Kvietimas į Bendruomenės šventę gruodžio 9 d.
Mieli tėveliai, mokiniai, mokytojai,
kviečiame  įdomiai, trankiai, prasmingai praleisti šeštadienį ir linksmai atšvęsti 
mokyklos gimtadienį – 45!
Įdomybės prasidės gruodžio 9 d. 9.30 val.
Nepamirškite geros nuotaikos ir 
įėjimo mokesčio – vaisiaus!  :)
Progimnazijos administracija
Konsultacijos mokiniams
Konsultacijų tvarkaraštis mokiniams
2023-2024 m.m.
1-4 klasės
5-8 klasės
Apie medų ir bites
Edukacija ,,Apie medų ir bites“ vyko spektaklio forma, kuriame
vaidino edukatorė ir patys 3 – 4 klasių mokiniai. Edukatorė – bičių
gyvenimo stebėtoja. Edukacinio spektaklio metu mokiniai
susipažino su avilio šeimininke – bičių motinėle ir mažąja
darbininke bitute Gyte. Išsiaiškino, ką reiškia posakis „darbšti kaip
bitė“ ir kodėl protingi dėdės kalba, kad be bičių nebūtų ir žmonių?
Bitutė Gytutė papasakojo, kaip ji ir kitos bitės surenka nektarą ir
kaip iš jo atsiranda medus, ką dar bitės gamina, kokie yra bičių
produktai, kuo bitės maitinasi, kad būtų greitos, kur laiko medų?…
Sužinojo kuo skiriasi pavasario (sodų), vasaros (liepų), rudens
(miško) medus – nejaugi jie skirtingi?
Visi mokiniai pasigamino natūralaus vaško žvakutes. Daug
neapsakomai nuostabių emocijų kylo pažvelgus į pasaulį pro bitės
akinius. Labiausiai visus nustebino žinia, kad bitės turi 5 akis.
Programos metu buvo pabrėžiama tiek grupinio, tiek asmeninio
darbo ir pagalbos draugui svarba – gyvendami bendruomenėje prisitaikome prie jos kultūros ir
papročių, puoselėjame tradicijas ir išsaugome savitumą. Mokiniai suprato, kad visuomenėje
svarbus kiekvienas individas, savo gebėjimus prijungiantis prie bendros grupės gerovės. Pateiktos
užduotys, lavino mokinių kūrybiškumą ir dalyvių individualumą.
Gyvenimo įgūdžių pamokose: socialinių istorijų-komiksų kūrimas
  Nemažą dalį gyvenimo įgūdžių programos pamokų sudaro socialinių-emocinių įgūdžių ugdymo temos.
 Šiose pamokose penktų klasių mokiniai atliko projektinį darbą socialinės istorijos – komikso kūrimas. Aišku, vaikams kilo klausimas, kas yra socialinė istorija ir kaip ją sukurti? Socialinė istorija – trumpa istorija pasakojanti apie situaciją, kurioje vaikas nežino, kaip pasielgti pagal visuomenėje priimtinas taisykles. Šį metodą sukūrė Carol Gray 1991 metais. Socialinė istorija padeda vaikui suprasti socialinį kontekstą, kitų lūkesčius ir reakcijas bei priimtinus elgesio būdus. Ji atsako į klausimus: Kas?, Ką veikia?, Kada? Kur? Ką jaučia?, Ko tikisi? Kodėl? arba Dėl ko?/ Koks tikslas? Socialinė istorija yra visada pozityvi – akcentuojamas teigiamas elgesys. 
  Projektinio darbo metu, tą ir bandėme sukurti. Vaikų istorijos atskleidė įvairių bendravimo su bendraamžiais sunkumų, linksmų ir liūdnų akimirkų.
Ant žodžio sparnų
      2023 m. lapkričio 20 d. įvyko 1–4 klasių mokinių meninio skaitymo konkurso „Ant žodžio sparnų“ I etapas. Konkurso tikslas – puoselėti meninio žodžio suvokimą, skatinti ir ugdyti mokinių kūrybiškumą, mokyti išraiškingai perteikti skaitomo kūrinio nuotaiką. Konkurse dalyvavo – 31 mokinys iš 1-4 klasių. Kaip ir kiekviename konkurse vieniems sekėsi geriau, kitiems šiek tiek prasčiau, tačiau visi mokiniai nusipelnė pagyrimo. Mokinius vertino sudaryta vertinimo komisija.
