Laiškas būsimam Pirmokui
   Labas, būsimas Pirmoke!

     Turbūt jau atsisveikinai su darželiu, užvėrei jo duris….  Visi sako, kad užaugai….  
     Nepastebėsi, kaip greitai prabėgs smagi vasarėlė… Ateis darbingas ruduo ir atversi naujas mokyklos duris… Būsi pirmokas.
     Mes, ,,Spindulio“ progimnazijos pirmų klasių mokytojos, laukiame Tavęs mūsų mokykloje, spinduliuojančioje draugiškumu, smagiu bendradarbiavimu, išradingumu, kūrybiškumu. 
      Mes padėsime Tau drąsiai žengti į naują mokslo  ir žinių pasaulį. Kartu susipažinsime su paslaptingais spalvotais  vadovėliais, kuriuose knibždėte knibžda raidės, žodžiai, sakiniai…   Daug sužinosime  tyrinėdami, eksperimentuodami, keliaudami, žaisdami, piešdami…. O kad augtumei sveikas/sveika ir stiprus/stipri – sportuosime bei mokysimės sveikai gyventi.  Pasinersime ir į muzikos garsų pasaulį -  išmoksime dainuoti, šokti ritminius šokius.  Kartu svajosime, džiaugsimės savo ir kitų laimėjimais, organizuosime smagias šventes tėveliams.    
       Iki susitikimo Rugsėjo 1-ąją!
       Nekantraujančios susipažinti su Tavimi
       pirmų klasių mokytojos – Jūratė, Jolanta ir Gailutė
Fizinio ugdymo pamokos nuotoliniu būdu. Iššūkiai ir sėkmės.
     Pamokos pradžioje trumpai aptariame, kaip jiems sekasi. Aptariame pamokos struktūrą, mokiniai iš anksto žino ir pasirūpina reikiamu inventoriumi. Išsiaiškinę pamokos tikslą, peržvelgę nuorodas, pradedame darbuotis. Kai kuriomis dienomis sportuojame drauge. Smagu matyti, kaip išradingai vaikai susikuria ar susiranda reikalingą inventorių, ar pasiruošia reikiamą sportavimui aplinką. Jie dažnai dalinasi įspūdžiais, kaip jiems sekasi namuose atrasti ilgiausią atkarpą ir nubėgti reikiamą atstumą. Kitais atvejais, vaikai gali atsijungti nuo Zoom programos ir likus 10 min. pamokos pabaigos  vėl prisijungti.  Tuomet su kiekvienu trumpai aptariu kaip jiems sekėsi, ar viską pavyko atlikti. Pamokos pabaigoje pamačiusi juos, suprantu, kurie vaikai sportavo, kurie ne. Vaikai renka kaupiamąjį balą. Jei mokinys yra sušilęs, papasakoja ką atliko, gauna pliusą. Tokiu būdu yra stimulas sportuoti, rinkti pliusus. Kartais  pasilieku Zoom platformoje su keliais mokiniais individualiems  atsiskaitymams, problemų aptarimams.
     Vaikai noriai atlieka užduotus namų darbus. Kiekvienam namų darbui ruošiamasi pamokų metu, dvi savaites. Po tiek laiko išmokę ir išsitreniravę, nufilmuoja ir atsiunčia užduotį. Neturint galimybės filmuoti, galima užduotį atlikti per Zoom programą arba esant įvairiems sveikatos sutrikimams pasirinkti atlikti darbą raštu. 
    Nuotolinis mokymas leido labiau pažinti vaikus, juos pamatyti kitose situacijose. Džiaugiuosi, kad  galime kartu siekti geresnių rezultatų.
    Kokius pokyčius mums atnešė karantinas?  Kai sužinojome, kad pamokos bus vedamos nuotoliniu būdu, o tuo labiau fizinio ugdymo pamokos, daug  kam tai buvo nesuprantamas dalykas. Aš, kaip fizinio ugdymo mokytoja, truputį nerimavau kaip viskas vyks, kankino nežinomybė, ar vaikai galės prisijungti pamokos metu, ar interneto ryšys visur bus geras. 
