Pilietiškumo savaitė
     Kiekvienais metais progimnazijoje šurmuliuoja Tautiškumo-pilietiškumo savaitės, kurių tikslas- ugdyti pilietiškumą ir meilę gimtajai kalbai, papročiams bei tradicijoms.
 Visa tai stengiamės įgyvendinti integruodami pamokas, vesdami jas kitose erdvėse, keisdami jų formatą. 
   Atsižvelgiant į išsikeltus ugdymo uždavinius daug dėmesio skyrėme  pažinimo, komunikavimo, kūrybiškumo, kultūrinei, pilietiškumo kompetencijoms. Išskirtinai daug dėmesio skyrėme  veikloms, susijusioms su etnokultūra ir kulinariniu paveldu.
 Kiekviena savaitės diena turėjo savo tikslą, mokymosi  planą ir temą.
 Pirmadienį skyrėme temai ,,Kas yra pilietiškumas?“. Šią dieną siekta supažindinti mokinius su pilietiškumo sąvoka. Buvo aptarta pilietiškumo reikšmė, teisės ir pareigos, kaip kiekvienas asmuo gali prisidėti prie bendruomenės gerovės.  
  Antradienio veiklas skyrėme Lietuvos istorijai ir laisvės kovoms: apžvelgėme Lietuvos istoriją, ypač akcentuodami laisvės kovas ir nepriklausomybės atkūrimą. Prisiminėme svarbius istorijos įvykius ir jų reikšmę šiandieniniam pilietiškumui. 
   Trečiadienį kalbėjome apie lietuvių kultūrą ir tradicijas: įtraukėme liaudies dainas, šokius, amatų dirbtuves, taip pat kalbėjomės apie šiuolaikinę kultūrą ir jos įtaką pilietiškumui.  
   Ketvirtadienio tema – ,,Bendruomenė ir aš“. Akcentavome bendruomenės svarbą ir asmeninį indėlį į bendruomenės gerovę. Diskutavome apie savanorystę, bendruomeninius projektus ir asmeninę atsakomybę.  
  Paskutinę dieną susikoncentravome į Pilietiškumo veiksmus ir ateitį, t. y. kaip mokiniai gali praktiškai taikyti savaitės metu išmoktas pilietiškumo pamokas. Aptarėme, kaip jie gali tapti aktyviais visuomenės nariais ir kokie pilietiški veiksmai galimi jų kasdieniame gyvenime.  
 Intensyviai į savaitės veiklas įsitraukė priešmokyklinių grupių spinduliečiai ir jų mokytojos: pynė tautinę juostą, kalbėjosi apie Dariaus ir Girėno skrydį, imitavo lėktuvo skrydį, patys mėgindami tapti pilotais ir piešė; susipažino su kitais žymiais žmonėmis ir jų atliktais žygdarbiais, vyko amatų rūšių aptarimas. Be to, vaikai dalyvavo raiškiojo skaitymo festivalyje “Aš ir Lietuva”, kuris vyko l./d. „Medynėlis“. Vyko keramikos edukacija su keramike E. Skricke. Mažųjų savaitės veiklas pabaigė viktorina ,,Apie Lietuvą“.  
  Savaitę pirmokai pradėjo pažintimi su pilietiškumo sąvoka, diskutavo tema ,,Kas yra pilietiškumas vaiko akimis?” Aptarti Lietuvos valstybės simboliai: herbas, vėliava, istorinė vėliava, himnas, Gediminaičių stulpai, dvigubas kryžius, jų reikšmė, spalvos, atsiradimo priežastys. Muzikos pamokose mokiniai klausėsi Lietuvos himno įrašo, mokėsi jį giedoti, taip pat mokėsi naujų lietuvių liaudies žaidimų ir ratelių. Per lietuvių kalbos pamokas skaitė gražiausius eilėraščius, skirtus Lietuvai, liaudies pasakas, mokėsi minti mįsles, naujų liaudiškų skaičiuočių, be to, sekė legendą apie Gediminą, atliko teksto suvokimo užduotis. Aišku, nepamiršo taisyklingos rašybos – vyko klasės dailyraščio konkursas, kurio nurašė Lietuvos himno posmelius. 
