Ant žodžio sparnų
      2023 m. lapkričio 20 d. įvyko 1–4 klasių mokinių meninio skaitymo konkurso „Ant žodžio sparnų“ I etapas. Konkurso tikslas – puoselėti meninio žodžio suvokimą, skatinti ir ugdyti mokinių kūrybiškumą, mokyti išraiškingai perteikti skaitomo kūrinio nuotaiką. Konkurse dalyvavo – 31 mokinys iš 1-4 klasių. Kaip ir kiekviename konkurse vieniems sekėsi geriau, kitiems šiek tiek prasčiau, tačiau visi mokiniai nusipelnė pagyrimo. Mokinius vertino sudaryta vertinimo komisija.
Sveikiname progimnazijos meninio skaitymo konkurso 1-o etapo nugalėtojus:  
1-2 klasių grupėje: 
                I vieta – Tėja Šermukšnytė 2c kl., ( mokyt. I. Jančioraitė Tichomirova),  
II vieta – Luknė Juodvalkytė 1c kl., (mokyt. K. Povilavičienė),  
III vieta – Paulius Šelaikiskis 2b kl., (mokyt. D. Petruškienė).  
 3-4 klasių grupėje:  
I vieta – Andrėja Brazaitė 3b kl., (mokyt. D. Petraitienė), 
     II vieta – Kamilė Bajarūnaitė 4a kl., (mokyt. J. Mineikienė),  
       III vieta – Justina Daškevičiūtė 3b kl., (mokyt. D. Petraitienė).
Prizinių vietų nugalėtojai apdovanoti diplomais ir įsimintinomis dovanėlėmis, o visiems dalyviams įteiktos padėkos. Pirmų vietų nugalėtojai dalyvaus Vilniaus miesto pradinių klasių meninio skaitymo konkurso „Ant žodžio sparnų“ II etape, kuris vyks Vilniaus Žėručio pradinėje mokykloje (II centre). 
 Linkime sėkmės!
Kai žodeliai, lyg jūroje bangos, 
Kyla – leidžias, greičiau ir lėčiau 
Eilės skamba, lyg rudenio vėjas 
Raidžių muziką kurk – aš prašau.
Posmai plaukia dangumi – nepavysi 
Vaikų lūpose – žodžių galia.  
Tyliai pinasi autorių mintys                           
Eilės skamba, gyva jų dvasia.       
                                                                             
      Mokytoja Rasa 
Bakšenskaitė Jankauskė
Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada
   Kovo mėnesį mūsų mokykloje vyko 6 klasių, o vėliau
ir 8 klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros
olimpiada, kurios tikslai:   
   1) skatinti mokinių domėjimąsi lietuvių kalba ir
literatūra;   
   2) ugdyti mokinių kalbos ir rašymo įgūdžius;  
   3) lavinti mokinių kritinį mąstymą;  
   4) patikrinti ir įvertinti mokinių lietuvių kalbos ir
literatūros žinias ir gebėjimus;   
   5) išrinkti atstovausiančius mokyklai
Vilniaus miesto olimpiadose.

   Dėkojame visiems dalyviams ir skelbiame 6 klasių
   laimėtojus:     
   I vieta – Dorotėja Melis Surucu (6b);    
   I vieta – Gabija Steponkutė (6c);    
   II vieta – Goda Spalinskaitė (6a);       
   III vieta – Matas Povilionis (6c).
     8 klasių laimėtojai:
     I vieta – Eisvilė Leontjeva (8c);
     II vieta – Olivija Vičiūnaitė (8c);
     II vieta – Greta Bankauskaitė (8a);
     III vieta – Ula Juknevičiūtė (8a);
     III vieta – Ieva Bimbirytė (8a).  

     Mokiniai buvo apdovanoti diplomais bei graviruotais pieštukais. 
     I -ų vietų laimėtojai atstovaus mokyklai Vilniaus miesto 6 klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje bei Vilniaus miesto 8 klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje.    

