Darbo karantino sąlygomis planas COVID- 19
                                                                                    Dėmesio! 
Skelbiami svarbūs dokumentai:
     1. Vilniaus “Spindulio” progimnazijos direktorės įsakymas 2020-03-23 Nr. V-42 “Dėl COVID -19 situacijų valdymo grupės sudarymo”.
         2. Vilniaus “Spindulio” progimnazijos darbo karantino sąlygomis planas (COVID -19).
       3. Vilniaus “Spindulio” progimnazijos pasirengimo galimam užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejui priemonių ir veiksmų, patvirtinus užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejį švietimo įstaigoje, planas”.
Kūrybiniai darbai dailės pamokose
,,Gabumai – tai dar ne pyragas, tai tik mielės”. 
Tapytojas V. Antanavičius

Jeigu norime, kad jaunuoliai imtųsi vaizduojamosios dailės, kad jiems sektųsi, patiktų dailės
pamokose kurti, pirmiausia turime jiems parūpinti techninių priemonių, kūrybai reikalingų
medžiagų.
Pamoka bus sėkminga, jeigu mokinys ir mokytojas ras bendrą kalbą. Na, o žiūrovai, t.y. tėveliai,
giminės, draugai bus kultūringi stebėtojai. Neskubės kritikuoti, šaipytis, lyginti su kitų darbais,
vertinti meniniu požiūriu.Džiaukimės. Mokinys jums atvėrė save. Tai labai drąsu.
Kiekviename mokinyje yra daug įvairių klausimų, nepasitikėjimo savimi, dvejonių…Dailės
pamokose mes mokomės ne tik kurti, bet ir išdrįsti atsiverti, pasitikėti, analizuoti. Dažnai girdžiu
tėvelių klausimą ,,Ką daryti, jei mano vaikas nesugeba kurti?”.
Neskubėkite. Pabandykime. Mes mokomės. Tie, kas
neturi įgimto polinkio ir sugebėjimo kurti, ugdomi būti
meno mylėtojais, meno draugais.
,,Ne informacijos kiekis, o gebėjimas tikslingai ir
kūrybingai ta informacija pasinaudoti leidžia tikėtis
sėkmės” (Elona Lubytė).
Kviečiu visus aplankyti virtualią 5-8 klasių mokinių darbų
parodėlę. Mūsų mokyklos mokiniai puikiai piešia, tapo,
lipdo. Pasidžiaukime drauge.
KOVAS – sąmoningumo didinimo mėnuo
     Elektroninės patyčios plinta žaibiškai – „Vaikų linija“ kviečia sužinoti, kaip jas sustabdyti.
Kovą „Vaikų linija“ skelbia Sąmoningumo didinimo mėnesiu BE PATYČIŲ, šiemet kviesdama visuomenę sutelkti dėmesį į patyčias virtualioje erdvėje. Kas trečias tėvas teigia nežinantis, kaip reikėtų reaguoti, jei jo vaikas susidurtų su patyčiomis internete. „Vaikų linija“ kartu su partneriais pristato socialinę kampaniją „Internete BE PATYČIŲ“, kuria siekia suteikti reikalingų žinių suaugusiems ir vaikams, kaip tinkamai elgtis, susidūrus su elektroninėmis patyčiomis.
    Kampanijos nuoroda https://internete.bepatyciu.lt suaugusieji ras reikalingus atsakymus, kaip pastebėti, kad vaikas patiria elektronines patyčias, kaip apie tai prakalbinti vaiką, kokios yra elektroninių patyčių formos, ką daryti ir ko svarbu nedaryti, jei vaikas patiria žeminantį elgesį internete, kokių veiksmų imtis, jei vaikas pats tyčiojasi iš kitų arba stebi elektronines patyčias, ir daugelį kitų.     
