„Vyturio” biblioteka nemokamai!
      Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos lietuvių kalbos mokytojos ir bibliotekininkė ragina šiuo sunkiu periodu nepamiršti knygų skaitymo naudos ir kviečia užsukti į mokyklos biblioteką pasiimti mėgstamiausių kūrinių. Tai padaryti galite darbo dienomis po pamokų (ateikite po vieną, pasirūpinkite saugos priemonėmis).  
      Taip pat norime priminti, jog dar praėjusiais metais Vilniaus miesto savivaldybė finansavo galimybę „Spindulio“ progimnazijos mokiniams skaityti ir naudingas, ir reikalingas
knygas tiesiog internetu. Lietuvių kalbos pamokų metu mokiniams buvo suteikta galimybė nemokai prisijungti prie internetinės bibliotekos vyturys.lt, kurioje knygos kruopščiai atrinktos vaikų literatūros ekspertų ir pačių vaikų (jeigu dar neturite prisijungimo, kreipkitės į savo lietuvių kalbos mokytoją).              Šiais metais vyturys.lt svetainėje atsirado keletas naujienų:
       1.     garsinės knygos tiems, kas neįsivaizduoja savo gyvenimo be ausinių! Skaitmeninės knygos su integruota klausymo funkcija (pavyzdys: http://bit.ly/3n6dfhM-VAIZGANTAS);
       2.     dėmesys disleksijos sutrikimą turintiems mokiniams. Konsultuojantis su disleksijos specialistais įdiegėme naujas funkcijas, leidžiančias:
       a.     pasirinkti specialius šriftus skaitymui; 
       b.     akims draugišką fono spalvą; 
       c.     vienu metu klausyti kūrinio garso įrašo ir sekti jį akimis. 
      Labai tikimės, kad mokiniai, mokytojai ir tėveliai pamils „Vyturį” tiek dėl platesnių galimybių skaityti knygas, tiek dėl galimybės lėšas, anksčiau skirtas grožinės literatūros įsigijimui, panaudoti tikslingiau.   
      Gražių minčių ir smagaus skaitymo!  

Nuotolinio mokymo(si) tvarka
Konstitucijos egzaminas
Kaip ir kiekvienais mokslo metais, taip ir šiemet, mokiniai dalyvavo Konstitucijos egzamine. Nors
Konstitucijos diena yra minima spalio 25 dieną, tačiau šiemet dėl susiklosčiusių aplinkybių,
egzaminas vyko lapkričio 11 dieną. Šiais metais, kaip jau tampa įprasta, viskas vyko nuotoliniu būdu
ir mokiniai užduotis sprendė namuose prie savo kompiuterių, planšečių ar kitų išmanių įrenginių.
Vieniems mokiniams sekėsi geriau, kitiems, turbūt, sutrukdė jaudulys, tačiau svarbiausia, visi turėjo
progą prisiminti ir atsakyti į klausimus apie svarbiausią Lietuvos dokumentą – Konstituciją.
Egzamine dalyvavo 5-8 klasių mokiniai.
Lapkričio mėnesio veiklos planas
Ugdymo procesas nuo lapkričio 2 d.
Gerbiami “Spindulio” progimnazijos mokiniai, mokytojai, tėveliai,
    informuojame, kad nuo lapkričio 2 d. progimnazijoje keičiasi ugdymo procesas ir pamokų laikas.
    1-4 klasių mokiniai, kaip ir įprastai, mokysis savo klasėse;
    5-8 klasių mokiniai mokysis nuotoliniu būdu.
    Dalykų mokytojai, turintys pamokų 1- 8 klasėse, dirbs mokykloje (nuotoliniu būdu mokys 5-8 klasių mokinius, kontaktiniu būdu -1-4 klasių mokinius).
    1-4 klasių mokiniams neformalus ugdymas (būreliai)  vyks tik mokykloje.
    Mokytojai, esantys saviizoliacijoje, pamokas ves nuotoliniu būdu (1-4 klasių mokiniams pamokos bus transliuojamos per TV ekraną).
    Pamokų laikas nuo lapkričio 2 d.:
   Prašome visų atkreipti dėmesį į pasikeitusias nuotolinio mokymo(si) taisykles ir nuotolinio mokymo(si) tvarką.