   Dailės pamokose rankutės vingiavo tradicinius ornamentus, gamino tautišką atributiką. Gamtos mokslų pamokose mokiniai pasinėrė į Lietuvos gamtą: tyrinėjo upes, kalnus, Lietuvoje gyvenančius paukščius. Technologijų pamoka buvo itin skani, nes 1c klasės mokiniai bendradarbiaudami ir dirbdami grupėse gamino vaisių kokteilį „Su meile Lietuvai“. Klasėse vyko viktorina „Apie Lietuvą“.  
  Antrokai gilinosi į pilietiškumo ženklus, Tautišką giesmę, svarstė, kuo himnas svarbus kiekvienam iš mūsų. Analizavo Lietuvos valstybės simbolius: herbą, vėliavą, istorinę vėliavą, himną, Gediminaičių stulpus. Beje, per anglų kalbos pamokas terminus vertė į anglų kalbą ir iliustravo. Kūrybinėse dirbtuvėlėse kūrė Lietuvos heraldiką ir gamino valstybinę atributiką.  Mokiniai nardė po Lietuvos žemėlapio platybes ir grožėjosi tautinio kostiumo raštais. (Paskutinę dieną antrokų mokytojos buvo pasipuošusios tautiniais kostiumais.) Daug dėmesio skirta darbui grupėse – mokiniai bendradarbiaudami su klasės draugais pagal raštus ir ornamentus sukūrė kiekvienam Lietuvos regionui būdingus tautinius kostiumus. Iliustruodami liaudies kūrybą, progimnazijos antrokai nusprendė, kad lietuvių sakmės yra be galo spalvingos. 
Antrokų klasėse čiulbėjo Lietuvos paukščiai giesmininkai. Mokiniai mėgino pažinti paukščius pagal čiulbesį ir išvaizdą. Mokėsi tausoti paukščiams palankią aplinką.
 Trečiokai pasinėrė į tautosakos platybes ir anglų kalba nagrinėjo sakmes ,,Eglė žalčių karalienė“ ir „Jūratė ir Kastytis“, iliustravo. Klasėse atgimė didieji Lietuvos kunigaikščiai, pasakodami apie savo valdymo laikotarpius. Dailės pamokose mokiniai kūrė tautines juostas, atliko kūrybinę užduotį „Aš myliu Lietuvą“. Fizinio pamokose siautė tautiški žaidimai. Vyriausieji pradinių klasių mokiniai –   Ketvirtokai  taip pat nagrinėjo valstybingumo sąvokas ir simbolius anglų kalba. 
Pasaulio pažinimo pamokose jie prisiminė Lietuvos valstybės simbolius, reikšmę, spalvas, atsiradimo priežastis. Spinduliečiai svarstė ir aptarinėjo savo teises ir pareigas, LR Konstituciją, gilinosi į temą ,,Nepriklausomybės akto signatarai, kas jie?“, apžvelgė Lietuvos istoriją: kovas už nepriklausomybę, jų reikšmę šios dienos pilietiškumui.
 Ketvirtokai diskutavo ir atliko praktinį darbą tema „Jie rūpinosi krašto gerove ir išlikimus“. 
 Muzikos pamokose susipažino su istorinėmis lietuvių liaudies dainomis.
 Lietuvių kalbos pamokose parinkus temą ,,Esu daliai išmokintas“, mokiniai prisiminė lietuvių etnokultūrą ir tradicijas – mįslės, erzinimai, skaičiuoklės, sakmės.
 Dailės ir technologijų pamokose mokiniai tyrinėjo, su kuo žaisdavo ir kaip puošdavosi mūsų močiutės“. 
 Visų pradinių klasių etikos ir tikybos pamokose taip pat buvo gilinamasi į senąsias tradicijas. Projektas ,,Lietuvių tradicijos seniau ir dabar“ pakvietė mokinius pasinerti į kūrybinį darbą ,,Verba“. 
