Mokyklos kontaktai
Vilniaus “Spindulio” progimnazija

Kodas:  190006242
Adresas:     R. Jankausko 17, LT -04315, Vilnius
 Tel./fax.     8 5 2444781, mob. tel.  869845412 - Direktorė Vilija Mozurienė 
                    8 5 2451606 - Pavaduotoja ugdymui Lilija Simonaitienė
                    8 5 2457143, mob. tel. 868702452 - Pavaduotoja ugdymui Rasa Petrikienė
                    8 5 2451606 - Pavaduotoja ūkio reikalams  Daiva Čižikienė
                    8 5 2444781 – Raštinės vedėja Agnė Baikaitė
El.paštai:   rastine@spindulio.vilnius.lm.lt,    spindulioprogimnazija@gmail.com
Svetainės adresas:  www.spindulioprogimnazija.lt