“Spindulio” progimnazijos sporto aikštyno erdvės bendruomenės nariams
Pasibaigus valstybiniams dvyliktokų egzaminams,
nuo liepos 8 d., atveriamos Vilniaus “Spindulio”
progimnazijos sporto aikštyno erdvės mokyklos
bendruomenės nariams.
Kiekvieną dieną nuo 8 val. ryto iki 21 val.
pavieniui ar su šeimomis galite užsukti pažaisti krepšinį,
paspardyti kamuolį, pabėgioti ar kitaip palaikyti
sportinę formą, praleisti laisvalaikį.
Labai prašome mokyklos teritorijoje elgtis
atsakingai ir saugoti sportinį inventorių.
Primename, kad mokyklos teritorijoje vedžioti
gyvūnus draudžiama.
Kviečiame vasarą praleisti su knyga!
Mieli mokiniai ir jų tėveliai,
dėkojame už akimirkas, praleistas drauge, patirtus gerus įspūdžius, nuoširdų juoką ir galimybę
mokytis kartu. Linkime jums šiltos, linksmos, turiningos ir kupinos naujų atradimų vasaros.
Norime jus pakviesti skaityti ir atostogų metu. Ir ne tik skaityti, bet ir dalyvauti asmenukių
konkurse ,,Vasara su knyga”. Jums tereikia nufotografuoti save skaitantį knygą namuose, kieme,
paplūdimyje ar galbūt kokioje nors neįtikėtinoje vietoje. Nuotrauką atsiųskite savo lietuvių kalbos
mokytojai el.paštu lietuviukalba.nuotolinis@gmail.com (mokytojai Jurgitai) arba
nuotolinislietuviu@gmail.com (mokytojai Evelinai). Nugalėtojus, kurių laukia šaunūs prizai,
rinksime rugsėjo mėnesį.
Taip pat savo jėgas galite išbandyti ir Lietuvos viešųjų bibliotekų rengiamame projekte „Vasara
su knyga“. Jei norėsite dalyvauti, jums reikia užsiregistruoti ir per vasarą perskaityti bent penkias
knygas (plačiau apie tai skaitykite https://vasarasuknyga.lt/apie/).
Visiems gerų atostogų ir iki susitikimo Rugsėjo 1-ąją!
Jūsų lietuvių kalbos mokytojos Jurgita ir Evelina
Švietimo naujienos. Ugdymas šeimoje.
        Nuo 2020 m. birželio 1 d. įsigaliojo Švietimo įstatymo nuostata, įtvirtinanti vaiko ugdymą(si) šeimoje, nelankant mokyklos kasdien. 
       Nuo 2020 rugsėjo 1 d. vaikas jo paties ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu gali būti ugdomas šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas. Pasirinkus ugdymąsi šeimoje, vaiko iki 14 metų tėvai (globėjai, rūpintojai) sudaro mokymo sutartį su pasirinkta mokykla.
      Norintieji nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. ugdyti vaikus šeimoje turi nuo birželio 15 d. iki birželio 30 d. pateikti prašymą tų mokyklų vadovams, kurios įtrauktos į Savivaldybės ugdymąsi šeimoje padedančių vykdyti mokyklų sąrašą, kurį rasite čia:
     Vilniaus “Spindulio” progimnazijoje (R. Jankausko 17) prašymai ugdyti vaiką šeimoje priimami nuo 2020 m. birželio 15 iki birželio 30 d.  nuo 9 iki 16 val. Dėl informacijos ir konkretaus prašymo pateikimo bei sutarties pasirašymo laiko kreiptis tel. 85 2444781, 869845412.
     Pridedame “Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašą”, patvirtintą Lietuvos respublikos vyriausybės nutarimu 2020 m. gegužės 20 d. Nr. 504.
Birželio – liepos mėnesių veiklos planas
Laiškas būsimam Pirmokui / Pirmokei
   Labas, būsimas (-a) Pirmoke!