Dokumentai prisegtuose failuose.
  Likite sveiki ir saugokite vieni kitus!

Direktorė Vilija Mozurienė
Integruota lietuvių kalbos ir dailės pamoka „Išdrįsk nebeklysti“
Lįsti ar lysti? Pažįstamas ar pažystamas? Šąla ar šala? Kodėl gęsta, bet geso? Kad ir kiek kartų
rašytume šiuos žodžius, visuomet prie jų stabtelime ir pagalvojame, kurią gi raidę vis dėl to reikia
rašyti? Tikriausiai ne vienas moksleivis pasakytų, jog viena sudėtingiausių lietuvių kalbos temų –
nosinių raidžių rašyba žodžių kamiene.
Dėl šios priežasties lietuvių kalbos mokytoja J. Perednienė ir dailės mokytoja metodininkė R.
Vaitkevičiūtė paruošė ir vedė atvirą integruotą pamoką, kurios tikslas – panaudojant antrines
žaliavas sukurti metodinę priemonę (plakatą) mokyklos mokiniams apie nosinių raidžių rašybą
žodžių kamiene. Pamokos metu norėta ne tik įtvirtinti sudėtingų žodžių rašybą, bet ir ugdyti
estetinę nuovoką, žadinti kūrybinę drąsą, skatinti komandinį darbą, mokytis vertinti save, išradingai
panaudoti antrines žaliavas.
Iš pradžių mokiniai pakartojo lietuvių kalbos pamokoje išmoktas taisykles, tuomet mokytoja R.
Vaitkevičiūtė mokiniams papasakojo apie tai, kokie vaizdai patraukia žmonių dėmesį, aptarė
konkrečius mokomųjų plakatų pavyzdžius. Tuomet mokiniai traukė korteles, kuriuose buvo užrašyti
sudėtingiausios rašybos žodžiai ir pradėjo kūrybinį procesą. Tai atsakingiausias ir kruopščiausias
pamokos darbas, šnekučiuotis laiko tikrai nebuvo, reikėjo veikti greitai ir užtikrintai.
Kadangi plakatai buvo gaminami naudojant įvairias technikas, o pagrindinę jo dalį užėmė darbas
guašu, jam reikėjo leisti išdžiūti. Tad pirmąją pamoką mokiniai plakatą dailino guašu, o jau kitą
dieną atliko baigiamuosius darbus – naudojo antrines žaliavas. Šios pamokos metu mokiniai taip
pat pristatė savo darbus, pasakojo apie darbo eigą, ar jiems pavyko atlikti šią užduotį. Pasakojant
būtinai reikėjo pavartoti bent 5 terminus: antrinės žaliavos, plakatas, taikomoji dailė, ekologija,
aplikacija, kompozicija, šriftas, linija, spalva, saikas.
Mokytojų manymu, pamoka pavyko šauniai, o mokytojams didžiausias įvertinimas – tai po
pamokos mokinių ištarti žodžiai: „Mokytoja, kaip smagu, kad jūs mėgstate netradicines pamokas“.
Meninio skaitymo konkursas
      „<…> visos mūsų galvos ir idėjos, ir sistemos yra tik niekas, tik niekas. Niekas, palyginant su širdimi, švelniu geru žodžiu, švelniu palietimu, pabučiavimu, žmogaus su žmogumi susitikimu, atviru žodžių pasikeitimu, padrąsinimu, draugyste.“                                                                                                                                              Jonas Mekas
       Šių metų spalio 22 d. mokyklos aktų salėje vyko 5-8 klasių meninio skaitymo konkursas 
„Meile aš tikiu…“. Popietės tema pasirinkta neatsitiktinai – šiuo sunkiu mums periodu norėta atkreipti dėmesį į svarbiausias žmogaus vertybes: meilę mamai, artimiesiems, Tėvynei, savajai kalbai, draugams.     
