Kviečiame vasarą praleisti su knyga!
Mieli mokiniai ir jų tėveliai,
dėkojame už akimirkas, praleistas drauge, patirtus gerus įspūdžius, nuoširdų juoką ir galimybę
mokytis kartu. Linkime jums šiltos, linksmos, turiningos ir kupinos naujų atradimų vasaros.
Norime jus pakviesti skaityti ir atostogų metu. Ir ne tik skaityti, bet ir dalyvauti asmenukių
konkurse ,,Vasara su knyga”. Jums tereikia nufotografuoti save skaitantį knygą namuose, kieme,
paplūdimyje ar galbūt kokioje nors neįtikėtinoje vietoje. Nuotrauką atsiųskite savo lietuvių kalbos
mokytojai el.paštu lietuviukalba.nuotolinis@gmail.com (mokytojai Jurgitai) arba
nuotolinislietuviu@gmail.com (mokytojai Evelinai). Nugalėtojus, kurių laukia šaunūs prizai,
rinksime rugsėjo mėnesį.
Taip pat savo jėgas galite išbandyti ir Lietuvos viešųjų bibliotekų rengiamame projekte „Vasara
su knyga“. Jei norėsite dalyvauti, jums reikia užsiregistruoti ir per vasarą perskaityti bent penkias
knygas (plačiau apie tai skaitykite https://vasarasuknyga.lt/apie/).
Visiems gerų atostogų ir iki susitikimo Rugsėjo 1-ąją!
Jūsų lietuvių kalbos mokytojos Jurgita ir Evelina
LEGO projektas
Kaip įprasminti tai, ko
mokaisi? Kaip realizuoti
žinias, kurias turi? Kaip
pritaikyti? Praktinis
teorijos išpildymas
atneša didelį atradimo
džiaugsmą. „Renkuosi
mokyti“ dalyvių mintyse
nuolat sukasi žodis sėkmė. Kur jos ieškoti, kur ją rasti? Ypač mokiniams tai yra labai svarbu.
Mokymosi procesas, panašus į lobių paiešką. O tai juodas ir varginantis darbas, bet jeigu mokinys
pajus lobio reikšmę, jis niekada nesustos to lobio ieškoti. Tas lobis, tai sėkmė, tas lobis, tai, ką
mokaisi įgyvendinti praktiškai, tai kūryba, žaidimas ir atradimas.
Mokydamiesi mokiniai mokykloje lobius atranda įvairiais būdais, pavyzdžiui dirbdami komandose,
įgyvendindami projektus. O kaip lobius atrasti, mokantis nuotoliniu būdu?
„Renkuosi mokyti“ programos mokytojos Diana Petruškienė (2b) ir Rūta Šileiko (2a) ėmėsi
projekto „Lego monstriukas“ įgyvendinimo savo klasėse nuotoliniu būdu.
2a klasė konstravo monstriukus, kūrė jiems vardus ir istorijas. Taip susigyvenus su savo
monstriukais, ėmėsi matematikos žinių pritaikymo. Kėlė probleminius klausimus ir kūrė jiems
sprendimus ir visa tai susiję buvo su matematika ir apie matematiką. Jeigu iki tol su matematika
draugavo vadovėlyje arba pratybose, paveikslėliuose ir lentoje, tai dabar matematika buvo gyva, ji
atgijo mokinių rankose. Tas saldus atradimo skonis, kai uždavinį iškelia ne mokytoja, ne vadovėlis,
o pats sugalvoji ir ne šiaip bet kam, o savo monstriuko detalėms apskaičiuoti. Skaičiavimas
mokiniams tapo tikru malonumu. Mokiniai sukūrė nuo 4 iki 8 uždavinių.
2b klasė irgi konstravo savo monstriukus ir kūrė jiems istorijas, jų projektas buvo susijęs su
lietuvių kalba. Įžangai, kurdami savo lego kūrinius, mokiniai pradėjo nuo personažo, kurį teko
sutapatinti su savimi, pritaikyti jam savo būdo savybes, pomėgius, svajones ir pristatyti. Taip
mokiniai lavino savo saviraišką, viešą kalbėjimą, minčių seką. Kitas kūrybinis darbas buvo sukurti
lego namą, kurį turėjo apibūdinti, sukurti jam gyventojus, atpasakoti, pasakyti kur jis stovi, tad taip
vaikai naudojo savo turimas lietuvių kalbos žinias apie daiktavardžius, būdvardžius. Galiausiai
sukurdami savo monstriuką, mokiniai kūrė jam visą istoriją. Mokiniai užkūrė tikrą kūrybinę pirtį. Jų
darbai verti nugulti knygos puslapiuose.
