1C Vilniaus pažinimo diena
Smagi, saulėta gegužės diena, mokslo metai eina į pabaigą, o
mokiniai trokšta nuotykių ir pramogų. Manau, su tokia realybe
susiduria kiekvienas pedagogas, nes tai metas, kada mokiniai
nenustygsta vietoje. Džiaugiamės, kad mūsų mokyklos
edukacinių dienų sąraše yra Vilniaus pažinimo diena, kada
mokiniai keliauja į jiems pažįstamas vietas ir sužino tai ko dar
nežinojo.
1c klasės mokiniai labai laukė Vilniaus pažinimo dienos, nes
kaip ir daugelis mokinių labai mėgsta keliauti. Reikia pripažinti,
kad šiuolaikiniai vaikai labai retai keliauja viešuoju transportu,
tai jiems tampa tikra atrakcija ir galimybė ugdytis gyvenimui
reikalingas kompetencijas. Planuodama veiklas pasinaudojau
pamokos planu, kuris patalpintas platformoje „Vilnius yra
mokykla“. Pamokos tema „Geometrinės figūros aplink mus“, o
tikslas įtvirtinti mokinių žinias apie geometrines figūras,
išmokyti jas surasti, atskirti ir įvardinti mus supančioje
aplinkoje. Mokiniams teko surasti geometrines figūras Katedros aikštėje (pastatai, grindiniai,
aplinka ir kt.), jas žymėti, skaičiuoti ir įvardyti. Mokiniai buvo tikrai atidūs, nes pastebėjo sunkiai
pastebimas katedros varpinės detales. Kitas mūsų kelionės etapas buvo kėlimasis funikulieriumi į
Gedimino kalną, kur laukė įdomi Kultūros paso edukacija „Legendos pilyje“. Edukacijos metu
mokiniai išgirdo tris legendas, kurios savaip paaiškina Vilniaus įkūrimo istoriją ir kitus faktus apie
miestą. Pirmokai labai stengėsi atlikti visas užduotėles, atsakinėti į jiems pateiktus klausimus.
Edukacijos metu buvo ugdomos pažinimo ir komunikavimo kompetencijos.
Kadangi buvo šilta diena, ekskursijos pabaigoje visi kartu valgėme ledus ir dalinomės įspūdžiais.
6b klasės mokiniai Vilniaus senamiestyje
       6b klasės mokiniai šią Vilniaus pažinimo dieną kelionę pėsčiomis pradėjo nuo Katedros aikštės iki Aušros Vartų. Tikslas: kuo daugiau atrasti istorinių paminklų ir kuo daugiau gauti žinių apie Vilniaus istorijos palikimą ir širdį –  senamiestį, ugdyti gebėjimą atpažinti istorinius ir kultūrinius objektus ir juos pristatyti vokiečių kalba, skatinti supratimą, kad Vilniaus senamiestis yra unikalus UNESCO paveldo saugomas objektas, kartu gyvybingas ir patrauklus bei tinkamas turiningam laisvalaikio praleidimui ir pažintiniam apsilankymui. 
Nuo Katedros aikštės iki Vokiečių gatvės keliautojai ieškojo gotikos, renesanso ir baroko architektūros objektų. Mokiniai su klasės aukletoja Dana ir vokiečių kalbos mokytoja Daiva apžiūrėję Stiklių, Gaono, Šv. Mikalojaus gatves, priėjo vieną seniausią Vilniaus gatvę, kur praleido ilgesnį laiką. Čia gavo užduotį – vokiškai pavadinti matomus objektus (šiais metais mokiniai pradėjo mokytis vokiečių kalbą kaip II užsienio kalbą). Mokytoja papasakojo apie Vokiečių gatvę, kuri minima nuo 14-to amžiaus, kai čia gyveno vokiečių pirkliai ir amatininkai. Šios gatvės pavadinimai anksčiau buvo Die Deutsche Gasse, Gasztoldowska, Niemiecka, Vokiečių, Muziejaus. Vėliau buvo aplankyta viena gražiausių baroko paminklų, Šv. Kazimiero bažnyčia, kurią puošia karališka karūna. Visiems buvo įdomus jos unikalumas. 
       Kelionės pabaigoje, mokiniai pavargę prisėdo šalia tautos patriarcho Jono Basanavičiaus ir aptarė savo veiklą šią įdomią, pilną įspūdžių dieną Vilniaus senamiestyje. 
