Projekto “Įveikiame kartu” diplomų įteikimas
   Visus metus “Spindulio” progimnazijos 2b  klasės mokiniai dalyvavo projekte “ĮVEIKIAME KARTU”. Mokiniai mokėsi atpažinti savo jausmus, mokėsi įžvelgti juos sukėlusias priežastis, įvardinti situacijas, kuriose jie kilo. Aiškinosi, kokie jausmų raiškos būdai yra priimtini pačiam vaikui ir kitiems. Mokėsi problemų atpažinimo ir sprendimo strategijų, mokėsi pasakyti “ne”. Mokėsi nesėkmės priėmimo ir įveikimo būdų, atpažinti ir ištaisyti netinkamą savo elgesį bei prašyti ir teikti pagalbą.
    Įveikę visą programą gavome dalyvavimo diplomus.
“Įveikiame kartu” ir “Zipio draugai”
Programos „Įveikiame kartu“ tikslas – ugdant pozityvius vaikų bendravimo ir problemų sprendimo gebėjimus, užkirsti kelią priklausomybės nuo alkoholio ir narkotinių medžiagų atsiradimui, kitoms destruktyvaus ir savidestruktyvaus elgesio formoms bei gerinti bendrą emocinę vaiko savijautą.
http://www.vaikolabui.lt/iveikime-kartu/
Tarptautinės programos „Zipio draugai“ tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams.