Progimnazijos valdymo struktūra
Vilniaus “Spindulio” progimnazijos valdymo struktūros modelis patvirtintas 2012 m. gruodžio 12 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-65.