Akcija ,,Obuolys vietoj cigaretės”
Pasaulinė sveikatos apsaugos organizacija 1987 m. paskelbė gegužės 31-ąją Pasauline diena be tabako, kurios tikslas apsaugoti dabartinę ir būsimas kartas nuo tabako vartojimo bei pasyvaus rūkymo sukeliamų pavojų. Siekiant paminėti šią  dieną mūsų progimnazijos 5A ir 5B klasių  mokiniai prisijungė prie Vilniaus visuomenės sveikatos biuro organizuotos akcijos „Obuolys vietoj cigaretės“. Mokiniai kartu su socialine pedagoge Lina Povilioniene bei visuomenės sveikatos specialiste Marta Vitiene nuvyko prie Karoliniškių poliklinikos, kur skatino sutiktus žmones saugoti savo sveikatą ir rinktis obuolį vietoje cigaretės. Akcijos metu mokiniai išdalino 50 obuolių bei lankstinukų, su mokslu paremtais faktais kodėl verta nerūkyti.   
Prevencinė programa ,,Be iliuzijų”
Šiais mokslo metais mūsų mokykla dalyvavo psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programoje ,,Be iliuzijų”
Gegužės 11 dieną Vilniaus miesto savivaldybėje vyko baigiamoji šios programos konferencija, kurioje dalyvavo keletas 5A klasės mokinių. Konferencijos tikslas – išsakyti savo nuomonę apie priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo grėsmę, skatinti sveiką gyvenimo būdą.
Mūsų progimnazijos penktokas, Erikas Rutavičius, puikiai pasirodė: pristatė savo kūrybos laišką ,,Girtam vairuotojui” (paruošė mokytoja A.Krukonienė).
Akcija ,,Mes DAROM”
Vilniaus ,,Spindulio” progimnazija sulaukė padėkų 
už prisidėjimą prie iniciatyvos ,,Mes DAROM” . 
Dar kartą norime priminti ir pakviesti dalyvauti akcijoje 
BALANDŽIO 22 dieną.
,,Mes DAROM” forumas
2017 vasario 3 dieną Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos, mokinių tarybos atstovės 6A klasės mokinė Ugnė Rimkutė ir 7A klasės mokinė Aistė Ilgūnaitė kartu su socialine pedagoge Lina Povilioniene, dalyvavo akcijos ,,Mes DAROM” nacionaliniame forume, kuris vyko Lietuvos Respublikos Vyriausybėje. Pirmoje forumo dalyje sulaukėme Lietuvos Respublikos ministro pirmininko Sauliaus Skvernelio sveikinimo, toliau forume buvo pristatomos įvairių organizacijų idėjos, kaip  tausoti gamtą, rūšiuoti šiukšles ir kaip kiekvienas iš mūsų galime prisidėti prie šios iniciatyvos. Antroji forumo dalis buvo tęsiame Lietuvos Respublikos Seime, ten sulaukėme Lietuvos Seimo Pirmininko Viktoro Pranckiečio sveikinimo žodžių ir palinkėjimų, kad kuo daugiau prisidėtų prie šios akcijos.
Kasmetinė akcija ,,Mes DAROM” šiais metais vyks balandžio 22 dieną, prie šios akcijos galime prisijungti kiekvienas. 
,,Mūsų ateitis priklauso nuo to, 
ką padarysime šiandien”.
DAROM 
2017 m. balandžio 22 d.
Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos Mokinių taryba
Valentino diena
Vasario 12 dieną ,,Spindulio” mokykloje buvo pilna šurmulio. Mokiniai, nuo paties mažiausio iki didžiausio, sveikino vienas kitą Valentino dienos proga. 
Nuo pat ryto kiekviena klasė dalyvavo ,,Linkėjimų loterijoje”, pertraukų metu skambėjo muzika. Minint šią dieną mūsų mokykloje, mokiniai mokomi 
suvokti meilę skirtingais aspektais (meilė žmogui, meilė mokyklai, meilė gamtai ir kt.).
Mokinių tarybos nuostatai ir veikla
I. Mokyklos mokinių taryba – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti mokinių interesams: sprendžiant kai kuriuos ugdymo klausimus, organizuojant renginius mokyklos bendruomenei, rengiant jaunimo projektus, skatinant kitas jaunimo iniciatyvas.
II. Tarybos tikslas
 Skatinti mokinių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą ir įtaką mokyklos bendruomenėje.     
