Respublikinė praktinė konferencija „ Vaiko kalba – vaiko pasaulis“
 Balandžio 19 d. vyko respublikinė praktinė konferencija „Vaiko kalba – vaiko pasaulis“.    Konferencijos tikslas – skatinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogus bendradarbiauti ir diskutuoti ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos ugdymo temomis, skleisti gerąją pedagoginę patirtį ir keistis vertingomis idėjomis. 
  Konferencijos organizatoriai: Vilniaus lopšelis-darželis ,,Vieversys” ir Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas. Konferencijos rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybės Ikimokyklinio ugdymo skyrius. 
  Vaikų kalbos raidai didžiulę įtaką daro pirmųjų gyvenimo metų patirtys, todėl pedagogo pareiga yra domėtis vaiko kalbos ugdymo inovacijomis, siekti užtikrinti kokybišką ugdymąsi kiekvienam vaikui pagal jo unikalius poreikius. Išlavėję vaiko kalbiniai gebėjimai teigiamai paveikia visas jo gyvenimo sritis: gebėjimą mokytis, santykius su kitais, akademinius pasiekimus ir santykį su savimi pačiu. Įtraukiojo ugdymo kontekste, įstaigos susiduria su vis didesne ugdytinių poreikių įvairove ir ieškodamos idėjų, kaip užtikrinti ugdymo kokybę, sukuria įdomių priemonių, metodų ir kt. Konferencija suteikia galimybę pasidalinti savo atradimais profesinėje bendruomenėje, aptarti galimas perspektyvas, išryškinti problemas, kurioms reikia ieškoti sprendimų. 
  Konferencijos moto amerikiečių romanistės, novelių rašytojos ir poetės Ellen Gilchrist žodžiai: „Mes gyvename savo kalbos lygmenyje: tik tai, ką gebame nusakyti, gebame įsivaizduoti, suprasti ar tyrinėti“.
   Konferencijoje dalyvavo pedagogai ir logopedai iš visos Lietuvos. Buvo pristatyti 21 pranešimas, kurie atspindėjo pedagogų praktinę patirtį, idėjas  bei rimtą požiūrį į vaikų kalbinių gebėjimų ugdymą.    Džiaugiuosi , kad turėjau galimybę pasidalinti savo patirtimi ir pristatyti konferencijos dalyviams projektinę veiklą  „ Mūsų senelių pasakos“. Šį projektą vykdau su priešmokyklinės grupės ugdytiniais jau ketvirtą kartą ir manau, kad jis padeda bendradarbiaujant su ugdytinių šeimomis sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui lavinti kalbinius gebėjimus ir ugdyti visavertę kalbą.
Projekto metu:
 - Dėmesys skiriamas taisyklingos, rišlios ir vaizdingos kalbos formavimui.
 -  Vaikai įgauna gebėjimą klausyti, girdėti ir išklausyti kitą.
 -  Ugdytiniai susipažįsta su raidėmis.
-  Suaktyvėja vaikų kalbiniai gebėjimai, kūrybiškumas, mąstymas, atmintis, fantazija bei saviraišką. – Plečiasi vaikų žodynas.
- Ugdytinių šeimos įsitraukia į vaikų kalbinių gebėjimų ugdymą, sustiprėja bendravimo  ryšis tarp tėvų ir vaikų.  
  Manau, kad projektinė veikla puikiai tinka ugdyti vaikų kalbinius gebėjimus, skatinti kalbos vystymąsi, plėsti jų žodyną. 
Konferencijos metu  pasisėmiau nemažai gerų idėjų, kurias tikrai taikysiu savo darbe.
Respublikinė metodinė – praktinė konferencija „Mes skirtingi ir ypatingi, bet mes kartu“
   Noriu pasidžiaugti mūsų progimnazijos draugyste ir bendradarbiavimu su Kretingos Tiškevičiūtės mokykla. Jau treti metai mokiniai susirašinėja su šios mokyklos moksleiviais, sveikina juos su didžiausiomis metų šventėmis, organizuoja ir vykdo bendrus projektus, birželio mėnesį planuoja vykti į Kretingą ir su jais susitikti.
    Balandžio 22 d. Kretingos Dvaro muziejaus Baltojoje salėje, išpuoštoje  gražiomis rankų darbo darytomis gėlėmis, kurios simbolizuoja mūsų vaikus, vyko respublikinė metodinė – praktinė konferencija „Mes skirtingi ir ypatingi, bet mes kartu“. Konferenciją organizavo – Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos bendruomenė, kuri susitelkė šiam gražiam ir prasmingam renginiui. Konferencijos tikslas – dalintis gerąja darbo patirtimi, idėjomis bei praktinėmis įžvalgomis apie ypatingų mokinių ugdymą ir pasirengimą įtraukiajam ugdymui.  Į šią konferenciją susirinko svečiai iš tolimiausių Lietuvos kampelių: Klaipėdos, Kretingos, Vilniaus, Panevėžio, Šilutės, Kauno, Telšių ir kt.
