Paremkite savo vaiko mokyklą 1,2 % GPM
   Kviečiame  bendruomenės narius paremti “Spindulio”  progimnaziją, skiriant gyventojų pajamų mokesčio 1,2 proc. dalį  mokinių ugdymui gerinti! 

  1. Teikti prašymus skirti dalį pajamų mokesčio paramai galima tik elektroniniu būdu - VMI Elektroninio deklaravimo sistemoje, užpildžius FR0512 formą dėl paramos skyrimo (per EDS https://deklaravimas.vmi.lt).              
 1.1. prisijungti galima per elektroninę bankininkystę su VMI suteiktomis priemonėmis arba elektroniniu parašu;       
  1.2. prisijungus galima pildyti dokumentus tiesiogiai portale; tiesioginio pildymo metu vartotojams nurodomos pildymo klaidos; tai padeda užtikrinti prašymų duomenų kokybę ir laiku pervedamą paramą gavėjams. Kad kiekvienais metais nereikėtų teikti prašymo, remiant pasirinktą paramos gavėją, galima paskirti pajamų mokesčio dalį iš karto 5 metams (praėję pastarieji ir 4 ateinantys kalendoriniai metai).       
   2. Paramos gavėjams (tarp jų ir mokykloms)  galima skirti 1,2 proc. GPM (anksčiau buvo 2 proc.).       3. Dėl COVID-19 visos VMI paslaugos teikiamos ir konsultacijos vyksta tik nuotoliniu būdu. Konsultacijas mokesčių klausimais gyventojai gali gauti paskambinę 1882 ar pateikę paklausimą elektroniniu būdu per Mano VMI.              
              Dėkojame už jūsų geranoriškumą bei rūpestį mokykla, jūsų vaikais bei pedagogais!
  Gautą paramą, bendruomenės siūlymu, skirsime lauko klasių įrengimui, sporto inventoriaus (lauko treniruoklių) įsigijimui bei pažangiausios klasės projekto “Visi už vieną, vienas už visus” finansavimui.
                                 Pagarbiai
Progimnazijos administracija
Respublikinės konferencijos “Atradimai tarpdalykinėje integracijoje” programa
Nuotolinė konferencija ,,Klasės vadovas 2021″
  Šių metų balandžio 7 dieną dalyvavau pedagogas.lt organizuotoje konferencijoje ,,Klasės vadovas 2021″, skaičiau praktinį pranešimą ,,Klasė – be patyčių. Klasės vadovo vaidmuo ir praktiniai patarimai” apie iškilusias problemines patyčių situacijas mokykloje, įvairaus pobūdžio prevencines priemones ir kiek įmanoma veiksmingesnes metodikas, padedančias užtikrinti mokinių psichologinę bei fizinę gerovę. Buvo smagu pasidalinti savo turima praktika, kaip dirbame mokykloje, koks didelis ir svarbus klasės vadovo vaidmuo mokinių gyvenime.  
Patyčių tema – itin svarbi, reikšminga ir aktuali kiekvienos
mokyklos bendruomenės gyvenime. Įdomu tai, kad patyčių
problema gali būti efektyviai sprendžiama klasės valandėlių
metu. Kodėl išvis svarbu
produktyviai įgyvendinti patyčių prevencinę programą
mokykloje? Ar efektyvios virtualios prevencinės klasės
valandėlės? Ar svarbi prevencinių klasės valandėlių trukmė,
jų periodiškumas? Ar prevencinės
klasės valandėlės – tik klasės vadovo reikalas?
Poezijos šventė “Tėvyne, tau gražiausi žodžiai”
     Poezija – neatsiejama kalbinės raiškos dalis – ypač svarbi ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje. Visi suprantame, kad kalbos ugdymas grindžiamas savo tautos kultūros pažinimu ir puoselėjimu ir yra neatsiejamas nuo vaiko asmenybės, vertybinių nuostatų formavimosi – klausytis, kalbėti gražia kalba išreiškiant save, bendraujant su bendraamžiais ir suaugusiaisiais.
       Kovo mėnesį trys mūsų PM1 grupės ugdytinės dalyvavo Kauno l/d „Šarkelė“ organizuojamoje respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų virtualioje poezijos šventėje 
„TĖVYNE, TAU  GRAŽIAUSI ŽODŽIAI“. Justina Daškevičiūtė  deklamavo P. Panavo eilėraštį „Tėvynė“, Gabija Sviackevičiūtė nežinomo autoriaus eilėraštį „Ačiū, Tėvynė“, Ugnė Šimelevičiūtė K. Kubilinsko eilėraštį „Gražiausioji šalis“. Mergaitės puikiai pasirodė ir gavo padėkas.