Duok penkis geležiniam vilkui
3b klasės mokiniai dalyvaudami Vilniaus
pažinimo dienoje lankėsi Gedimino pilies
bokšte. Sužinojo, kuo Vilnius buvo unikalus
anais laikais ir kuo jis yra ypatingas šiandien,
kunigaikščio Gedimino nuopelnus Lietuvai, iš ko
susideda pilies ansamblis ir kt. Edukacijos ,,
Duok penkis geležiniam vilkui“ metu susipažino
su Gedimino pilies, Vilniaus ir, žinoma,
Geležinio Vilko istorija, sužinojo kada ir kodėl
švenčiame Vilniaus gimtadienį, kas, kur ir kada
pirmą kartą paminėjo Vilniaus vardą. Atlikdami
įvairias kūrybines užduotis, išsiaiškino, kokių
tautų, kultūrų ir specialybių žmonės nuo seno
kūrėsi Vilniuje ir augino miestą. Atliktas užduotėles užsiantspaudavo – vilko pėdos antspaudu! Po
edukacinio užsiėmimo mokiniai lankėsi bokšto apžvalgos aikštelėje, kur prieš akis lyg ant delno
atsivėrė nuostabi Vilniaus panorama. Nusileidę nuo kalno apžiūrėjo paminklą Lietuvos didžiajam
kunigaikščiui Gediminui. Rimties ir susikaupimo mokėsi lankydamiesi Vilniaus šv. vyskupo
Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedroje.
5c klasės mokinių „Vilniaus pažinimo diena“ Vingio parke
Gegužės 22 d. 5c klasės mokiniai vyko į Vingio parką, kuriame vyko dvi edukacinės veiklos:
1. Įvairių medžių medienos savybės (5 klasės technologijų programa).
2. Kuriame žemė meną (edukacinė pamoka iš EDU Vilnius platformos „Vilnius yra mokykla“).
Prie įėjimo į Vingio parką technologijų mokytojas paaiškino pirmos edukacinės veiklos tikslą ir
pakomentavo pamokos uždavinius apie įvairių medžių medienos savybių pažinimą, buvo paaiškinti
konkrečių praktinių veiklų vertinimo kriterijai. Mokinių praktinio darbo siekis buvo aktyviai ir
teisingai atsakinėti į pateiktus klausimus ir atlikti medienos savybių tyrinėjimą: paliesti medžio
žievę ir įvardinti spalvą, pasakyti medžio pavadinimą ir vaisius. Mokiniai tyrinėjo Vingio parko
aplinką rinkdami nuo pėsčiųjų tako žievę, kankorėžius, lapus, šakas. Sudėtingiausias klausimas buvo
„Pasakykite kokio medžio vardas yra Vilniaus gatvė, kurioje yra Vilniaus Gerosios Vilties
progimnazija?“ Mokiniai bandė spėlioti ir jiems iš pradžių nesisekė, bet padėjo išmanios
technologijos. Teisingas atsakymas – skroblas. Skroblo vardas daugeliui negirdėtas ir medis mažai
kam matytas. Mokiniai medį surado prie pėsčiųjų tako ir tyrinėjo kamieną, lapus. Palyginti lėtai
augantis, nedidelio ar vidutinio aukščio medis, įprastai užaugantis iki 15 – 25 m aukščio žaliais,
ovaliais ar pailgais su smailėjančiu galu, vidutinio stambumo lapais. Rudenį lapai būna ryškiai
geltoni, dažnai išlieka ant medžio iki pavasario.
Mokiniai eidami pėsčiųjų taku pasiekė Vingio parko estradą, kurios priekyje ant trinkelių
išsidėliojo surinktas natūralias gamtines medžiagas. Prasidėjo antroji edukacinė veikla „Kuriame
žemės meną“. Prieš vykstant į Vingio parką mokiniai buvo susirinkę technologijų kabinete, kuriame
išklausė pasakojimą apie žemės meną bei pamatė kitų mokinių sukurtas kompozicijas. Žemės
menas – (angl. Land Art), postmodernistinės dailės kryptis; kūriniai, sukurti performuojant
natūralaus reljefo plotus ar naudojant natūralias medžiagas – akmenis, šakas, kankorėžius ir pan.
Žemės menas paremtas idėja, kad kiekvienas žmogaus veiklos pėdsakas gamtoje išreiškia žmogaus
ir gamtos santykį ir gali būti traktuojamas kaip meninė kūryba. 2003 m. rudenį buvo surengtas
pirmasis tarptautinis Žemės ir Aplinkos meno projektas, kuris iki šiol plėtojamas Vilniaus
universiteto Botanikos sode (Kairėnuose).
Praktinė veikla vyko pasiskirsčius į grupes po 3 – 4 mokinius. Mokiniai kūrė įvairias spalvingas ir
meniškas kompozicijas, kurias visos grupės kūrybiškai pristatė. Buvo įdomu paklausyti pasakojimų
apie tvarų gamtinių medžiagų panaudojimą ir gamtos išteklių saugojimą.
Po dviejų edukacinių veiklų mokiniai aktyviai leido laiką sportuodami Vingio parke esančiuose
lauko treniruokliuose, kiti mokiniai toliau tyrinėjo aplinką…
Po edukacinės dienos „Vilniaus pažinimo diena“ atliekant refleksiją ir veiklų aptarimą 5c klasės
mokiniai išsakė daug teigiamų emocijų. Mokiniams patiko netradicinės veiklos – pamokos, kuriose
buvo galimybė netradiciškai tyrinėti Vingio parko medžius, sportuoti ir judėti vingiuotais, ilgais
pėsčiųjų takais ir klausyti įvairių paukščių čiulbėjimo ir aukštų medžių ošimo. Mokiniai ir juos lydinti
auklėtoja Renata Ziminskienė, technologijų mokytojas Rolandas Matulevičius nuėjo apie 12000
žingsnių.
4c “Vilniaus pažinimo diena” Valdovų rūmuose
Vilniaus pažinimo dieną progimnazijos 4c klasės mokiniai praleido tyrinėjant ir stebint Nacionalinį
muziejų – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmus. Mokinių mokymosi ugdymui(si) buvo
išnaudotos kitokios edukacinės erdvės.
Mokiniai pasimėgavo pozityviomis emocijomis, įgijo naudingų žinių, smagių potyrių bei išbandė
savo jėgas improvizuodami, kurdami autorinę “Legendą apie Vilniaus miestą”. Šešėlių teatro lėlių
gaminimas ir spektaklio kūrimas mokiniams buvo itin prasminga ir nuotaikinga veikla.
Tai buvo laukta ir labai įdomi pažintinė diena su Vilniumi!
Vilniaus pažinimo diena 2024 m. “Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras”
2024 m. gegužės 21 d. 3c klasės mokiniai aplankė
Lietuvos nacionalinį operos ir baleto teatrą. Susipažino su teatro
užkulisiais, sužinojo operos atsiradimo Italijoje istoriją bei šio
žanro vystymąsi Lietuvoje. Susipažino su Lietuvos nacionalinio
operos ir baleto teatro įkūrimo istorija, veikla ir struktūra, teatro
tarnybų darbu. Ekskursijos metu trečiokai pravėrė
paslaptingąsias scenos duris, už kurių atsivėrė nepažįstamas
technikos ir teatro magijos pasaulis. Sužinojo apie sudėtingą
scenos įrangą, spektaklio eigą, žvilgterėjo į dekoracijų dirbtuves,
teatro fojė, apžiūrėjo keičiamas parodas bei spektaklių
nuotraukas. Ugdė pažinimo, kultūrinę, komunikavimo, socialinę,
emocinę kompetencijas.
Vilniaus pažinimo diena 2024m.
      Gegužės 22  dieną ,,Spindulio“ progimnazijoje vyks kasmetinė “Vilniaus pažinimo diena”. Siekiant padidinti ugdymo(si) patrauklumą, mokinių mokymosi motyvaciją, progimnazijos mokytojai ugdymui(si) stengiasi išnaudoti kitas edukacines erdves.
   Svarbiausia, yra puikus oras, daug pozityvių emocijų,  naudingų žinių, smagių potyrių, pagalba vienas kitam ir  atgalinis ryšys.   
      Taigi, gegužės 22-ąją mūsų laukia įdomi pažintinė diena su Vilniumi ir jo apylinkėmis!   
     Vilniaus pažinimo dienos integruotas pamokas bei veiklas matysite  prisegtame faile.
Šokoladinis Vilnius
    Ar žinote be ko vaikai neužauga? 4b klasės mokiniai Vilniaus pažinimo dieną nusprendė tai išsiaiškinti.  Pasirodo – be saldainių! Šiemet mažieji smaližiai lankėsi ,,AJ šokolado namuose“, susipažino su ,,Šokoladinio Vilniaus istorija“, išmoko atskirti šokolado rūšis, ,,keliavo“ istoriniais šokolado atsiradimo labirintais, dalyvavo viktorinoje, o svarbiausia, išbandė konditerio profesiją. Mokiniai turėjo galimybę kurti savo autorinius saldainius, visos gamybos proceso metu konsultuotis ir, žinoma, ragauti. 