Tarybos uždaviniai: 
 ·  rūpintis turiningu mokinių laisvalaikiu;
 ·  padėti mokyklos administracijai spręsti įvairias mokinių problemas mokykloje.
 ·   atstovauti savo mokyklą įvairiuose renginiuose savivaldybėje. 
 ·   dalyvauti prevencinėje veikloje. 
III. Mokinių tarybos rinkimai         
Kandidatai į mokinių tarybą renkami slaptu kiekvienos klasės mokinių balsavimu. Mokinių taryboje turi būti klasės seniūnas ir dar vienas ar keli išrinkti mokiniai. Kandidatai šalinami iš tarybos bendru tarybos narių sutarimu už rimtus nusižengimus (pvz. mokyklos vardo žeminimą, tarybos posėdžių nelankymą, pavestų užduočių  neatlikimą ir pan.).           
                                                                                                   Mokinių tarybos veiklą kuruoja 
            socialinė pedagogė Lina Povilionienė      
Lyderių klubas!!!
Jei esi aktyvus, geranoriškas, atsakingas ir manai, 
kad gali būti naudingas savo mokyklai, 
tai pats laikas dalyvauti mokyklos lyderių klubo veikloje!!!
Aktyviai dalyvausime ,,Spindulio” mokyklos gyvenime, šventėse ir projektuose.
Ką nuveikėme per mokslo metus?
    Mokyklos mokinių taryba
nuo pat metų pradžios inicijuoja įvairaus pobūdžio veiklą
mokykloje, taip pat atstovauja mokyklą konferencijose.
2013 gruodžio mėnesį Mokinių tarybos nariai Vytautas (10a) ir Jonas (9a) dalyvavo konferencijoje
„Mokinių savivaldų konferencija 2013“, kuri vyko Lietuvos vaikų ir jaunimo centre. Ten mokiniai
susipažino su kitų mokyklų Mokinių tarybų nariais, pasidalino gerąja patirtimi. Taip pat 2014 m.
vasario mėnesį Mokinių tarybos narės Goda (8a), Aistė (8a) ir Saulė (8a) dalyvavo konferencijoje ,,
Mokinių balsas 2014“, kuri vyko Vilniaus savivaldybėje.
Mokiniai bendravo jiems aktualiomis temomis, mokėsi
kelti problemas ir siūlyti sprendimo būdus.
Kovo 26 d. mokyklos 8-kai (dalis Mokinių tarybos narių)
- Goda Šalkevičiūtė, Saulė Šeriakovaitė, Justina Auglytė,
Aistė Pateckytė, Liudvikas Gorišnis ir Nikita Sokolovas
dalyvavo Vilniaus regiono 8 klasių mokinių
konferencijoje “O aš į mokyklą noriu” Šv. Kristoforo
progimnazijoje. Kiekviena mokykla turėjo paruošti
prisistatymą. Mūsų aštuntokai sukūrė filmą “Mokykla,
kurioje gera mokytis”.
Galime pasidžiaugti šiais metais labiausiai pavykusiais renginiais:
• Kalėdų popiete, 5-8 klasių šokių pasirodymais. Laimėtojai gavo piniginių prizų iš ,,Pinigų“
muziejaus. Po pasirodymų buvo išdalintas Kalėdinis paštas, o vėliau diskoteka.
• Muzika per pertraukas. Šis reiškinys mūsų mokykloje mokiniams suteikė daug gerų emocijų.
• Teminės diskotekos. Diskoteka „ 90 ritmu“. Visi jautėsi tarytum persikėlę laiko mašina į 9-tą
dešimtmetį. Šukuosenos, apranga, muzika ir netgi šokiai atspindėjo 9 dešimtmečio madas.
• Šv. Valentino diena. Šią šventę švenčiame kiekvienais metais, tačiau šiais metais visas šios dienos
pramogas papildė dar viena – stebuklinga plytelė.
• Mokinių tarybos nariai talkino pirmajame Vilniaus miesto 5-6 klasių gabiųjų mokinių konkurse ,,
Mano pasaulis“ .
• Sporto ir vasaros pradžios šventė vainikavo šių metų renginius. Visos klasės turėjo susigalvoti
pavadinimą , išsirinkti talismaną.
Mokinių tarybos narės:
Saulė Vincenta Moisiejenko (5kl.) ir
Saulė Šeriakovaitė (8 kl.)
Mokinių tarybos veiklos planas 2013 – 2014 m. m.