Veiksmų planas sisteminei mokymosi pagalbai organizuoti
Solidarumo bėgimas ir ,,Kliūčių ruožas” su šauliais
    Šios socialinės iniciatyvos tikslas – diegti mokiniams solidarumą bei empatijos vertybes, misija – pasaulį daryti geresnį, renkant paramą tiems, kam jos labiausiai reikia. 
 Solidarumo bėgime dalyvavo ne tik 1-8 kl. mokiniai, bet ir patys mažiausieji – priešmokyklinukai. 
   O Lietuvos Šaulių Sąjungos Karaliaus Mindaugo 10-osios rinktinės šaulių komanda 1-5 klasių mokiniams suorganizavo solidarumą ir bendrystę skatinančias tarpklasines rungtis ,,Klūčių ruožas”. Vaikai  rungtyniavo tarpusavyje, net nepabūgę lietaus, nes kaip sakė šauliai: ,,Jei tave sustabdo lietus, tai sustabdys bet kas”.   Smagu vaikams buvo šuoliuoti įlipus į maišą, nešti kamuoliuką šaukšte, užmesti lanką ant taikinio, dalyvauti smiginio ruože, o svarbiausia – aplenkti varžovų komandą. 
   Visi mokiniai buvo apdovanoti suvenyrais, o patiems mažiausiems dalyviams – pirmokams – įteikti paskatinimo prizai – tortai.
Pasveikinti nugalėtojus atvyko Karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės kuopos specialistas Arūnas Simonaitis. Jis įteikė Šaulių Sąjungos įsteigtus prizus – taures bei saldumynus šiems nugalėtojams:
  – I vieta – 4a kl. komanda,
  – II vieta -  4b kl. komanda,
  – III vieta – 5c kl. komanda.
   Dėkojame mūsų bendruomenei, kurie aukojo šiam kilniam tikslui ir mokė savo vaikus atjautos, nuoširdumo ir rūpinimosi kitais.
   Dėkojame ir organizatoriams, mokytojams bei administracijai, Lietuvos Šaulių sąjungai už šią iniciatyvą mūsų progimnazijoje.


,,Spindulio” progimnazijos 1-8 klasių mokiniai 2022 m. rugsėjo 29 d. dalyvavo socialinėje iniciatyvoje -
 SOLIDARUMO BĖGIMAS  
bei Lietuvos Šaulių Sąjungos organizuotos  estafetės ,,Kliūčių ruožas”.
 

Pilaitės Vėjo malūnas
Turistinio žygio metu 2- ų klasių mokiniai nutarė aplankyti Pilaitės Vėjo malūną. Šviečiant saulutei,
buvo smagu keliauti miško takeliais, pamatyti tikrą malūną, išsiaiškinti jo paskirtį ir paragauti
duonelės.
Maloniai pasitiko malūno šeimininkė ir papasakojo daug įdomių istorijų. Įdomiausias Pilaitės
malūno istorijos faktas – tai, kad pastatytas jis buvo visai ne Vilniuje, o Vidurio Lietuvos lygumoje,
Nemuno žemupyje, kur pučia tolygūs vėjai. O tiksliau – Šakiuose, Liepalotų kaime. Jo pirmasis
vardas buvo Liepalotų malūnas. Malūnas ypatingas tuo, kad jo viršutinę dalį, vadinamąją kepurę,
buvo galima reguliuoti ir pasukti į palankiausią vėjo kryptį. Vėjas suko malūną iki 1961 m., vėliau –
elektra. Malti nustota po 1990 m. ir malūnas buvo apleistas. Tik 2003 – 2006 m., siekiant malūną
išsaugoti, jis buvo išardytas, pervežtas į Vilnių. Po atliktos restauracijos malūnas naujoje vietoje su
nauju vardu atgimė naujam gyvenimui.
Aplink malūną esančioje teritorijoje – prūdeliai, malūno, namų apyvokos rakandų, senovinių
automobilių, padargų ekspozicijos. Besidairant aplink daug kilometrų neįveikėme, tačiau atidžiai
viską apžiūrėti ir patyrinėti prireikė nemažai laiko.
Atsisveikindami mojavome malūnui ir dar žadėjome aplankyti.
Disleksijos pažinimo savaitė
Jau trečius metus Lietuvoje kviečiame visas mokyklas jungtis prie iniciatyvos, kurios dėka didinamas disleksijos (DYS) sutrikimo žinomumas. Šis sutrikimas dažnai yra neįvardijamas, pasiliekant prie išvados “skaitymo/rašymo sutrikimas”, ir vaikai mokykloje tampa tais “nevykėliais” mokiniais, kurie sulaukia daugiausia patyčių ne tik iš mokinių, bet ir iš mokytojų.