     Linkime atstovams sėkmės!    
                Jūsų lietuvių kalbos mokytojos: 
Evelina Blaškienė, Sonata Pušinskienė, Neringa Kaselytė
5-8 klasių mokinių diktanto konkursas
    Rašyti be klaidų – vertybė?! Tikrai taip, tačiau dažniausiai tai akcentuojama oficialiose ar mokymosi įstaigose. O kitose erdvėse rašymas be klaidų nebeaktualu? Viskas pateisinama? Juk žmonės skuba, tad kas dar gali skirti laiko sudėti varnelėms, rašyti nosines ar ilgąsias raides, galvoti, ar užrašytas žodis vartotinas mūsų kalboje. Žinoma, čia tik pasiteisinimas. Tiesiog taip patogiau, nei rašant galvoti apie taisykles ir jų taikymą. Diktantų konkursai - puiki galimybė pasitikrinti savo gimtosios kalbos žinias, raštingumo įgūdžius, tad ne veltui
noriai juose dalyvauja ne tik vaikai, bet ir suaugusieji. Ir tai ne tik dėl smalsumo, bet ir savotiškas garbės reikalas.
   Mūsų mokykloje, kaip ir kasmet, taip pat surengtas 5-8 klasių mokinių diktanto konkursas ,,Auksinė plunksna”, kurio uždaviniai:
   1) puoselėti pagarbą gimtajai kalbai, savo krašto kultūrai;
   2) tobulinti rašto kultūros įgūdžius;
   3) domėtis ir didžiuotis savo kalba.  

   Sveikiname ir skelbiame vykusio konkurso 5-6 klasių nugalėtojus: 
   I vieta – Vėjas Kirna (5c);
   II vieta –  Ugnė Vencevičiūtė (6c);
   III vieta – Glorija Žilinskė (6b); Gabija Steponkutė (6c).  

   7-8 klasių nugalėtojai:
   I vieta – Kotryna Rukšėnaitė (7b);
   II vieta –  Luka Gudžiūnaitė (7a);
   III vieta –  Ula Juknevičiūtė (8a).
  
   Dėkojame visiems dalyviams!