     Tėvai savo žinias apie patyčias tarp vaikų gali pasitikrinti ir pagilinti, spręsdami specialų tėvams skirtą mokymų kursą internetu: https://mokymaitevams.bepatyciu.lt.                                                              Svetainėje bepatyciu.lt visada galima rasti aktualios informacijos vaikams, tėvams ir švietimo įstaigų darbuotojams apie patyčias, jų prevenciją, tinkamus reagavimo būdus ir patyčių situacijų sprendimą.
Draugiškoji socialinio emocinio ugdymo olimpiada “Dramblys”
  Dirbdamos su vaikais pastebėjome, kad dažnas stokoja socialinių įgūdžių, nemoka atpažinti emocijų, spręsti konfliktinių situacijų. Norėdamos padėti vaikams  pagerinti socialinius gebėjimus, nusprendėme dalyvauti VšĮ „Pozityvaus ugdymo instituto“, Lietuvos Socialinio emocinio ugdymo asociacijos , VšĮ „Šiuolaikinių inovacijų diegimo ir kompetencijų ugdymo centro” organizuojamoje „Draugiškojoje socialinio emocinio ugdymo olimpiadoje “Dramblys”, kurios tikslas atkreipti visuomenės dėmesį į socialinio ir emocinio ugdymo svarbą ir kartu atliekant bendras užduotis stebėti socialinio emocinio ugdymo(si) pažangą. 
   Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas(is)  – tai yra procesas, kuris apima žinių, nuostatų ir įsitikinimų, susijusių su penkiomis pagrindinėmis kompetencijomis, formavimą ir ugdymą, jame dalyvauja tiek vaikai, tiek suaugusieji:
  1. Savimonė – geras savo emocijų ir vertybių  žinojimas: tikslus savęs suvokimas, atpažinimas savo stiprybių, poreikių, aktyvus veikimas, dvasingumas.
  2.  Atsakingas sprendimų priėmimas – moralūs ir konstruktyvūs sprendimai, susiję su asmeniniu ir socialiniu elgesiu: problemos identifikavimas, situacijos analizė, problemos sprendimas, veiksmas, įvertinimas, atsakomybė.  
 3. Tarpusavio santykiai – pozityvių santykių formavimas, darbas komandoje, veiksmingas konfliktų sprendimas: komunikavimas, socialinis įsitraukimas, konfliktų valdymas, gebėjimai ieškoti pagalbos ir ją rasti.    
 4. Socialinis sąmoningumas – supratimas ir empatiškumas kitų atžvilgiu: sugebėjimas pažvelgti iš kito perspektyvos,  socialinės įvairovės pripažinimas, atsakomybė už kitus.   
 5. Savitvarda – emocijų ir elgesio valdymas siekiant savo tikslų: impulsyvumo kontrolė, streso valdymas, motyvacija ir disciplina, organizaciniai gebėjimai.

   Nuo kovo 2 d. iki kovo 6 d. 1 ir 2 grupių mažieji priešmokyklinukai žaidė žaidimus, aptardavo įvairias konfliktines situacijas ir ieškojo geriausios išeities. Vaikai noriai reiškė savo nuomonę, dalinosi savo išgyvenimais, išmoko atpažinti ir parodyti įvairias emocijas, mokėsi būti atsakingais už savo veiksmus ir žodžius. Manome, kad dalyvavimas tokiame renginyje buvo naudingas ir suteikė vaikams daug teigiamų emocijų ir naujų žinių.
 „Jei vaikas supranta matematiką pažengusiems, kalba trimis skirtingomis kalbomis ar gauna aukščiausius įvertinimus, bet NEGALI SUVALDYTI emocijų , konfliktinių situacijų, streso – nei vienas iš aukščiau paminėtų dalykų iš tikrųjų nebus svarbūs.“                                                  
                         Psichologė, psichoterapeutė G. Petronienė   
VDM F grupės veikla
   Mūsų mokykla po pamokų neištuštėja. Joje girdimas ir jaučiamas smagus šurmulys.  Visos dienos mokykloje F grupės mokiniai,  kartu su dirbančiomis pedagogėmis Violeta ir Ramune, smagiai ir naudingai  leidžia laiką: lanko būrelius, skaito knygeles, kuria meninius darbelius, aktyviai juda lauke bei sporto salėje, žaidžia su Lego, kitus stalo žaidimus, ilsisi, žiūri filmus. 
   Šią savaitę  pirmokėliai dvi popietes skyrė artėjančiai Kaziuko mugei – stebėjo mokomąją vaizdinę medžiagą apie senuosius tradicinius lietuvių amatus, sužinojo apie  mugės tradicijas, lipdė ir dekoravo kepinėlius iš miltų – druskos tešlos. 
    Užsiėmimai VDM grupėje skatina bendrauti ir bendradarbiauti, kūrybiškai leisti laisvalaikį, gerina tarpusavio santykius, klasės mikroklimatą bei skatina draugystę. 

Žaidžiam, šokam ir svajojam… VDM grupėje
    Jau prabėgo daugiau nei pusė mokslo metų, bet į mokyklą einame su plačia šypsena, nes žinome, jog po pamokų keliausime į visos dienos mokykloje (VDM) grupę. 
    Grupėje smagu visiems draugiškai ruošti namų darbus. Mokomės ir padėti vieni kitiems. Daug dėmesio skiriame knygų skaitymui, atpasakojimams, atliekame įvairius kūrybinius darbelius. 
   Įdomūs ir įvairūs žaidimai: kuriame, konstruojame su Lego, žaidžiame šaškėmis, šokame.  
   Švenčiam tautines šventes, kalbamės apie šventimo tradicijas, papročius, minim valstybines šventes (Kalėdos,  šv. Valentino diena, Sausio 13-oji, Lietuvos Valstybės atkūrimo diena ir kt.), gaminame įvairius darbelius.
   
   Po įtemptų veiklų visi kartu žygiuojame į valgyklą – laukia pavakariai. 
   Daug dėmesio skiriame aktyviai sportiniai veiklai. Džiaugiamės, kad galime sportuoti sporto ar Aktų  salėse. Čia žaidžiame įvairius žaidimus: estafetes, judriuosius žaidimus bei galime rungtyniauti ir su kitų VDM grupių vaikais. 
   O esant geroms oro sąlygoms  einame į lauką, kur galime pasivaikščioti, pabėgioti lauke, pažaisti futbolą, krepšinį. Kaip smagu pabūti gryname ore ir pailsėti nuo daugybės nuveiktų darbų. 
   Belaukiant ateinančių mus pasiimti tėvelių žiūrime animacinį filmuką ar relaksuojamės klausydamiesi muzikos. 
 Liūdna, kai tenka, susitvarkius klasę, išsiskirti, bet džiugina, jog ir vėl išauš rytas…, ir vėl susitikus prasidės mūsų bendros veiklos. 
Loreta Vysocka, 
VDM A grupės mokytoja
Teisinių žinių konkursas ,,Temidė”
   Kovo 2 dieną  Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato  pareigūnai subūrė aptarnaujamos teritorijos moksleivius į teisinių žinių konkursą „Temidė“. 
Konkurso tikslas – skatinti jaunimo atsakingumą ir pilietiškumą, ugdyti moksleivių kūrybiškumą, skatinti švietimo įstaigų bendruomenių bei teisėsaugos institucijų bendravimą ir bendradarbiavimą. Šiemet konkurso dalyviai varžėsi ir jėgas aiškinosi įvairių sričių klausimuose. 
     Dalyvavo dvi Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos 8A klasės mokinių komandos. Mokiniai dalyvavo protmūšyje, kurio klausimai buvo apie  teisės pažeidimų prevencijos veiksmingumą, policijos veiklą. 
,,Žiema, kuri neatėjo”
    Antradienį išvijome žiemą iš kiemo. Šventėme  Užgavėnių šventę. Nors žiema šiais metais Lietuvą aplenkė, bet mokinių atmintyje ji yra: balta, gili, stebuklinga. Kviečiame mokyklos bendruomenę aplankyti mokinių piešinių parodą ,,Žiema, kuri neatėjo”. Pasidžiaukime  puikia mokinių kūryba.
