Atostogos 2021 metais
                                                             1-8 klasių mokinių atostogos:

       Žiemos (Kalėdų):
               1-4 kl.:  2020 m. gruodžio 14 d. -2021 m. sausio 3 d. (nuotolinis nuo sausio 4 d.); 
               5-8 kl.:  2020 m. gruodžio 23 d. -2021 m. sausio 5 d.  (nuotolinis nuo sausio 6 d.);

       Žiemos: 2021 m. vasario 15 – 19 d.  (į mokyklą* vasario 22 d.);

       Pavasario (Velykų): 2021 m. balandžio 6 – 9 d.  (į mokyklą* balandžio 12 d.).        
Pamokų laikas nuo 2021 m. sausio 4 d.
    Grįžę po atostogų 2021 m. sausio 4 d. 1–4 klasių mokiniai, o sausio 6 d. ir 5-8 klasių mokiniai mokysis nuotoliniu būdu.
   Nuotolinis mokymas(is) organizuojamas pagal progimnazijos direktoriaus patvirtintą ..VILNIAUS ,,SPINDULIO“ PROGIMNAZIJOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKĄ”.
   Progimnazijos naudojama sinchroninės (vaizdo) komunikacijos priemonė – Microsoft 365 (Teams).
                                        Pamokos 1-8 kl. mokiniams prasidės nuo 8:00 val. 
Ugdymo proceso, atostogų laikas 2019-2020 m.m.
Atostogos:
 Rudens   -   2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d. 
 Kalėdų   -    2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d. 
 Žiemos   -   2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d. 
 Velykų     -   2020 m. balandžio 14 d. – balandžio 17 d. 
Ugdymo proceso trukmė:   
    1-4 klasių mokiniai mokosi 35 savaites arba 175 ugdymo dienas. 
(palyginimui: 2016-2017 m. m. mokėsi 32 savaites). 
    Mokslo metai 1-4 kl. baigsis birželio 5 d.
  5 – 8 klasių mokiniai mokosi 37 savaites arba 185 ugdymosi dienas. 
(palyginimui: 2016-2017 m. m. mokėsi 34 savaites)
     Mokslo metai 5-8 kl.  baigsis birželio 19 d. 
2018-2019 m. m. atostogos
2018 – 2019 mokslo metais Pm. gr. vaikams, 1-8 klasių mokiniams skiriamos atostogos:

            Rudens atostogos - 2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 2 d.
            Žiemos (Kalėdų) atostogos2018 m. gruodžio 27 d. – 2019 m. sausio 2 d.
            Žiemos atostogos2019 m. vasario 18 d. – vasario 22 d.
            Pavasario (Velykų) atostogos 2019 m. balandžio 23 d. – balandžio 26 d.
           Vasaros atostogos: 
                     priešmokyklinių grupių vaikams2019 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 31 d.
                   1-4 klasių mokiniams - 2019 m. birželio 7 d. – rugpjūčio 31 d.;
                   5-8 klasių mokiniams2019 m. birželio 21 d. – rugpjūčio 31 d.
Artėja Kalėdų atostogos!
Gruodžio 24 d. – sausio 2 d. mokiniams šv. Kalėdų atostogos.
Į mokyklą sugrįžtame 2019 m. sausio 3 d.