Pilietiškumo savaitę pradinių klasių mokiniai ir jų mokytojos pabaigė visus sukviesdami į tradiciniais amatais ir kulinarija kvepiančią Kaziuko mugę.
  
Dėkojame visiems mokytojams už nuostabias veiklas ir bendruomeniškumą.
Pilietiškumo savaitė “Spindulio” progimnazijoje
Kovo pirmąją savaitę, kurią „Spindulio“
progimnazijoje organizuota Pilietiškumo
savaitė, koridoriuose, sporto ir aktų salėse
aidėjo smalsių mokinių klegesys. Žavėtasi ir
diskutuota ne veltui: akį traukė įvairiausi
projektai ir parodos, kurias mokiniai ruošė ne
vieną dieną. Prie bibliotekos, Žiniukų skvere,
eksponuota 5–8 klasių mokinių darbų paroda
„Lietuviškos verpstės“, šalia kviesta susipažinti
su senaisiais lietuviškais matais bei edukacijos
metu 8c klasės kurtais linoraižiniais. Tame
pačiame skvere bei Kankynių gatvėje spinduliečiai skaitė gražiausius žodžius Lietuvai, kuriuos rašė
6c klasės mokiniai. Antrajame aukšte siūlyta susipažinti su projektiniais darbais, parašytais angliškų
ir vokiečių kalbomis, apie žymius žmones, kurie garsina Lietuvą visame pasaulyje. Ir pirmajame, ir
antrajame aukšte sienas puošė puikiųjų mūsų dailininkų piešiniai, iliustruojantys „Tautišką giesmę“.
Per matematikos pamokas gamintos tautinės juostos, lietuviški žodžiai, gimstantys tarp gražiausių
lietuviškų skaičių. Etikos ir tikybos pamokose prisimintos lietuviškosios tradicijos, kvepiančios
tradicine ir šiuolaikine virtuve, taukšinčios amatų įvairove, besisupančios švenčių sūpuoklėse. Per
gyvenimo įgūdžių pamokas mokiniai atskleidė savo kūrybiškumą projekte „Kurkime saugią Lietuvą
kartu“. Istorijos pamokos buvo skirtos iškiliausioms Lietuvos istorinėms asmenybėms. Per
technologijų pamokas, skirtas Lietuvos tautiniam paveldui ir seniesiems ir tradiciniams amatams,
spinduliečiai gamino tautinio paveldo dirbinius, senovinius lietuviškus medinius žaislus.
Mokiniai daug dirbo ne tik per pamokas. Pertraukų metu sporto salėje jaunieji sportininkai,
pasipuošę lietuviška atributika, dalyvavo baudų metimo varžybose „Mes už Lietuvą“, o aktų salėje
mėgstantieji muziką šoko ir dainavo.
Pilietiškumo savaitės veiklas baigė šventinė viktorina „Aš labai myliu Lietuvą“, kurią rengė darni
komanda – L. Gubanovienė, N. Kaselytė ir S. Pušinskienė, talkino V. Tuganauskienė, L. Povilionienė,
N. Vaitiekūnienė, A. Bliavas. Viktorinoje dalyvavo septintų ir aštuntų klasių atstovai bei jų
palaikymo komandos. Pasitempti teko, nes mokykloje viešėjo komanda iš Martyno Mažvydo
progimnazijos. Kova buvo inirtinga, bet smagi: komandos atsakinėjo į klausimus apie Lietuvos
istoriją, geografiją, taip pat spėjo, kokių žymių žmonių nuotraukas sukeitė dirbtinis intelektas, spėjo
pavadinimus kūrinių, kurių ištraukos buvo pateiktos, supainiotų dainų melodijų pavadinimus. Po
kelias pamokas trukusios kovos pirmosios vietos diplomą išsivežė svečiai, dar ilgai žavėjęsi
viktorinos originaliais klausimais ir kalbėję apie kitų metų varžytuves ir būtinybę tęsti
besimezgančią draugystę.
Pilietiškumo savaitė baigėsi, tačiau esame tikri, kad pilietinis ugdymas tęsis, o „Spindulio“
progimnazijos mokiniai suvoks pilietiškumą kaip natūralią asmeninę savybę.
5 klasių mokinių kūrybiniai darbai
5 klasių mokiniai aktyviai dalyvavo Pilietiškumo savaitės veiklose. Kovo 4 – 6 dienomis
technologijų pamokose penktokai gamino tradicinį lietuvišką medinį suktuką – vilkelį. Šis žaisliukas
yra nepaprastas, nes iš faneros su siaurapjūkliu reikia išpjauti apvalų pagrindą, po to iš
stačiakampio formos pagaliuko suformuoti apvalaus taisyklingo dydžio kotelį. Šis kotelis turi būti
labai švelniai ir lygiai užapvalintas, nes tai svarbu sukimosi stabilumui. Yra puiku, kad technologijų
kabinete sumontuotos modernios tekinimo staklės, kurios naudojamos stačiakampio formos
pagaliukų šlifavimui ir apvalinimui. Kitas svarbus darbas yra su elektrinėmis gręžimo staklėmis
tiksliai centre išgręžti skylę, kurioje yra įtvirtinamas apvalus pagaliukas. Po to vyksta vilkelio
plokštumų spalvinimas.
Šio žaidimo tikslas yra taisyklingai pasukti ir paleisti ant žemės vilkelį, kuris turi kuo ilgiau suktis.
Visi žaidimo dalyviai turi vienu metu pasukti ir išmesti ant grindų dangos besisukantį vilkelį. Laimi
tas dalyvis, kurio vilkelis sukasi ilgiausiai. Kovo 6 d. po keturių pamokų šį žaislą išbandė 1 – 4 klasių
mokiniai. Daugiausia džiaugsmo ir teigiamų emocijų parodė 1 klasių mokiniai, nes jiems buvo
įdomus žaidimo procesas, mokinius sužavėjo tradicinės lietuviškos spalvos, kuriomis buvo
dekoruotos vilkelių plokštumos.
4c klasės mokinių veiklos kūrybiškumo dirbtuvėse
Kovo 6 d. po antros pamokos 4c klasės mokiniai atėjo į technologijų kabinetą, kuriame pamatė
daug įvairių mokymo ir darbo priemonių. Daugelis mokinių pamanė, kad čia aplinka kaip amatų
dirbtuvės. Stalų konstrukcija skiriasi nuo tradicinių kabinetų stalų.
Technologijų mokytojas apibūdino įrangą ir priemones, mokiniams labai patiko kėdės, kurios
pakyla ir nusileidžia, galima pasisukti į visas puses. Kaip yra patogu mokiniams, kai gali pats
susireguliuoti aukštį ir pritaikyti savo ūgiui.
Po trečios pamokos 110 kabinete vyko kūrybiškumo veiklos „Geltona. Žalia. Raudona.“
Mokiniams buvo priminta, kad jau daugiau kaip šimtmetį galime didžiuotis vienu pagrindinių
valstybės simbolių – tautine Lietuvos vėliava. Daugelis iš mūsų lengvai galėtų įvardinti visas tris jos
spalvas: geltoną, žalią ir raudoną, tačiau toli gražu ne visi žino šių atspalvių reikšmes. Geltona
siejama su saule, gerove ir šviesa; žalia atspindi žalius laukus ir pievas, gamtos grožį, laisvę bei viltį;
raudona siejama su drąsa ir už Tėvynę pralietu krauju.
Po to visi mokiniai pasirinko norimos formos faneros gabaliukus, kurie skirti raktų pakabuko
gaminimui ir atliko praktinius darbus: šlifavo rankiniu būdu ir su elektriniu šlifavimo disku. Mokiniai
nušlifuotas plokštumas dekoravo spalvotais pieštukais.