 Saldžios akimirkos iš Vilniaus pažinimo dienos ,,Šokoladinis Vilnius“  nuotraukų galerijoje.
  Skanaus!
Vilniaus mažojo teatro spektaklyje „Brangusis atrakcionų parko dėde!“
Visada smagu sekmadienį
nuveikti ką nors įdomaus.
Sausio 14 dieną malonių
akimirkų patyrė 5a klasės
mokiniai, apsilankydami
Vilniaus mažojo teatro
spektaklyje „Brangusis
atrakcionų parko dėde!“.
Vaikams didžiulį įspūdį
paliko nuotaikingo
spektaklio pradžia, nes
„žmonės buvo labai juokingi
ir vaikščiojo keistai
apsirengę“ (Urtė B.), „greitai
persirengdavo“ (Viltė M.,
Viltė S.), „keisdami rūbus vaidino vis kitus žmones“ (Adomas A., Augustas G.). Patiko aktorių, rodos,
toks lengvas pasivaikščiojimas kojūkais. Mokiniai įvertino audros efektą, kad buvo keičiamas ne tik
apšvietimas, bet ir lijo lietus (Danielė Z., Rokas Z.). Beje, žemiau sėdintieji lietumi truputį atsigaivino.
Džiugu, kad penktokai atkreipė dėmesį į atskirų aktorių vaidybą, pvz., Joris S. išskyrė Vytauto
Rumšo jaunesniojo meistriškumą. Kitą dieną, aptarimo metu, vaikai aiškinosi spektaklio pagrindinę
mintį, dalinosi mintimis, ar visada žmonių elgesys būna priimtinas aplinkiniams, kada dėl to reikia
kantriai tylėti, ką reiškė dėdės Hemulio atsiskyrimas, suplėšytas laiškas… „Senelis atvėrė vaikams
akis ir pasakė, kad nori būti vienas, nežaisti šių kvailų žaidimų“ (Ligita Š.). Mes mokomės – ir ne tik
mokykloje.
Susipažinimas su elektronikos pasauliu Vilniaus Gedimino technikos universitete
Vieną šaltą antradienio rytą 2c klasės mokinių laukė puiki edukacinė diena VGTU, kur jie galėjo pasimatuoti studento kėdę, pasivaikščioti po elektronikos fakultetą, susipažinti su mokslininkų darbu laboratorijose, pasisveikinti su robotu ir išsiaiškinti, kuo elektronika skiriasi nuo elektrotechnikos. 
Vaikai drąsiai atsakinėjo į profesoriaus užduodamus klausimus apie įdomiąją elektroniką: išsiaiškino, kas yra radarai, kokie būna lazeriai, signalų apdorojimo sistemos ir net atlikę išklausytos medžiagos testą buvo perkelti į II kursą. 
Pats smagumas prasidėjo vaikščiojant po laboratorijas ir išbandant tam tikrus prietaisus. Aplankėme Mechanikos fakulteto, Elektros inžinerijos bei Elektroninių sistemų katedros laboratorijas, kuriose mūsų laukė mokslininkai, dėstytojai ir laboratorijų darbuotojai.

Sugrįžę iš universiteto, mokiniai aprašė ten patirtus įspūdžius. Tėja rašė:,, …labiausiai patiko, kaip robotukas šoko ir dainavo…, o dar sužinojau, kad norint studijuoti šiame universitete reikia gerai mokėti matematiką…”, Dominykas rašė: ,,…sužinojau, kad vėjas ir saulė gamina elektrą…”. Emilis aktyviausiai dalyvavo paskaitoje ir atsakė į daugelį profesoriaus užduodamų klausimų. Jam labiausiai patiko tema apie antenas ir sonarus. Turbūt niekas nesistebės, kad vaikams tokios pamokos būna pačios smagiausios, nes jie gali pamatyti daug prietaisų, išbandyti elektros prietaisus, stebėti kokias funkcijas atlieka robotai, o svarbiausia, visi suprato, kokia svarbi matematika. Ne vienas išėjęs iš VGTU svajojo į jį sugrįžti studijuoti pasirinktą sritį. Belieka ir toliau mokinius skatinti domėtis juos supančiu pasauliu ir, žinoma, daug dėmesio skirti matematikai.