                                                                    Organizatorės lietuvių kalbos mokytojos:
                                                                   Evelina Blaškienė, Sonata Pušinskienė, Neringa Kaselytė
Spektaklis „Juozapas ir Marija“
Mokykloje tradicija jau tapo spektaklis
„Juozapas ir Marija“ apie Jėzaus gimimą, kurį
prieššventiniu laikotarpiu pristato vaikai. 4a ir
4b klasės mokiniai šį spektaklį pristatė
pradinukams. Mokiniams pasiruošti padėjo
tikybos mokytoja Danutė ir ketvirtokų
mokytoja Vilma.
Tikslas: puoselėti ir ugdyti krikščioniškas
tradicijas, tikėjimą, mokyti užuojautos, meilės,
padėti suprasti ir pajausti Kalėdų šventės
didingumą bei išmokyti kalėdinių giesmių.
Vaidinimas vyko mokyklos Aktų salėje.
Apie spektaklį. Spektaklio pradžioje pasirodo
Juozapas su Marija, šie vargani žmonės
keliauja į Betliejų. Jie pavargę, sušalę, tuoj turi gimti Kūdikėlis… Visi salėje suklūsta – kas gi bus
toliau? Juozapo ir Marijos neįleidžia nei vienos užeigos šeimininkas – visi nepakantūs atklydėliams,
veja juos šalin. Kūdikėlis Jėzus gimsta tvartelyje, uoloje. Puikūs artistai – 4a ir 4b klasės mokiniai –
visiems perteikė seną istoriją, kaip varganai gimsta pasaulio ir žmonijos gelbėtojas. Berniukai, virtę
trimis karaliais, iškilmingai pasveikina kūdikėlį Jėzų, kuris netrukus persikelia į Žemę. Marija ir
Juozapas priima Dievo valią – Mesijo gimimą jiems. Angelai šlovina gimstantį žemėje Dievo Sūnų,
piemenys nusilenkia gimusiam Gelbėtojui, išminčiai pagarbindami gimusį Karalių atneša Jam
dovanų: mirą, smilkalus, auksą. Vaidinimas virpino susirinkusiųjų širdis ne tik nuoširdžiu mokinių
vaidinimu, bet ir nuostabiomis giesmėmis. Džiugu, kad sulaukėme daug žiūrovų, kad visi
susirinkusieji kartu pasidžiaugė artėjančiomis šventėmis. Matėsi mokinių veiduose, kaip išgyvena
tuo nuostabiu, pačiu tikriausiu Kalėdiniu laukimu bei džiaugsmu. Po vaidinimo mokiniai išsakė, kaip
jautėsi salėje – jautė šilumą, susikaupimą, džiaugsmą, bendradarbiavimą, draugiškumą, švenčių
artėjimą. Dauguma mokinių sakė, kad labai norėtų vaidinti kitais metais tą patį spektaklį.
Norisi tikėti, kad tai, ką kuriame kartu, turi prasmę, kad tai, gali džiuginti visus ir paskleisti
šventinę nuotaiką. Dėkojame visiems, kurie vaidino, giedojo, grojo, žiūrėjo ir džiaugėsi bendru
kūrybiniu darbu. Būkime kartu – bus šilta, jautru, jauku, nuoširdu…
Karjeros savaitei pasibaigus
Karjeros savaitė – tai įvairių renginių,
veiklų ir išvykų savaitė, skirta tam, kad
vaikai geriau pažintų save, būtų informuoti
apie tolimesnio mokymosi galimybėmis,
daugiau sužinotų apie įvairias profesijas
bei joms keliamus reikalavimus. Spalio
10-14 dienomis mūsų progimnazijoje buvo
organizuojamos karjeros dienos.
Jau pirmąją karjeros savaitės dieną auklėtojų kabinetai virto įvairių profesijų atstovų ofisais,
dirbtuvėmis, buveinėmis, salonais. Turėjome ir siuvyklą, ir policijos nuovadą, ir laboratoriją, ir
muzikos studiją, net bitininkystės ūkį.
Per pertraukas šurmuliavo penktų – aštuntų klasių ūkininkų, amatininkų bei kepėjų mugė.
Mokytojai ir mokiniai pertraukų metu galėjo tobulinti savo makiažą ar šukuoseną patikėdami savo
įvaizdžio kūrimą septintos klasės stilistėms, pokyčius fiksavo šeštos klasės fotografai, o aštuntos
klasės žurnalistės atliko žurnalistinį tyrimą ir išsiaiškino, kokių profesijų atstovais svajoja tapti ir
kokiose srityse norėtų dirbti mūsų mokyklos mokiniai:
Kad vaikams lengviau būtų suprasti, ko reikia siekiant įvairių profesijų, septintų ir aštuntų klasių
mokiniai vyko į edukacines išvykas, aplankė Vilniaus Dizaino kolegiją ir Žirmūnų mokymo centrą, be
to, aštuntų klasių mokiniai buvo pakviesti į susitikimą su buvusia mūsų mokyklos mokine Laurita
Petrikaite, kuri vėliau mokėsi M. Biržiškos gimnazijoje, o dabar studijuoja Vilniaus Universitete.
Viešnia išsamiai ir įdomiai papasakojo apie savo patirtį laikant stojamuosius ir baigiamuosius
egzaminus, mokymąsi gimnazijoje ir studijas universitete, atsakė į mokinių užduotus klausimus.