       Poezijos šventės įrašus galite rasti adresu: https://www.sarkele.lt .
Atvelykis
Atgimstanti gamta dažniausiai ir žmonėse atgaivina gyvenimo
džiaugsmą, kai norisi kuo daugiau laiko praleisti lauke, susirinkti visus
saulės spindulius, kurių taip išsiilgstame žiemą. Net ir tradicinės šventės,
kurias minime pavasarį, atrodo kur kas linksmesnės. Nors pati didžiausia
ir labiausiai laukiama pavasario šventė yra Velykos, nereikėtų pamiršti ir
kitos, ne mažiau nuotaikingos šventės – Atvelykio, kuri liaudyje dar yra
vadinama mažosiomis arba vaikų Velykėlėmis. Atvelykis – pirmasis
sekmadienis po Šv. Velykų, aštuntoji diena po Kristaus prisikėlimo,
užbaigianti Velykinę savaitę. Šios šventės svarbiausias simbolis taip pat
yra kiaušinis, kuris siejamas su atgimimu, nauja gyvybe. Atvelykio
šventės tradicijos itin artimos pačioms Velykoms: vėl yra dažomi ir
ridenami margučiai. Įdomus faktas, kad margučių ridenimas simbolizuoją
mūsų žemės pabudimą iš žiemos miego. Ypač akcentuojama, kad šią
dieną krikštatėviai turėtų aplankyti savo krikšto vaikus, atnešti jiems
lauktuvių margučių, keptų skanėstų ir dovanų. Velykėlės – ne tik
simbolizuoja velykinės savaitės pabaigą, bet ir skatina atnaujinti giminystė ryšius.
Priešvelykiniu laikotarpiu, kad tikybos pamokos mokiniams būtų įdomesnės ir kūrybiškesnės,
pakviečiau mokinius į netradicines pamokas. Šių pamokų metu mokiniai buvo supažindinti plačiau
su Šv. Velykomis – kas yra Gavėnia, Velykų šventės tradicijomis, margučių marginimo paslaptimis,
spalvų reikšmėmis. Taip pat gamino kūrybiškiausius Velykinius atvirukus ir užrašė savo sukurtus
sveikinimus artimiesiems bei draugams. O jų buvo išties gražių: vieni linkėjo smagių ir jaukių Šv.
Velykų, stiprių, margų ir gražių margučių, kiti sveikatos ir Dievo palaimos, pilnus rieškučius
džiaugsmo. Bet įdomiausias ir linksmiausias mokiniams darbas buvo su tuščiais kiaušinukais. Jie
galėjo juos nudažyti jiems patinkančiomis spalvomis bei iš jų pagamino puikių dekoracijų ir
pradžiugino savo šeimos narius. Visus mokinius lydėjo džiugi pavasariška nuotaika.
Matematinis margutis
    Pavasarį, kai gamta atgimsta po šaltos žiemos, kiaušinių dažymas bei margučių ridenimas simbolizuoja gamtos atgimimą. 
   Paskutiniu metu mokiniai daug laiko praleidžia prie išmaniųjų renginių, todėl  5-8 klasių mokiniams pasiūliau sukurti matematinį margutį. Dažniausiai mokiniai margučiuose vaizdavo skaitmenis, matematikos ženklus, geometrines figūras.  Marginimo techniką galėjo rinktis patys
        Tik truputį fantazijos ir paprasti dalykai tampa įdomiais.
Balandžio mėnesio veiklos planas
Gyventi sveikai – gera!
   Mūsų progimnazijos 3b klasės mokiniai dalyvauja respublikiniame konkurse „Gyventi sveikai – gera!“, kurį organizuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, įgyvendindama Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės lėšomis finansuojamą projektą „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija – informavimas apie veiksmų programą“. Konkurso tikslas – populiarinti sveiką gyvenimo būdą, kūrybiškai tarp vaikų formuoti gerus sveikos gyvensenos elgsenos įpročius. 
    Lapkričio-vasario mėnesiais konkurso dalyviai, žiūrėdami vaizdo filmukus, atliko šešias įvairias užduotis, kurias organizatoriai parengė su sveikatos priežiūros specialistais. Visi vaizdo filmukai-užduotys susiję su vis kita sveiko gyvenimo būdo tema:  sveika mityba, fiziniu aktyvumu ir grūdinimusi, mankšta vaikams, rankų higiena ir kosulio etiketu, streso mažinimu ir emocijomis, dienotvarke bei žalingų įpročių ir priklausomybių prevencija. 