Kai darbai buvo atlikti, tai mokytojas pakvietė pažaisti penktų klasių mokinių pagamintais
vilkeliais, kurie buvo nuspalvinti geltonos, žalios, raudonos spalvų dažais. Šis žaidimas mokiniams
sukėlė daug teigiamų emocijų ir norą laimėti! Yra labai smagu, kai vilkelis taisyklingai pasukamas ir
ilgai sukasi ant grindų dangos.
Kovo 4 – 6 dienomis visi progimnazijos ketvirtokai apsilankė technologijų kabinete ir sėkmingai
dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse „Geltona. Žalia. Raudona.“
4a klasės mokinių kūrybiškumo dirbtuvės „Geltona. Žalia. Raudona.”
Kovo 4 d. po trijų pamokų 4a klasės mokiniai smalsiai nusiteikę atėjo į technologijų 110
kabinetą. Prieš savaitę technologijų mokytojas pakvietė mokinius dalyvauti kūrybiškumo
dirbtuvėse „Geltona. Žalia. Raudona“, tai Pilietiškumo savaitės renginių veiklos.
Pirmiausia mokinius sužavėjo didelis ir pilnas įvairiausios įrangos kabinetas. Tarp didžiulių
medžio ir metalo darbastalių yra pastatytos modernios medžio tekinimo staklės, įvairių dydžių
elektrinės gręžimo staklės, įvairūs medžio rankiniai įrankiai. Technologijų kabinete gausu įvairiausių
medžio dirbinių, kuriuos pagamino 5 – 8 klasių mokiniai. Ant darbastalių buvo likę 6c klasės
mokinių burinių laivų išskaptuoti korpusai.
Mokiniai iš didelės apvalios lėkštės pasirinko įvairių dydžių faneros gabaliukus, tai raktų
pakabukų ruošiniai. Mokiniai atliko medienos plokštumų ir briaunų apdailą. Šiam darbui atlikti
buvo naudojamos šlifavimo kaladėlės ir šlifavimo popieriaus gabaliukai. Technologijų mokytojas
pademonstravo mokiniams ir elektrinį šlifavimo aparatą, kuris akimirksniu per kelias sekundes
išlygina medžio paviršių. Po tokio šlifavimo buvo daug medžio dulkių. Dulkes panaikinti yra
nesudėtinga, nes kabinete yra modernus nusiurbimo mechanizmas, kuris labai patiko mokiniams.
Kai nušlifuoti visi paviršiai, tai galima atlikti raktų pakabukų dekoravimą. Mokiniai spalvino
paviršius tik geltonos, žalios, raudonos spalvų pieštukais. Mokinių dirbiniai praktiški, pritaikomi ir
matomas puikus rezultatas!
4b klasės mokinių praktiniai darbai technologijų kabinete
Kovo 5 d. ryte prieš Pilietiškumo savaitės veiklas „Geltona. Žalia. Raudona.“ 4b klasės mokiniai
atėjo į 110 kabinetą pasitikslinti ar tikrai vyks praktiniai darbai ir pamatė technologijų kabinete
labai daug prietaisų bei neįprastą aplinką. Technologijų kabinete yra nuosekliai surūšiuoti ir
išeksponuoti 5 – 8 klasių mokinių darbai, kuriuos galima paliesti ir išbandyti žaidžiant įvairius stalo,
klasės, lauko žaidimus. Po trijų pamokų mokiniai jau žinojo praktinio darbo užduotį: pasirinkti raktų
pakabuko formą ir atlikti plokštumų apdailą, dekoravimą spalvotais pieštukais.
Technologijų mokytojas paaiškino mokiniams kaip saugiai ir taisyklingai su elektrinėmis
staklėmis atlikti faneros šonų bei briaunų šlifavimą: užsidėti apsauginius akinius, darbą atlikti
atidžiai, saugoti pirštus nepaliečiant šlifavimo disko. Šitas šlifavimo procesas labai patiko mokiniams,
nes procesas greitas ir matomas puikus rezultatas – viskas tiksliai išsilygina ir nėra jokių nelygumų.
Dauguma mokinių praktiškai išbandė darbą su elektriniu šlifavimo disku.