Konferencijoje pranešimus skaitė 14 pranešėjų iš Kretingos, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos. Savo patirtimi dalinosi vieno mokinio mama. Susirinkę dalyviai  tik patvirtina, kad konferencija reikalinga ne tik pedagogams, bet ir visai bendruomenei. Mus visus vienija siekis plėtoti atsakingą požiūrį į vaikų ugdymą ir kartu ieškoti sprendimų, padėsiančių tobulinti ugdymo procesą.
    Šioje konferencijoje skaičiau pranešimą “Inkliuzinio ugdymo realijos pradinio ugdymo kontekste”. 
 Aušra Simoniukštytė savo straipsnyje teigia  “Inkliuzinio ugdymo koncepcija reikalauja sukurti mokyklą visiems, bet tai padaryti, ne tiek integruojant įvairias mažumas į daugumos mokyklą, kiek formuojant iš principo naują, socialine ir kultūrine prasme įvairią mokyklą, kurios tikslas yra visavertis mokinių dalyvavimas ugdymo procese, atsižvelgiant į pačių mokinių poreikius ir galimybes, o nebendrus standartus”. 
     Savo pranešime pateikiau daug pavyzdžių, kaip sekasi klasėje dirbti su mokiniais. Kaip įvairių gabumų mokiniai dalyvauja projektinėse veiklose, su kokiais iššūkiais jie susiduria, kokias mokymosi platformas naudojame pamokose, kaip vykdoma tarpdalykinė integracija, kaip savo sėkme džiaugiasi tiek aukštesnių, tiek žemesnių gabumų mokiniai.
   Visi išgirsti pranešimai buvo labai naudingi. Tiek logopedžių, tiek Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus vedėjos, ugdymo mokslų magistrės  Vaidotos Vaišienės, Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos direktorės Ievos Rukšienės, tiek įvairių dalykų mokytojos dalinosi savo patirtimi, metodais, kaip padėti siekti žinių aukštesnių ir žemesnių gabumų vaikams, kad visi patirtų sėkmę.
    Konferencijoje koncertavo Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupės ugdytinė Patricija Stankutė ir padainavo dainelę ,,Zyzia uodas“. Ji šiemet su šia daina dalyvavo dainų dainelėje ir pelnė daug žiūrovų simpatijų, grojo garsi Klaipėdos smuikininkė ir šoko tautinių šokių kolektyvas.
    Žinios, naujovės, patirtis ir dalijimasis praktiniais patarimais labai  svarbu mokytojo darbe. Šiais laikais auga kitokie vaikai, pats laikas tapti kitokiais mokytojais.
Edukacinė mokytojų išvyka
   Balandžio 19 d. „Spindulio“ progimnazijos mokytojų bendruomenė mokinių atostogų metu vyko į edukacinę kelionę po vidurio Lietuvos apylinkes. Aplankė Bistrampolio dvarą, sužinojo apie dvariškių K. Bistramų giminę, susipažino su kitais dvaro sodybos ansamblio pastatais, vaikščiojo po XIX a. pradžioje pasodintą parką, grožėjosi skulptūromis.
   Vėliau mokytojai lankėsi šimtmetį menančiame Ramygalos malūne, dalyvavo edukacinėje „Grūdo virsmo“ programoje. Klausėsi nuotaikingų ir šmaikščių malūnininko pasakojimų, susipažino su grūdų malimo mechanizmais ir stebėjo grūdo malimo darbus. Ramygalos malūnas ne tik miltus malantis malūnas, bet ir malūno muziejus, kuriame daug autentiškų malūno įrengimų ir senovinių rakandų. Po edukacijos malūnininko žmona vaišino lankytojus žolelių arbata, kepta duona, pyragu ir blyneliais su namine uogiene.
   Edukacinę kelionę mokytojai tęsė Kėdainiuose. Vaikščiojo po senamiestį, susipažino su architektūros formų įvairove, klausėsi gido pasakojimų apie Radvilų ir Kiškų gimines, lankė vertingiausius ir įdomiausius lankytinus objektus, daugiau sužinojo apie žydų kultūrinį paveldą. Edukacijos dalyviai turėjo galimybę paragauti gurmaniško skonio agurkų ledų ir naminių virtinukų su skirtingų rūšių įdarais ir padažais, susipažinti su šiam Lietuvos regionui būdingomis gaminimo tradicijomis ir skoniais.
   Mokytojai lankėsi ir bitininko įsteigtoje midaus darykloje Kėdainių raj, kur sužinojo apie įvairias medaus rūšis, skanavo tradicinio medaus su mėtų, aviečių, šaltalankių poskoniu. Degustavo skirtingų rūšių tradicinį lietuvių taurųjį gėrimą – midų.