     Konkurse dalyvavo daugiau nei 30 mokinių. Buvo skaitomi lyrikos, prozos kūriniai ne tik lietuvių, bet ir anglų, vokiečių kalbomis. Skaitovus pagal iš anksto numatytus kriterijus vertino komisija: pavaduotoja ugdymui Lilija Simonaitienė, istorijos mokytoja ir bibliotekininkė Neringa Vaitiekūnienė, lietuvių kalbos mokytoja Sonata Pušinskienė. Komisija vertino skaitovo gebėjimą žodžiu ir emocija veikti klausytojus, gebėjimą perteikti kūrinio mintį, sceninę laikyseną tartį ir kirčiavimą.      
     Konkursą pradėjo 8b klasės mokinys Lukas Povilenskas, kuris su D. Opolskaitės kūriniu „Ir vienąkart, Riči“ praeitais metais atstovavo mūsų mokyklai Vilniaus miesto meninio skaitymo konkurse. Pastebėjome, jog dauguma mokinių rinkosi puikiai žinomų autorių – J. Degutytės, V. Mačernio, S. Nėries, K. Kasparavičiaus – kūrybą. Tačiau įdomu, jog šiais metais turėjome galimybę išgirsti ir mūsų mokyklos auklėtinių – Evelinos Beliajevos (8b), Tado Gerulskio (8a) – kuriamas eiles. Žodis ir muzika neatsiejami, tad ir šiame renginyje pertraukų metu skambėjo fortepijono (Jokūbas Pažūsis (7a)) bei smuiko melodijos (Viktorijos Michnevič (7a)).       
     Konkurso pabaigoje 7a klasės mokinė Neda Gudžiūnaitė perskaitė ištrauką iš Anos Frank ,,Dienoraščio“, kurią ruošėsi sakyti Kauno IX-ojo forto muziejuje organizuojamame  meninio skaitymo konkurse ,,Tylios sienos žodžių paliestos“. Deja, dėl COVID-19 pandemijos renginys buvo atšauktas.     
      Šiais metais labai sunku buvo apsispręsti, kas atstovaus mūsų mokyklai miesto konkurse, nes dalyviai tikrai atrodė lygiaverčiai, puikiai pasiruošę. Vis dėlto komisija nutarė, jog šiais metais mokyklos konkurse geriausiai pasirodė 8b klasės mokinės Gabija ir Gustė Kasilovskytės, pristačiusios kompoziciją iš A. De Sent Egziuperi ,,Mažasis princas“. II-osios vietos laimėtoja – 5b klasės mokinė Akvilė Šakalytė, kuri perskaitė K. Kasparavičiaus ,,Trys knygos“. III-ąją vietą laimėjo 6c klasės mokinė Paulina Burokaitė, žaismingai perkaičiusi K. Kasparavičiaus ,,Ginčas“. Sveikiname laimėtojus!      
      Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyviams!                                                                                                                                      Konkurso organizatorės
Atvira integruota technologijų ir fizinio ugdymo pamoka „Klasės žaidimo priemonės“
Spalio 14 d. 8.00 val. į technologijų 110 kabinetą atėjo 7a klasės visi mokiniai ir trys mokytojai.
Vyko atvira integruota technologijų ir fizinio ugdymo dalykų integruota pamoka „Klasės žaidimo
priemonės“. Pamokos pradžioje technologijų mokytojas Rolandas Matulevičius pakomentavo
pamokos uždavinius, priminė saugaus darbo taisykles. Technologijų mokytoja Irma Zmejauskaitė
papasakojo apie žaidimo priemenių – žiedų dekoravimo būdus.
Mokiniai dirbo pasiskirstę į dvi grupes: pirmoji grupė – mergaitės atliko žiedų dekoravimą,
antrojo grupė – berniukai braižė žiedus ir su siaurapjūkliu išpjovė po tris skirtingus žiedus iš faneros.
Pamokos metu buvo labai darbinga atmosfera: daug įrankių keliamo triukšmo, nes vyko pjovimas,
gręžimas, šlifavimas. Mergaitės diskutavo apie papuošimus, derino įvairias formas ir spalvas.
Fizinio ugdymo mokytoja Eglė Beneš pamokos viduryje išdalino asmeninio siekio lapelius,
kuriuose mokiniai įsivertino savo darbus. Mokytoja paaiškino klasės žaidimo taisykles ir
pademonstravo kaip reikia mesti žiedus ant tiesių virbų. Mokiniai pasiskirstė į dvi komandas ir
aktyviai su teigiamomis emocijomis dalyvavo žaidime.