Mokiniai džiaugėsi praktine veikla, nes galėjo prisiliesti prie medžio ir pasinaudoti medinių bei
metalinių darbastalių spaustuvais, buvo galima pasirinktomis spalvomis dekoruoti raktų pakabukus.
Pilietiškumo savaitės veiklos
Kovo 4–8 dienomis „Spindulio“ progimnazijoje organizuojama Pilietiškumo savaitė. Jos metu 1–8 kl. mokiniai ir mokytojai, pasipuošę tautine atributika, dalyvaus šventinėse pamokose, kūrybiškumo dirbtuvėse, Kaziuko mugėje rinks lėšas beglobių gyvūnų prieglaudai  aiškindamiesi, kas yra pilietiškumas, ką reiškia geranoriškas dalinimasis ir aktyvus įsitraukimas į mūsų šalies gyvenimą. Kadangi pilietiškumas gali būti suvokiamas labai įvairiai ir paaiškinti vienu žodžiu nepavyktų, kiekvienai savaitės dienai skiriamos vis kitos veiklos. 
Pirmadienį stengsimės išsiaiškinti Pilietiškumo sąvoką. Ši diena skirta prisiminti valstybės simbolius, piliečio teises ir pareigas, susipažinti su LR Konstitucija. Ryte giedosime „Tautišką giesmę“. 

Antradienį skirsime Lietuvos istorijos ir laisvės kovų apžvalgai.  Prisiminsime svarbius istorijos įvykius ir jų reikšmę šiandieniniam pilietiškumui. Akcentuosime mokiniams laisvės kovų ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo svarbą.

Trečiadienį gilinsimės į mūsų šalies kultūrą ir tradicijas. Dainuosime liaudies dainas, šoksime, dalyvausime amatų dirbtuvėse. Diskutuosime su mokiniais apie šiuolaikinę kultūrą ir jos įtaką pilietiškumui. Pertraukų metu žaisime lietuviškus žaidimus.

Ketvirtadienį diskutuosime, kuo galime prisidėti kurdami bendruomenės gerovę. Akcentuosime mokiniams savanorystės, bendruomeninių projektų svarbą, asmeninės atsakomybės sampratą.

Penktadienį savo žinias mokiniai tikrins viktorinoje „Aš labai myliu Lietuvą“, kurioje varžysis kviestinių svečių komanda iš M. Mažvydo progimnazijos.

Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 5–8 kl. mokiniams organizuojamos aktyvios pertraukos sporto salėje: pasipuošę lietuviška atributika mokiniai dalyvaus baudų metimo varžybose „Mes už Lietuvą“, 1–4 kl. mokiniai gamins senovinius žaislus, ir visi dalyvaus aktyviose muzikinėse pertraukose.   

Žiniukų skvere bus eksponuojama paroda „Lietuviškos verpstės“, bibliotekoje veiks knygų paroda, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Antrajame aukšte veiks mokinių piešinių paroda „Vienybė težydi“, edukacinėse erdvėse bus dėliojami gražiausi žodžiai Lietuvai, „Spindulio“ televizijoje visą savaitę skambės mokinių video sveikinimai ir  pilietiškumą bei etnokultūrą atspindintys pokalbiai ir šventiniai reportažai. 
Kovo 11-ajai paminėti – Pilietiškumo savaitė
Kovo 4–8 dienomis progimnazijoje organizuojama Pilietiškumo savaitė, skirta paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Jos tikslas – ugdyti pilietiškumą ir meilę gimtajai kalbai, papročiams bei tradicijoms. 
 Pilietiškumo savaitės metu vyks įvairios veiklos: kuriamos tautinės juostos, susipažįstama su senaisiais lietuviškais matavimo vienetais, klausoma įvairių Lietuvos regionų dainų apie Lietuvą bei dainuojamos sutartinės. Bus pristatomi Lietuvos regionų tautiniai kostiumai ir susipažįstama su senaisiais tradiciniais amatais. Vyks kūrybiškumo dirbtuvės: mokiniai gamins senovinius lietuviškus medinius žaislus, riš lietuviškas verbas,  iliustruos Tautišką giesmę. 