Nors šiais mokslo metais ir neįvyko mokinių konferencija „Mano sėkmė“, bet 2a ir 2b klasėms ji
tikrai įvyko, dalyviai buvo ne keli mokiniai, o visi klasės vaikai.
Projekto finalą vainikavo klasių susijungimas, klasės viena kitai pristatė savo kūrybą. Džiaugėmės
vieni kitų atradimais. Po projekto įgyvendinimo, mokiniai atsiliepė labai teigiamai, jie teigė, kad
buvo nepaprastai smagu žaidžiant mokytis, o mokantis žaisti. Sugriovėme mitą, kad mokymasis yra
rimta veikla, o žaidimas – niekai. Tarsi išnyko riba tarp žaidimo ir mokymosi. Klasių projekto
pristatyme dalyvavusi mokyklos pradinių klasių pavaduotoja Rasa Petrikienė, išreiškė susižavėjimą
ir sakė, jog jautėsi lyg tarptautinėje mokinių konferencijoje.
Svarbu! Ugdymo procesas birželio mėnesį.
Mieli mokiniai, tėveliai, mokytojai, skelbiame mokslo metų pabaigą!
      Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją Lietuvoje, vadovaujantis ŠMSM ministro įsakymu bei pritariant “Spindulio” progimnazijos tarybai, keičiamas progimnazijos 2019-2020 m.m. Ugdymo planas – sutrumpinami mokslo metai:
           1-4 klasių mokiniams paskutinė mokslo metų diena – birželio 3 d. (trečiadienis),
           5-8 klasių mokiniams paskutinė mokslo metų diena – birželio 17 d. (trečiadienis).

Ugdymo procesas gegužės mėn. pabaigoje, birželio mėnesį
      Iki gegužės 31 d. 1 – 8 klasių mokiniams toliau vyks pamokos nuotoliniu būdu.
      1 – 4 klasių mokiniams birželio 1 – 3 dienomis  mokykloje/lauke organizuojami individualūs/grupių (iki 10 vaikų) susitikimai su mokytojais;  vadovėlių grąžinimas. Klasių vadovai informuos apie tikslų laiką ir vietą. 
      Vasaros atostogos nuo birželio 4 d iki rugpjūčio 31 d. 
      5 – 8  klasių mokiniams birželio 1 – 5 dienomis  vyks nuotoliniai užsiėmimai įprastu tvarkaraščiu – dalykinių programų užbaigimas, kurso kartojimas, projektinė veikla. Nuo birželio 8 d. iki  17 d.  mokykloje mokiniams vyks individualios/grupinės  konsultacijos, neformalus ugdymas, projektinė veikla, vadovėlių grąžinimas. Apie konsultacijų grafiką, būrelių užsiėmimus el. dienyne informuos klasių vadovai, mokytojai. 
       Vasaros atostogos nuo birželio 18 d. iki rugpjūčio 31 d. 
       Vykdant veiklas mokykloje/lauke būtina laikytis visų saugumo reikalavimų – atstumų, rankų higienos, grupių dydžių ir kt. (informacija paskelbta tinklapyje, el. dienyne).

Susitelkimo ir kantrybės darbų pabaigai!
Pagarbiai,
direktorė Vilija Mozurienė
Antrokai programuoja
Vaikų technologinis smalsumas yra neišsemiamas. O
technologijos „tarnauja“ ne tik buityje, bet ir kuriant bei
mokantis naujų dalykų. Technologijos tampa mūsų
gyvenimo dalimi, o jų išmanymas atveria duris į plačius
vandenis. Mokyklos antrų klasių mokytojos jau ketvirtas
mėnuo semiasi žinių ir išmanumo technologijų vedliuose
(
www.bitbyte.lt ). Mes mokomės įvairių programavimo
kalbų, kurias patogu įtraukti į mokymosi turinį ir praturtinti mokinių darbą. Nors ir karantinas bei
nuotolinis mokymasis ir mokymas sumaišė visas kortas, tačiau paskatino dar labiau įvaldyti
technologijas. Programuodami mokiniai mokosi matematikos, loginio mąstymo bei lavina savo
kūrybinius gebėjimus. Viso to variklis yra smalsumas, o vaikai ypatingai smalsūs tecnologijoms. Kai
smalsu- niekas nesunku. Mokiniai net nemokomi perpranta koordinačių sistemas, logines sekas ir
net kuria siužetus bei pasakojimus. Ir tai tik maža dalis visa to, ką mes veikiame. Įvaldę nuotolinę
mokymosi sistemą 2a klasės entuziastai ėmėsi programavimo. Užduotis buvo tokia: pasirinkus
veikėją ir foną, suprogramuoti veikėją taip, kad jis besisukdamas centrinėje koordinačių ašyje
keisdamas spalvas paliktų štampą ir pranyktų (prisegtos proceso nuotraukos). Mūsų dar laukia
trimatė erdvė, dirbtinis intelektas bei mobiliųjų programėlių kūrimas. Turiu pripažinti,
programuojant laikas pralekia akimirksniu. O susižavėjimas darbu ir gautu rezultatu pralenkia patys
save.