Sveikiname progimnazijos meninio skaitymo konkurso 1-o etapo nugalėtojus:  
1-2 klasių grupėje: 
                I vieta – Tėja Šermukšnytė 2c kl., ( mokyt. I. Jančioraitė Tichomirova),  
II vieta – Luknė Juodvalkytė 1c kl., (mokyt. K. Povilavičienė),  
III vieta – Paulius Šelaikiskis 2b kl., (mokyt. D. Petruškienė).  
 3-4 klasių grupėje:  
I vieta – Andrėja Brazaitė 3b kl., (mokyt. D. Petraitienė), 
     II vieta – Kamilė Bajarūnaitė 4a kl., (mokyt. J. Mineikienė),  
       III vieta – Justina Daškevičiūtė 3b kl., (mokyt. D. Petraitienė).
Prizinių vietų nugalėtojai apdovanoti diplomais ir įsimintinomis dovanėlėmis, o visiems dalyviams įteiktos padėkos. Pirmų vietų nugalėtojai dalyvaus Vilniaus miesto pradinių klasių meninio skaitymo konkurso „Ant žodžio sparnų“ II etape, kuris vyks Vilniaus Žėručio pradinėje mokykloje (II centre). 
 Linkime sėkmės!
Kai žodeliai, lyg jūroje bangos, 
Kyla – leidžias, greičiau ir lėčiau 
Eilės skamba, lyg rudenio vėjas 
Raidžių muziką kurk – aš prašau.
Posmai plaukia dangumi – nepavysi 
Vaikų lūpose – žodžių galia.  
Tyliai pinasi autorių mintys                           
Eilės skamba, gyva jų dvasia.       
                                                                             
      Mokytoja Rasa 
Bakšenskaitė Jankauskė
Vilniaus miesto koferencija “Kas mane motyvuoja mokytis”
    Konferencija (lot.confero-surenku į vieną vietą), laikina ne mažiau kaip trijų dalyvių institucija, skirta tam tikriems klausimams nagrinėti ir spręsti. 2023 m. lapkričio 22 d. Vilniaus Jaruzalės mokykloje vyko Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos organizuota 5-8 klasių mokinių konferencija “Kas mane motyvuoja mokytis”, kurioje dalyvavo ir mūsų 6c klasės mokinys Gytis Rutavičius. Konferencijos metu mokiniai pristatė savo atliktus tyrimus, asmenines patirtis ir filmuotą medžiagą. Mokinių darbai parodė, kad labiausiai mokinius motyvuoja mokytis tėvai, siekis tęsti mokslus pasirinktoje gimnazijoje bei gauti norimą išsilavinimą, o po to susirasti gerai apmokamą darbą. Buvo minima, kad didelę įtaką motyvacijai mokytis turi paties mokinio nuostatos, draugai, mokytojai, visa mokyklos bendruomenė bei mokymosi aplinka. 
   Konferencijoje dalyvavo mokiniai iš penkiolikos Vilniaus mokyklų, bet labiausiai visus sužavėjo mūsų mokyklos mokinio Gyčio Rutavičiaus pristatymas “Aš ir bjaurusis ančiukas”. Pertraukos metu Gytį sveikino ir džiaugėsi jo sėkme bei drąsa visi konferencijos svečiai: pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė A. Zakarevičienė, Jeruzalės progimnazijos direktorius Linas Vasarevičius ir mokinius į konferenciją atlydėję mokytojai. 
 Gal norite sužinoti, kas gi Gytį motyvuoja mokytis? 
Pasirodo tereikia būti
     SUPRASTAM, SAUGIAM ir MYLIMAM!
Visuomenės sveikatos specialistės darbo laikas
Sveikatos priežiūros mokykloje tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.  