     Turbūt jau atsisveikinai su darželiu, užvėrei jo duris….  Visi sako, kad užaugai….  
     Nepastebėsi, kaip greitai prabėgs smagi vasarėlė… Ateis darbingas ruduo ir atversi naujas mokyklos duris… Būsi pirmokas / pirmokė.
     Mes, ,,Spindulio“ progimnazijos pirmų klasių mokytojos, laukiame Tavęs mūsų mokykloje, spinduliuojančioje draugiškumu, smagiu bendradarbiavimu, išradingumu, kūrybiškumu. 
      Mes padėsime Tau drąsiai žengti į naują mokslo  ir žinių pasaulį. Kartu susipažinsime su paslaptingais spalvotais  vadovėliais, kuriuose knibždėte knibžda raidės, žodžiai, sakiniai…   Daug sužinosime  tyrinėdami, eksperimentuodami, keliaudami, žaisdami, piešdami…. O kad augtumei sveikas (-a) ir stiprus(-i) – sportuosime bei mokysimės sveikai gyventi.  Pasinersime ir į muzikos garsų pasaulį -  išmoksime dainuoti, šokti ritminius šokius.  Kartu svajosime, džiaugsimės savo ir kitų laimėjimais, organizuosime smagias šventes tėveliams.    
       Iki susitikimo Rugsėjo 1-ąją!
       Nekantraujančios susipažinti su Tavimi
       pirmų klasių mokytojos – Jūratė, Jolanta ir Gailutė
LEGO projektas
Kaip įprasminti tai, ko
mokaisi? Kaip realizuoti
žinias, kurias turi? Kaip
pritaikyti? Praktinis
teorijos išpildymas
atneša didelį atradimo
džiaugsmą. „Renkuosi
mokyti“ dalyvių mintyse
nuolat sukasi žodis sėkmė. Kur jos ieškoti, kur ją rasti? Ypač mokiniams tai yra labai svarbu.
Mokymosi procesas, panašus į lobių paiešką. O tai juodas ir varginantis darbas, bet jeigu mokinys
pajus lobio reikšmę, jis niekada nesustos to lobio ieškoti. Tas lobis, tai sėkmė, tas lobis, tai, ką
mokaisi įgyvendinti praktiškai, tai kūryba, žaidimas ir atradimas.
Mokydamiesi mokiniai mokykloje lobius atranda įvairiais būdais, pavyzdžiui dirbdami komandose,
įgyvendindami projektus. O kaip lobius atrasti, mokantis nuotoliniu būdu?
„Renkuosi mokyti“ programos mokytojos Diana Petruškienė (2b) ir Rūta Šileiko (2a) ėmėsi
projekto „Lego monstriukas“ įgyvendinimo savo klasėse nuotoliniu būdu.
2a klasė konstravo monstriukus, kūrė jiems vardus ir istorijas. Taip susigyvenus su savo
monstriukais, ėmėsi matematikos žinių pritaikymo. Kėlė probleminius klausimus ir kūrė jiems
sprendimus ir visa tai susiję buvo su matematika ir apie matematiką. Jeigu iki tol su matematika
draugavo vadovėlyje arba pratybose, paveikslėliuose ir lentoje, tai dabar matematika buvo gyva, ji
atgijo mokinių rankose. Tas saldus atradimo skonis, kai uždavinį iškelia ne mokytoja, ne vadovėlis,
o pats sugalvoji ir ne šiaip bet kam, o savo monstriuko detalėms apskaičiuoti. Skaičiavimas
mokiniams tapo tikru malonumu. Mokiniai sukūrė nuo 4 iki 8 uždavinių.
