Darbo taryba
Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos darbo taryba, 
patvirtinta direktoriaus įsakymu 2022-12-07 Nr. V-173
            
Alina Pesliak, pradinių klasių mokytoja,                
                                               Vadimas Pavlovas, biologijos, chemijos mokytojas,                 
                                              Daiva Čižikienė, direktorės pavaduotoja ūkio reikalams.                                                                                                                                                          ()