   Kelionę vainikavo pažintis su Akademijos miesteliu ir geografiniu Lietuvos centru, kuriame įrengta „Meilės ir taikos gėlė“, suformuota iš 12-kos didelių lauko akmenų, sudarančių ratą. Šis statinys įkūnija amžinąsias vertybes ir harmoniją bei leidžia kiekvienam pajusti iš žemės trykštančią energiją.
   Pasisvečiavę vidurio Lietuvoje, mokytojai praplėtė savo akiratį, pasisėmė naujos energijos, sustiprino tarpusavio ryšį vieni su kitais bei puikiai praleido laiką.
   Visų mokytojų vardu dėkojame kelionės organizatoriams!
Baigiamoji konferencija “Pa-STEAM-ink savo mokyklą”
    Nuo vasario 22 dienos 4c klasės mokiniai dalyvavo STEAM mokymų cikle. Mokiniai turėjo galimybę praktiškai išbandyti projekto “STEAMulate your school” metu sukurtas skaitmenines ateljė. Viskas prasidėjo nuo mokymų “Snaigių mokslas”. Ketvirtokai bandė atsakyti į klausimą, nuo ko pradeda formuotis snaigė? Gal nuo dulkių? Visos snaigės formuojasi aplink dulkelę ir sukuria magišką, stebuklingą ir unikalų meno kūrinį. Kodėl sniegas baltas? Jei paimsime skaidrų stiklą ir jį sudaužysime į daugybę smulkių stiklo gabalėlių jie irgi bus balti. Ieškodami atsakymų į mums rūpimus klausimus, mes karpėme snaiges, aiškinomės, kokios jos formos ir kodėl jos visos skirtingos. 
   Kadangi vaikams labai patinka informacinės technologijos, naudodamiesi planšete, išmaniuoju telefonu arba kompiuteriu atsidarėme  nuorodą:  http://rectangleworld.com/PaperSnowflake/ ir kartu su mokiniais sukūrėme savo snaiges. Savo darbeliais pasidalinome šio projekto puslapyje.
   Antra mūsų veikla šiame projekte tai mokymai  “Skaičiuojame savo emocijas”. Ši skaitmeninė ateljė padeda vystyti emocinį intelektą pasitelkiant matematiką bei išmaniąsias technologijas. Jos metu vaikai piešė lape žmogų, spalvino savo emocijas pasirinkta spalva, aiškinosi, kodėl viena spalva atspindi vieną nuotaiką, o kita – kitą. Naudodami programėlę “Emotimeter” tyrinėjo savo veido išraišką, mokėsi procentais apskaičiuoti, kiek ir kokių emocijų jų veide tą akimirką užfiksuota daugiausiai.
   Viena iš smagiausių veiklų vadinosi “Mėnulio veidai”. Susipažinome su mėnulio fazėmis, skaitėme pasakas ir mitologinius kūrinius apie mėnulį, patys kūrėme istorijas apie mėnulio darbus. Per dailės ir technologijų pamokas, panaudodami sodą, actą, foliją ir vandeninius dažus piešėme mėnulio kraterius. Atsisiuntę programėlę “Moon” išsiaiškinome, koks mėnulis buvo, kai mes gimėme bei bandėme jame surasti gyvūnų siluetus. Kiekvienas nusipiešėme savo gimimo dieną buvusį mėnulį.
Visi šio projekto užsiėmimai buvo be galo įdomūs. Vaikus labiausiai užbūrė, kad visose veiklose jie galėjo panaudoti savo išmaniuosius įrenginius.
   Paskutinis šio projekto užsiėmimas vadinosi “Nepaprastos paukščių kelionės”, kurių metu mes prisiminėme, kurie paukščiai visada gyvena Lietuvoje, o kurie išskrenda į šiltuosius kraštus, kur jie peri kiaušinius, kuo maitinasi, patyrinėjome Raudonąją knygą. Piešėme paukščius, klausėme jų čiulbėjimo panaudodami išmanųjį plakatą. Naudodamiesi išmaniaisiais telefonais  atsisiuntėme programėlę „iNaturalist“ ir  bandėme atpažinti paukščius. Tikrinome, ar programėlė teisingai atpažino paukščius.
