šimto profesionalių mokytojų su Rugsėjo 1-ąja atvyko pasveikinti Vilniaus m. Žvėryno parapijos kunigas Vytautas bei Vilniaus miesto savivaldybės vicemeras Valdas Benkunskas. Šventę pradėjo ir vedė lietuvių kalbos mokytoja Sonata Pušinskienė, visus mokinius ir tėvelius sveikino  mokytojų choras, sudainavęs  “Spindulio” himną, pirmokų choras, vadovaujamas mokytojos Lilijanos Zarankienės, mažieji šokėjai  su mokytoju Kęstučiu Andrijevskiu, šiltą ir padrąsinantį žodį tarė tėvelių atstovas Ramūnas Rudokas. Na, o visų svajones ir norus surinko bei palinkėjo  jų išsipildymo progimnazijos direktorė Vilija Mozurienė. Visą Mokslo žinių šventę filmavo, droną virš mokyklos paleido, mokinius bei mokytojus kalbino LRT televizija.
       Šiais metais mokinukų laukia atnaujintas progimnazijos sporto aikštynas: stadionas, puikūs bėgimo takeliai, krepšinio, tinklinio aikštelės, suremontuotos klasės, šeštokai turės galimybę mokytis prancūzų kalbos, vėl visi sugrįšime į dalykų mokytojų kabinetus.
                Kūrybingų, drąsių, draugiškų, sveikų  mokslo metų Mokiniams ir Mokytojams!
Evakuacija 2022
Vadovaujantis Lietuvos Respublikoje
galiojančiais saugos reikalavimais, gegužės
31 d. Vilniaus “Spindulio” progimnazijoje
buvo organizuojamos evakuacinės
pratybos, kurių tema – gaisras aktų salėje.
Pratybų tikslas – įtvirtinti tikslius veiksmus
saugiai evakuojantis iš mokyklos pastato.
Lygiai 10 val. nuskambėjo 5 skambučių
pavojaus signalas. Jį išgirdę, mokytojai
nutraukė vedamas pamokas, sustatė
mokinius į kolonas, suskaičiavo ir,
pasirinkę saugiausią bei trumpiausią kelią,
per avarinius išėjimus išvedė mokinius iš
pastato. Evakuacija įvyko sklandžiai: visi
mokiniai ir mokytojai, saugiai paliko mokyklos pastatą ir susirinko numatytoje žmonių susibūrimo
vietoje – stadione. Evakuacija truko 4 min. Tiek pat laiko užtruko suskaičiuoti mokyklą palikusius
mokinius.
Šių metų pratybos buvo kiek kitokios, nes jas stebėjo svečiai – ugniagesiai gelbėtojai. Jie akcentavo,
kad evakuojantis labai svarbu ne tik skubiai ir saugiai palikti pastatą, bet ir kuo greičiau
suskaičiuoti žmones, kad būtų galima nedelsiant informuoti gelbėtojus apie pastate galimai
likusius asmenis. Ugniagesiai gelbėtojai mokytojams priminė, kaip reikia naudotis gesintuvu, leido
praktiškai įtvirtinti žinias gesinant liepsną. Svečiai mokiniams papasakojo apie savo sudėtingą darbą,
o smalsiausiems leido apžiūrėti gaisrinę mašiną bei joje esančias gelbėjimo priemones.
Ar kitais metais kartosime evakuacines pratybas? Tikrai taip, nes norime būti ne tik saugūs
šiandien, bet ir žinoti kaip elgtis atsitikus įvairioms netikėtoms situacijoms!
Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams
Respublikinis konkursas „Čiulba ulba Lietuva – 2022“
   Dėkojame visiems Lietuvos 3-ių ir  4-ų klasių mokiniams ir mokytojams, kurie dalyvavo jau antrus metus rengiamame respublikiniame kūrybinių darbų konkurse „Čiulba ulba Lietuva – 2022“ . Sulaukėme nuostabių darbų iš įvairių Lietuvos kampelių. Mokiniai kūrė ketureilius apie Lietuvoje gyvenančius paukščius, juos iliustravo pasirinkta technika ir siuntė „Spindulio“ progimnazijos respublikinio kūrybinių darbų konkurso organizatoriams.  
                         Konkurse dalyvavo 20 Lietuvos mokyklų. Pateikta apie 60 kūrybinių darbų.  
Mokinių darbus vertino vertinimo komisija, kurią sudarė Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos pradinių klasių mokytojos metodininkės Jolanta Vasilevskienė ir Inesa Jančioraitė Tichomirova, lietuvių kalbos mokytoja Sonata Pušinskienė ir A. Trumpienė, LMA Vrublevskių bibliotekos Tyrėjų informacinio aptarnavimo skyriaus vedėjos pavaduotoja, Lietuvos ornitologų draugijos narė.
  Sveikiname I-III vietų nugalėtojus 3-ių ir 4-ų klasių mokinių grupėse:
               I vieta  – Nida Galminaitė “Išdidus povas”, Plungės Senamiesčio mokykla;
                               Austėja Tamosaitė ,,Gegutė gudrutė“, Kretingos M. Tiškevičiūtės mokykla;
               II vieta  – Smiltė Kantanauskaitė “Papūga”, Šiaulių Gytarių progimnazija;
                               Agata Vinckevič “Miško daktaras”, Šalčininkų r. Kalesninkų L. Narbuto gimnazija;
               III vieta – Lina Charrof “Tužlys”, Vilniaus Spindulio progimnazija;
                                Gustė Vyšniauskaitė “Kikilis”  Šiaulių Gytarių progimnazija.
Konkurso nugalėtojai ir dalyviai apie rezultatus  bus informuoti asmeniniais laiškais.
​  Pirmų vietų nugalėtojų klasės laukia – diplomas bei išvyka į Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejų (nugalėtojui(-ai) bei visai klasei ir mokytojui);   II vieta – diplomas bei bilietai į Vilniaus zoologijos sodą „Zoopark“ (nugalėtojui(-ai) bei visai klasei ir mokytojui);  III vieta – diplomas bei edukacija Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje (nugalėtojui(-ai) bei visai klasei ir mokytojui).
    Nominantai bus apdovanoti diplomais, o visi kiti – padėkomis. 
  ​  Dėkojame konkurso socialiniams partneriams už pagalbą organizuojant konkursą bei įsteigtus prizus. Taip pat dėkojame pedagogams, paskatinusiems mokinius išbandyti kūrybines galias šiame konkurse bei mokantiems  gerbti ir mylėti gimtąjį žodį, raginantiems domėtis Lietuvos gamta, paukščiais.  ​
Konkurso partneriai:
Progimnazijos 5-8 klasių mokinių daikyraščio konkursas
     Šiemet vasario – kovo mėnesiais, kaip ir kasmet, Vilniaus ,,Spindulio“ progimnazijoje vyko 5-8 klasių mokinių dailyraščio konkursas. Šį kartą renginį skyrėme Jono Meko 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Mokiniai, prisiminę taisyklingo lietuviškų raidžių rašymo taisykles, perrašinėjo įdomiausius Jono Meko laiškus, jų ištraukas. Tokiu būdu šiek tiek susipažino su pačiu menininku – jo gyvenimo filosofija.
    Šiuolaikinė visuomenė linkusi viską daryti skubiai, o ir rašyti ranka nebepopuliaru. Dailus raštas neretai nebevertinamas ir nesureikšminamas. Sakoma, svarbu, kad suprastų. Nors juk raštas daug ką pasako ir apie patį rašantįjį, ir ugdo labai svarbius žmogui gebėjimus.Visgi kiekvienais metais Vilniaus ,,Spindulio“ progimnazijos lietuvių kalbos mokytojos, stebėdamos mokinių raštus, galėtų paneigti, jog dailiai niekas neberašo. Ir tai rodo puikių darbų kiekis, iš kurių sunku buvo labai sunku išrinkti ir nugalėtojus.
     Sveikiname 1-ąsias vietas užėmusius 5-8 klasių mokinius:
     Emiliją Činčikaitę (5a);
     Vakarį Petrauską (6a); 
     Ugnę Spalinskaitę (7b);
     Faustę Tumaš (8b).
     5c klasės mokinė Gabija Steponkutė buvo apdovanota už rašto išskirtinumą.