Progimnazijoje dirba visuomenės sveikatos specialistė Marta Vitienė, 112 kab. 
Kontaktai: 
El. paštas: marta.vitiene@vvsb.lt 
Darbo tel. +370 690 37 538  
Skubiai reikalingas fizinio ugdymo mokytojas
Vilniaus ,,Spindulio“ progimnazijai skubiai reikalingas
 fizinio ugdymo mokytojas (-a).
Siūloma – 1 etatas, terminuota darbo sutartis (2-3 mėn.).
 Reikalavimai:
  – aukštasis universitetinis išsilavinimas, 
  – įgyta fizinio ugdymo mokytojo kvalifikacija; 
   - gebėjimas įgyvendinti progimnazijos bendruomenei aktualias  priemones, bendradarbiauti su mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje; 
   - profesionalumas, pozityvus mąstymas; gebėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti darbus..      
Prašymą, CV, išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją pateikti el. p.:  spindulioprogimnazija@gmail.com 
 Telefonai pasiteiravimui:  8 698 45412; 8 687 02452
Edukacinė išvyka į priešgaisrinę gelbėjimo stotį
2023 m. lapkričio 16 d. 2PM priešmokyklinukai apsilankė
priešgaisrinėje gelbėjimo stotyje, kur susipažino su ugniagesio
gelbėtojo profesija. Vaikai sužinojo, kad šie „superherojai“ nutikus
nelaimei patys pirmieji vyksta gelbėti žmonių. Vaikams smalsu
patiems viską išbandyti, tad gelbėtojai leido vaikams pasėdėti
gaisrininkų automobilyje, supažindino su gaisrininkų rūbais ir
apsauginiais šalmais bei naudojamais oro balionais, kurie yra
naudojami einant į gaisro židinį. Didelį susidomėjimą sukėlė
gaisrinės automobilių apžiūra: gaisro gesinimo įrangos bei gelbėjimo
įrangos gausa. Vaikai gavo dovanų.
Pažintinės išvykos ne tik praplečia vaikų akiratį, bet ir suteikia žinių
kaip elgtis susidūrus su pavojumi, ugdo pagarbą gyvybes
gelbėjantiems žmonėms.
Apsilankymas VU chemijos mokslų fakulteto mokslinėse laboratorijose
Vilniaus universitetas – seniausias ir didžiausias Lietuvos
universitetas, įkurtas 1579 m. Jame veikia 12 fakultetų, mokosi
apie 23 tūkstančiai studentų.
3b klasės mokiniai, pakviesti Ugnės tėvelio, lankėsi Vilniaus
universiteto chemijos laboratorijose ir dalyvavo edukacinėje
programoje. Mokiniams kilo daug klausimų ką ten veiksime, ar bus
įdomu ir kt.
Nuvykus į universitetą pasitiko dvi darbuotojos. Jos nuvedė
mokinius į laboratoriją, kurioje atliekami tiriamieji mokslų
eksperimentai. Pirmiausia visi sužinojo, kaip pagaminti ,,kvailių“
auksą. Ilgai teko laukti kol buvo kaitinamas geltonas skystis, kuris
atvėsęs kristalizavosi ir tapo labai panašus į auksą. Tuo metu
sužinojome keletą metalų rūšių ir kaip jie gali pakeisti spalvas.
Išsiaiškinome, kaip išsiveržia ugnikalnis, kodėl spalvoti fejerverkai
ir kt.
Įdomiausia buvo gaminti Šlykštuką (slime). Šykštukas tai smagus užsiėmimas vaikams ir
suaugusiems mažinant stresą. Grupelės vaikų gavo jau paruoštus 3 indelius su klijais, maistine soda
su boro rūgštimi ir dažikliais. Viską teko ilgokai dubenėlyje maišyti. Kai gerai išsimaišė ir atšoko nuo
dubenėlio sienelių, turėjo rankose Šlykštuką. Pagražino blizgučiais.
Pilni naujų įspūdžių, naujų patirčių, atsisveikino su universiteto darbuotojomis bei kai kurie žadėjo
grįžti studijuoti.