   Kovo 31 d. VšĮ Edukaciniai projektai surengė baigiamąją konferenciją Šiauliuose: „Pa-STEAM-ink savo mokyklą“, kurios metu pagrindinis dėmesys buvo skiriamas projekto „STEAMulate your school“ rezultatams – skaitmeninėms ateljė (užsiėmimams), internetinei mokymosi platformai ir mobiliajai programėlei – „MyUniverse“. Šioje konferencijoje dalyvavau aš ir  pavaduotoja ugdymui Rasa Petrikiene. Turėjome galimybę išbandyti programėlę „Stop motion“. Tai paprastas įrankis, kurį pasitelkus galima kūrybiškai ir inovatyviai sukurti trumpus vaizdo įrašus įvairiomis temomis. Išklausėme nemažai pranešimų apie mokykloje pavykusias veiklas. Pranešimų sesiją vainikavo projekto partnerė iš Italijos Alessandra Falconi. Ji pristatė programėlę “My Universe”. Tai puikus įrankis, su kuriuo galite tyrinėti mėnulį bei kurti žvaigždes ir žvaigždynus. Tai nuoroda, kuri padės tai išbandyti. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.CentroZaffiria.myUniverse&hl=en_US&gl=US.
   Išklausę pranešimų ir pasisėmę naujų idėjų, turėjome galimybę sudalyvauti dviejuose iš keturių užsiėmimų. Bene daugiausiai dėmesio susilaukė užsiėmimas „Nepaprastos paukščių kelionės“. Jo metu  pasidalino įrankiais bei veiklomis, kurios sudomintų mokinius kalbėti apie paukščius. Ne ką mažiau dėmesio susilaukė užsiėmimas „Skaitmeninės istorijos“, kurį vedė projekto partneris iš Prancūzijos. Jo metu dalyviai sužinojo, kaip galima kurti įvairias istorijas pasitelkus tokias programėles, kaip „Instagram“, „WhatsApp“ ir „Twitter“. 
    Trečiasis užsiėmimas, kurį dalyviai galėjo išbandyti, buvo „Žvaigždės ir žvaigždynai“. Jį vedė projekto partnerė iš Italijos. Užsiėmimo metu dalyviai pasidalinę į grupeles piešė žvaigždynus ir surengė jų parodą. Turbūt vieną įdomiausių užsiėmimų pavadinimu „Povaizdis“ vedė partnerės iš Graikijos. Jo metu dalyviai kūrė fantaskopą, paprasčiau tariant, judančią animaciją. 
    Tai daug informacijos ir naujovių suteikiantis projektas, naujos pažintys ir galimybė dalyvauti kituose Erasmus organizuojamuose projektuose.
Mokytojų sueiga
2022 metų sausio 25 d. vyko kasmetinė progimnazijos mokytojų sueiga “Gerosios patirties sklaida”,
kurioje pranešimus skaitė, savo gerąja patirtimi dalinosi 10 progimnazijos mokytojų ir specialistų: priešmokyklinio ugdymo mokytojos Kristina Povilavičienė, Vida Strazdienė, pradinių klasių mokytojos Rūta Šileiko, Inesa Jančioraitė Tichomirova, lietuvių kalbos mokytojos Evelina Blaškienė, Jurgita Perednienė, Sonata Pušinskienė, geografijos mokytoja Lina Mažukėlė, mokyklos psichologė Raminta Beinerytė, logopedė Kristina Urbutytė. 
 Mokytojai pristatė geriausias 2021 metų ugdymo(si) patirtis, projektines veiklas, integruotas, atviras pamokas, pasidžiaugė skaitytais pranešimais mieste ir šalyje, pasidalino patarimais, pasiūlymais, kaip tobulinti pamokos vadybą, švietimo pagalbą mokiniui.  
   Progimnazijos direktorė Vilija Mozurienė pristatė 2022-2024 metų mokyklos strateginio plano gaires, direktorės pavaduotoja ugdymui Rasa Petrikienė – mokyklos veiklos įsivertinimo rezultatus. Tai jau septintoji progimnazijos mokytojų sueiga, antrus metus iš eilės vykusi  nuotoliniu būdu. 
Sveikiname metų Mokytoją!
2021 metų Mokytoja išrinkta pradinių klasių mokytoja 
Rūta Šileiko!
    2022 m. sausio 25 d.  progimnazijos mokytojai 11-ą kartą rinko Metų Mokytoją. Pretendentas turėjo atitikti šiuos kriterijus: 
būti iniciatyvus, kūrybiškas, atsakingas, aktyvus, organizuojantis įvairias veiklas mokykloje, draugiškas, tolerantiškas, bendruomeniškas, pozityvus, gebantis bendradarbiauti,  aktyviai dalyvaujantis metodinėje veikloje, skleidžiantis savo patirtį mokykloje ir už jos ribų.
Keletas mokytojų minčių apie Rūtą:
  “Nuoširdžiai žaviuosi šiuo žmogumi. Rūta yra labai veikli, gera kolegė, visada noriai padeda, pataria, jos galvoje kirba šimtai idėjų, kuriomis ne tik dalijasi, bet ir bando įgyvendinti”.