       Tačiau šiandien galiu pasidžiaugti nuveiktu darbu,  fizinio ugdymo pamokomis nuotoliniu būdu Zoom programoje, bendradarbiavimu su mokiniais, jų tėvais.
       Per fizinio ugdymo pamokas dirbame labai įvairiai.
Svarbu! Ugdymo procesas birželio mėnesį.
Mieli mokiniai, tėveliai, mokytojai, skelbiame mokslo metų pabaigą!
      Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją Lietuvoje, vadovaujantis ŠMSM ministro įsakymu bei pritariant “Spindulio” progimnazijos tarybai, keičiamas progimnazijos 2019-2020 m.m. Ugdymo planas – sutrumpinami mokslo metai:
           1-4 klasių mokiniams paskutinė mokslo metų diena – birželio 3 d. (trečiadienis),
           5-8 klasių mokiniams paskutinė mokslo metų diena – birželio 17 d. (trečiadienis).

Ugdymo procesas gegužės mėn. pabaigoje, birželio mėnesį
      Iki gegužės 31 d. 1 – 8 klasių mokiniams toliau vyks pamokos nuotoliniu būdu.
      1 – 4 klasių mokiniams birželio 1 – 3 dienomis  mokykloje/lauke organizuojami individualūs/grupių (iki 10 vaikų) susitikimai su mokytojais;  vadovėlių grąžinimas. Klasių vadovai informuos apie tikslų laiką ir vietą. 
      Vasaros atostogos nuo birželio 4 d iki rugpjūčio 31 d. 
      5 – 8  klasių mokiniams birželio 1 – 5 dienomis  vyks nuotoliniai užsiėmimai įprastu tvarkaraščiu – dalykinių programų užbaigimas, kurso kartojimas, projektinė veikla. Nuo birželio 8 d. iki  17 d.  mokykloje mokiniams vyks individualios/grupinės  konsultacijos, neformalus ugdymas, projektinė veikla, vadovėlių grąžinimas. Apie konsultacijų grafiką, būrelių užsiėmimus el. dienyne informuos klasių vadovai, mokytojai. 
       Vasaros atostogos nuo birželio 18 d. iki rugpjūčio 31 d. 
       Vykdant veiklas mokykloje/lauke būtina laikytis visų saugumo reikalavimų – atstumų, rankų higienos, grupių dydžių ir kt. (informacija paskelbta tinklapyje, el. dienyne).

Susitelkimo ir kantrybės darbų pabaigai!
Pagarbiai,
direktorė Vilija Mozurienė
Mokiniai mokiniams apie pasakėčias
   Mokinių įspūdžiai: ,,Smagu, kad galime pasidalyti savo turimomis žiniomis su pradinių klasių mokiniais. Patiko bendrauti, bent trumpam pabūti mokytoja“. Eisvilė (5c kl.)
,,Patiko pasekti savo sukurtas pasakėčias“. Paulina (5c kl.)
,,Labai nustebau, kad vaikai patys sukūrė pasakėčias. Suprantu, kad tau daug pastangų buvo įdėta šiam darbui“. Adomas (2b kl.)
Jaučiausi puikiai, man buvo įdomu. Esu sužavėta, kad jos pačios sukūrė pasakėčias.“ Karolina (2b kl.)                                                                                                                               
                                                                 Pamoką parengė  pradinių klasių mokytoja Diana Petruškienė
                                                                                              lietuvių kalbos mokytoja Evelina Blaškienė
Tęsiame projektą ,,Mokiniai mokiniams“, tik
kitokia forma – nuotoliniu būdu. 2020-05-14 5c
klasės mokinės Eisvilė Leontjeva, Dovilė Kirlytė,
Paulina Burokaitė apsilankė 2b klasės Zoom
pamokoje ir pristatė literatūros žanrą –
pasakėčias.
Pirmiausia, 5-okė Eisvilė gyvai ir žaismingai
aptarė pasakėčių kilmę, struktūrą. Nepamiršo
paminėti ir žymiausių lietuvių pasakėtininkų – K.
