II – osios užsienio kalbos pasirinkimas nuo šeštos klasės
Mieli penktokai ir jų tėveliai,
dalinamės svarbia žinia - nuo 2022 metų rugsėjo 1 d. šeštoje klasėje 
mokiniai antrąją užsienio kalbą galės rinktis ne  tik vokiečių ar rusų, 
bet ir prancūzų kalbą.
Edukacinės dienos 2021-2022 m. m.
2021 m. rugsėjo 10 d.Sporto ir turizmo diena (1 – 8 kl.);
2021 m. spalio 21 d.Atradimų diena (1 – 8 kl.);
2022 m. kovo 10 d.Pilietiškumo diena (1-8 kl.);
2022 m. balandžio 12-14 d. – mokinių konferencija
,,Mano sėkmė” (12 d. 1-2 kl.; 13 d. 5-8 kl.; 14 d. 3-4 kl.);
2022 m. gegužės 24 d.Vilniaus pažinimo diena (1-8 kl.);
2022 m. birželio 7 d. - Sporto ir sveikatingumo diena 
(1-4 kl.);
2022 m. birželio 21 d.Sporto ir sveikatingumo diena
 (5-8 kl.)
      Vadovaujantis Progimnazijos Ugdymo planu, 2021-2022 m. m. numatytos šios edukacinės dienos:
2021-2023 metų Ugdymo planas
Dėl mokymo(si) 5-8 klasėse nuo gegužės 10 d.
Atsižvelgiant į LR Vyriausybės nutarimą dėl 5-11 kl. mokinių grįžimo į mokyklas nuo š. m. gegužės 10 d. bei Vilniaus m. Savivaldybės inicijuotą, nurodant konkrečius galimus mokymosi būdus Vilniaus m. mokyklose, apklausą, gegužės 3-4 d. buvo apklausti ir mūsų progimnazijos 5-8 klasių mokinių tėvai. Siekta išsiaiškinti, kokį mokymosi būdą jie, pasitarę su savo vaikais, pasirinktų šių mokslo metų užbaigimui. 
Nuomonę pareiškė 216 tėvų (5-8 kl. mokinių). Reikėjo pasirinkti vieną iš trijų galimų mokymosi būdų: 
1. Mokymas(is) mišriu būdu su periodiniu mokinių testavimu; 
2. Mokymasis lauko erdvėse (derinant su nuotoliniu mokymu); 
3. Šiuos mokslo metus užbaigti nuotoliniu būdu. 
Visų 5-8 kl. kontekste, 71 proc. mokinių tėvų nurodė, kad jie pageidauja, jog jų vaikas(-ai) šiuos mokslo metus užbaigtų nuotoliniu būdu. Remiantis daugumos nuomone, nuo gegužės 10 d. 5-8 kl. mokiniai ir toliau mokysis (šiuos mokslo metus užbaigs) nuotoliniu būdu. 
Atsižvelgiant ir į kitą mokymosi būdą pasirinkusius, klasių vadovai ir mokytojai, pagal galimybes, susitarę su mokiniais (neprieštaraujant jų tėvams), dalį veiklų organizuos ir lauko erdvėse, laikantis visų būtinųjų saugos reikalavimų. 
Esant naujiems LR Vyriausybės ar Vilniaus m. Savivaldybės sprendimams, nedelsiant reaguosime ir mes, tardamiesi su  progimnazijos bendruomene. 

Dėl 2020-2021 mokslo metų pabaigos 1-4 klasių mokiniams
   Keičiasi 2020-2021 mokslo metų pabaigos data 1-4 kl. mokiniams - 
ugdymo proceso pabaiga 2021 m. birželio 13 d.
   Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui: 
     1-4 klasių mokiniams 2021 m. birželio 14 d. – rugpjūčio 31 d.
2020-2021 m. m. pusmečių ir trimestrų trukmė
                                1 – 4 klasės
 I pusmetis: 2020 m. rugsėjo 1 d. – 2021 m. sausio 17 d.
II pusmetis: 2021 m. sausio 18 d. – 2021 m. birželio 7 d.

                                 5-8 klasės 
  I trimestras: 2020 m. rugsėjo 1 d. – 2020  m. lapkričio 30 d.
 II trimestras: 2020 m. gruodžio 1 d. – 2021 m. kovo 14 d. 
III trimestras: 2021 m. kovo 15 d. – 2021 m. birželio 21 d. 
Edukacinės dienos 2020-2021 m.m.
                Vadovaujantis Ugdymo planu, numatytos šios edukacinės dienos: 
1. Vilniaus pažinimo diena – 1 – 8 klasės – 2020 m. rugsėjo  22 d.
2. Sveikatingumo projektas “Bulviagalvis” – 1 – 4 klasės – 2020 m. spalio 1 d.
     Sporto, turizmo, sveikatingumo diena – 5 – 8  klasės – 2020 m. spalio 1 d.
3. Atradimų diena – 1 – 8 klasės – 2020 m. lapkričio 13 d. 
4. Kino diena – 5-8 klasės – 2021 m. vasario 12 d. 
5. Pilietiškumo diena – 1 – 8 klasės – 2021 m. kovo 10 d. 
6. Mokinių konferencija “Mano sėkmė”  – 1 – 4 klasės – 2021 m. gegužės 18-19 d. 
                                                                             5 – 8 klasės – 2021 m. gegužės 20-21 d.
7. Sporto , turizmo, sveikatingumo diena – 1 – 4 klasės – 2021 m. birželio 2 d. 
                                                                              5 – 8 klasės – 2021 m. birželio 15 d. 
8. Edukacinės programos klasėms ( 2 dienos ) – pasirinktinai.
Ugdymo plano pakeitimas nuo 2020 09 01
2019-2020 m.m. pusmečių ir trimestrų trukmė
1 – 4 klasės
I pusmetis: 2019 m. rugsėjo 2d. – 2020 m. sausio 19 d.
II pusmetis: 2020 m. sausio 20 d. -2020 m. birželio 8 d. 

5-8 klasės
I trimestras: 2019 m. rugsėjo 2 d. – 2019 m. lapkričio 30 d.
II trimestras: 2019 m. gruodžio 1  d. – 2020 m. kovo 15 d.
III trimestras: 2020 m. kovo 16 d. – 2020 m. birželio 22 d. 
Edukacinės dienos 2019-2020 m.m.
Vadovaujantis Ugdymo planu, numatytos šios edukacinės dienos:
1. Sveikatingumo projektas “Bulviagalvis” – 1 – 4 klasės – 2019 m. spalio 4 d.
2. Vilniaus pažinimo diena – 1 – 8 klasės – 2019 m. spalio 25 d.
3. Atradimų diena – 1 – 8 klasės – 2019 m. lapkričio 20 d.
4. Bendruomenės šventė “Labas rytas, Spinduly” – 1 – 8 klasės – 2019 m. gruodžio 14 d.
5. Kino diena – 5-8 klasės – 2020 m. vasario 14 d.
6. Pilietiškumo diena, skirta Lietuvos valstybės 30-mečiui – 1 – 8 klasės – 2020 m. kovo 10 d.
7. Mokinių konferencija “Mano sėkmė” – 1 – 4 klasės – 2020 m. gegužės 19 d.
5 – 8 klasės – 2020 m. gegužės 21 d.
8. Sporto , turizmo, sveikatingumo diena – 1 – 4 klasės – 2020 m. birželio 2 d.
5 -8 klasės – 2020 m. birželio 8 d.
9. Edukacinės programos klasėms ( 2 dienos ) – pasirinktinai.