Tėvų komitetas
Kovo 24 d.  kviečiame progimnazijos Tėvų komiteto susirinkimą 
Darbotvarkė:
1. Naujos mokyklinės uniformos aptarimas (pranešėja – tėvų komiteto atstovė R. Meškienė)
2. 2021 m. Finansinė ataskaita. (pranešėja direktorė V. Mozurienė)
3. Tėvų švietimas (pranešėja soc. pedagogė L. Povilionienė)
Pastaba. Nuotolinio prisijungimo nuoroda bus atsiųsta kiekvienam asmeniškai.
Progimnazijos tėvų komiteto susirinkimas
Gerbiami Tėvų komiteto nariai, 
2021 m. spalio 7 d. 18.30 val. vyks progimnazijos Tėvų komiteto susirinkimas nuotoliniu būdu MSTeams aplinkoje. Aptarsime šiai dienai aktualius Jums ir mokyklai klausimus. Prisijungimo nuoroda  bus atsiųsta el. paštu.
Kviečiame dalyvauti.
Tėvų komiteto susirinkimas
Gerbiami Tėvų komiteto nariai, 
kviečiame Jus rytoj, vasario 25 d., 18 val. 
į “Spindulio”  progimnazijos Tėvų komiteto susitikimą su mokyklos administracija.

Susitikimas vyks Microsoft Teams aplinkoje 
(nuoroda Jums nusiųsta el. paštu).
Informacija pasiteiravimui tel. 869845412
Pagarbiai
direktorė Vilija Mozurienė
Tėvų komitetas 2020-2021 m.m.
Tėvų komiteto susirinkimas
Gerbiami Tėvų komiteto nariai, 
 kviečiame Jus į pirmąjį šių metų susirinkimą. 
Aptarsime Jums ir mums aktualius mokinių ugdymo, 
bendravimo ir kitus mokyklai aktualius klausimus.
Lauksime Jūsų atnaujintoje bibliotekoje 
2020 sausio 29 d. 18 val.
    Pagarbiai
Direktorė Vilija Mozurienė
Tėvų komitetas 2019-2020 m.m.
 PM1 Donata Pipiraitė – Vaiškienė
PM2 Ramunė Nakutienė
1A kl. Beta Svilainė              
 1B kl. Asta  Pampikienė   
 1C kl. Asta Jakubonienė   
 2A kl.  Ramunė Meškienė,     
 2B  kl.  Veronika Černienė  
 2C  kl.  Andrius Brazas   
 3A kl.  Tomas Antanaitis   
 3B kl.  Marius Zalieckas   
 3C  kl. Erika Pavarotnikaitė   
 3D kl. Eugenijus Kožanas     
4A kl.  Irina Bieliauskienė   
4B kl.  Jovita Subačienė   
4C kl.  Jolanta Rimšaitė
5A kl.  Inga Bimbirienė   
5B kl.  Vytautas Surplys   
5C kl. Vida Eidetienė   
 6A kl. Agnė Mitev                      
 6B kl.  Loreta Bal                        
 7A kl. Inga Gerulskienė   
 7B kl. Ramunė Meškienė   
 8A kl. Asta Repečkienė                 
 8B kl. Neringa Kaselytė      
Tėvų komitetas 2018-2019 m.m.
Pm I grupė, Beta Svilainė
Pm II grupė, Natalija Struckienė 
1A klasė,  Aistė Konarskienė 
1B klasė, Veronika Černienė 
1C klasė, Janina Dyman – Šilobritienė  
1D klasė, Andrius Brazas   
2A klasė, Antanaitis Tomas 
2B klasė, Aurelijus Guogis ir Eglė Guogė    
2C klasė, Erika Pavarotnikaitė 
2D klasė, Eugenijus Kožanas 
3A klasė, Gintaras Riauba 
3B klasė, Jovita Subačienė 
3C klasė, Leonora Žilinskė
4A klasė, Neringa Žemaitytė 
4B klasė, Agnė Spalinskienė 
4C klasė Jurgita Balkienė 
5A  klasė, Mindaugas Užkuraitis
5B klasė, Olga Šubonis 
6A klasė, Gabija Kalvelytė-Silienė, Inga Gerulskienė 
6B klasė, Ramunė Meškienė 
7A klasė, Inga Martinaitytė 
7B  klasė, Neringa Kaselytė 
8A klasė, Birutė Suchockienė 
Gerbiami Tėvų komiteto nariai,
2018 m. spalio 25 d. 18 val. kviečiame Jus 
į pirmąjį mūsų susitikimą šiais mokslo metais. 