   ”Visur dalyvauja, aktyvi, taiko naujus metodus, dalinasi savo patirtimi su kolegomis. Maloniai bendraujanti, nuoširdi, rūpestinga”.
   ”Inovatyvi, energinga, nebijanti keistis ir keisti mokytoja”.
Advento vainiko pynimas
Adventas – ypatingas laikotarpis. Tai laikas, kai skaičiuojami nuveikti darbai, o mintyse dėliojasi padėkos žodžiai artimiesiems ir tiems, kurie darbų sūkuryje ištiesia ranką.
Gruodžio 3d. mokyklos aktų salėje mokytojai rinkosi į praktinį Advento vainiko ir šventinės dekoracijos kūrimo užsiėmimą.
Mokytojai buvo žingeidūs ir norėjo išbandyti viską: kūrė šventines dekoracijas ant medžio ričių, pynė Advento vainikus, dekoravo juos kankorėžiais, džiovintais apelsinais, kankorėžiais, kaštonais. Kiekvienas subtiliai ir kruopščiai darbavosi ties savo kompozicijomis ir džiaugėsi savo darbais. O tam, jog suvokti Advento prasmę ir atsigręžti į praeitį, mokytojai klausėsi prof. etnologo L. Klimkos ir kitų garbaus amžiaus žmonių pasakojimų apie Advento laikotarpio prasmę.
Advento popietė ištirpo kaip žvakė. Susibūrimas turėjo teigiamą emocinį užtaisą: į namus mokytojai skirstėsi lydimi gražaus pasibuvimo džiaugsmo, gerų emocijų. Džiugu, kad Advento metu vyksta tokia prasminga veikla, padedanti suvokti tikrąją Kalėdų prasmę, neatitrūkstant nuo mūsų šaknų ir tęsiant tradicijas.
Praktinio užsiėmimo organizatorės:
tikybos mokytoja Danutė Bruzgienė
lietuvių kalbos mokytoja Sonata Pušinskienė
Pedagoginės veiklos sklaida
    Šie mokslo metai ypatingi Lietuvos švietime. Nuotolinis mokymas pareikalavo naujo požiūrio, naujų įgūdžių, susitaikymo ne tik su kai kuriais praradimais, bet kartu atveriant  duris ir atradimams. Su dideliais iššūkiais  susidūrė ir mokytojai, ir mokiniai, ir tėvai. Gyvenimo padiktuotas galimybes visi “Spindulio” progimnazijos mokytojai panaudojo savo kvalifikacijos tobulinimui, naujų kompetencijų įgijimui, glaudesniam bendradarbiavimui, bendrystės kūrimui,  naujų mokymo formų ir būdų paieškoms.  
     Skiriu padėką mokytojams už gerosios patirties sklaidą mokykloje, mieste ir šalyje, už mokyklos vardo garsinimą, mokinių ruošimą  konkursams, pranešimus miesto ir šalies  mokytojų konferencijose, integruotas atviras pamokas, straipsnius progimnazijos tinklalapyje.
Respublikinė konferencija ,,Atradimai tarpdalykinėje integracijoje” (Antra dalis)
Konferencijos koordinatorė matematikos mokytoja Jurgita Zenevičiūtė apibendrino renginį ir pravedė refleksiją, kurios metu dalyviai Mentimeter aplinkoje rašė mintis apie konferenciją: ,,Daug praktinių idėjų, dabar misija jas integruoti savo pamokose”, ,,Daug idėjų, kurias realiai panaudosiu pamokose ir kitose veiklose”, ,,Naujos idėjos. Puiki konferencija”, ,,Kaip gėlės stiebiasi į šviesą, taip ir mes vis siekiame žinių ir naujovių. Ačiū už pranešimus” ,”Keliausiu į kosmosą, iš naujo atrasiu Čiurlionį”…
  Respublikinėje dalykinėje mokytojų konferencijoje „Atradimai tarpdalykinėje integracijoje“, vykusioje „Spindulio“ progimnazijoje 2021 m. balandžio 16 d., buvo perskaityti 67 įvairių Lietuvos mokyklų mokytojų  pranešimai skirtingose konferencijos darbo grupėse: pradinių klasių, lietuvių kalbos, tiksliųjų mokslų,  socialinių, gamtos mokslų ir užsienio kalbų bei menų ir technologijų. 
       Pateikiame kiekvienos grupės moderatorių mokytojų skaitytų pranešimų apibendrinimą ir
refleksiją.
Moderatorė lietuvių kalbos mokytoja Jurgita Perednienė.  