2b klasė irgi konstravo savo monstriukus ir kūrė jiems istorijas, jų projektas buvo susijęs su
lietuvių kalba. Įžangai, kurdami savo lego kūrinius, mokiniai pradėjo nuo personažo, kurį teko
sutapatinti su savimi, pritaikyti jam savo būdo savybes, pomėgius, svajones ir pristatyti. Taip
mokiniai lavino savo saviraišką, viešą kalbėjimą, minčių seką. Kitas kūrybinis darbas buvo sukurti
lego namą, kurį turėjo apibūdinti, sukurti jam gyventojus, atpasakoti, pasakyti kur jis stovi, tad taip
vaikai naudojo savo turimas lietuvių kalbos žinias apie daiktavardžius, būdvardžius. Galiausiai
sukurdami savo monstriuką, mokiniai kūrė jam visą istoriją. Mokiniai užkūrė tikrą kūrybinę pirtį. Jų
darbai verti nugulti knygos puslapiuose.
Nors šiais mokslo metais ir neįvyko mokinių konferencija „Mano sėkmė“, bet 2a ir 2b klasėms ji
tikrai įvyko, dalyviai buvo ne keli mokiniai, o visi klasės vaikai.
Projekto finalą vainikavo klasių susijungimas, klasės viena kitai pristatė savo kūrybą. Džiaugėmės
vieni kitų atradimais. Po projekto įgyvendinimo, mokiniai atsiliepė labai teigiamai, jie teigė, kad
buvo nepaprastai smagu žaidžiant mokytis, o mokantis žaisti. Sugriovėme mitą, kad mokymasis yra
rimta veikla, o žaidimas – niekai. Tarsi išnyko riba tarp žaidimo ir mokymosi. Klasių projekto
pristatyme dalyvavusi mokyklos pradinių klasių pavaduotoja Rasa Petrikienė, išreiškė susižavėjimą
ir sakė, jog jautėsi lyg tarptautinėje mokinių konferencijoje.
Fizinio ugdymo pamokos nuotoliniu būdu. Iššūkiai ir sėkmės.
     Pamokos pradžioje trumpai aptariame, kaip jiems sekasi. Aptariame pamokos struktūrą, mokiniai iš anksto žino ir pasirūpina reikiamu inventoriumi. Išsiaiškinę pamokos tikslą, peržvelgę nuorodas, pradedame darbuotis. Kai kuriomis dienomis sportuojame drauge. Smagu matyti, kaip išradingai vaikai susikuria ar susiranda reikalingą inventorių, ar pasiruošia reikiamą sportavimui aplinką. Jie dažnai dalinasi įspūdžiais, kaip jiems sekasi namuose atrasti ilgiausią atkarpą ir nubėgti reikiamą atstumą. Kitais atvejais, vaikai gali atsijungti nuo Zoom programos ir likus 10 min. pamokos pabaigos  vėl prisijungti.  Tuomet su kiekvienu trumpai aptariu kaip jiems sekėsi, ar viską pavyko atlikti. Pamokos pabaigoje pamačiusi juos, suprantu, kurie vaikai sportavo, kurie ne. Vaikai renka kaupiamąjį balą. Jei mokinys yra sušilęs, papasakoja ką atliko, gauna pliusą. Tokiu būdu yra stimulas sportuoti, rinkti pliusus. Kartais  pasilieku Zoom platformoje su keliais mokiniais individualiems  atsiskaitymams, problemų aptarimams.
     Vaikai noriai atlieka užduotus namų darbus. Kiekvienam namų darbui ruošiamasi pamokų metu, dvi savaites. Po tiek laiko išmokę ir išsitreniravę, nufilmuoja ir atsiunčia užduotį. Neturint galimybės filmuoti, galima užduotį atlikti per Zoom programą arba esant įvairiems sveikatos sutrikimams pasirinkti atlikti darbą raštu. 
    Nuotolinis mokymas leido labiau pažinti vaikus, juos pamatyti kitose situacijose. Džiaugiuosi, kad  galime kartu siekti geresnių rezultatų.
