Tėvų valandos
 ,,Tėvų valandos” - individualūs trišaliai pokalbiai su dalyko mokytoju vyksta 2021-2022 m. m. kiekvieną mėnesį nustatytu laiku (konkreti data ir laikas nurodyti pridėtuose tvarkaraščiuose). 
  Individualūs pokalbiai karantino/ekstremalios situacijos metu vyksta nuotoliniu būdu MS Teams aplinkoje. 
  Tėvai konkretų susitikimo laiką  suderina su konkrečiu mokytoju ne anksčiau kaip prieš dvi dienas atsiųsdami pranešimą el. dienyne ,,Mano dienynas”. 
      Sklandaus bendradarbiavimo!
Tėvų valandos balandžio mėn.
 ,,Tėvų valandos” - individualūs pokalbiai su dalyko mokytoju, specialistu vyksta kiekvieną mėnesį nustatytu laiku (konkreti data ir laikas nurodyti pridėtame tvarkaraštyje).      
 Individualūs pokalbiai karantino metu vyksta nuotoliniu būdu MS Teams aplinkoje. 
Konkretus susitikimo laikas  suderinamas prieš kelias dienas su konkrečiu mokytoju, specialistu, siunčiant pranešimą el. dienyne ,,Mano dienynas”. 
Tėvų valandos kovo mėn.
   ,,Tėvų valandos” - individualūs pokalbiai su dalyko mokytoju, specialistu vyksta kiekvieną mėnesį nustatytu laiku (konkreti data ir laikas nurodyti pridėtame tvarkaraštyje). 
      Individualūs pokalbiai karantino metu vyksta nuotoliniu būdu. Konkretus susitikimo laikas  suderinamas prieš kelias dienas su konkrečiu mokytoju, specialistu, siunčiant pranešimą el. dienyne ,,Mano dienynas”. 
Tėvų valandos gruodžio mėn.
    ,,Tėvų valandos” - individualūs pokalbiai su dalyko mokytoju, specialistu vyksta kiekvieną mėnesį nustatytu laiku (konkreti data ir laikas nurodyti pridėtame tvarkaraštyje).  
     Individualūs pokalbiai karantino metu vyksta nuotoliniu būdu. Konkretus susitikimo laikas  suderinamas prieš kelias dienas su konkrečiu mokytoju, specialistu, siunčiant pranešimą el. dienyne ,,Mano dienynas”. 

 Sėkmingo bendradarbiavimo!
Tėvų valandos spalio mėn.
       ,,Tėvų valandos” - individualūs pokalbiai su dalyko mokytoju ,,Spindulio” progimnazijoje vyksta kiekvieną mėnesį nustatytu laiku (konkreti data ir laikas nurodyti pridėtame tvarkaraštyje). 
    Šių pokalbių metu galite aptarti mokinio mokymą(si), individualią pažangą bei elgesį.  
  Individualūs pokalbiai gali vykti mokyklos patalpose, lauko klasėje ar nuotoliniu būdu. Konkretus susitikimo laikas ir vieta suderinami su mokytoju prieš kelias dienas.
Aktyvaus ir draugiško bendradarbiavimo!
Tėvų valandos kovo mėn.
   
    Kviečiame mokinių Tėvus/Globėjus kovo mėn. atvykti į individualius pokalbius su mokytojais dėl mokinio ugdymo(si) (data ir laikas nurodyti tvarkaraštyje).  
    Tikslų laiką prašome susiderinti su mokytojais iš anksto.
    Šilto bendravimo ir pavasarinio atsinaujinimo!
Tėvų valandos vasario mėn.
Kviečiame mokinių Tėvus/Globėjus 
vasario mėn. atvykti į individualius pokalbius su mokytojais dėl mokinio ugdymo(si)
 (data ir laikas nurodyti tvarkaraštyje).     
 Tikslų laiką prašome susiderinti su mokytojais iš anksto.     Sklandaus bendradarbiavimo!
Tėvų valandos sausio mėn.
    Kviečiame mokinių Tėvus/Globėjus sausio mėn. atvykti į individualius pokalbius su mokytojais dėl mokinio ugdymosi (data ir laikas nurodyti tvarkaraštyje).   
   Tikslų laiką prašome susiderinti su mokytojais iš anksto.  
   Nuoširdaus bendradarbiavimo ir efektyvaus darbo!
Tėvų valandos gruodžio mėn.
 Kviečiame mokinių Tėvus/Globėjus atvykti į individualius pokalbius su mokytojais dėl mokinio ugdymo(si) (data ir laikas nurodyti tvarkaraštyje). 
  Tikslų laiką prašome susiderinti su mokytojais iš anksto. 
 Turiningo bendradarbiavimo ir profesionalaus rezultato!
Tėvų valandos lapkričio mėn.
Kviečiame mokinių Tėvus/Globėjus atvykti į individualius pokalbius su mokytojais nurodytomis dienomis ir valandomis (žr. tvarkaraštyje) dėl mokinio ugdymo(si).
 Tikslų laiką prašome susiderinti su mokytojais iš anksto. 
 Sklandaus bendradarbiavimo!