Vertybės
Prieš šventas Kalėdas ir visada,
 mokyklos bendruomenę kviečiu prisiminti 
mūsų vertybes, vadovautis jomis ir paraginti kitus.
Tolerancija
Bendradarbiavimas
Atsakomybė 
Meilė
“Spindulio” progimnazijos vizija, misija, vertybės, tikslai
Vizija 
     Bendruomeniška, draugiška ir atvira, siekianti kiekvieno aukštesnių rezultatų progimnazija.
Misija
Profesionaliai ugdyti harmoningą ir atsakingą asmenybę kūrybiškoje aplinkoje.
Credo
Laiptelis aukščiau pasiekiamas kiekvienam.
Vertybės
                 Tolerancija: priešingos nuomonės, pažiūrų ir įsitikinimų gerbimas.
                 Bendradarbiavimas: mokiniai-mokytojai-tėvai; mokinys-mokinys; 
                  mokiniai-tėvai; mokytojai-mokytojai; tėvai-tėvai.
                 Atsakomybė: pareiga, pilietiškumas, humanizmas.
                 Meilė darbui ir kūrybai.
Tikslai: 
1. Asmenybės ūgties siekimas, derinant šiuolaikinį ir tradicinį ugdymą.
2. Ugdymo(si) orientavimas į sėkmę.
3. Prasminga veikla mokykloje, derinant formalųjį ir neformalųjį ugdymą(si).
“Spindulio” mokyklos naujas žingsnis ir naujos vizijos projektas
                             Visa, kas buvo vakar, 
                      šiandien jau gali būti pasenę…

Mokyklos vizija:  inovatyvus mokymasis ir aukšti akademiniai pasiekimai, 
gebėjimas išmokti būti profesionalu.
Mokyklos misija: pažink daugiau nei galėtum, nes civilizacija eina pirmyn…
Mokyklos vertybės: tolerancija ir išprusimas…(vertinamas mentalitetas)
Filosofija: laiptelis aukščiau prieinamas visiems…


Tai, kas iš tikrųjų yra “Spindulio” mokykla
    Todėl būtinas  - naujas Žingsnis ir naujos Vizijos projektas  2014 – 2018 m.
Mokyklos vizija, misija, vertybės, filosofija
        Mokyklos vizija: šiuolaikinė, saugi, patraukli mokykla, profesionaliai ugdanti išsilavinusią, kritiškai mąstančią kartą, puoselėjant kultūrinį bei tautinį paveldą. 

       Mokyklos misija: ugdyti motyvuotą, harmoningą, sveiką bei kūrybingą asmenybę, kokybiškai rengti mokinį tolimesniam mokymuisi, perteikti bendražmogiškąsias, pilietines vertybes. 

       Mokyklos vertybės: pagarba, kūrybingumas, bendradarbiavimas, optimizmas, lojalumas. 

       Filosofija: Net ir mažas laimėjimas – tai laiptelis į kalno viršūnę, pasiekiamą visiems.