    Lietuvių kalbos mokytojų grupėje pranešimai buvo naudingi, nes turėjome galimybę pasitikrinti, ar teisinga linkme judame, ar mūsų organizuojamos veiklos įdomios ir aktualios, išgirdome daug puikių idėjų. Pastebėjau, kad daugelis mokytojų lietuvių kalbą integruoja su tiksliaisiais mokslais, pavyzdžiui, matematika, inžinerija, fizika, kai kurios integruotos veiklos tęsiamos ir visus 
mokslo metus. Taip pat dažnai lietuvių kalba integruojama su anglų ar kitomis kalbomis. Nuo praėjusių metų kovo mėn., kuomet pasikeitė švietimo situacija visoje šalyje, informacinių technologijų integravimas tapo savaime suprantamu dalyku, tam nebereikia prašyti informatikos mokytojo pagalbos. Įdomesnės integruotų pamokų veiklos, paminėtos konferencijoje: autoriaus „Facebook“ paskyros kūrimas, „Mažojo princo“ planetų gaminimas, knygos istorija dėžutėje, gyvūno pasas, veikėjų įkūnijimas, laiškas darbdaviui, laiškas žmogui, išmetusiam gyvūną į gatvę. Vis dėlto daugiausiai dėmesio sulaukė Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos lietuvių k. mokytojos pranešimas „Knygų veikėjai XXI amžiuje“.  Kolegė pasidalino patirtimi, kaip skatinti mokinių skaitymą įtraukiant fotografijos meną. Konferencijos pabaigoje mokytojai pasidžiaugė renginiu bei praktine jo nauda, teigė išgirdę daug puikių idėjų, kurias būtinai pritaikys praktikoje.
 Moderatorė  pavaduotoja ugdymui, matematikos mokytoja Lilija Simonaitienė.
  Tiksliųjų mokslų mokytojų grupėje mokytojai dalinosi savo gerosiomis praktikomis tarpdalykinėse pamokose: pristatė pavykusias projektines veiklas ir integruotose pamokose taikytas priemones, programėles, noriai dalinosi metodinėmis rekomendacijomis, pamokų planais ir „receptais“.  
  Išgirdome pačių įvairiausių tarpdalykinio bendradarbiavimo galimybių: audiovizualinių medijų taikymą, STEAM mokymąsi, programavimo su Micro:bit pritaikomumą, IT naudojimą tarpdalykinėse kūrybinėse laboratorijose, statistikos pradmenų taikymą ir pačių įvairiausių matematinių skaičiavimų pritaikomumą lietuvių ir literatūros, istorijos, geografijos, dailės, technologijų, muzikos pamokose. Skaičiavome ir spalvinome Australijos gaisrų išdegintus plotus, dalyvavome koliažų, sveikinimų kūrimo, margučių spalvinimo ornamentais dirbtuvėlėse, kūrėme animuotas užduotis, ieškojome panašumų tarp antrininkių sakinio dalių ir stačiakampio gretasienio elementų, muzikos natas keitėme trupmenomis ir atvirkščiai, dalyvavome Google formų pabėgimo kambaryje ieškodami rakto jam atidaryti, siuvome, karpėme, lankstėme… Laiko nuobodžiauti neturėjome, nes išgirstą patirtį „dėjome į savo atmintį“. O gal prireiks? J Refleksija išklausius pranešimus: daug idėjų, daug minčių, daug negirdėtų įrankių… Net žodžių per mažai tai gautai naudai išsakyti, nes minčių daug daugiau, nei žodžių šiuo metu… Kaip surasti dar valandų paroje, kad visa tai išbandyti? Pasimatavome ir pastiprinome save, kad puikiai, mes mokytojai, dirbame. Ir labai stipriai „paaugome“, lyginant su bent pora metų atgal.    
   Ačiū konferencijos organizatoriams už šią progą būti kartu, kalbėti bendro dalyko kontekste, dalintis ir atrasti.
Moderatorė geografijos, gamtos mokytoja Lina Mažukėlė.
 Neatsiejama integruoto ugdymo dalimi tampa informacinių technologijų (IT) naudojimas pamokose. Integruotoje socialinių, gamtos mokslų ir užsienio kalbų  mokytojų grupėje mokytojai pasidalino praktiniais pavyzdžiais, pristatė programėles (Wordart, Storyjumper, Nearpod, Slido ir kt.) naudojamas pamokose. Dažnai socialiniai, gamtos mokslai integruojami per projektinę veiklą, per praktinius-tiriamuosius darbus (Steam veiklas, architektūrinių karpinių kūrimas, gyvenamosios vietovės vandens kokybės nustatymas ir kt.). 
    Taip pat buvo pateiktos integruoto patyriminio mokymo(si)  galimybes pvz. ekskursijos, išvykos, edukacinės dienos. Pastebėjau, kad daugelis mokytojų socialinius mokslus integruoja su socialiniais mokslais, gamtos mokslu su gamtos mokslais. Nors  buvo ir išimčių biologija su prancūzų kalba, istorija su technologijomis. Konferencijos pabaigoje mokytojai išskyrė privalumą, kaip pamokų integravimui puikiai pasiteisino nuotolinis mokymas, galimybės integruoti kelias pamokas iš eilės, atsirado galimybė lengviau į pamokas pasikviesti svečių.