    Kokius pokyčius mums atnešė karantinas?  Kai sužinojome, kad pamokos bus vedamos nuotoliniu būdu, o tuo labiau fizinio ugdymo pamokos, daug  kam tai buvo nesuprantamas dalykas. Aš, kaip fizinio ugdymo mokytoja, truputį nerimavau kaip viskas vyks, kankino nežinomybė, ar vaikai galės prisijungti pamokos metu, ar interneto ryšys visur bus geras. 
       Tačiau šiandien galiu pasidžiaugti nuveiktu darbu,  fizinio ugdymo pamokomis nuotoliniu būdu Zoom programoje, bendradarbiavimu su mokiniais, jų tėvais.
       Per fizinio ugdymo pamokas dirbame labai įvairiai.
Mokiniai mokiniams apie pasakėčias
   Mokinių įspūdžiai: ,,Smagu, kad galime pasidalyti savo turimomis žiniomis su pradinių klasių mokiniais. Patiko bendrauti, bent trumpam pabūti mokytoja“. Eisvilė (5c kl.)
,,Patiko pasekti savo sukurtas pasakėčias“. Paulina (5c kl.)
,,Labai nustebau, kad vaikai patys sukūrė pasakėčias. Suprantu, kad tau daug pastangų buvo įdėta šiam darbui“. Adomas (2b kl.)
Jaučiausi puikiai, man buvo įdomu. Esu sužavėta, kad jos pačios sukūrė pasakėčias.“ Karolina (2b kl.)                                                                                                                               
                                                                 Pamoką parengė  pradinių klasių mokytoja Diana Petruškienė
                                                                                              lietuvių kalbos mokytoja Evelina Blaškienė
Tęsiame projektą ,,Mokiniai mokiniams“, tik
kitokia forma – nuotoliniu būdu. 2020-05-14 5c
klasės mokinės Eisvilė Leontjeva, Dovilė Kirlytė,
Paulina Burokaitė apsilankė 2b klasės Zoom
pamokoje ir pristatė literatūros žanrą –
pasakėčias.
Pirmiausia, 5-okė Eisvilė gyvai ir žaismingai
aptarė pasakėčių kilmę, struktūrą. Nepamiršo
paminėti ir žymiausių lietuvių pasakėtininkų – K.
Donelaičio, S. Stanevičiaus, juk šias pavardes ir
kūrybą pradinių klasių mokiniai girdės ir aptars dar ne kartą vyresnėse klasėse. Po trumpo įvado
Eisvilė pasekė mažiesiems draugams pasakėčių pradininko – Ezopo pasakėčią ,,Keleiviai ir lokys“.
Vėliau 2-okai turėjo parašyti ir šios pasakėčios atpasakojimą.
Beje, puikias pasakėčias kūrė ir kuria ne tik žymūs autoriai, bet Vilniaus ,,Spindulio“
progimanazijos mokiniai. Tai įrodė Dovilė ir Paulina, pristačiusios savo sukurtas šiuolaikiškas
pasakėčias ,,Žirafos kaklas“, ,,Hipopotamas Ramzis“. Džiugu, jog 2-okai atidžiai klausė vyresniųjų
mokinių sekamų kūrinių. Tai patvirtina ir tikslūs atsakymai į užduotus teksto supratimo klausimus.
Pamokėlės pabaigoje 5-okės aptarė su 2-okais įspūdžius ir paprašė savarankiškai sukurti patikusiai
pasakėčiai iliustraciją.
Tokia pamokos forma ne tik smagi, bet ir naudinga ir vyresniųjų klasių mokiniams, tobulinantiems
savo viešojo kalbėjimo įgūdžius, ir pradinių klasių mokiniams, kurie labai noriai mokosi iš vyresniųjų.
Svarbu! Ugdymo procesas birželio mėnesį.
Mieli mokiniai, tėveliai, mokytojai, skelbiame mokslo metų pabaigą!
      Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją Lietuvoje, vadovaujantis ŠMSM ministro įsakymu bei pritariant “Spindulio” progimnazijos tarybai, keičiamas progimnazijos 2019-2020 m.m. Ugdymo planas – sutrumpinami mokslo metai:
           1-4 klasių mokiniams paskutinė mokslo metų diena – birželio 3 d. (trečiadienis),
           5-8 klasių mokiniams paskutinė mokslo metų diena – birželio 17 d. (trečiadienis).

