Tėvų valandos spalio mėn.
       ,,Tėvų valandos” - individualūs pokalbiai su dalyko mokytoju ,,Spindulio” progimnazijoje vyksta kiekvieną mėnesį nustatytu laiku (konkreti data ir laikas nurodyti pridėtame tvarkaraštyje). 
    Šių pokalbių metu galite aptarti mokinio mokymą(si), individualią pažangą bei elgesį.  
  Individualūs pokalbiai gali vykti mokyklos patalpose, lauko klasėje ar nuotoliniu būdu. Konkretus susitikimo laikas ir vieta suderinami su mokytoju prieš kelias dienas.
Aktyvaus ir draugiško bendradarbiavimo!
Tėvų valandos kovo mėn.
   
    Kviečiame mokinių Tėvus/Globėjus kovo mėn. atvykti į individualius pokalbius su mokytojais dėl mokinio ugdymo(si) (data ir laikas nurodyti tvarkaraštyje).  
    Tikslų laiką prašome susiderinti su mokytojais iš anksto.
    Šilto bendravimo ir pavasarinio atsinaujinimo!
Tėvų valandos vasario mėn.
Kviečiame mokinių Tėvus/Globėjus 
vasario mėn. atvykti į individualius pokalbius su mokytojais dėl mokinio ugdymo(si)
 (data ir laikas nurodyti tvarkaraštyje).     
 Tikslų laiką prašome susiderinti su mokytojais iš anksto.     Sklandaus bendradarbiavimo!
Tėvų valandos sausio mėn.
    Kviečiame mokinių Tėvus/Globėjus sausio mėn. atvykti į individualius pokalbius su mokytojais dėl mokinio ugdymosi (data ir laikas nurodyti tvarkaraštyje).   
   Tikslų laiką prašome susiderinti su mokytojais iš anksto.  
   Nuoširdaus bendradarbiavimo ir efektyvaus darbo!
Tėvų valandos gruodžio mėn.
 Kviečiame mokinių Tėvus/Globėjus atvykti į individualius pokalbius su mokytojais dėl mokinio ugdymo(si) (data ir laikas nurodyti tvarkaraštyje). 
  Tikslų laiką prašome susiderinti su mokytojais iš anksto. 
 Turiningo bendradarbiavimo ir profesionalaus rezultato!
Tėvų valandos lapkričio mėn.
Kviečiame mokinių Tėvus/Globėjus atvykti į individualius pokalbius su mokytojais nurodytomis dienomis ir valandomis (žr. tvarkaraštyje) dėl mokinio ugdymo(si).
 Tikslų laiką prašome susiderinti su mokytojais iš anksto. 
 Sklandaus bendradarbiavimo!
Tėvų valandos spalio mėn.
Kviečiame Tėvelius atvykti individualiems pokalbiams su mokytojais nurodytomis dienomis ir valandomis. 
Tikslų laiką prašome susiderinti su mokytojais iš anksto. Smulkesnė informacija – tvarkaraščiuose (pridėta)
Tėvų valandos
    “Tėvų valandų” tikslas – kiekvieno mokinio mokymosi sėkmė. 
   Šie individualūs susitikimai skirti mokytojo ir mokinių tėvų kokybiškam dialogui, siekiant aukštesnės mokinio mokymosi motyvacijos, mokymosi kokybės.    
Tad kviečiame Tėvelius atvykti individualiems pokalbiams su mokytojais 
nurodytomis dienomis ir valandomis. 
Tikslų laiką prašome susiderinti su mokytojais iš anksto.
 Smulkesnė informacija – tvarkaraščiuose (pridėta)
Sėkmingo bendradarbiavimo pagrįsto pagarba ir pasitikėjimu!
Siekdami glaudesnio mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo, šiais mokslo metais kiekvieną mėnesį organizuosime konsultacijas mokinių tėvams “Tėvų valandas”.