Moderatorė muzikos mokytoja Lina Gubanovienė.
  Menų ir technologijų mokytojų grupėje dalyvavo dailės, muzikos, šokio ir technologijų mokytojai.  
   Pranešimuose atskleistos menų integracijos galimybės į kitus mokomuosius dalykus. Buvo pristatyti konkretūs tarpdalykinės integracijos pavyzdžiai. Muzika ir dailė integruota temose ,,Muzikinė pasaka“, ,,Variacijos“, ,,Solisto portretas“, muzika ir šokis – ,,Kavos puodelių orkestras“, muzika ir technologijos - 
“Keistoji penklinė“, ,,Instrumentų gamyba“, muzika ir geografija – ,,Vilniaus gatvių muzika“, muzika ir literatūra – ,,Kai meile tiki…“, ,,Jūros sonata“, šokis ir pasaulio pažinimas – ,,Tautų šokiai“, dailė ir matematika – ,,Ornamentai“, dailė ir tikyba – ,,Tikėjimo ir mitų temos“, dailė ir gamta – ,,Antrasis popieriaus gyvenimas“, technologijos ir informacinės technologijos – ,,3D objektai“, technologijos ir geografija – ,,Žemės sala“, technologijos ir matematika – ,,Origami“.  Taigi, galima teigti, kad menai ne tik puikiai integruojami tarpusavyje, bet ir kokybiškai papildo kitus mokomuosius dalykus, padėdami sudaryti vientisą pasaulio vaizdą, siekiant susisteminti mokinių žinias, plėtoti ir tobulinti praktinius įgūdžius.
Moderatorė pavaduotoja ugdymui, pradinių klasių mokytoja Rasa Petrikienė.
   Pradinių klasių mokytojų grupėje nuobodžiauti nebuvo kada - pranešimų temų spektras gan platus. Tarpdalykinė integracija projektinėje veikloje ,,Sveikos šypsenos receptas“, ,,Papuoškime velykinius medžius“, ,,Virtuali kelionė po šalis“,  ,,Laikrodukas“, ,,Laikas šeimoje“, ,,Kaip neteršti gamtos“.  Socialinis emocinis ugdymas – nuo empatijos iki dėmesingumo. Mokytojos turėjo galimybę atlikti kvėpavimo meditaciją.  
  STEAM ugdymas: kaip auginti tyrinėtojų kartą? Juk smagu patiems sodinti, auginti ir tyrinėti. Sužinojome paslaptį – pamokų metu galima žaisti Lego. Lego education metodika – tai puiki mokymosi priemonė skaičiuojant, kuriant rašinius, net ir pristatant save, ugdanti kūrybiškumą, pasitikėjimą savimi, skatinanti smalsumą, gerinanti kalbos kultūrą bei raštingumą, formuojanti problemų sprendimo įgūdžius. Nuotolinis ugdymas atvėrė daugiau galimybių, net ir pradinukai įvaldė IT technologijas: išmoko naudotis mokomosiomis programėlėmis (canva.com, #Walk-15, voki.com, WordArt.com), kurdami pasakojimus, plakatus, atlikdami tyrimus, įgarsindami sukurtus filmukus, mokiniai, tobulindami IT žinias, parengė pristatymus pasirinktomis temomis, kuriuos pristatė kitos mokyklos mokiniams. Integruotų veiklų metu vyksta nuolatinis tyrinėjimas, bendradarbiavimas, iššūkis naujovėms bei motyvuojantis įkvėpimas įvairioms įdomioms veikloms, o svarbiausia mokytojų ir mokinių neišblėstantis entuziazmas… 
    Gerosios patirties sklaidos metu mus lydėjo puiki nuotaika, galvoje jau kirbėjo naujos idėjos, nauji projektai, o grįžus į mokyklas noras bendradarbiauti su kolegomis bei įdarbinti mokinius per įdomias veiklas.
Po renginio mūsų progimnazijos mokytojai vienareikšmiškai nutarė - 
respublikinė konferencija taps tradicine Vilniaus ,,Spindulio” ,,atradimų” konferencija”!
Dėkojame visiems konferencijos dalyviams ir tariame ,,Iki susitikimo”! 
Nuotraukų galerijoje pranešimų fragmentai ir mintys apie konferenciją.
Respublikinė konferencija ,,Atradimai tarpdalykinėje integracijoje”. (Pirma dalis)
Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui.
