Darbo taryba
Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos darbo taryba  
            
Pirmininkė - Lina Povilionienė, socialinė pedagogė;                 
Sekretorė - Jurgita Zenevičiūtė, matematikos mokytoja;                 
Narė - Daiva Čižikienė, direktorės pavaduotoja ūkio reikalams.                                                                                                                                                          (patvirtinta direktoriaus įsakymu 2017-12-08 Nr. V-188)