Verbų sekmadienis
 Žmonės Jėzų laikė karaliumi, todėl Jam įjojus asiliuku į miestą, jie mėtė Jėzui po kojomis palmių šakeles. Taip senovėje buvo sutinkami karaliai. Šis sekmadienis ir vadinamas Palmių arba Verbų sekmadieniu. Prisimindami šį įvykį, šiais laikais, žmonės, 33 Gavėnios dieną (Paskutinę Gavėnios savaitę) per Verbų Sekmadienį, į bažnyčią nešasi verbas (nes pas mus palmės neauga J), taip džiaugsmingai sveikindami Jėzų, kuris atvyksta į Jeruzalę, kad mes turėtume amžinąjį gyvenimą.
   Visiems Dievo  globos ir gražaus Verbų sekmadienio!
  Dorinio ugdymo (tikybos) pamokoje mokiniams buvo pateikta Gavėnios laikotarpio tema Verbų sekmadienis. Mokiniai perskaitė ir susipažino su duotu pamokos tekstu apie Verbų sekmadienį ir ėmėsi iš karto atlikti pateiktą užduotį – nupiešti ir nuspalvinti verbas. Mokinių darbuose matosi  jų  kruopštumas, išradingumas bei nuoširdumas.      
Šv. Velykų dekoracijos – linksmieji zuikiai
 Po dviejų savaičių švęsime Šv. Velykas. Tai spalvinga šventė: margučių spalvinimas, namuose daug spalvingų dekoracijų. 
     Šiuo metu  daug laiko praleidžiame savo namuose, todėl namų erdves galime papuošti šventiniais akcentais.
     Linksmieji zuikiai gaminami iš spalvoto popieriaus ar kartono, tinka ir baltas popierius, kurį galima kūrybiškai nuspalvinti.
     Šio darbo atlikimui dar reikės: pieštukų, žirklių, klijų (gali būti PVA, lipalas, sausi klijai), pagaliukų – tinka bambukiniai iešmeliai. 
    Darbų seka yra tokia: nupešti zuikį, su žirklėmis iškirpti du vienodus veidus, kuriuos suklijuoti į vidų įdedant pagaliuką. Su spalvotais pieštukais nuspalvinti plokštumas. Turint baltą korektorių galima dekoruoti ausų galiukus, išbalinti dantis. Gražių zuikių ! Linkiu sėkmės :)  :)  :)
Lietuvos policija informuoja
Virtualaus bendravimo etiketas
  – Svarbiausia taisyklė internete – pagarba vienas kitam.                 - Nepamirškite pradėti pokalbį nuo pasisveikinimo, 
baigę pokalbį – atsisveikinkite.         
   - Prieš vaizdo pokalbį įsitikinkite, ar aplinka, drabužiai, šukuosena yra tvarkingi ir tinkami oficialiam bendravimui. 
   - Pašnekovas neturėtų matyti kambaryje išmėtytų daiktų, žaislų ir kitų dėmesį trikdančių dalykų.
   - Venkite daryti kelis darbus vienu metu. Pašnekovui skirkite visą laiką ir dėmesį.
   - Stenkitės nevartoti trumpinių ar slengo. 
   - Venkite rašyti didžiosiomis raidėmis -  tai prilyginama rėkimui. 
   - Tikrinkite rašybos klaidas. 
   - Nekelkite į internetą, nesiųskite nepadorių nuotraukų, vaizdo įrašų.
   - Nekelkite į internetą nuotraukų, vaizdo įrašų  be jame vaizduojamų žmonių sutikimo. 
   - Nevartokite necenzūrinių žodžių (nesikeikti).  
   - Jei virtualioje pamokoje dalyvauja daugiau kaip 2 žmonės, kalbėkite po vieną, kad būtumėte išgirsti. 
   - Nuotolinę pamoką filmuoti, fotografuoti griežtai draudžiama be mokytojo sutikimo.
   - Nuotolinio mokymosi metu visiems privaloma laikytis etikos principų, asmens duomenų, autorinių teisių apsaugos reikalavimų bei neperduoti suteiktų prisijungimų tretiesiems asmenims.  
Virtualaus bendravimo etiketas
      Etiketa(pranc. etiquette – sąvoka žinoma nuo Liudviko XIV laikų) – visuotinai priimtos gero  elgesio, bendravimo viešumoje taisyklės.

      Taigi, keletas priminimų.
 • Svarbiausia taisyklė internete – pagarba vienas kitam.