   Seneka 
     Mūsų pasaulis yra nedaloma visuma – viskas tarpusavyje susiję. Ugdymo turinio integravimas šiandien tampa vis svarbesnis: mokymąsi priartina prie gyvenimo, užduotys pritaikomos atsižvelgiant į mokinių poreikius, ugdomas kritinis mąstymas, įvairūs veiklos būdai ir metodai.
    Vilniaus „Spindulio“ progimnazijoje 2021 m. balandžio 16 d. vyko nuotolinė respublikinė dalykinė mokytojų konferencija „Atradimai tarpdalykinėje integracijoje“, kurios tikslas – vadovaujantis Geros mokyklos koncepcija, skatinti mokytojus dalintis bendradarbiavimo praktikomis, atrasti naujų galimybių integruojant pamokas, kurti naujus tarpdalykinės integracijos modelius siekiant ugdymo(si) sėkmės.      
   Konferencijos pirmojoje dalyje Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos direktorė Vilija Mozurienė pristatė, kaip vyksta tarpdalykinė integracija mūsų mokykloje, o Šiaulių Didždvario gimnazijos mokytojas ekspertas lektorius Vincas Tamašauskas pristatydamas pranešimą ,,Tarpdalykinio integravimo pamokose praktinės galimybės ir tiriamosios projektinės veiklos” dalinosi  savo, kaip mokytojo praktiko, įžvalgomis ir patarimais.
   Antroje konferencijos dalyje mokytojai iš įvairių Lietuvos mokyklų pristatė savo gerąją patirtį dalykinėse grupėse:  
  • pradinių klasių ( moderatorė Ras Petrikienė),  
  • lietuvių kalbos (moderatorė Jurgita Perednienė),   
  • tiksliųjų mokslų (moderatorė Lilija Simonaitienė),   
  • socialinių, gamtos mokslų ir užsienio kalbų (moderatorė Lina Mažukėlė), 
  • menų ir technologijų (moderatorė  Lina Gubanovienė).    
     Pranešimus skaitė  net 67 mokytojai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Kretingos, Šiaulių, Biržų, Alytaus, Kelmės, Radviliškio, Mažeikių miestų ir rajonų mokyklų. Įvairiose konferencijos grupėse gerosios patirties pateiktis pristatė 12 ,,Spindulio” progimnazijos  mokytojų: pradinių klasių mokytojos I. Jančioraitė Tichomirova, D. Petruškienė, V. Tuganauskienė, R. Šileiko, R. Petrikienė, lietuvių kalbos mokytojos J. Perednienė ir E. Blaškienė,  matematikos mokytoja L. Simonaitienė, geografijos mokytoja L. Mažukėlė, anglų kalbos mokytoja R. Ziminskienė, muzikos mokytoja L. Gubanovienė, šokio mokytojas K. Andrijevskis, technologijų mokytojas R. Matulevičius. Taip pat 55 kitų mokyklų mokytojai iš  Vilniaus miesto ir rajono (E. Pliaterytės,  Maironio, Balsių, ,,Ąžuolyno”, J. Basanavičiaus, šv. Kristoforo, Sausio 13-osios progimnazijų, J. Lelevelio inžinerijos, ,,Saulės” privačios, Trakų Vokės gimnazijų, VGTU inžinerijos licėjaus,  Karalienės Mortos, Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų, Ateities mokyklų, , Juodšilių ,,Šilo”, Riešės gimnazijų), Kauno miesto ir rajono (Dainavos, M. Mažvydo progimnazijų, VDU Ugnės Karvelis gimnazijos, Jono ir Petro Vileišių mokyklos), Klaipėdos miesto ir rajono  (,,Vyturio”, Tauralaukio progimnazijų, Vydūno gimnazijos, Priekulės  I. Simonaitytės gimnazijos, Paslaugų ir verslo mokyklos), Kretingos VšĮ Pranciškonų gimnazijos, Kretingos M. Daujoto progimnazijos, Šiaulių Santarvės gimnazijos, Šiaulių rajono  Kužių gimnazijos, Biržų Aušros pagrindinės mokyklos Papilio pagrindinio ugdymo skyriaus,  Alytaus ,,Dzūkijos” mokyklos, Alytaus Panemunės progimnazijos, Plungės ,,Saulės” gimnazijos, Kelmės Kražantės progimnazijos, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos, Radviliškio V. Kudirkos gimnazijos, Mažeikių Kalnėnų progimnazijos, Raseinių raj. Nemakščių M. Mažvydo gimnazijos, Varėnos raj. Merkinės V. Krėvės gimnazijos, Kėdainių raj. Šėtos gimnazijos.     
    Dalykinėse grupėse mokytojai ne tik skaitė pranešimus, bet ir diskutavo kitomis mokytojams aktualiomis temomis. Moderatoriai refleksijos metu apibendrino darbą grupėse. 
    Pranešimų ir diskusijų temos bus aptartos kitame tinklalapio straipsnyje.