2024-2026 m. Mokytojų atestacinė programa
Mokytojų atestacinė programa 2023-2025 m.
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija: 

       Pirmininkė – Vilija Mozurienė, progimnazijos direktorė
       Sekretorė  - Jolanta Vasilevskienė, pradinių klasių metodininkė
       Nariai:  Rolandas Matulevičius, technologijų mokytojas ekspertas             
                     Daiva Čižikienė, specialioji vyr. pedagogė, progimnazijos darbo tarybos atstovė             
                     Jovita Subačienė, tėvų atstovė             
                     Gražina Doveikienė,  steigėjo deleguota atstovė
Komisija patvirtinta: 
Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus
2022 m. lapkričio11 d. įsakymu Nr. 30-3469/22
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo tvarka
Mokytojų atestacijos programa 2022-2024 metams
Ugdomosios veiklos stebėsena
Atestuojame mokytojus. Perspektyvinė 2021-2023 metų programa.
Mokytojų skaitmeninis raštingumas
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai
Prisegtuose failuose pateikiama:
1. Mokytojų atestacijos nuostatai (2008-11-24 įsakymas nr. ISAK -3216)
2. Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas
        V-774-1-priedas
        V-774-2-priedas
        V-774-KR-aprašas