 • Nepamirškite pradėti pokalbį nuo pasisveikinimo, baigę pokalbį – atsisveikinkite.
 • Prieš vaizdo pokalbį įsitikinkite, ar aplinka, drabužiai, šukuosena yra tvarkingi ir tinkami oficialiam bendravimui.
 • Pašnekovas neturėtų matyti kambaryje išmėtytų daiktų, žaislų ir kitų dėmesį trikdančių dalykų.
 • Venkite daryti kelis darbus vienu metu. Pašnekovui skirkite visą laiką ir dėmesį.
 • Stenkitės nevartoti trumpinių ar slengo. Jei naudojate trumpinius, jie turi būti suprantami pašnekovui.
 • Venkite rašyti didžiosiomis raidėmis -  tai prilyginama rėkimui.
 • Tikrinkite rašybos klaidas.
 • Nekelkite į internetą, nesiųskite nepadorių nuotraukų, vaizdo įrašų. 
 • Nekelkite į internetą nuotraukų, vaizdo įrašų  be jame vaizduojamų žmonių sutikimo.
 • Nevartokite necenzūrinių žodžių (nesikeikti).
 • Jei virtualioje pamokoje dalyvauja daugiau kaip 2 žmonės, kalbėkite po vieną, kad būtumėte išgirsti.
 • Nuotolinę pamoką filmuoti, fotografuoti griežtai draudžiama be mokytojo sutikimo.
 • Nuotolinio mokymosi metu visiems privaloma laikytis etikos principų, asmens duomenų, autorinių teisių apsaugos reikalavimų bei neperduoti suteiktų prisijungimų tretiesiems asmenims.
      Nuo pirmadienio visi – mokiniai, mokytojai, tėvai -  įžengėme į naują bendravimo etapą. Nors kasdienybėje laisvalaikiu, ne oficialioje aplinkoje  visi bendraujame  įvairiuose socialiniuose tinkluose, tačiau mokymą(si) perkėlus į virtualią erdvę, ypač aktualu (ir būtina) laikytis virtualaus bendravimo etiketo. 
Švietimo pagalbos teikimas nuotolinio mokymo(si) laikotarpiu
Švietimo pagalbą mokiniams teikia:
Psichologė Raminta Beinerytė
ramintabeineryte@yahoo.com    
tel.(8 612) 96243  
Esant poreikiui Zoom arba Messenger programėlėmis
Logopedė Kristina Urbutytė
Mano dienynas   
logopede.kristina@gmail.com  
tel. (8 629) 86369   
 Esant poreikiui Skype ir Messenger programėlės
Socialinė pedagogė Lina Povilionienė
Mano dienynas   
 soc.pedagoge.nuotolinis@gmail.com   
tel. (8 678) 29843   
Esant poreikiui Zoom arba Messenger programėlėmis
Socialinė pedagogė Daiva Kudulytė
Mano dienynas 
daiva.kudulyte@gmail.com    
tel. 8 616 20522 
Esant poreikiui Skype arba Messenger programėlėmis
Darbo karantino sąlygomis planas COVID- 19
                                                                                    Dėmesio! 
Skelbiami svarbūs dokumentai:
     1. Vilniaus “Spindulio” progimnazijos direktorės įsakymas 2020-03-23 Nr. V-42 “Dėl COVID -19 situacijų valdymo grupės sudarymo”.
         2. Vilniaus “Spindulio” progimnazijos darbo karantino sąlygomis planas (COVID -19).
       3. Vilniaus “Spindulio” progimnazijos pasirengimo galimam užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejui priemonių ir veiksmų, patvirtinus užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejį švietimo įstaigoje, planas”.
Nuotolinio mokymo(si) rekomendacijos mokiniams
 Rekomendacijos  mokiniams 
       1. Nuo 2020 m. kovo 30 d. reguliariai, nuosekliai ir atsakingai, būdami skirtingose vietose ir naudodami informacines komunikacijos priemones ir technologijas, turite mokytis nuotoliniu būdu, mokomi mokytojų ir savarankiškai.
         2. Atsiminkite, kad mokantis nuotoliniu būdu, labai daug atsakomybės tenka Jums.
    3. Labai netikėtai Jūs įžengėte į savarankiškumo etapą, tik nuo Jūsų gebėjimo planuoti, savarankiškai dirbti, drąsos klausti, kantrybės, priklausys ir rezultatas. Mokytojai pasirengę padėti, konsultuoti, tačiau mokytis privalote Jūs.