Penktų – šeštų klasių mokiniai mokytojų padedami patys rinko medžiagą ir ruošė pristatymus apie
įvairias profesijas, dalyvavo karjeros viktorinoje, renginio metu turėjo galimybę pakalbinti buhalterę,
elektriką, IT inžinierių, galėjo užduoti jiems klausimus apie šių profesijų atstovų atliekamus darbus
ir jų darbo subtilybes.
Karjeros savaitė buvo ypatinga ne tik renginių gausa, bet ir dėmesiu karjeros ugdymo
integravimui. Rusų, vokiečių ir lietuvių kalbos pamokose vaikai mokėsi rašyti CV ir prašymus priimti
į darbą. Anglų kalbos pamokose vertė ir atliko savęs pažinimo testus, diskutavo apie skirtingas
profesijas, dailės pamokose piešė profesijų atstovus bei skirtingiems darbams reikalingus įrankius,
per informatikos pamokas rengė profesines apklausas, per tikybos pamokas mokėsi apie kunigystę
kaip vieną iš profesijų, technologijų mokytojai pristatė įvairias profesijas ir leido praktiškai
pabandyti atlikti kai kuriuos darbus.
Labai džiugina vaikų entuziazmas, noras tyrinėti, dalyvauti, sužinoti. Kviečiame pasimėgauti
karjeros savaitės nuotraukomis.
Karjeros savaitės organizatoriai
Rugsėjo 1-osios akimirkos
       Jūra akių…
       Jūra gėlių…
       Jūra šypsenų…
       Daug klegesio, šiek tiek jaudulio  ir nerimstančio laukimo…
       Taip pasitikome naujuosius Mokslo metus.
      Mūsų – virš šešių šimtų mokinių, dvigubai tiek tėvų ir per pusę šimto profesionalių mokytojų su Rugsėjo 1-ąja atvyko pasveikinti Vilniaus m. Žvėryno parapijos kunigas Vytautas bei Vilniaus miesto savivaldybės vicemeras Valdas Benkunskas. Šventę pradėjo ir vedė lietuvių kalbos mokytoja Sonata Pušinskienė, visus mokinius ir tėvelius sveikino  mokytojų choras, sudainavęs  “Spindulio” himną, pirmokų choras, vadovaujamas mokytojos Lilijanos Zarankienės, mažieji šokėjai  su mokytoju Kęstučiu Andrijevskiu, šiltą ir padrąsinantį žodį tarė tėvelių atstovas Ramūnas Rudokas. Na, o visų svajones ir norus surinko bei palinkėjo  jų išsipildymo progimnazijos direktorė Vilija Mozurienė. Visą Mokslo žinių šventę filmavo, droną virš mokyklos paleido, mokinius bei mokytojus kalbino LRT televizija.
       Šiais metais mokinukų laukia atnaujintas progimnazijos sporto aikštynas: stadionas, puikūs bėgimo takeliai, krepšinio, tinklinio aikštelės, suremontuotos klasės, šeštokai turės galimybę mokytis prancūzų kalbos, vėl visi sugrįšime į dalykų mokytojų kabinetus.
                Kūrybingų, drąsių, draugiškų, sveikų  mokslo metų Mokiniams ir Mokytojams!
Evakuacija 2022
Vadovaujantis Lietuvos Respublikoje
galiojančiais saugos reikalavimais, gegužės
31 d. Vilniaus “Spindulio” progimnazijoje
buvo organizuojamos evakuacinės
pratybos, kurių tema – gaisras aktų salėje.
Pratybų tikslas – įtvirtinti tikslius veiksmus
saugiai evakuojantis iš mokyklos pastato.
Lygiai 10 val. nuskambėjo 5 skambučių
pavojaus signalas. Jį išgirdę, mokytojai
nutraukė vedamas pamokas, sustatė
mokinius į kolonas, suskaičiavo ir,
pasirinkę saugiausią bei trumpiausią kelią,
per avarinius išėjimus išvedė mokinius iš
pastato. Evakuacija įvyko sklandžiai: visi
mokiniai ir mokytojai, saugiai paliko mokyklos pastatą ir susirinko numatytoje žmonių susibūrimo
vietoje – stadione. Evakuacija truko 4 min. Tiek pat laiko užtruko suskaičiuoti mokyklą palikusius
mokinius.
Šių metų pratybos buvo kiek kitokios, nes jas stebėjo svečiai – ugniagesiai gelbėtojai. Jie akcentavo,
kad evakuojantis labai svarbu ne tik skubiai ir saugiai palikti pastatą, bet ir kuo greičiau
suskaičiuoti žmones, kad būtų galima nedelsiant informuoti gelbėtojus apie pastate galimai
likusius asmenis. Ugniagesiai gelbėtojai mokytojams priminė, kaip reikia naudotis gesintuvu, leido
praktiškai įtvirtinti žinias gesinant liepsną. Svečiai mokiniams papasakojo apie savo sudėtingą darbą,
o smalsiausiems leido apžiūrėti gaisrinę mašiną bei joje esančias gelbėjimo priemones.
Ar kitais metais kartosime evakuacines pratybas? Tikrai taip, nes norime būti ne tik saugūs
