Dėmesio! Atnaujinome mokymui(si) naudingas nuorodas
Bendrosios nuorodos    
     Švietimo ir mokslo ministerija  -  http://www.smm.lt
      Ugdymo plėtotės centras –  http://www.upc.smm.lt
      Nacionalinis egzaminų centras (NEC) - http://www.nec.lt (apie standartizuotus testus)
      Švietimo informacinių technologijų centras – http://www.itc.smm.lt 
      Švietimo mainų paramos fondas - http://www.smpf.lt/
      „Tapk” projekto svetainė  - http://www.tapk.lt  
      Švietimo portalas –  http://www.emokykla.lt
      Kengūros treniruočių laukas –  http://mkp.emokykla.lt/kengura/index.php
 Kitos naudingos nuorodos (mokytojams, mokiniams, tėvams)
Matematikos mokymui ir mokymuisi naudingos nuorodos:
http://miksike.lt/ - konkurso ,,Matmintinis” svetainė, kurioje galima lavinti mintiną skaičiavimą
http://www.kengura.lt/ - tarptautinio matematikos konkurso svetainė

Informacinių technologijų mokymui ir mokymuisi naudingos nuorodos:
http://bebras.lt/- informatikos ir informatinio mąstymo konkurso svetainė
http://lietutis.lt/ - klaviatūros treniruoklis

Fizikos mokymui ir mokymuisi naudingos nuorodos:
http://fizikavisiems.lt/ - konkurso ,,Fizikos bandymai aplink mus” svetainė
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/fizika/ - interaktyvūs fizikos mokymosi objektai
https://www.fizika.lm.lt/ - nuorodos į įdomius su fizika susijusius puslapius, laboratorinių ir fizikos bandymų bei savarankiško mokymosi ir savikontrolės įrankiai

Istorijos mokymui:
http://www.istorijosmokytojai.lt - istorijos mokymo metodika, dokumentai, žemėlapiai, straipsniai
http://istorijatau.lt/rubrikos/zemelapiai - žemėlapiai, mediateka, šaltiniai ir kt.
http://www3.lrs.lt/lrs_vaikams/ - trumpai, aiškiai, vaikiškai apie Lietuvos Respublikos seimą, jo darbą.

Lietuvių kalbos mokymui:
http://www.lkz.lt - lietuvių kalbos žodynas
http://www.šaltiniai.info - kalba, literatūra, istorija

Priešmokykliniam ir pradiniam ugdymui:
http://www.ikimokyklinis.lt/ - ikimokyklinis ugdymas
http://www.mokinukai.lt - pasaulio pažinimas
http://www.manogaublys.lt/home.1,p.0,e.0,l.lt - garsiausi mūsų krašto geografijos objektai

Dailės ugdymui:

Muzikos ugdymui:

Technologijų ugdymui:

Žmogaus saugos mokymui: