Mokytojo Rolando Matulevičiaus metodinės patirties sklaida
       Daugelio mokomųjų dalykų nuotoliniam mokymui yra parengta mokomosios medžiagos įvairiose platformose, tačiau technologijų dalyko mokymui(-si) jų turime labai nedaug. Pastebėjusi šį stygių, Lietuvos technologijų mokytojų asociacija  (LTMA) kviečia technologijų mokytojus kurti užduotis, kurias galėtų peržiūrėti visos Lietuvos technologijų mokytojai ir praktiškai taikyti savo nuotolinėse technologijų pamokose. 
       LTMA prezidentas Henrikas Vaišvila, Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos technologijų mokytojas ekspertas, informavo, kad Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos technologijų mokytojo eksperto, technikos mokslų magistro Rolando Matulevičiaus sukurtos autorinės mokymo priemonės – aštuonių pamokų ciklas/pamokų aprašai, kurie skirti 7-ų klasių mokiniams, šių metų sausio 15 d.  yra publikuoti LTMA  tinklapyje                https://technologinisugdymas.weebly.com/  LTMA technologijų mokytojų kaupiamą pamokų aprašų bazėje  https://bit.ly/39dNRPK . Technologijų mokytojas Rolandas Matulevičius pateikė  5 –  8 klasių mokiniams iš  Bendrųjų programų technologijų dalyko srities „Konstrukcinės medžiagos“ konkrečių pamokų aprašus iš pirmojo ir antrojo karantinų laikotarpių.
       Tai mokytojo sukurta mokymo priemonė – pamokų „Dėžutės šonų puošimas segmentinės drožybos raštais. Raštų braižymas – kompozicijos projektavimas, šonas nr.1“ (pamoka vyko 2020-11-25) ir „Dėžutės šonų puošimas segmentinės drožybos raštais. Raštų braižymas – kompozicijos projektavimas, šonas nr.2“ (pamoka vyko 2020-12-02) aprašai. Minėtuose pamokų aprašuose yra publikuojami mūsų progimnazijos geriausi septintų klasių mokinių projektai. LTMA tinklapyje yra šių mokinių sukurti ir nubraižyti dėžutės šonų projektai: 7a klasės – Dominiko, Adomo, Benedikto, Kerniaus ir 7b klasės – Elano, Nedo.    
Mokytojų sueiga “Gerosios patirties sklaida”
2021 m. sausio 12 d. vyks kasmetinė mokytojų sueiga/konferencija 
“Gerosios patirties sklaida”.
Konferencija vyks nuotoliniu būdu Teams aplinkoje nuo 12 val.
2020 metų Mokytojas
  2020 m. gruodžio 29 d. “Spindulio” progimnazijoje  nuotoliniu būdu vykusioje metinėje Mokytojų sueigoje  buvo išrinktas Metų Mokytojas. Juo tapo pradinių klasių mokytoja metodininkė 
Inesa Jančioraitė Tichomirova!  Sveikiname!
Sueigoje dalyvavo 47 progimnazijos mokytojai, metinius pranešimus skaitė direktorė Vilija Mozurienė, metodinių grupių pirmininkai – lietuvių kalbos mokytoja Jurgita Perednienė, geografijos/gamtos mokytoja Lina Mažukėlė, muzikos mokytoja Lina Gubanovienė, pradinių klasių mokytoja Inesa Jančioraitė Tichomirova, biologijos/chemijos mokytoja Marytė Papinigienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Kristina Povilavičienė, socialinė pedagogė Lina Povilionienė. Taip pat nuotolinio darbo patirtimi pasidalino ir pranešimą pristatė technologijų mokytojas Rolandas Matulevičius, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Ramunė Klymantienė bei žaismingą Kalėdinį pristatymą – matematikos mokytoja Jurgita Zenevičiūtė ir geografijos mokytoja Lina Mažukėlė, leidusios dar kartą visiems pagilinti Teams valdymo įgūdžius. Metų Mokytojo apklausą vykdė direktorės pavaduotoja Lilija Simonaitienė.
   Mokytojų sueigą inicijavo ir vedė direktorė Vilija Mozurienė ir metodinės tarybos pirmininkė Jurgita Zenevičiūtė.
Sveikiname ir didžiuojamės savo mokytojais!
2011 Metų Mokytoja – Virginija Baranauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.
2012 Metų Mokytoja – Kristina Žukienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja.
2013 Metų Mokytoja – Bronislava Gudauskienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja.
2014 Metų Mokytoja – Neringa Vaitiekūnienė, istorijos vyr. mokytoja.
2015 Metų Mokytoja - Rasa Polučanskė, pradinių klasių vyr. mokytoja.
2016 Metų Mokytoja - Rasa Polučanskė, pradinių klasių vyr. mokytoja  (antrą kartą).
2017 Metų Mokytojos – Jurgita Zenevičiūtė, matematikos vyr. mokytoja ir Nina Dineikienė,                                                     rusų  kalbos vyr. mokytoja.