šiandien, bet ir žinoti kaip elgtis atsitikus įvairioms netikėtoms situacijoms!
Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams
Respublikinis konkursas „Čiulba ulba Lietuva – 2022“
   Dėkojame visiems Lietuvos 3-ių ir  4-ų klasių mokiniams ir mokytojams, kurie dalyvavo jau antrus metus rengiamame respublikiniame kūrybinių darbų konkurse „Čiulba ulba Lietuva – 2022“ . Sulaukėme nuostabių darbų iš įvairių Lietuvos kampelių. Mokiniai kūrė ketureilius apie Lietuvoje gyvenančius paukščius, juos iliustravo pasirinkta technika ir siuntė „Spindulio“ progimnazijos respublikinio kūrybinių darbų konkurso organizatoriams.  
                         Konkurse dalyvavo 20 Lietuvos mokyklų. Pateikta apie 60 kūrybinių darbų.  
Mokinių darbus vertino vertinimo komisija, kurią sudarė Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos pradinių klasių mokytojos metodininkės Jolanta Vasilevskienė ir Inesa Jančioraitė Tichomirova, lietuvių kalbos mokytoja Sonata Pušinskienė ir A. Trumpienė, LMA Vrublevskių bibliotekos Tyrėjų informacinio aptarnavimo skyriaus vedėjos pavaduotoja, Lietuvos ornitologų draugijos narė.
  Sveikiname I-III vietų nugalėtojus 3-ių ir 4-ų klasių mokinių grupėse:
               I vieta  – Nida Galminaitė “Išdidus povas”, Plungės Senamiesčio mokykla;
                               Austėja Tamosaitė ,,Gegutė gudrutė“, Kretingos M. Tiškevičiūtės mokykla;
               II vieta  – Smiltė Kantanauskaitė “Papūga”, Šiaulių Gytarių progimnazija;
                               Agata Vinckevič “Miško daktaras”, Šalčininkų r. Kalesninkų L. Narbuto gimnazija;
               III vieta – Lina Charrof “Tužlys”, Vilniaus Spindulio progimnazija;
                                Gustė Vyšniauskaitė “Kikilis”  Šiaulių Gytarių progimnazija.
Konkurso nugalėtojai ir dalyviai apie rezultatus  bus informuoti asmeniniais laiškais.
​  Pirmų vietų nugalėtojų klasės laukia – diplomas bei išvyka į Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejų (nugalėtojui(-ai) bei visai klasei ir mokytojui);   II vieta – diplomas bei bilietai į Vilniaus zoologijos sodą „Zoopark“ (nugalėtojui(-ai) bei visai klasei ir mokytojui);  III vieta – diplomas bei edukacija Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje (nugalėtojui(-ai) bei visai klasei ir mokytojui).
    Nominantai bus apdovanoti diplomais, o visi kiti – padėkomis. 
  ​  Dėkojame konkurso socialiniams partneriams už pagalbą organizuojant konkursą bei įsteigtus prizus. Taip pat dėkojame pedagogams, paskatinusiems mokinius išbandyti kūrybines galias šiame konkurse bei mokantiems  gerbti ir mylėti gimtąjį žodį, raginantiems domėtis Lietuvos gamta, paukščiais.  ​
Konkurso partneriai:
Progimnazijos 5-8 klasių mokinių daikyraščio konkursas
     Šiemet vasario – kovo mėnesiais, kaip ir kasmet, Vilniaus ,,Spindulio“ progimnazijoje vyko 5-8 klasių mokinių dailyraščio konkursas. Šį kartą renginį skyrėme Jono Meko 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Mokiniai, prisiminę taisyklingo lietuviškų raidžių rašymo taisykles, perrašinėjo įdomiausius Jono Meko laiškus, jų ištraukas. Tokiu būdu šiek tiek susipažino su pačiu menininku – jo gyvenimo filosofija.
    Šiuolaikinė visuomenė linkusi viską daryti skubiai, o ir rašyti ranka nebepopuliaru. Dailus raštas neretai nebevertinamas ir nesureikšminamas. Sakoma, svarbu, kad suprastų. Nors juk raštas daug ką pasako ir apie patį rašantįjį, ir ugdo labai svarbius žmogui gebėjimus.Visgi kiekvienais metais Vilniaus ,,Spindulio“ progimnazijos lietuvių kalbos mokytojos, stebėdamos mokinių raštus, galėtų paneigti, jog dailiai niekas neberašo. Ir tai rodo puikių darbų kiekis, iš kurių sunku buvo labai sunku išrinkti ir nugalėtojus.
     Sveikiname 1-ąsias vietas užėmusius 5-8 klasių mokinius:
     Emiliją Činčikaitę (5a);
     Vakarį Petrauską (6a); 
     Ugnę Spalinskaitę (7b);
     Faustę Tumaš (8b).
     5c klasės mokinė Gabija Steponkutė buvo apdovanota už rašto išskirtinumą.

    Dėkojame visiems dalyviams!
                                                                     Organizatorės lietuvių kalbos mokytojos:
                                                                     Evelina Blaškienė, Jurgita Perednienė, Sonata Pušinskienė
5-8 klasių diktanto konkursas ,,Auksinė plunksna”
 2022 m. sausio 26-27 d. Vilniaus ,,Spindulio“ progimnazijoje vyko kasmetinis 5-8 klasių diktanto konkursas „Auksinė plunksna“. Iš viso renginyje dalyvavo 30 vyresniųjų klasių mokinių. Šio konkurso tikslas – ne tik ugdyti mokinių poreikį būti raštingu, sudaryti sąlygas gabių vaikų saviraiškai, bet ir puoselėti pagarbą gimtajai kalbai.
    Šiuolaikinėje visuomenėje vis labiau akcentuojama ne kaip rašai, o ką rašai, t.y. ne rašyba, o turinys, tačiau jei parašyta klaidingai, ar būsime suprasti tinkamai, ar greitai pasieksime norimą tikslą. Niekas nepaneigs, jog raštingumas visgi yra labai svarbus išsilavinusio žmogaus požymis, tad nuolat tobulinti rašybos įgūdžius svarbu kiekvienam – ir vaikui, ir suaugusiam. Visi puikiai žinome tradicija tapusį Nacionalinį lietuvių kalbos diktantų konkursą, kuriame dalyvauti kone garbės reikalas.
     Mūsų mokyklos mokiniai taip pat mėgsta varžytis, rašydami diktantus. Dalyviai, rašydami diktuojamą tekstą, turi puikią progą pakartoti rašybos ir skyrybos taisykles, įtvirtinti rašymo įgūdžius, įsivertinti savo žinias ir gebėjimus. Lietuvių kalbos mokytojos, vertindamos darbus, išsiaiškinti mokinių lietuvių kalbos žinių lygį. Ir, žinoma, išrinkti mokinius, galėsiančius atstovauti mokyklai, miesto ar šalies konkurse.
 Dėkojame visiems dalyviams ir    sveikiname nugalėtojus!
  5-6 klasių nugalėtojai:
  1 vieta – Emilija Štaudytė (6a);
  2 vieta – Gabija Steponkutė (5c);
  3 vieta – Goda Spalinskaitė (5a).
  7-8 klasių nugalėtojai:
  1 vieta – Ugnė Spalinskaitė (7b);
  2 vieta – Gabrielė Venslovaitė (8b);
  3 vieta – Dovilė Kirlytė (7c).

                                                                              


Konkurso organizatorės: 
lietuvių kalbos mokytojos
E. Blaškienė, J. Perednienė, S. Pušinskienė