Parodoje dalyvauja šie mokiniai:
Nerijus Tomkus 7a, 
Žygimantas Zabarauskas 7a,
Viktorija Šeputytė 5b, 
Justė Gudonytė 5b
Austėja Gedminaitė 7b
Jorūnė Statauskaitė 5a
Ugnė Spalinskaitė 5b
Karolina Lukionytė 5b
Ieva Bimbirytė 5a
Ula Juknevičiūtė 5a
Justinas Daškevičius 5c
Matas Korla 5c
Matas Ivanauskas 5b
Augustė Stonytė 7b
Ugnė Zagorskaitė 5b
 Dailės mokytoja metodininkė 
Rima Vaitkevičiūtė
,,Kaip spręsti tarp mokinių kylančius konfliktus?”
    Kasdieniame savo darbe dažnai girdžiu klausimą: ,,Ką daryti, susipykau su draugu?”, prašymų padėti išspręsti vienokį ar kitokį konfliktą, ypač paauglių tarpe.
   Vasario 2 dieną 6A klasės valandėlės metu, aptarėme, kas yra konfliktas, kokios jų rūšys, galimi sprendimo būdai ir pasekmės.
   Darbas vyko komandose, mokiniai, padedami klasės auklėtojos Jurgitos Perednienės, piešė konfliktines situacijas, pristatinėjo savo darbus ir pateikė konfliktinių situacijų sprendimo būdus.
    Ši pamoka buvo labai naudinga, nes išsiaiškinome, ką yra konfliktas? Dabar jau žinome, kad konfliktai – tai natūrali mūsų gyvenimo dalis, todėl labai svarbu išmokti valdyti savo emocijas, o taip atsitikus – mokėti juos taikiai spręsti. Sužinojome, kad konfliktas – tai stiprus energijos užtaisas, kurį svarbu nukreipti teisinga linkme. Pavyzdžiui, laiku sustoti ir ,,atvėsti“, kai pradedame jausti, kad mane ,,neša“, o tam reikalinga valia.
    Spręsti konfliktus galima išmokti. Taigi mokykitės tiesiog klausyti ir įsiklausyti, nepasiduokite savo vidiniams nusistatymams ir vertinimams.
Mokomės ir švenčiame
     Vasario 14 dieną 6B klasės mokiniai baigė lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai mokymus bei aptarė paskutinę temą apie meilę. Taip jau sutapo, kad tema buvo aptariama šią ypatingą Švento Valentino dieną. Susirinkę prie arbatos puodelio, ragaudami naminius pyragus, diskutavome, kuo skiriasi meilė nuo susižavėjimo, kuo svarbi yra meilė žmogaus gyvenime, ar tiesa, kad meilė trunka tris metus, ar egzistuoja amžina meilė. 
     Mokiniams buvo išdalintos iškirptos širdelės ir reikėjo parašyti, kas kiekvienam iš mūsų yra Meilė? Mokiniai parašė, kad jų manymu Meilė yra pats nuostabiausias dalykas gyvenime, kurį sudaro nuoširdumas, jausmai, supratingumas, pagarba, pasitikėjimas, džiaugsmas. 
     Labai džiugu, kad kalbant apie tikrąją meilę mokiniai atkreipia dėmesį į savo senelių santuokas, kurios trunka ne vieną dešimtmetį, o visą gyvenimą. Mokiniai pastebėjo, kad seneliai puikiai supranta vienas kitą, todėl retai pykstasi. Jų šeimos turtingos vaikais, anūkais, proanūkiais, marčiomis bei žentais. 
    Užsiėmimo metu perskaitėme Bruno Ferrero pasakojimą  „Jausmų sala“, kuris privertė susimąstyti apie  jausmų svarbą. Viską apgalvoję užrašėme meilės formulę: 
MEILĖ = PAŽINIMAS + JAUSMAS + LAIKAS

 6B klasės auklėtoja Dana Bruzgienė 
 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Marta Vitienė