      4. Mokymosi turinį nustato mokytojai. Jūs privalote laiku atlikti jų paskirtas užduotis, o kilus sunkumams nuolat bendrauti ir konsultuotis.
      5. Peržiūrėkite kiekvieną dieną užduotis, gautus nurodymus, susipažinkite su mokomąja medžiaga, o konsultuodamiesi su mokytoju užduokite konkrečius klausimus, ko nesupratote.
        6. Su mokytojais aptarkite, kaip bus atliekamos užduotys, ką galite atlikti, kokios užduotys yra prioritetinės, kokie užduočių atlikimo terminai.
       7. Darbui (esant galimybėms) pasirinkite nuošalesnę vietą, kurioje būtų patogaus aukščio stalas ir kėdė. Jokiu būdu nedirbkite prie kavos staliuko, ant sofos ir pan. Darbo vietos patogumas yra itin svarbus fizinės sveikatos ir darbo našumo veiksnys.
         8. Laikykitės įprastos darbo rutinos. Darbo vietos neturėtų dažnai kisti – patariama dirbti prie to paties stalo, venkite pašalinių dirgiklių, tai padės greičiau ir tinkamai nusiteikti darbui.
          9. Dažnai vėdinkite darbo vietą, nes būsite žvalesni ir efektyviau dirbsite.
        10. Jei negalite dalyvauti nuotoliniame mokyme dėl ligos, privalote informuoti klasės vadovą ar mokomojo dalyko mokytoją.
        11. Prisiminkite, kad virtualioje aplinkoje, galioja tos pačios pagarbos kitam, bendradarbiavimo ir bendravimo taisyklės ir jų laikykitės.
         12. Tausokite save ir savo artimus.
Nuotolinio mokymo tvarka Vilniaus “Spindulio” progimnazijoje
Gerbiami tėveliai, mokiniai ir mokytojai,
     nuo 2020 m. kovo 30 d. mes, kaip ir visos ugdymo įstaigos visoje Lietuvoje, pereiname prie nuotolinio mokymo. Įprastas ugdymo(si) procesas keliamas į virtualią erdvę. Tai iššūkis mokytojams, mokiniams, tėvams, visai švietimo sistemaiDirbti virtualioje erdvėje mokysimės visi. Todėl labai svarbu  būti supratingiems, kantriems, geranoriškiems  ir vieni kitiems padėti.
     Per šias mokinių atostogas progimnazijos administracija, mokytojai labai intensyviai ieškojo būdų, programų, kaip kuo suprantamiau ir aiškiau būtų galima vesti nuotolines pamokas mokiniams, kad ugdymo(si) procesas būtų kokybiškas ir įdomus.
     Pamokos nuotoliniu būdu vyks pagal įprastą tvarkaraštį, kuris paskelbtas el. dienyne.
     Keičiamas tik pamokų laikas. Pamokos prasidės nuo 9.00 val. Pamokos trukmė – 40 min., pertraukos po 15 min., ilgoji (pietų) pertrauka – 30 min.
     Nepamirškime saugaus interneto naudojimosi taisyklių ir virtualaus bendravimo etiketo.
     Įdomių ieškojimų, kūrybinių sprendimų, sėkmingo virtualaus mokymo(si) ir sveikatos!
Mokinius ir tėvus konsultuos dėl:
 • El. dienyno „Mano dienynas“                                                                                                                                                      matematikos mokytoja J. Zenevičiūtė, j.zeneviciute@gmail.com;
 • Virtualios mokymosi aplinkos 1-4 kl. –                                                                                                                     direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Petrikienė, petrikiene.spindulio@gmail.com;
 • Virtualios mokymosi aplinkos 5-8 kl. –                                                                                                           direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Simonaitienė, simonaitiene.spindulio@gmail.com;
 • Technologinių sprendimų –                                                                                                                                                                             IT specialistas A. Bliavas; spinduliotv@gmail.com;                                                                                     Skype: https://join.skype.com/bSfSOEv5AFtB
 • Organizacinių ir kt. klausimų                                                                                                                                     direktorė V. Mozurienė, spindulioprogimnazija@gmail.com, tel. 869845412
Prisegtuke – patvirtinta Vilniaus “Spindulio” progimnazijos nuotolinio mokymo tvarka.
Kūrybiniai darbai dailės pamokose
,,Gabumai – tai dar ne pyragas, tai tik mielės”. 
Tapytojas V. Antanavičius

Jeigu norime, kad jaunuoliai imtųsi vaizduojamosios dailės, kad jiems sektųsi, patiktų dailės
pamokose kurti, pirmiausia turime jiems parūpinti techninių priemonių, kūrybai reikalingų
medžiagų.
