Čia – “Spindulio” progimnazija!
Vizualizacijos ir atributikos autorius Audronis Bliavas

Vertybės
Prieš šventas Kalėdas ir visada,
 mokyklos bendruomenę kviečiu prisiminti 
mūsų vertybes, vadovautis jomis ir paraginti kitus.

“Spindulio” progimnazijos vizija, misija, vertybės, tikslai
Vizija 
     Bendruomeniška, draugiška ir atvira, siekianti kiekvieno aukštesnių rezultatų progimnazija.
Misija
Profesionaliai ugdyti harmoningą ir atsakingą asmenybę kūrybiškoje aplinkoje.
Credo
Laiptelis aukščiau pasiekiamas kiekvienam.
Vertybės
                 Tolerancija: priešingos nuomonės, pažiūrų ir įsitikinimų gerbimas.
                 Bendradarbiavimas: mokiniai-mokytojai-tėvai; mokinys-mokinys; 
                  mokiniai-tėvai; mokytojai-mokytojai; tėvai-tėvai.
                 Atsakomybė: pareiga, pilietiškumas, humanizmas.
                 Meilė darbui ir kūrybai.
Tikslai: 
1. Asmenybės ūgties siekimas, derinant šiuolaikinį ir tradicinį ugdymą.
2. Ugdymo(si) orientavimas į sėkmę.
3. Prasminga veikla mokykloje, derinant formalųjį ir neformalųjį ugdymą(si).