Mokyklos kontaktai
Vilniaus “Spindulio” progimnazija

  Kodas:  190006242
  Adresas:  R. Jankausko 17, LT -04315, Vilnius
  Svetainės adresas:  www.spindulioprogimnazija.lt
  Raštinė -   (8 5) 2444781

  Direktorė Vilija Mozurienė -  (8 5) 2444781,  mob. tel.  869845412
  Pavaduotoja ugdymui Lilija Simonaitienė (kuruoja 5-8 kl.) - (8 5) 2451606
  Pavaduotoja ugdymui Rasa Petrikienė (kuruoja 1-4 kl., PM gr.) -  (8 5) 2457143,
  mob. tel. 868702452
  Pavaduotoja ūkio reikalams  Lilija Skulskienė -  (8 5) 2444503.