Pamoka bus sėkminga, jeigu mokinys ir mokytojas ras bendrą kalbą. Na, o žiūrovai, t.y. tėveliai,
giminės, draugai bus kultūringi stebėtojai. Neskubės kritikuoti, šaipytis, lyginti su kitų darbais,
vertinti meniniu požiūriu.Džiaukimės. Mokinys jums atvėrė save. Tai labai drąsu.
Kiekviename mokinyje yra daug įvairių klausimų, nepasitikėjimo savimi, dvejonių…Dailės
pamokose mes mokomės ne tik kurti, bet ir išdrįsti atsiverti, pasitikėti, analizuoti. Dažnai girdžiu
tėvelių klausimą ,,Ką daryti, jei mano vaikas nesugeba kurti?”.
Neskubėkite. Pabandykime. Mes mokomės. Tie, kas
neturi įgimto polinkio ir sugebėjimo kurti, ugdomi būti
meno mylėtojais, meno draugais.
,,Ne informacijos kiekis, o gebėjimas tikslingai ir
kūrybingai ta informacija pasinaudoti leidžia tikėtis
sėkmės” (Elona Lubytė).
Kviečiu visus aplankyti virtualią 5-8 klasių mokinių darbų
parodėlę. Mūsų mokyklos mokiniai puikiai piešia, tapo,
lipdo. Pasidžiaukime drauge.
Maži stebukliukai dailės būrelyje
     Kas gali būti mokytojui mieliau, nei šviesos pilni vaikai. Atrodo, kad dailės būrelin subėgo visi “Spindulio” progimnazijos spinduliukai: savitai mąstantys, kūrybingi, pilni gėrio, nekantrūs, žingeidūs pradinukai.   
    Dailės būrelyje dirbame dvi pamokas. Mokiniams – tai turiningai praleistas laikas, o man -profesinės laimės akimirkos.   
    Čia renkamės  ne ,,išmokti”, o ,,kurti”, būti draugais. Čia drausmė nevaržo mokymosi ir kūrybos proceso. Čia mes kuriame, bendraujame, dalinamės, juokiamės ir pykstame, džiaugiamės.   
    Mokinių kūrybiškumą ir atsakomybę ugdo parodų rengimas. Paroda – tai pirmas rimtas savęs pristatymas, laukimas atsiliepimų, ,,dailininko batų” pasimatavimas. Paroda iš esmės – tai pasirodymas, noras būti pamatytam, kaip to nori aktorius. Surengėme savo pusmečio darbų parodėlę.     
     Mokiniams labai patiko užduotis – miniatiūra ,,Mano paukštelis”.  Popieriaus plastikos užduotis sekėsi kiek sunkiau. Tema ,,Žiurkytės”. Iš popieriaus gaminome žiurkytes su judančiomis akytėmis. Žiurkės metai juk. Smagi, nors nelengva užduotis buvo eskizas iš natūros ,,Karvytė”. Kaip įdomu buvo tyrinėti muliažo kanopas, snukį. Įdomu buvo apžiūrėti ,,pieno fabriką”. Vaikai piešė karvę ne tik tą, kurią matė, bet ir taip, kaip ją jautė. Tai ir pažinimas, ir linijos raiškos galimybių mokymasis. Visų darbai puikūs. O kiek gerų emocijų patirta.  Parodoje galite pamatyti romantišką kompozicijos plokštumoje užduotį ,,Miestas naktį”.   
     Vaikai žingeidūs. Jiems įdomu naujos technikos, naujos darbo priemonės. Dailės technikos teikia daug įspūdžių, lavina vaizduotę, verčia ieškoti naujų darbo atlikimo būdų, savarankiškai nutarti ką ir kaip galima padaryti. Atlikome didelį kūrybinį grafikos darbą nauja kalkografijos technika ,,Akiniai”. Piešėme eskizus, lipdėme klišes, darėme atspaudus, vėliau darėme bendrą didelį paveikslą. Pavyko.   
     Gaila, karantinas trumpai leido aplinkiniams pasigėrėti nuoširdžia dailės būrelio mokinių kūryba.   Įkeliu jums keletą nuotraukų iš parodos. Geros peržiūros.
Pasaulis tas pats, skiriasi tik akiniai, per kuriuos į jį žiūrime. Pasaulio nepakeisi, bet akinius pasikeisti gali”.
Dailės būrelio mokytoja metodininkė Rima Vaitkevičiūtė