2018 Metų Mokytoja – Lina Mažukėlė, geografijos vyr mokytoja.
2019 Metų Mokytojas – Kęstutis Andrijevskis, šokių mokytojas.
2020 metų Mokytojas – Inesa Jančioraitė Tichomorova, pradinių klasių mokytoja metodininkė
Kiekvienų metų pabaigoje mokykloje renkame savo METŲ MOKYTOJĄ!
Mokymai mokytojams
Rugpjūčio 31 d. 15.30 
ir rugsėjo 4 d. 15 val. 
 vyks mokymai mokytojams. 
  Prieš tai rekomenduojame susipažinti su vaizdo medžiaga, patalpinta mokymosi komandoje.  
Rašykite išankstinius klausimus jau dabar,  skiltyje klausimai.        


Mokymai mokytojams rugpjūčio 25 d. 13 val.
         Rugpjūčio 25 d. 13 val. mokykloje  vyks mokymai mokytojams darbui su virtualia platforma Microsoft 365. Interaktyvius mokymus ves lektorė.
        Kad mokymai būtų efektyvūs, prieš tai rekomenduojame susipažinti su vaizdo medžiaga, patalpinta mokymosi komandoje. Prisijungimas kiekvienam išsiųstas e.dienyne. Galite užduoti išankstinius klausimus jau dabar,  skiltyje klausimai.        Nepavykus prisijungti skambinkite ir konsultuokitės su  inžinieriumi.
Seminaras ,,Kas yra gera mokykla?”
    Mokinių atostogos – mokytojams pats darbymetis.  Tai geras laikas mokytojų savišvietai ir tobulėjimui, nes mokymosi kokybė priklauso nuo mokymo kokybės. 
      2020 m. vasario 19 d. bendradarbiaudami ir siekdami savo mokyklose ugdymo kokybės  Vilniaus M. Mažvydo, ,,Spindulio” ir Ąžuolyno progimnazijų vadovai organizavo seminarą mokytojams ,,Šiuolaikinės pamokos aspektai remiantis Geros mokyklos koncepcija”, kuris vyko Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijoje. Seminarą progimnazijų vadovams ir mokytojams vedė lektorė Laima Gudaitė, NŠA mokyklų veiklos įsivertinimo ir tobulinimo skyriaus metodininkė.  
    Lektorė, remiantis Geros mokyklos koncepcija, išskyrė pagrindinius geros mokyklos veiklos aspektus, su dalyviais aptarė moderniausias mokymosi tendencijas: kaip planuoti šiuolaikinę pamoką, kaip personalizuoti ir suasmeninti ugdymą(si), pateikė naujausius mokymo(si) būdus, naudojamus šiuolaikinėje pamokoje.
    Dirbdami grupėse mokytojai analizavo, kaip dirbant skirtingais būdais ir įvairiai organizuojant veiklas, galime pasiekti kuo geresnių rezultatų, o nagrinėdami Geros mokyklos koncepciją diskutavo kaip ugdymo(si) aplinka, mokymas(is), lyderystė ir vadyba, bendruomenė lemia mokyklos pagrindinio tikslo – asmenybės ūgties  įgyvendinimą.
   Džiaugiamės gražia vadovų iniciatyva suburti kelių mokyklų bendruomenes kartu, diskutuojant visiems aktualiais klausimais.  Tai gali tapti puikia tradicija mokykloms bendradarbiaujant ir ateityje.
Konferencija „Ugdymas(is) bendradarbiaujant“
   Konferencijos dalyviai pasisėmė gerosios patirties apie mokytojo vaidmenį bendradarbiaujant, metodus, skatinančius mokinių bendravimą ir bendradarbiavimą, asmeninių kompetencijų ugdymą bendradarbiaujant, ugdymosi sėkmės raktą – aktyvų mokyklos ir tėvų bendradarbiavimą, bendradarbiavimą buriant klasės bendruomenę, kolegialaus ryšio svarbą ugdymo(si) procese, kaupiamajame vertinime, grupinį darbą bendradarbiaujant, klasės vadovo ir šeimos partnerystę, bendradarbiavimą teikiant  pagalbą mokiniui.
