Naujos mokymo priemonės fizikos pamokoje
Pagal Europos Sąjungos projektą „Mokyklų aprūpinimas
gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
progimnazijoje įrengta 210 kab. gamtos mokslų laboratorija,
kurioje gausu įvairių priemonių naudojamų eksperimentinei,
laboratorinei, tyriamųjų darbų veiklai 7-8 kl.:
– medžiagos tankio nustatymui: matavimo cilindras,
įvairaus medžiagų tankio kūnų rinkinys, svarstyklės;
– šviesos reiškinių tyrinėjimui: optikos rinkinys ( bėgeliai, laikikliai, šviesos šaltinis, prizmė,
ekranas, filtrai, lazeris), lęšių rinkinys, liniuotė;
– elektros pradmenų mokymui: mokomasis elektronikos rinkinys;
– energijos dėsnių nagrinėjimui: stovas, nekilnojamasis skridinys, skirtingos masės svareliai,
liniuotė (matavimo juosta), atrama;
– mechaninių svyravimų ir bangų nagrinėjimui: stovas, matavimo juosta, svareliai;
– Paprastieji mechanizmai kitų temų nagrinėjimui: dinamometras, nuožulnioji plokštuma,
svarelių rinkinys, matavimo juosta, tašelis.
Fizikos mokytoja R. Goberienė
Steam priemonės
Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos edukacinė aplinka papildyta priemonėmis, skirtomis
pradinių klasių mokinių gamtamoksliniam ugdymui. Šias priemones gavome įgyvendinant Europos
Sąjungos finansuojamą projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir
technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.
3-CPVA-V-704-02-0001). Pradinių klasių mokiniams įrengta gamtos
mokslų laboratorija, kurioje gausu įvairių priemonių: nuo įprastų
laboratorinių indų iki skaitmeninio mikroskopo ir rinkinių mechanikos
bandymams atlikti.
Mokiniai su smalsumu jau išbandė laboratorines priemones, atliko
įvairius bandymus ir naudojosi įvairiais prietaisais. Išbandė masės, tūrio,
ilgio, temperatūros matavimo prietaisus. Svėrė įvairius daiktus, lygino
jų masę, mokėsi naudotis skirtingomis svarstyklėmis. Naudojosi
skirtingais ilgio matavimo prietaisais, matavo žingsnio ilgį, mokėsi
apskaičiuoti plotą ir perimetrą. Naudodamiesi
termometrais tyrinėjo ar visur patalpoje vienoda temperatūra. Taip pat
atliko bandymus su vandeniu, sužinojo apie vandens galią.
Antrokams praeitais mokslo metais labai patiko tyrinėti vandens savybes,
pasinaudojant vandens kietumą nustatančiomis juostelėmis. Vaikai, patys
tyrinėjo, domėjosi vandens savybėmis, atliko bandymus. Vaikai tikrino
kokios medžiagos tirpsta vandenyje, stebėjo, kurios tirpsta lengvai, kurios
sunkiau.
Visi 1 – 4 klasių mokiniai su dideliu
susidomėjimu dirbo, ir tikimės, kad su
džiaugsmu priemones naudosime kitais mokslo
metais.
Jau naudojam gamtos mokymui gautas priemones
2019 m. spalio mėn. Spindulio progimnazija gavo gamtos ir
technologinių mokslams mokyti skirtas mokymo
priemones ir įrangą ugdymo procesui. Metodinę medžiagą
mokytojams.
Šį projekta finansavo Europos Sąjungos struktūrinis fondas
ir Lietuvos Respublikos valstybė.
Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo
veiklos efektyvumą.
Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.
Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.
Moksleiviai ir mokytojai labai patenkinti priemonėmis. Nuotraukų galerijoje aštuntokų biologijos ir
chemijos laboratoriniai darbai.
Pirmokai – tyrinėtojai
Šaunieji pirmokai susipažįsta su pasauliu ir aplinka
liesdami, jausdami, atradinėdami ir išradinėdami. Šį
kartą domėdamiesi supančiu pasauliu ir įvairiomis
skysčių savybėmis- tyrinėjo acto savybes. Actas yra
daugelio patiekalų ir užkandžių pagardas, tačiau gali būti
naudojamas ir ne tik maisto pramonėje…
Jis gali tapti rašybos ir rašymo dalimi. Kaip? Labai
paprastai, kai žinai, kaip tai daroma…
Visų pirma, nepamirškime, kad pirmokai mokykloje
mokosi rašyti raides, jas taisyklingai jungti.
Čia mums į pagalbą atkeliauja “Gamtamoksliai”, naudodamiesi jų priemonėmis, mažieji pirmokai
rašė “Slaptuoju raštu”, kuriam laikui tapo slaptaisiais agentais. Kaip tai padaryti? Ganėtinai
paprasta. Štai receptas, mums reikės: popieriaus lapo, pipetės, acto, plaukų džiovintuvo.
Eiga:
Labai svarbu, kad šis eksperimentas vyktų gerai vėdinamose patalpose, nes viena iš acto savybių-
aitrus ir stiprus kvapas. Naudodamiesi pipete ir ausų krapštukais pirmokai popieriaus lape “užrašė”
slaptą žinią. Merkiant į actą ausų krapštuką arba nedideliais kiekiais su pipete imant acto lašelius
rašomas norimas tekstas. Išdžiūvus skysčiui, teksto nesimato,
galima perduoti “žinią”, kad niekas “nematytų”. Norint vėl
perskaityti tekstą, reikia popieriaus lapą pašildyti, ir tekstas vėl
atsiranda. Tam puikiai tinka plaukų džiovintuvas.
Viskas paprasta ir elementaru, kai žinai ką darai kartu su
“Gamtamoksliais”.
Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.
Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.
Projektas įgyvendinamas  Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:
 - Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.
  – Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.
   Projektu siekiama didinti  mokinių ugdymo kokybę ir pasiekimus, modernizuojant 1-8 klasių mokinių gamtos ir technologinių mokslų tiriamosios bei praktinės veiklos aplinką, patį mokymo(si) procesą. Projekto metu gautos gamtos ir technologinių mokslų priemonės bei įranga, parengtos metodikos bus taikomos atliekant įvairius eksperimentus, tyrimus, bandymus, laboratorinius darbus. Tikimasi, kad tai paskatins susidomėjimą gamtos ir technologiniais mokslais, didins šių mokslų potencialą bei būsimų gamtos ir technologinių mokslų specialistų skaičių.
Parengti 1- 4 klasių pasaulio pažinimo pamokų ir 5 – 8 klasių pamokų veiklų aprašai
   Įgyvendinant šį projektą pradinių klasių mokytojams yra sukurti pasaulio pažinimo pamokų 27 veiklų aprašai, skirti padėti mokytojams pamokose naudoti projekto lėšomis nupirktas mokymo priemones. 
5-8 klasių gamtos, fizikos, chemijos mokytojams parengti net 93 pamokų veiklų aprašai.
      Vilniaus “Spindulio” progimnazija nuo 2018 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.
Šie aprašai ir  priemonių vartojimo instrukcijos yra patalpinti projekto svetainėje „Vedlys“, adresu: 
Visos gautos  gamtos ir technologijų mokslų priemonės “Spindulio” progimnazijoje naudojamos pamokų, būrelių,  projektų  “Atradimų dienos”, “Kelionė į penktą klasę”, bendruomenės šventės “Labas rytas, Spinduly” ir kitų veiklų metu.