Donelaičio, S. Stanevičiaus, juk šias pavardes ir
kūrybą pradinių klasių mokiniai girdės ir aptars dar ne kartą vyresnėse klasėse. Po trumpo įvado
Eisvilė pasekė mažiesiems draugams pasakėčių pradininko – Ezopo pasakėčią ,,Keleiviai ir lokys“.
Vėliau 2-okai turėjo parašyti ir šios pasakėčios atpasakojimą.
Beje, puikias pasakėčias kūrė ir kuria ne tik žymūs autoriai, bet Vilniaus ,,Spindulio“
progimanazijos mokiniai. Tai įrodė Dovilė ir Paulina, pristačiusios savo sukurtas šiuolaikiškas
pasakėčias ,,Žirafos kaklas“, ,,Hipopotamas Ramzis“. Džiugu, jog 2-okai atidžiai klausė vyresniųjų
mokinių sekamų kūrinių. Tai patvirtina ir tikslūs atsakymai į užduotus teksto supratimo klausimus.
Pamokėlės pabaigoje 5-okės aptarė su 2-okais įspūdžius ir paprašė savarankiškai sukurti patikusiai
pasakėčiai iliustraciją.
Tokia pamokos forma ne tik smagi, bet ir naudinga ir vyresniųjų klasių mokiniams, tobulinantiems
savo viešojo kalbėjimo įgūdžius, ir pradinių klasių mokiniams, kurie labai noriai mokosi iš vyresniųjų.
Gegužės mėn. nuotolinių susirinkimų planas
Abėcėlė kitu kampu
Pasitinkant saulėtą vasarą ir baigiant peržengti pirmąjį mokslo ir žinių slenkstį – pirmų klasių
vaikai susipažino ir išmoko visas abėcėlės raides. Jas mokinukai nuo rudens rinko raidę po raidės,
tarsi išsibarsčiusias pupas. Todėl šiai dienai surinktos abėcėlės raidės ištiesė viena kitai ranką.
Susijungusias raideles pirmokai išmoko perskaityti ir užrašyti ir net sudaryti sakinius. Atlieka
įvairiausias kūrybines užduotis. Įveikia knygų slapčiausius puslapius. Sėkmingai eina pirmyn,
nešdamiesi su savimi net 32 abėcėlės raides. Jos visos surinktos, suskaičiuotos ir išmoktos abėcėlės
raidės gyvena auksinėje tvarkoje, kuri labiau padeda sudarinėjant žodynus ar sąrašus. Tačiau vaikai
yra vaikai. Jie turi savo abėcėlės tvarką, kuri vadinasi “Abėcėlė kitu kampu”. Šios raidelės kitokios,
nepaprastai paprastos ir mielos. Jose slypi vaikų kūrybiškumas, išmoningumas, kruopštumas ir
linksmumas.
Sakoma, kad vaikai greitai užauga. Dar greičiau užaugo mūsų pirmokai, mokydamiesi skaityti ir
rašyti. Šis mėnuo ir mokytojoms, ir vaikams buvo ypatingas – vaikai išmoko visą abėcėlę. Ypač
kantriai mokydamiesi raidelių, pirmokai išmoko dailios rašysenos, perskaitė daug knygelių, pajuto
lietuvių kalbos grožį. Visos raidės puikios, visos labai reikalingos, tačiau vaikai išpuošė pačią
svarbiausią – pirmąją savo vardo raidę. Naudodamiesi asmenine patirtimi, tėvelių patarimais,
kiekvienas pasirinko labiausiai patinkantį raidelių puošybos būdą. Tad kviečiame kartu pasidžiaugti
vaikų kūryba.