Pamokos pabaigoje vyko pamokos refleksija: apibendrinti rezultatai, mokiniai atsakė į mokytojų
pateiktus klausimus. Visi mokiniai pasigamino žaidimo priemones, kurias kūrybiškai, originaliai ir
puikiai dekoravo!
Atvira integruota lietuvių – anglų kalbos pamoka ,,Susipažinkime – esu Viljamas Šekspyras“.
2020 m. spalio 09 d. vyko atvira integruota lietuvių ir
anglų kalbų pamoka 8b klasėje ,,Susipažinkime – esu
Viljamas Šekspyras“. Grojant Renesanso epochos melodijai,
mokiniams buvo pristatyti pamokos tikslai ir uždaviniai.
Visų mokinių, “žurnalistų”, dalyvaujančių spaudos
konferencijoje tikslas – susipažinti su netrukus atvyksiančiu
svečiu V. Šekspyru ir parašyti apie jį straipsnį. Jie nekantriai
laukė susitikimo su poetu, dramaturgu, vienu iš
paslaptingiausių ir svarbiausių anglų ir Vakarų Europos
Renesanso epochos rašytojų. Ir štai garbingasis svečias,
Viljamas Šekspyras, jau beldžiasi į duris ir savo gimtąja
anglų kalba pristato savo svarbiausius gyvenimo faktus ir
kūrybinį palikimą. Šekspyras savo kalbą vainikavo
garsiuoju posakiu: “Pasaulis yra didžiulė scena, o mes
esame tos scenos pagrindiniai veikėjai”. Po svečio kalbos,
žurnalistai dirbdami grupėse kūrė lietuvių kalba straipsnius
pateiktomis temomis, pristatė juos įmantriais pavadinimais.
Po rimtų straipsnių pristatymų, atėjo laikas linksmesnei
bei kūrybiškesnei užduočiai. Lietuvių kalbos mokytoja Evelina Blaškienė pristatė vieną žymiausių –
116 sonetą. Mokiniai perskaito jį anglų ir lietuvių kalbomis. Ir štai mokiniams netikėtumas – 116
sonetą reikės padainuoti lietuvių – anglų kalbomis! Mokiniai čiupo įvairiausius muzikos
instrumentus: gitaras, būgnus, lazdas, barškučius. Kiekvienas drąsiai lipo ant scenos ir muzikaliai
bei žaismingai padainuoja sonetą. Po pasirodymų V. Šekspyras pasakytų savo garsųjį posakį:
„Muzika užgožia liūdesį“, o liūdėti žurnalistams tikrai nebuvo kada… Ir paskutinioji pamokos dalis –
mokinių įsivertinimas. Pamokos pabaigoje kiekvienas mokinys įvertino savo indėlį pamokos
veiklose ir pažymėjo įsivertinimo ,,picoje“ procentinę išraišką. Mokiniai pripažino, kad darbas
grupėse buvo įdomus ir naudingas, o pamokos metu gavo ne tik žinių, bet ir nepamirštamų
įspūdžių.
Pamoką vedė:
lietuvių k. mok Evelina Blaškienė
anglų k. mok. Renata Ziminskienė
Programavimo savaitė ketvirtokams
    Šių metų spalio 9 dieną ketvirtų klasių mokiniai dalyvavo Lietuvoje ir ES vykstančioje iniciatyvoje ES programavimo savaitėje (Code week).  Ši savaitė yra visuomeninė iniciatyva, kurios tikslas – visus sudominti programavimu ir skaitmeniniu raštingumu. Kartu su mokiniais mes diskutavome, kaip kompiuteris gali koduoti paveikslėlį vien tik skaičiais. Diskusija galėjo likti tik diskusija, jeigu ne ketvirtokų noras patiems pabandyti atkoduoti paslėptą paveikslėlį. Gavę užduotį, vieni susitvarkė labai lengvai, o kitiems reikėjo pasitarti su draugu.  Juk programuoti nėra taip paprasta.