   Mūsų mokyklos mokytojai ne tik klausėsi kitų mokytojų gerosios patirties, bet ir patys į konferenciją atvyko su parengtais pranešimais. Muzikos mokytoja metodininkė Lina Gubanovienė ir šokių mokytojas Kęstutis Andrijevskis parengė pranešimą „Kavos puodelių orkestras“.  Mokytojai kalbėjo apie  ritmikos ugdymą muzikos ir šokio pamokose,  antrojoje pranešimo dalyje pakvietė konferencijos dalyvius groti  kavos puodelių orkestre  su šokio judesiais, skirtais ritmo lavinimui.  Priešmokyklinio ugdymo mokytojos Kristina Povilavičienė ir Ramunė Klymantienė parengė pranešimą „Tėvai mokykloje – aktyvūs ugdymo proceso dalyviai“. Pranešime pasidalino akimirkomis iš ugdomųjų veiklų ir edukacijų, kuriose dalyvavo arba patys pasiūlė ugdytinių tėvai. Vyr. socialinė pedagogė Lina Povilionienė ir matematikos mokytoja metodininkė Jurgita Zenevičiūtė parengė pranešimą „Kuriame saugų internetą kartu“.  Kalbėjo apie sėkmingą bendradarbiavimą (vaiko, mokytojo, tėvo, specialisto) ugdant vaiko sąmoningą internete, pristatė savo vykdomas veiklas.
    Turiningai praleista diena, naujų idėjų paieška, bendradarbiavimas su kitų mokyklų mokytojais!
   Vasario 19 d. “Spindulio” progimnazijos mokytojų komanda dalyvavo Vilniaus miesto bendrojo ugdymo įstaigų mokytojų gerosios patirties sklaidos konferencijoje „Ugdymas(is) bendradarbiaujant“, kuri vyko Vilniaus „Baltupių“ progimnazijoje. Šios konferencijos tikslas – skatinti mokytojus dalintis vertingomis bendravimo ir bendradarbiavimo praktikomis, atrasti naujų galimybių bendradarbiaujant, kurti naujus bendravimo ir bendradarbiavimo modelius, siekiant mokymo(si) ir ugdymo(si) sėkmės.
Mokytojų sueiga
       Sausio 2-ąją  “Spindulio” progimnazijos mokytojai  susirinko į Mokytojų sueigą (atkelta iš gruodžio 30 d.). Taip pavadinome jau trečiąjį kartą mokykloje vykstančią mokytojų Gerosios patirties sklaidą. Susirinkome jaukioje, moderniai atnaujintoje bibliotekoje. Mokinių atostogos – tai puikus metas mokytojų profesiniam tobulėjimui, pasidalinimui savo metodine dalykine patirtimi, praėjusių metų apžvalgai, nuveiktų darbų apibendrinimui ir pasidžiaugimui. Tai laikas, kai galime ramiai pasamprotauti, ką reikėtų tobulinti, ką naujo galima panaudoti savo pamokose, reflektuoti lankytų seminarų  tema. Iš viso sueigoje dalyvavo  35 mokytojai, 20 iš jų skaitė pranešimus. Mokytojų pasirinktos temos labai įvairavo: nuo integruotų pamokų, projektinių darbų ir praktinių užsiėmimų iki bendradarbiavimo su tėvais.
      Pirmojoje  sueigos dalyje  savo veiklą pristatė dalykų mokytojai. Technologijų mokytojas ekspertas Rolandas Matulevičius pagrindinį dėmesį  pranešime skyrė integruotai technologijų ir muzikos pamokai, kai mokiniai projektinio darbo metu gamino lietuvių liaudies instrumentą skrabalus. Pasak mokytojo, tokios pamokos įdomios ir mokiniams, ir mokytojams. Socialinė vyr. pedagogė Lina Povilionienė kalbėjo apie bendradarbiavimą su tėvais, jų švietimą, mokinių konkursus, pasidalino lankytų seminarų medžiaga. Matematikos mokytoja metodininkė Jurgita Zenevičiūtė akcentavo klasės vadovo darbą. Įdomų pranešimą pristatė istorijos mokytojas Gytis Mockus. Pirmus metus mokykloje dirbantis mokytojas mielai dalinosi savo patyrimu ir pastebėjimais ugdant mokinius, jo pranešimas “Pamoka kitaip” reiškia, kad pamokoje dirba mokiniai, o ne mokytojas :). Gamtos ir geografijos vyr. mokytojos Linos Mažukėlės skaidrėse dominavo mokinių projektinė veikla,  įsivertinimas ir savianalizė. Chemijos mokytoja metodininkė Marytė Papinigienė pristatė 2019 metais mokinių dalyvavimą gamtos mokslų olimpiadose, laimėjimus. Eglė Beneš, fizinio ugdymo mokytoja, visus