    Dėkojame visiems dalyviams!
                                                                     Organizatorės lietuvių kalbos mokytojos:
                                                                     Evelina Blaškienė, Jurgita Perednienė, Sonata Pušinskienė
5-8 klasių diktanto konkursas ,,Auksinė plunksna”
 2022 m. sausio 26-27 d. Vilniaus ,,Spindulio“ progimnazijoje vyko kasmetinis 5-8 klasių diktanto konkursas „Auksinė plunksna“. Iš viso renginyje dalyvavo 30 vyresniųjų klasių mokinių. Šio konkurso tikslas – ne tik ugdyti mokinių poreikį būti raštingu, sudaryti sąlygas gabių vaikų saviraiškai, bet ir puoselėti pagarbą gimtajai kalbai.
    Šiuolaikinėje visuomenėje vis labiau akcentuojama ne kaip rašai, o ką rašai, t.y. ne rašyba, o turinys, tačiau jei parašyta klaidingai, ar būsime suprasti tinkamai, ar greitai pasieksime norimą tikslą. Niekas nepaneigs, jog raštingumas visgi yra labai svarbus išsilavinusio žmogaus požymis, tad nuolat tobulinti rašybos įgūdžius svarbu kiekvienam – ir vaikui, ir suaugusiam. Visi puikiai žinome tradicija tapusį Nacionalinį lietuvių kalbos diktantų konkursą, kuriame dalyvauti kone garbės reikalas.
     Mūsų mokyklos mokiniai taip pat mėgsta varžytis, rašydami diktantus. Dalyviai, rašydami diktuojamą tekstą, turi puikią progą pakartoti rašybos ir skyrybos taisykles, įtvirtinti rašymo įgūdžius, įsivertinti savo žinias ir gebėjimus. Lietuvių kalbos mokytojos, vertindamos darbus, išsiaiškinti mokinių lietuvių kalbos žinių lygį. Ir, žinoma, išrinkti mokinius, galėsiančius atstovauti mokyklai, miesto ar šalies konkurse.
 Dėkojame visiems dalyviams ir    sveikiname nugalėtojus!
  5-6 klasių nugalėtojai:
  1 vieta – Emilija Štaudytė (6a);
  2 vieta – Gabija Steponkutė (5c);
  3 vieta – Goda Spalinskaitė (5a).
  7-8 klasių nugalėtojai:
  1 vieta – Ugnė Spalinskaitė (7b);
  2 vieta – Gabrielė Venslovaitė (8b);
  3 vieta – Dovilė Kirlytė (7c).

                                                                              


Konkurso organizatorės: 
lietuvių kalbos mokytojos
E. Blaškienė, J. Perednienė, S. Pušinskienė
Meninio skaitymo konkursas “Ant žodžio sparnų“
   Sausio 24 d. „Spindulio“ progimnazijoje vyko tradicinis pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursas. Šiemet konkurse 1-4 kl. mokinių lūpomis skambėjo Z.Gaižauskaitės, J.Marcinkevičiaus, V.Palčinskaitės, M. Vainilaičio, K. Kubilinsko, S.Nėries, A.Matučio, B.Brazdžionio, L.Degėsio, R.Skučaitės, E.Selelionio, J.Erlicko, M.Marcinkevičiaus poezija. 
     
      Sveikiname progimnazijos meninio skaitymo konkurso 1-o etapo nugalėtojus:
 1-2 klasių grupėje geriausia skaitove išrinkta mokinė Justina Daškevičiūtė (1b kl.) 
2-ą vietą užėmė Amelija Mateikaitė (1b kl.)
3-ą vietą užėmė Adelė Pečkaitytė (1a kl.)                        

3-4 klasių grupėje geriausiu skaitovu išrinktas mokinys Simonas Mikulskas (4 b kl)
2-ą vietą užėmė Arnelija Kačkan (4c kl.)
3-ą vietą užėmė Kamilė Turčinaitė (4c kl.)

