Švietimo naujienos. Ugdymas šeimoje.
        Nuo 2020 m. birželio 1 d. įsigaliojo Švietimo įstatymo nuostata, įtvirtinanti vaiko ugdymą(si) šeimoje, nelankant mokyklos kasdien. 
       Nuo 2020 rugsėjo 1 d. vaikas jo paties ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu gali būti ugdomas šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas. Pasirinkus ugdymąsi šeimoje, vaiko iki 14 metų tėvai (globėjai, rūpintojai) sudaro mokymo sutartį su pasirinkta mokykla.
      Norintieji nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. ugdyti vaikus šeimoje turi nuo birželio 15 d. iki birželio 30 d. pateikti prašymą tų mokyklų vadovams, kurios įtrauktos į Savivaldybės ugdymąsi šeimoje padedančių vykdyti mokyklų sąrašą, kurį rasite čia:
     Vilniaus “Spindulio” progimnazijoje (R. Jankausko 17) prašymai ugdyti vaiką šeimoje priimami nuo 2020 m. birželio 15 iki birželio 30 d.  nuo 9 iki 16 val. Dėl informacijos ir konkretaus prašymo pateikimo bei sutarties pasirašymo laiko kreiptis tel. 85 2444781, 869845412.
     Pridedame “Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašą”, patvirtintą Lietuvos respublikos vyriausybės nutarimu 2020 m. gegužės 20 d. Nr. 504.