pakvietė prisiminti “Aktyviąją pertrauką” mokykloje ir pasižiūrėti filmuotą medžiagą (filmas Vilniaus mieste buvo įvertintas prizine vieta). Taip pat džiaugėsi per Atradimų dieną vykusia integruota fizinio ugdymo ir matematikos pamoka (matematikos mokytoja L. Simonaitienė ir fizinio ugdymo mokytoja E.Beneš), aktyviu mokinių įsitraukimu ir susidomėjimu. Tikybos vyr. mokytoja Danutė Bruzgienė prisiminė prieškalėdinę nuotaiką, adventinę ramybę, kartu su pradinių klasių mokytoja Virginija Lučuniene pravestą kalėdinę popietę pradinukams, drauge su tėvais pintus kalėdinius vainikus. Apie lankytus seminarus, jų svarbą pasakojo lietuvių kalbos mokytoja Jurgita Perednienė ir anglų kalbos vyr. mokytoja Aušra Čioglienė. J. Perednienė pasidalino savo įžvalgomis po „Vyturio“ leidyklos organizuoto seminaro „Skaitančios smegenys su išskirtiniais žmonėmis: neuromokslininke dr. Urte Neniškyte ir gyvo žodžio meistru Giedriumi Drukteiniu”. Kai kuriais lektorių patarimais mokytoja jau pasinaudojusi. A. Čioglienė akcentavo kritinio mąstymo svarbą, įvairių nuomonių toleravimą. Dailės mokytoja metodininkė Rima Vaitkevičiūtė kalbėjo apie išskirtinę mūsų mokyklos veiklą, renginius.  Mokytojų dalykininkų sueigos dalį užbaigė anglų kalbos mokytojos Renatos Ziminskienės praktinis užsiėmimas “Apšilimo veiklos pamokoje”.  Kodėl reikia apšilti? Pasak mokytojos, taip ugdomos emocinės kompetencijos: savo jausmų suvokimas, teisingas savęs vertinimas, gebėjimas prisitaikyti. Tai puikus idėjų generavimas, kūrybiškos asmenybės ugdymas, iššūkis mokiniui, malonumas, motyvacijos stiprinimas, iniciatyvumas. 
      Antroji Mokytojų sueigos dalis buvo skirta priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojams. Ją pradėjo direktorės pavaduotoja ugdymui Rasa Petrikienė pranešimu “Mokytojų veiklos 2019″. Pavaduotoja apibendrino visų metų paradinių klasių mokytojų darbą, pasiekimus. 2 c klasės ir anglų kalbos mokytoja metodininkė Inesa Jančioraitė – Tichomirova tikrai turėjo kuo pasidalinti su kolegomis; jos patirtis, darbo metodika sudomino ne vieną. Mokytoja pristatė tarptautinį projektą E-Twinning „Kalėdinis žaisliukas kitaip“ bei papasakojo, kokių idėjų pasisėmė Litexpo parodų rūmuose vykusioje parodoje. Priešmokyklinio ugdymo mokytojos – metodininkė Ramunė Klymantienė ir vyr. mokytoja Kristina Povilavičienė pasidalino įvairių edukacinių veiklų, bendradarbiaujant su tėvais,  patirtimi bei respublikinių parodų organizavimo patirtimi.  1b klasės vyr. mokytoja Virginija Lučunienė kalbėjo apie naują, mūsų mokykloje dar nebandytą, popieriaus dekoravimo būdą – marmuravimą, pasakojo apie šio sudėtingo darbo eigą, pateikė pavyzdžių. Diana Petruškienė, 2b klasės mokytoja, pristatė veiklas ir metodikas, ugdančias mokinių kūrybiškumą, bendradarbiavimą su tėvais, edukacinių pamokų organizavimą. Vyr. mokytojos Jūratė Mineikenė (4b klasė), Vilija Poškienė (3a klasė) kalbėjo apie mokinių savarankiškumo ugdymą, tėvų įtraukimą, jų autoritetą, karjeros ugdymą pradinėse klasėse. Labai vertinga buvo 4a klasės mokytojos metodininkės Virginijos Baranauskienės ilgametė patirtis apie klasės vadovo darbą, jo svarbą. 
     Kai kurios  mokytojų išsakytos mintys, pastebėjimai kėlė diskusinius klausimus, vertė ieškoti atsakymų, susimąstyti.  Ačiū visiems Mokytojų sueigos (dalykinės konferencijos) dalyviams už išsakytas mintis, pasidalintomis žiniomis, šiltu bendravimu ir bendradarbiavimu.
Sveikiname 2019 Metų Mokytoją!
9- ąjį kartą “Spindulio” progimnazijoje buvo 
renkamas  Metų Mokytojas. 
2019 metais juo tapo šokio mokytojas
KĘSTUTIS ANDRIJEVSKIS.
Nuoširdžiausi mokytojų kolektyvo sveikinimai!