Vadovo ataskaita
Gerbiami “Spindulio” progimnazijos bendruomenės nariai,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2018 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. V-279 „Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“ 13 p., teikiama svarstyti Vilniaus “Spindulio” progimnazijos bendruomenei ir progimnazijos tarybai direktorės Vilijos Mozurienės 2019 metų veiklos ataskaitą, kurią rasite:
 Pasiūlymus dėl ataskaitos vertinimo prašytume teikti progimnazijos tarybai  el. paštu: rastine@spindulio.vilnius.lm.lt iki 2020 metų sausio 28 dienos.
Mokyklos administracija
VILIJA MOZURIENĖ - mokyklos direktorė, II vadybinė kategorija, istorijos mokytoja metodininkė
spindulioprogimnazija@gmail.com
1989 m baigė Vilniaus universitete istoriją, 2002 m. Mykolo Riomerio universitete baigė Teisę ir valdymą, įgijo magistro laipsnį.
Tel. (8 5) 2444781, 869845412
     Darbo laikas: 
     I – 8.00 – 17.30 val.  
     II -7.30 – 17.30 val. (7.30 – 8.30 tėvų valandos)
     III – 7.30 -17.30 val.
     IV – 8.00 -17.30 val. (16.30- 17.30 tėvų valandos)
     V – 7.30 – 17.00 val.
     Pietų pertrauka 12.30- 13.00 val.
RASA PETRIKIENĖ – direktorės pavaduotoja ugdymui, II vadybinė kategorija,
pradinių klasių vyr. mokytoja
Kuruoja priešmokyklinį, pradinį, specialųjį ugdymą. 
1990 m. baigė ŠPI pradinį ugdymą, 2013 m.  baigė ŠU ankstyvąjį anglų kalbos ugdymą.
Tel. (8 5) 2457143, 868702452
     Darbo laikas:                                                        
     I – IV  -  8.00 – 17.30 val.                           
         V  -   8.00 – 16.30 val.
     Pietų pertrauka 11.00 – 11.30 val.
DAIVA ČIŽIKIENĖ – direktorės pavaduotoja ūkiui

2005 m. Mykolo Riomerio universitete baigė  viešąjį administravimą,
2011 m.baigė VPU specialiąją pedagogiką, įgijo magistro laipsnį.
Tel. (8 5) 2451606
     Darbo laikas: 
      I-IV  -  7.45 -18.00 val. 
        V   –  7.45 – 15.45 val.
LILIJA SIMONAITIENĖ -  l.e.p. direktorės pavaduotoja ugdymui, psichologijos,  matematikos mokytoja
simonaitiene.spindulio@gmail.com
Atsakinga už 5-8 klasių mokinių ugdymą. 1996 m. įgijo  VPU matematikos mokslų bakalauro laipsnį, 1997 m.  – VPU psichologijos mokytojo kvalifikaciją.
Tel. (8 5) 2451606
        Darbo laikas:
        I – IV -  7.00 – 18.00 val.        
             V –   8.00 – 17.00 val.     
        Pietų pertrauka 11.00 -11.30 val.