Pirmų klasių mokytojos
Antrokai programuoja
Vaikų technologinis smalsumas yra neišsemiamas. O
technologijos „tarnauja“ ne tik buityje, bet ir kuriant bei
mokantis naujų dalykų. Technologijos tampa mūsų
gyvenimo dalimi, o jų išmanymas atveria duris į plačius
vandenis. Mokyklos antrų klasių mokytojos jau ketvirtas
mėnuo semiasi žinių ir išmanumo technologijų vedliuose
(
www.bitbyte.lt ). Mes mokomės įvairių programavimo
kalbų, kurias patogu įtraukti į mokymosi turinį ir praturtinti mokinių darbą. Nors ir karantinas bei
nuotolinis mokymasis ir mokymas sumaišė visas kortas, tačiau paskatino dar labiau įvaldyti
technologijas. Programuodami mokiniai mokosi matematikos, loginio mąstymo bei lavina savo
kūrybinius gebėjimus. Viso to variklis yra smalsumas, o vaikai ypatingai smalsūs tecnologijoms. Kai
smalsu- niekas nesunku. Mokiniai net nemokomi perpranta koordinačių sistemas, logines sekas ir
net kuria siužetus bei pasakojimus. Ir tai tik maža dalis visa to, ką mes veikiame. Įvaldę nuotolinę
mokymosi sistemą 2a klasės entuziastai ėmėsi programavimo. Užduotis buvo tokia: pasirinkus
veikėją ir foną, suprogramuoti veikėją taip, kad jis besisukdamas centrinėje koordinačių ašyje
keisdamas spalvas paliktų štampą ir pranyktų (prisegtos proceso nuotraukos). Mūsų dar laukia
trimatė erdvė, dirbtinis intelektas bei mobiliųjų programėlių kūrimas. Turiu pripažinti,
programuojant laikas pralekia akimirksniu. O susižavėjimas darbu ir gautu rezultatu pralenkia patys
save.
1c klasės projektas “Aš – mokytojas”
Kiekvienas vaikas yra unikalus ir nepakartojamas. Pasinaudoję mokykliniu projektu „Mano
sėkmė“, sugalvojome klasėje atlikti savo projektą “Aš- mokytojas”. Šis mini projektas pareikalavo
vaikų išmintingumo ir išradingumo pristatant save kitiems. Pristatymai ir temos buvo įvairiausios.
Jas siūlė patys vaikai. Pamoką vesdami sėdėdavo mokytojo vietoje. “Mokytojas” vesdamas pamoką
naudojosi kompiuteriu, pateikdamas skaidres ir
pasakodamas, ką jomis nori pasakyti kitiems. Pirmokams
patiko būti mokytojais, kai kurie, prašydavo leisti pristatyti
naujas idėjas po kelis kartus. Vaikai pradėjo labiau
pasitikėti savimi, džiaugdavosi turėdami galimybę mokyti
ar supažindinti vaikus su tais dalykais, kuriuos žino ir
išmano geriausiai. Atsirado pagarba vienas kitam,
supratimas, kad kalbančiojo reikia klausytis, negalima
draugui trukdyti, kad kiekvienas yra svarbus, ne tik aš.
Pradėjo vienas kitą geriau pažinti. Atsiskleidė vaikų
neeiliniai gebėjimai atlikti tam tikrus dalykus. Projekto
dėka, supratome, kad kiekvienas turi slaptų idėjų, minčių, neeilinių gabumų, ypatingų hobių,
svajonių. Visa tai suartino klasės vaikus, pakilo vienas kito akyse, atsirado bendraminčių.
Susidraugavo tie, kurie tik pasisveikindavo. Dalis klasės projekto “Aš- mokytojas“ vaikų buvo
pakeliui į mokyklinį projektą „Mano sėkmė“. Bet dėl susiklosčiusių aplinkybių , jis šiais metais
neįvyks. Bet mes 1c klasės vaikai džiaugiamės savo projektu ir kviečiame pasidžiaugti jus.
Už puikų vaikų pasiruošimą, bendradarbiavimą ir dalyvavimą klasės projekte “Aš – mokytojas”
dėkoju vaikų tėveliams.
Mokytoja Diana Malkauskienė
Saugus internetas
Visi puikiai žinome, kad šis laikotarpis mums kelia didžiulius iššūkius. Įprastame gyvenime ritme taikome taisykles: išeidami užrakiname duris, jei einame į mokyklą ar darbą keliamės tam tikru laiku ir pan. Internete, taip pat labai svarbu laikytis taisyklių, bet pirmiausia jas turime žinoti ir su jomis supažindinti vaikus. Svarbiausia kalbėti, aptarti taisykles internete ir jų laikytis.
Kas tave mylės, kad ir kas nutiktų?