1c klasės projektas “Aš – mokytojas”
Kiekvienas vaikas yra unikalus ir nepakartojamas. Pasinaudoję mokykliniu projektu „Mano
sėkmė“, sugalvojome klasėje atlikti savo projektą “Aš- mokytojas”. Šis mini projektas pareikalavo
vaikų išmintingumo ir išradingumo pristatant save kitiems. Pristatymai ir temos buvo įvairiausios.
Jas siūlė patys vaikai. Pamoką vesdami sėdėdavo mokytojo vietoje. “Mokytojas” vesdamas pamoką
naudojosi kompiuteriu, pateikdamas skaidres ir
pasakodamas, ką jomis nori pasakyti kitiems. Pirmokams
patiko būti mokytojais, kai kurie, prašydavo leisti pristatyti
naujas idėjas po kelis kartus. Vaikai pradėjo labiau
pasitikėti savimi, džiaugdavosi turėdami galimybę mokyti
ar supažindinti vaikus su tais dalykais, kuriuos žino ir
išmano geriausiai. Atsirado pagarba vienas kitam,
supratimas, kad kalbančiojo reikia klausytis, negalima
draugui trukdyti, kad kiekvienas yra svarbus, ne tik aš.
Pradėjo vienas kitą geriau pažinti. Atsiskleidė vaikų
neeiliniai gebėjimai atlikti tam tikrus dalykus. Projekto
dėka, supratome, kad kiekvienas turi slaptų idėjų, minčių, neeilinių gabumų, ypatingų hobių,
svajonių. Visa tai suartino klasės vaikus, pakilo vienas kito akyse, atsirado bendraminčių.
Susidraugavo tie, kurie tik pasisveikindavo. Dalis klasės projekto “Aš- mokytojas“ vaikų buvo
pakeliui į mokyklinį projektą „Mano sėkmė“. Bet dėl susiklosčiusių aplinkybių , jis šiais metais
neįvyks. Bet mes 1c klasės vaikai džiaugiamės savo projektu ir kviečiame pasidžiaugti jus.
Už puikų vaikų pasiruošimą, bendradarbiavimą ir dalyvavimą klasės projekte “Aš – mokytojas”
dėkoju vaikų tėveliams.
Mokytoja Diana Malkauskienė
Velykos mūsų namuose
Velykos – kilnojamoji šventė, švenčiama pirmąjį mėnulio
pilnaties sekmadienį po pavasario lygiadienio. Šiai šventei
žmonės ruošiasi tvarkydami namus, kiemus ir puošdami juos
Velykinėmis dekoracijomis.
Velykų simbolis – kiaušinis, tai tarsi kalėdaitis. Vaikai tikėjo, kad
pamiškėje gyvena senutė Velykė. Ji dažo kiaušinius, o Velykų
naktį sudeda juos į vaškinį ar cukrinį vežimėlį, pakinko į jį
kiškius ir veža vaikams. Iš ryto kiekvienas vaikas ant palangės
rasdavo po du Velykės kiaušinius.
Mažai kas žino, kad per Velykas buvo puošiama Velykų eglutė!
Prie vienos tiesios medžio šakos buvo rišamos eglės šakelės,
taip sukuriant eglės formos medelį. Šiame medelyje būdavo
padaromi lizdeliai į kuriuos įstatomi kiaušiniai. Paprastai buvo
įstatomi 9 ar 12 kiaušinių, nes šie skaičiai laikyti magiškais,
nešančiais laimę.
