Švietimo, mokslo ir sporto ministro A.Monkevičiaus kreipimasis į mokyklų bendruomenes
Rekomendacijos dėl COVID – 19 prevencijos
Prašome susipažinti su informacija apie rekomendacijas ir reikalavimus COVID – 19 prevencijai
priešmokykliniam, pradiniam, pagrindiniam ir neformaliam ugdymui.
Jau greitai
“Spindulio” progimnazijos sporto aikštyno erdvės bendruomenės nariams
Pasibaigus valstybiniams dvyliktokų egzaminams,
nuo liepos 8 d., atveriamos Vilniaus “Spindulio”
progimnazijos sporto aikštyno erdvės mokyklos
bendruomenės nariams.
Kiekvieną dieną nuo 8 val. ryto iki 22 val.
pavieniui ar su šeimomis galite užsukti pažaisti krepšinį,
paspardyti kamuolį, pabėgioti ar kitaip palaikyti
sportinę formą, praleisti laisvalaikį.
Labai prašome mokyklos teritorijoje elgtis
atsakingai ir saugoti sportinį inventorių.
Primename, kad mokyklos teritorijoje vedžioti
gyvūnus draudžiama.
Laiškas būsimam Pirmokui / Pirmokei
   Labas, būsimas (-a) Pirmoke!

     Turbūt jau atsisveikinai su darželiu, užvėrei jo duris….  Visi sako, kad užaugai….  
     Nepastebėsi, kaip greitai prabėgs smagi vasarėlė… Ateis darbingas ruduo ir atversi naujas mokyklos duris… Būsi pirmokas / pirmokė.
     Mes, ,,Spindulio“ progimnazijos pirmų klasių mokytojos, laukiame Tavęs mūsų mokykloje, spinduliuojančioje draugiškumu, smagiu bendradarbiavimu, išradingumu, kūrybiškumu. 
      Mes padėsime Tau drąsiai žengti į naują mokslo  ir žinių pasaulį. Kartu susipažinsime su paslaptingais spalvotais  vadovėliais, kuriuose knibždėte knibžda raidės, žodžiai, sakiniai…   Daug sužinosime  tyrinėdami, eksperimentuodami, keliaudami, žaisdami, piešdami…. O kad augtumei sveikas (-a) ir stiprus(-i) – sportuosime bei mokysimės sveikai gyventi.  Pasinersime ir į muzikos garsų pasaulį -  išmoksime dainuoti, šokti ritminius šokius.  Kartu svajosime, džiaugsimės savo ir kitų laimėjimais, organizuosime smagias šventes tėveliams.    
       Iki susitikimo Rugsėjo 1-ąją!
       Nekantraujančios susipažinti su Tavimi
       pirmų klasių mokytojos – Jūratė, Jolanta ir Gailutė
Su šv. Velykom!
Žemės dienai
Gamta gyvena savu ritmu…
Dėmesio! Svarbi informacija dėl ugdymo proceso
Gerbiami tėveliai, mokiniai ir mokytojai,
    Tiksliname informaciją dėl ugdymo proceso organizavimo progimnazijoje pandemijos metu.
  Vadovaujantis ŠMSM ministro įsakymu, keičiamas mokinių pavasario atostogų laikas. 
Pavasario atostogos skelbiamos nuo kovo 16 d. iki kovo 27 dienos.
Nuo kovo 16 d. visoje Lietuvos teritorijoje skelbiamas KARANTINAS.

    Visa reikalinga informacija bus nuolat atnaujinama ir skelbiama mokyklos tinklalapyje ir e.dienyne.
    Prašome Jūsų visų supratimo ir geranoriškumo bendraujant ir bendradarbiaujant šiuo laikotarpiu. 

 Progimnazijos direktorė 
Vilija Mozurienė
Su kovo 8-ąja!
Informacija dėl koronaviruso profilaktikos
Pateikiame informaciją apie prevencines priemones prieš koronavirusą. 
Progimnazijoje griežtinamas pašalinių asmenų lankymasis mokykloje. 
Gerbiami tėveliai, 
prašome laikytis “Bendruomenės narių ir pašalinių asmenų lankymosi 
Vilniaus “Spindulio” progimnazijoje tvarkos aprašo”.
Nuo vasario 28 d. PM grupių vaikus ir 1-4 klasių mokinius palydėti galite tik iki I a. foje.
Priešmokyklinių grupių vaikus atvesti iki 8.30 val.
Prailgintų grupių mokinius, PM grupių  vaikus paimti po pietų bus galima įprasta tvarka.
Viskas daroma dėl Jūsų ir mūsų visų saugumo bei sveikatos.

Atkreipiame dėmesį, kad visiems žmonėms, kurie neseniai grįžo iš  koronaviruso paveiktų teritorijų (Kinijoje (visos provincijos), Šiaurės Italijoje (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos – Romanijos regionai), Honkonge, Irane, Japonijoje, Pietų Korėjoje, Singapūre), 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos  rekomenduojama likti namuose ir stebėti savo sveikatą.

Progimnazijos administracija