Mokyklos kontaktai
Vilniaus “Spindulio” progimnazija

  Kodas:  190006242
  Adresas:     R. Jankausko 17, LT -04315, Vilnius
  Svetainės adresas:  www.spindulioprogimnazija.lt
  Raštinė - 8 5 2444781

  Direktorė Vilija Mozurienė -  8 5 2444781
                                                     mob. tel.  869845412
  Pavaduotoja ugdymui  (5-8 kl.) Lilija Simonaitienė - 8 5 2451606
  Pavaduotoja ugdymui Rasa Petrikienė (1-4 kl., PM gr.) - 8 5 2457143
                                                                                                   mob. tel. 868702452
  Pavaduotoja ūkio reikalams  Daiva Čižikienė - 8 5 2451606