Aptarsime Jums rūpimus ir bendrus mokyklos klausimus, išklausysime Jūsų lūkesčius, pastebėjimus. Pokalbyje dalyvaus progimnazijos administracija ir specialistai. 
Susirinkimas vyks 206 kabinete.
                                                   Pagarbiai 
                                       Progimnazijos direktorė Vilija Mozurienė
Tėvų komiteto susirinkimas
Lapkričio 30 d. progimnazijoje vyko Tėvų komiteto
susirinkimas, kuriame dalyvavo visų klasių tėvų
atstovai, komiteto pirmininkė Ramunė Meškienė,
progimnazijos direktorė Vilija Mozurienė,
pavaduotojai ugdymui Rasa Petrikienė ir Valdas
Žekonis, progimnazijos tarybos pirmininkė,
matematikos mokytoja Jurgita Zenevičiūtė, metodinės
tarybos atstovė, lietuvių kalbos mokytoja Monika
Dimšienė, mokyklos inžinierius Audronis Bliavas.
Susirinkimą vedė mokyklos direktorė V. Mozurienė, kuri apibendrino ugdymo procesą,
akcentuodama šių mokslo metų ugdymo(si) naujoves, mokinių maitinimo tvarką, pristatė
priemones, užtikrinančias mokinių saugumą, apibūdino mokyklos finansavimo šaltinius bei
pasidžiaugė gerėjančiu mokyklos materialiniu aprūpinimu, atliktais remonto darbais (pakeistas
vandentiekio vamzdynas, sumontuoti nauji mokyklos laiptų turėklai, suremontuoti kabinetai,
nupirktos rūbinėlės vaikams), pristatė artimiausius mokyklos darbus. Taip pat direktorė
pakomentavo vykdomą mokytojų metodinės tarybos
tyrimą apie mokinių namų darbų krūvius. Tyrime
dalyvauja 3-8 klasių mokiniai, tėvai ir mokytojai.
Išsami mokinių namų darbų tyrimo analizė bus
pateikta klasių tėvų susirinkimuose.
Antroje susirinkimo dalyje mokyklos vadovai atsakė į
tėvams rūpimus ir aktualius klausimus, diskutavo
apie vaikų elgesį namuose ir mokykloje, sprendė
iškilusias su ugdymu(si) susijusias problemas.
Progimnazijos Tėvų komitetas 2017-2018 m.m.
Lina Ališauskienė, I PM gr.

Veronika Černienė, II PM gr.
Janina Dyman Šilobritienė, III PM gr.
Elida Rapnikė, 1A kl.
Aurelijus Guogis, 1 B kl.
Erika Pavarotnikaitė, 1C kl.
Eglė Kščenavičienė, 1D kl.
Gintaras Riauba, 2A kl.
Dalia Juknevičienė, 2B kl.
Leonora Žilinskė, 2C kl.
Neringa Urbonienė, 3A kl.
Agnė Spalinskienė, 3B kl.
Jurgita Balkė, 3C kl.
Edita Žvinytė-Karvelienė, 4A kl.
Olga Šubonis, 4B kl.
Gabija Kalvelytė-Silienė, 5A kl.
Ramunė Meškienė, 5B kl. (pirmininkė)
Vytautas Kairys, 6A kl.
Neringa Kaselytė, 6B kl.
Birutė Suchockienė, 7A kl.
Lina Juodkienė, 8A kl.
2016-2017 m.m. Tėvų komitetas
1. Julija Šiuipienė, I PM
2. Mindaugas Berenetonis, II PM 
3. Veslava Doval, III PM 
4. Birutė Beniušė, 1A 
5. Dalia Juknevičienė, 1B
6. Jolanta Čepinskienė, 1C 
7. Neringa Urbonienė, 2A
8. Agnė Spalinskienė, 2B
9. Jurgita balkienė, 2C
10. Edita Žvinytė-Karvelienė, 3A
11. Olga Šubonis, 3B
12. Aušra Valantinienė, 4A
13.Ramunė Meškienė, 4B
14. Vytautas Kairys, 5 A
15. Neringa Kaselytė, 5B
16.Birutė Suchockienė, 6 A
17. Lina Juodkienė, 7A
18. Laura Staugaitienė, 8A
19. Ramunė Gudonienė, 8B
Vilniaus “Spindulio” progimnazijos Tėvų komitetas
Pirmininkė – Ramunė Meškienė