Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacija
Vilniaus “Spindulio” progimnazijos Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija: 
Pirmininkė – Vilija Mozurienė, progimnazijos direktorė
Sekretorė  – Jurgita Zenevičiūtė, matematikos mokytoja metodininkė
Nariai: Rolandas Matulevičius, technologijų mokytojas ekspertas
             Daiva Čižikienė, specialioji vyr. pedagogė, progimnazijos darbo tarybos atstovė
             Laura Staugaitienė, tėvų atstovė
             Raminta Gudeliauskienė,  steigėjo deleguota atstovė
Komisija patvirtinta: 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojo 2021 m. vasario 4 d.
įsakymu Nr. A30-449/21
Ugdomosios veiklos stebėsena
Atestuojame mokytojus. Perspektyvinė 2021-2023 metų programa.
Mokytojų skaitmeninis raštingumas
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai
Prisegtuose failuose pateikiama:
1. Mokytojų atestacijos nuostatai (2008-11-24 įsakymas nr. ISAK -3216)
2. Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas
        V-774-1-priedas
        V-774-2-priedas
        V-774-KR-aprašas