     Visi konkurso  dalyviai gaus Padėkas, o nugalėtojai apdovanoti Diplomais. Nugalėtojams linkime sėkmės atstovaujant „Spindulio“ progimnaziją  Vilniaus miesto mokyklų meninio skaitymo konkurse ir mylėti bei puoselėti lietuvišką žodį. 
Įžiebkime gerumo kibirkštėlę
Virusas riboja mūsų judėjimą, bet ne meilę. 
Žiemą būna gerai, nes žiemą būna Kalėdos. Jos visada
laukiamos su nekantrumu ir susijusios su žaliaskarės
eglutės puošimu, įvairių dekoracijų kūrimu, namų bei
klasės puošimu, dovanų pirkimu, Kalėdinio stebuklo
laukimu. Tradiciškai kurti Kalėdinę nuotaiką ir ruoštis
žiemos šventėms taip, kad prisiminimai apie ją šildytų kuo
ilgiau,
Jeigu norite pamatyti, kaip pagarbiai iki šiol puoselėjamos
unikalios senovinės Kalėdų tradicijos, tai galite pamatyti ,,
Spindulio” progimnazijos vaikų atliktose darbuose –
Kalėdinėse kompozicijose bei Kalėdiniuose vainikuose ir
mokinių paruoštame Kalėdiniame vaidinime. Taip pat
viena iš Kalėdų tradicijų – tai tikybos pamokose mokiniams
pasakojama apie Advento, Kūčių ir Šv. Kalėdų tradicijas bei papročius, kuriuos iki šių dienų
išsaugojo mūsų protėviai, o šiandien pagarbiai puoselėja dabartinė karta. Šiais metais ,,Spindulio”
progimnazijos mokiniai, nuo mažųjų iki didelių visi, kas norėjo – galėjo pasigaminti Kalėdinę
kompoziciją bei ja pasveikinti savo artimuosius. Kalėdines kompozicijas mokiniams pavyko
kūrybiškai pagaminti ir dekoruoti įvairiomis gamtinėmis medžiagomis. Į kompozicijų ruošimą visi
kibo su darbine bei linksma nuotaika. Buvo norinčių nusipinti Advento vainikus ir juos parsinešti į
namus. Kalėdinis vaidinimas buvo skirtas papasakoti apie Kristaus gimimo istoriją bei jį
pasveikinusius Tris Karalius.
Advento laikotarpiu mokiniai gavo Adventinius kalendorius, kurie paskatino juos pagalvoti ir
įvardinti, kokį konkretų pradžiuginantį darbą nori padaryti vienam ar kitam žmogui. Tai gali būti
paprasčiausias telefono skambutis ar iškeptas pyragas; galima nupiešti atvirukų ir taip pasiekti tuos,
kuriems trūksta artumo; mamai ir tėčiui pasakyti gražius komplimentus; šeimoje vakarienės metu
išsipasakoti džiaugsmus patirtus mokykloje, o tėveliai papasakoja savo darbo dienos įspūdžius.
Buvo džiugu matyti mokinius, linksmai atliekančius Advento kalendoriaus užduotis bei pasidžiaugti
kartu su jais jų pasiekimais bei pagirti juos, kad drąsiai atlieka ir kiekvienos žino dienos užduotėles.
Dėkoju mokiniams už gražiausią Kalėdinių kompozicijų bei vainikų parodą, taip pat, tariu ačiū
prisidėjusiems prie parodos įgyvendinimo tėveliams.
Linkiu šiais metais kurti, patirti ir atrasti. Laimingų Naujųjų 2022 metų!
Mokslo metų pradžia
Labai laukta ir svarbi  žinia!
Rugsėjo 1-ąją visi susitinkame mokykloje! 

      8.30 val. – priešmokyklinių grupių vaikai. Geltonasis įėjimas
      9.00 val. – pirmų klasių mokiniai. Geltonasis įėjimas.
      9.00 val. – antrų klasių mokiniai. Mėlynasis įėjimas.
      9.30 val. – trečių klasių mokiniai. Mėlynasis įėjimas.
      9.30 val. – ketvirtų klasių mokiniai. Geltonasis įėjimas.
     10.00 val. – penktų, šeštų klasių mokiniai.  Mėlynasis įėjimas.
     10.30 val. – septintų, aštuntų klasių mokiniai. Mėlynasis įėjimas.

Progimnazijos kieme mokinius pasitiks klasių vadovai ir šventinė pamoka tęsis klasėse.
Pastaba. Tėveliai į mokyklą neįleidžiami.
Iki pasimatymo rugsėjo -1-ąją!