   Visi sužinojo daug įdomybių apie grūdinimąsi, sveiką mitybą, dantų higieną, poilsį, taisyklingą dienotvarkę, apie saugų ir nesaugų ekraną, žalingus įpročius. O svarbiausia aktyviai įsitraukė į visas veiklas ir daug sportavo, gamino sveikus užkandžius, leido laiką lauke, kūrė kūrybiškus darbus.
   Kviečiame visą Spinduliečių bendruomenę aktyviai palaikyti mūsų mokinius  ir aktyviai balsuoti tinklapyje https://www.gyventisveikaigera.lt/kategorija/dalyviai/  Balsavimas prasidėjo balandžio 1 d. ir tęsis iki balandžio 22 d.

Būsimųjų pirmokų tėveliams
Mokymosi pradžia – didelių pasikeitimų metas ir išbandymas pačiam vaikui ir visai Jūsų šeimai.
Pirmoko sėkmė mokykloje didele dalimi priklauso nuo to, kaip vaikas paruošiamas šeimoje. Vaikas
turi žinoti, kad 35 minutes reikės būti susikaupusiam, teks klausytis ir išgirsti.
Kaip Jūs galite padėti būsimajam pirmokui?
• Skatinkite vaiko savarankiškumą. Mokykite patį apsirengti, užsirišti batų raištelius.
• Skatinkite vaiką kalbėti. Nuolat leisdami laiką su vaiku kalbėkite, tarkite raides, skiemenis, žodžius,
pastebėkite ir perskaitykite įvairius užrašus.
• Skaičiuokite (kiek vaikas mato medžių, mašinų, namų ir pan.), lyginkite ko daugiau, ko mažiau.
• Pratinkite vaiką, kad išklausytų kalbantį žmogų.
• Mokykite netrukdyti savo sesutei, broliui, tėveliams, seneliams.
• Mokykite vaiką orientuotis erdvėje, nuolat vartokite žodžius kairė, dešinė, viršus, apačia ir pan.
• Mokykite saugiai naudotis žirklėmis.
• Mokykite dirbti su popieriumi. Leiskite vaikams jį plėšyti, brėžkite ir kirpkite įvairias figūras.
• Leiskite naudotis liniuote.
• Skatinkite susitvarkyti savo darbo vietą.
• Skatinkite vaiką kalbėtis apie mokyklą.
• Mokykite vaiką nebijoti pasisakyti.
• Mokyklines prekes pirkite kartu su vaiku ir apie tai kalbėkitės. Nepirkite visų priemonių iš karto.
• Supažindinkite ir aptarkite su vaiku pasikeisiantį dienos režimą.
• Pratinkite vaiką užbaigti pradėtą darbą.
• Mokykite vaiką teisingai laikyti pieštuką ir tvarkingai spalvinti.
• Mokykite vaiką saugiai elgtis gatvėje. Supažindinkite su keliu į mokyklą.
Nesielvartaukite, kad negalite duoti savo vaikams visų geriausiųjų pasaulio dalykų. Atiduokite visa,
ką geriausia turite savyje.
Spalvų simfonija – margučio savaitė
   Priešvelykinis laikotarpis mūsų mokykloje nušvito visomis pavasario spalvomis.  Paskelbus Margučio savaitę visa mokyklos bendruomenė  nuo pirmadienio iki penktadienio kiekvieną dieną puošėsi vis kita spalva.  
Pirmadienis nušvito geltonai,  antradienis nusidažė mėliu
 trečiadienį akis džiugino išsiilgta žalia spalva, ketvirtadienį pakvipo violetiniai, rožiniai,
 o Didįjį penktadienį pasiruošėme iškilmingai raudonai
   Kiekviena diena tapo malonia staigmena, nuoširdžiu stebuklo laukimu ir nepaprastu mūsų bendruomeniškumo pavyzdžiu: ir mokyklos administracija, ir pedagogai, ir mokiniai su savo šeimomis nuoširdžiai įsitraukė į šią pavasarinę spalvų simfoniją. Sulaukėme padėkų, pagyrimų, pastebėjimų, kad kameras įsijungti vengę mokiniai vis dažniau norėjo aktyviai dalyvauti pamokose.   
   Margučio savaitė savo tikslą pasiekė – suteikėme vieni kitiems pasitikėjimo, motyvacijos būti aktyvesniems, pradžiuginome vieni kitus, paįvairinome nuotolinį mokymąsi, susikūrėme šventę sau ir kitiems, o svarbiausia – pasitvirtinome:  
                         mūsų „Spindulys“  – vieninga, draugiška ir stipri bendruomenė!