Ugdymo procesas gegužės mėn. pabaigoje, birželio mėnesį
      Iki gegužės 31 d. 1 – 8 klasių mokiniams toliau vyks pamokos nuotoliniu būdu.
      1 – 4 klasių mokiniams birželio 1 – 3 dienomis  mokykloje/lauke organizuojami individualūs/grupių (iki 10 vaikų) susitikimai su mokytojais;  vadovėlių grąžinimas. Klasių vadovai informuos apie tikslų laiką ir vietą. 
      Vasaros atostogos nuo birželio 4 d iki rugpjūčio 31 d. 
      5 – 8  klasių mokiniams birželio 1 – 5 dienomis  vyks nuotoliniai užsiėmimai įprastu tvarkaraščiu – dalykinių programų užbaigimas, kurso kartojimas, projektinė veikla. Nuo birželio 8 d. iki  17 d.  mokykloje mokiniams vyks individualios/grupinės  konsultacijos, neformalus ugdymas, projektinė veikla, vadovėlių grąžinimas. Apie konsultacijų grafiką, būrelių užsiėmimus el. dienyne informuos klasių vadovai, mokytojai. 
       Vasaros atostogos nuo birželio 18 d. iki rugpjūčio 31 d. 
       Vykdant veiklas mokykloje/lauke būtina laikytis visų saugumo reikalavimų – atstumų, rankų higienos, grupių dydžių ir kt. (informacija paskelbta tinklapyje, el. dienyne).

Susitelkimo ir kantrybės darbų pabaigai!
Pagarbiai,
direktorė Vilija Mozurienė
Abėcėlė kitu kampu
Pasitinkant saulėtą vasarą ir baigiant peržengti pirmąjį mokslo ir žinių slenkstį – pirmų klasių
vaikai susipažino ir išmoko visas abėcėlės raides. Jas mokinukai nuo rudens rinko raidę po raidės,
tarsi išsibarsčiusias pupas. Todėl šiai dienai surinktos abėcėlės raidės ištiesė viena kitai ranką.
Susijungusias raideles pirmokai išmoko perskaityti ir užrašyti ir net sudaryti sakinius. Atlieka
įvairiausias kūrybines užduotis. Įveikia knygų slapčiausius puslapius. Sėkmingai eina pirmyn,
nešdamiesi su savimi net 32 abėcėlės raides. Jos visos surinktos, suskaičiuotos ir išmoktos abėcėlės
raidės gyvena auksinėje tvarkoje, kuri labiau padeda sudarinėjant žodynus ar sąrašus. Tačiau vaikai
yra vaikai. Jie turi savo abėcėlės tvarką, kuri vadinasi “Abėcėlė kitu kampu”. Šios raidelės kitokios,
nepaprastai paprastos ir mielos. Jose slypi vaikų kūrybiškumas, išmoningumas, kruopštumas ir
linksmumas.
Sakoma, kad vaikai greitai užauga. Dar greičiau užaugo mūsų pirmokai, mokydamiesi skaityti ir
rašyti. Šis mėnuo ir mokytojoms, ir vaikams buvo ypatingas – vaikai išmoko visą abėcėlę. Ypač
kantriai mokydamiesi raidelių, pirmokai išmoko dailios rašysenos, perskaitė daug knygelių, pajuto
lietuvių kalbos grožį. Visos raidės puikios, visos labai reikalingos, tačiau vaikai išpuošė pačią
svarbiausią – pirmąją savo vardo raidę. Naudodamiesi asmenine patirtimi, tėvelių patarimais,
kiekvienas pasirinko labiausiai patinkantį raidelių puošybos būdą. Tad kviečiame kartu pasidžiaugti
vaikų kūryba.
Pirmų klasių mokytojos