Daugiau nei 10 % pasaulio gyventojų turi disleksijos sutrikimų, ne išimtis ir Lietuva. Lietuvos mokyklose mokosi per 320 tūkst. mokinių, o tai reiškia, kad daugiau nei dešimtadalis jų sunkiai skaito, negeba suvokti teksto, turi didelių mokymosi sunkumų. Disleksijos savaitės tikslas – didinti supratimą apie disleksiją, dalintis informacija ir skleisti naujausias žinias, kurios gali pakeisti žmonių, turinčių disleksiją, gyvenimą. Pažinkime DISLEKSIJĄ, supraskime turinčius šį sutrikimą ir padėkime jiems! Pirmoji spalio savaitė (03 – 09 d.) Europoje skelbiama, kaip DISLEKSIJOS PAŽINIMO SAVAITĖ.     

Pažinę vaikus, kuriuos disleksija skatina ieškoti kitokių būdų skaityti ir mokytis, neabejotinai norėsite juos palaikyti ir paskatinti! Tad prisijunkite ir nepamirškite, kad apie disleksiją galima kalbėti kasdien! Daugiau informacijos https://www.neskaitymofestivalis.lt/
Opa opa per Europą!
Rugsėjo 26 d. Europa mini kalbų įvairovės dieną. Lietuvoje Europos kalbų dienos šventė yra švenčiama nuo įstojimo į Europos Sąjungą. Europos kalbų dienos tikslai: parodyti visuomenei, kaip svarbu mokytis kalbų, raginti daugiau išmanyti bei vertinti visas kalbas ir skatinti mokytis visą gyvenimą.
Projektinė diena prasidėjo pokalbiu apie Europos kalbas. Po to mokiniai kartu su mokytojais piešė plakatus įvairiais Europos šalių pavadinimais ir papuošė mokyklą. Visiems buvo smagu sudalyvauti viktorinoje „Europos kalbos“, klausytis dainų ir atspėti jų kalbą.
Dėkui (čekų kalba – dekuji) visiems mokiniams ir kalbų mokytojams!
Tokie renginiai skatina kalbų mokymosi įvairovę, ugdo pagarbą visoms Europos kalboms ir kultūroms įvairiomis kalbomis. Mokiniai turi galimybę tobulėti, motyvuotai mokytis užsienio kalbos.
 Lietuvių liaudies išmintis sako: „Ką jaunas išmoksi, visą amžių žinosi“. Tad nepraleiskite progos išmokti ką nors naujo! Gal tai bus nauja kalba?

Organizatoriai: mokytojos Natalija Labakojienė ir Daiva Kvederienė
Kviečiame į muzikos būrelius!
Pagalbos mokiniui specialistų darbo laikas 2022 – 2023 m.m.
Švietimo pagalba – mokiniams, jų tėvams(globėjams, rūpintojams) mokytojams ir švietimo teikėjams specialistų teikiama pagalba, kurios tikslas – didinti švietimo veiksmingumą. Švietimo pagalba: specialioji pedagoginė ir specialioji, socialinė pedagoginė ir psichologinė pagalba.

Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis – didinti asmens, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą.

Specialusis pedagogas – nustato mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, teikia pagalbą jų turintiems mokiniams; bendradarbiauja su mokytojais, tėvais, stiprina jų gebėjimą ugdyti mokinius turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių; padeda sudaryti palankias ugdymosi sąlygas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams.

Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis – padėti tėvams (globėjams, rūpintojams), kad būtų įgyvendinta vaiko teisė į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje: šalinti priežastis, dėl kurių mokiniai negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti, sugrąžinti į mokyklą jos nelankančius mokinius, kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) padėti vaikams ir jaunimui pasirinkti mokyklą pagal jų galias; padėti mokiniui adaptuotis mokykloje; teikti mokiniui reikalingas socialines pedagogines paslaugas.

Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).
Psichologas nustato mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padeda jas spręsti, bendradarbiauja su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais; teikia rekomendacijas, konsultuoja; padeda sudaryti palankias psichologines sąlygas ugdymosi procese.

Logopedinės pagalbos paskirtis – teikti logopedinę pagalbą mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. Logopedas vertina mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, jų pobūdį; konsultuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus); teikia konsultacijas pedagogams, dirbantiems su kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčiais mokiniais; nustato ir taiko specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus.
Solidarumo bėgimas 2022
       2022 rugsėjo 29 d. į mūsų mokyklą atvyksta Šaulių sąjungos nariai. Jie mokiniams paruošė įdomių rungčių, estafečių ir žaidimų. Mokyklos stadione susirinks priešmokyklinės grupės vaikai, pradinių klasių mokiniai ir mokyklos bendruomenės nariai. Po smagių estafečių visi draugiškai dalyvausime “Solidarumo bėgime 2022″.
 ”Spindulio” progimnazijos bendruomenė  prisideda
prie tarptautinės iniciatyvos  
“Solidarumo bėgimas 2022″
Veiklos planas 2022 m. rugsėjo mėn.
Knygnešių būrelis