 Pradinių klasių mokiniai diskutuos, kas yra pilietiškumas vaiko akimis, prisimins ir aptars Lietuvos valstybės simbolius, skaitys, aptars ir iliustruos lietuviškas legendas ir sakmes, kurs vaidinimą, mins mįsles, dainuos lietuvių liaudies dainas, rašys rašinėlį „Kodėl aš myliu Lietuvą“. Įvairiose progimnazijos erdvėse vyks mokinių darbų parodos, sporto salėje – aktyvios pertraukos, o aktų salėje – dainos iš šokiai. Pilietiškumo savaitės veiklas apibendrins viktorinos. Pas vyresniuosius svečiuosis Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos kviestinė komanda. 
 Ir prašome nepamiršti: kovo 4–8 dienomis įsisegame ar pasirišame trispalvę juostelę, o gal tautinę riešinę ar apyrankę… 
 Aktyviai dalyvaukime ir būkime kartu, švęsdami valstybingumo šventę – Kovo 11-ąją!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Organizatoriai
Tautiškumo savaitei skirtos edukacinės mokinių veiklos
  Pasitinkant svarbiausią valstybingumo šventę – Vasario 16-tąją, 5-8 kl. mokiniai dalyvavo Tautiškumo savaitei skirtose edukacinėse veiklose vaikų ir jaunimo klube „Kregždutė“ bei „Spindulio“ progimnazijoje. Dėkojame idėjos koordinatorei ir veiklų organizatorei – lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai – Neringai Kaselytei už suteiktą galimybę mokiniams pažinti ir puoselėti senąsias lietuvių tradicijas, lavinti kūrybiškumą bei įdomiai ir prasmingai praleisti laiką kartu.
5-8 kl. mokiniai sausio-vasario mėn. vaikų ir jaunimo klube „Kregždutė“ drauge su edukatore Vita mokėsi rišti knygas, karpyti karpinius, kurti lino raižinius, verti pavienes šiaudinio sodo detales (reketukus). Mokiniai sužinojo visų šių technikų subtilybes, simboliką, lavino rankas, kurdami rankų darbo kūrinius. Visi džiaugėsi nauja patirtimi, mažyčiais atradimais ir tvariais kūrybiniais sprendimais iš gamtos.
Visos šios edukacinės veiklos ne tik puoselėjo senąsias tradicijas, bet ir formavo vertybines nuostatas, brandino mokinių tautinę ir kultūrinę savimonę, sudarė sąlygas kultūrinio identiteto išsaugojimui. Etninės kultūros integravimas į ugdymo procesą sustiprino mokinių kultūros, kūrybiškumo, pažinimo kompetancijas.
Tautiškumas – tarsi viso gyvenimo indas, į kurį metai iš metų dedamos vertybės, puoselėjama gimtoji kalba, etninė kultūra, prisimenama šalies istorija - duoda apčiuopiamų rezultatų. Taip formuojama brandi, kritiškai mąstanti asmenybė, gebanti mylėti ir ginti savo šalį.

Mylėkime Lietuvą, didžiuokimės savo valstybe, būkime aktyviais jos piliečiais!
Švęskime laisvę
    Vasario 16-oji – diena, kai daugelis susimąstome, kaip gera gyventi laisvoje, nepriklausomoje valstybėje. Minėdami Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, džiaugiamės ir dėkojame, kad esame laisvi. Kad sužinotume daugiau apie valstybės praeitį, 2 b klasės mokiniai dalyvavo nuotolinėje pamokoje. Transliacija vyko Vyriausybės rūmuose su istoriku dr. Mindaugu Nefu, kuris  beveik 150 Vilniaus rajono progimnazijų pradinukų vedė specialiai parengtą pamokėlę apie Vasario 16-ąją. 
Sveikiname su Vasario 16 diena visus vaikus, tėvelius ir mokytojus!