Progimnazijos valdymo struktūra
Vilniaus “Spindulio” progimnazijos valdymo struktūros modelis patvirtintas 2022 m. rugsėjo 1 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-111