Šiais metais 2B ir 2C klasės mokiniai dalyvauja tarptautiniame
eTwinning projekte “Papuoškime Velykinius medžius!”. Naudojant įvairias technologijas: popierių,
medieną, nėrinius, išpūstus kiaušinius, sūrią tešlą, molį ir kitas gamtines medžiagas planavo savo
darbeliais papuošti mokyklos kiemo medžius ir taip pradžiuginti savo tėvelius ir draugus
Velykinėmis dekoracijomis. Kadangi tai įgyvendinti mums nepavyko, darbeliais papuošė savo
namus. Jų darbeliais gali pasidžiaugti visi “Twinspace erdvės” dalyviai ir partneriai.
Kad Velykų laukimas neprailgtų, pasidžiaukime darbeliais visi kartu.
Verbų sekmadienis
 Žmonės Jėzų laikė karaliumi, todėl Jam įjojus asiliuku į miestą, jie mėtė Jėzui po kojomis palmių šakeles. Taip senovėje buvo sutinkami karaliai. Šis sekmadienis ir vadinamas Palmių arba Verbų sekmadieniu. Prisimindami šį įvykį, šiais laikais, žmonės, 33 Gavėnios dieną (Paskutinę Gavėnios savaitę) per Verbų Sekmadienį, į bažnyčią nešasi verbas (nes pas mus palmės neauga J), taip džiaugsmingai sveikindami Jėzų, kuris atvyksta į Jeruzalę, kad mes turėtume amžinąjį gyvenimą.
   Visiems Dievo  globos ir gražaus Verbų sekmadienio!
  Dorinio ugdymo (tikybos) pamokoje mokiniams buvo pateikta Gavėnios laikotarpio tema Verbų sekmadienis. Mokiniai perskaitė ir susipažino su duotu pamokos tekstu apie Verbų sekmadienį ir ėmėsi iš karto atlikti pateiktą užduotį – nupiešti ir nuspalvinti verbas. Mokinių darbuose matosi  jų  kruopštumas, išradingumas bei nuoširdumas.      
Nepriklausomybės dienos proga – susipažinimas su Kaunu. M.K.Čiurlionio dailės muziejus. (I d.)
     Keletas mokinių minčių:
    “2020 m. vasario 14 d. mes su klase važiavome į Kauną. Ten aplankėme Nacionalinį Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejų ir Istorinę Lietuvos Respublikos Prezidentūrą. M.K Čiurlionio muziejuje sužinojau jo biografinių faktų ir pamačiau daugybę jo paveikslų”. (Matas Ž., 6a)         
    “Man kelionė į Kauną labai patiko. Šioje išvykoje daugiau sužinojau apie M.K.Čiurlionį ir pirmą kartą pamačiau mūsų buvusios sostinės prezidentūrą. Man patiko abiejuose muziejuose. Kelionė tikrai neprailgo ir man suteikė daug įspūdžių. Tikiuosi, kad tokios išvykos kartosis”. (Kamilė J., 6a)  
   “Kelionė mane sužavėjo. Kai išgirdau apie ją, maniau, kad bus nelabai įdomu. Bet man labai patiko pamatyti Čiurlionio piešinius”. (Greta, 5a)
    “Man labai patiko būti Kaune, patiko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muziejus, labai patiko ši ekskursija”. (Kernius S., 6a)
 “Man labai patiko kelionė į Kauną! Ši diena paliko daug įspūdžių. Vykome į 2 muziejus: M.K.Čiurlionio ir Prezidentūrą. Taip pat atlikinėjome užduotis Čiurlionio muziejuje, kūrėme iš iškarpytų detalių paveikslus.” (Paulina R., 6a)
  Nepriklausomybės dienos proga, Vasario 16-osios,  progimnazijoje buvo paskelbta edukacinė diena. 5a ir 6a klasių mokiniams buvo pasiūlytos integruotos istorijos ir lietuvių kalbos pamokos/veiklos Kaune. Mūsų progimnazijos mokiniams Kaunas praktiškai dar nepažįstamas miestas. Taigi, labai simboliška, kad tokia proga pasirinkome aplankyti laikinąją tarpukario Lietuvos sostinę. Su vaikais kartu vyko istorijos mokytojai V. Mozurienė, G. Mockus, lietuvių kalbos mokytoja J. Perednienė. 
  Turėjome du tikslus – aplankyti nacionalinį M.K.Čiurlionio dailės muziejų ir istorinę Kauno prezidentūrą. Abiejuose muziejuose vyko ne tik ekskursijos, bet ir edukacinės veiklos. Taip pat mokiniai turėjo ir kelias užduotis – ne tik klausytis gido pasakojimų, atlikti užduotis, aprašyti, bet ir  viską fotografuoti bei (jei turi galimybę) filmuoti. Mokykloje ta diena buvo paskelbta dar ir Kino diena, todėl filmą apie Kauno muziejus  nutarėme susikurti patys.
