Mokytojų atestacijos programa 2022-2024 metams
Ugdomosios veiklos stebėsena
Atestuojame mokytojus. Perspektyvinė 2021-2023 metų programa.
Mokytojų skaitmeninis raštingumas
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai
Prisegtuose failuose pateikiama:
1. Mokytojų atestacijos nuostatai (2008-11-24 įsakymas nr. ISAK -3216)
2. Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas
        V-774-1-priedas
        V-774-2-priedas
        V-774-KR-aprašas