     Pradėjome nuo M.K. Čiurlionio dailės muziejaus. Iš visų važiavusiųjų, tik vienas mokinys ten yra buvęs. O pagal istorijos, lietuvių kalbos, muzikos dalykų programas – Čiurlionis, jo kūryba 5, 6 klasėse yra privalomas autorius. Todėl labai norėjome, kad mokiniai pamatytų šio genialaus lietuvių dailininko ir kompozitoriaus originalius paveikslus. Seniai bemačiau tokius susikaupusius, susidomėjusius gidės pasakojimu ir paveikslų nagrinėjimu savo mokinius. Jie nebuvo tik tylūs klausytojai, bet aktyvūs klausinėtojai. Vaikams viskas buvo įdomu: M.K. Čiurlionio šeima, jo palikuonys ir giminaičiai, paveiksluose pavaizduoti simboliai, spalvos, Čiurlionio santykis su kosmosu… 
   Antrojoje ekskursijos dalyje penktokai ir šeštokai savo lakią fantaziją galėjo pademonstruoti edukacinėje veikloje, kurdami “savo” kosmosą, visatos supratimą – improvizuotą koliažą iš Čiurlionio paveikslų simbolių, įamžintų žvaigždžių, planetų. Šeštokams – tai buvo kolektyvinis darbas grupėse, o penktokai individualiai, pasitelkę pastelės techniką, kurią naudodamas Čiurlionis sukūrė daugybę savo šedevrų, piešė savo planetas, keliavo Čiurlionio paveikslų debesimis. 
     Tikriausiai drąsiai galime pasakyti: atradome Čiurlionį…
II pasakojimo dalis apie istorinę prezidentūrą Kaune bus paskelbta vėliau.
Foto galerijoje: mokinių nuotraukos ir labiausiai patikę vaikams paveikslai.
Gamtos mokslų olimpiada 7-8 klasių mokiniams
2020 m. vasario mėn. 06 d. „Spindulio“ progimnazijoje vyko 7 – 8 klasių mokinių gamtos mokslų I-ojo etapo olimpiada. Olimpiadą organizavo Ramunė Goberienė, fizikos vyr. mokytoja ir Marytė Papinigienė, chemijos-biologijos mokytoja metodininkė. Olimpiados tikslas – puoselėti mokinių domėjimąsi gamtos mokslais bei ugdyti bendrąsias kompetencijas, tobulinti gebėjimus kritiškai mąstyti bei kūrybiškai ir savarankiškai veikti, plėsti žinias apie mokslo naujoves, technologijas ir jų sąsajas su gamtoje vykstančiais pokyčiais, galimomis grėsmėmis aplinkai, visuomenės bei žmogaus gyvenimo kokybei, padėti įsivertinti, kaip jiems sekasi mokytis gamtos mokslų.

Sveikiname olimpiados nugalėtojus:
I vieta – Tadas Gerulskis (7a kl.), Laurynas Vanagas (8b kl.)
II vieta – Nerijus Tomkus (7a kl.), Erikas Rutavičius (8a kl.).
III vieta – Saulė Rimkutė (7a kl.), Ieva Kairytė (8a kl.).

Dėkojame visiems dalyvavusiems 7 – 8 klasių mokiniams. 

Linkime sėkmės!
Matematikos olimpiada pradinukams
Sveikiname nugalėtojus:                                                                      
Matą Urbonavičių, 2c klasė,                                                                     
Dorotėją Melis Surucu, 3b klasė,                                                                     
Samuelį Baliasnyj, 4b klasė.                          

Linkime jiems sėkmės Vilniaus miesto matematikos olimpiados II etape.    
Ačiū visiems dalyvavusiems matematikos olimpiadoje.
Vasario 13 d. ,,Spindulio” progimnazijoje vyko pradinių
klasių mokinių matematikos olimpiados I -asis etapas.
Olimpiadoje dalyvavo 27 mokiniai iš 2 – 4 klasių. Jiems ne
juokais teko pasukti galveles įveikiant įvairias užduotis.
Buvo išrinkti geriausiai matematinius riešutėlius gliaudę
mokiniai, kurie atstovaus mūsų mokyklą Vilniaus miesto
matematikos olimpiados II etape vasario 26 d. Vilniaus
Antano Vienuolio progimnazijoje.