Parama mokyklai 1,2 % GPM
     Nuoširdžiai dėkojame tėveliams, mokytojams, kitiems mokyklos  darbuotojams, kurie 2022 metais pervedė 1,2% savo pajamų Vilniaus “Spindulio’ progimnazijai.
 Labai laukiame Jūsų paramos ir šiais metais!
Deklaruoti pajamas (VMI)  ir skirti 1,2 % GPM galima iki 2023 m. gegužės 2 d. 

        2022 metais 1,2 proc. lėšas, suderinę su Progimnazijos taryba,  panaudojome:
1. Nupirktas 1 didelis (86 colių) interaktyvus ekranas – 3271,3 eur.
2. Mokinių išvyka pagal projektą “Visi už vieną, vienas už visus” (I vieta, 4c, 5c klasės) – 1938 eur.
3.  Bilietai į kiną pagal pagal projektą “Visi už vieną, vienas už visus” (II vieta) – 77 eur.
4. Bilietai į kiną  mokinių konferencijos “Mano sėkmė” dalyviams – 452,5 eur.
5. Prizai mokiniams (knygos, saldumynai) įvairių konkursų, varžybų dalyviams – 158,67 eur.
6. Naujametiniai papuošimai – 62,93 eur.
7. Kvalifikacinė programa mokytojams – 350 eur.

Tik su Jūsų visų pagalba mokymas(is) mokykloje tampa įdomesnis ir efektyvesnis!
Planuojame šiais metais vėl skirti lėšų pažangiausios klasės  projektui bei 
nupirkti 2 (!) interaktyvius ekranus (1-4 klasėms ir 5-8 klasėms)
Progimnazijos administracija
Parama mokyklai – 1,2% GPM
Gerbiami bendruomenės nariai,
 Tikėdamiesi Jūsų supratimo ir paramos, kreipiamės į Jus ir kviečiame skirti už 2021 metus 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio Vilniaus “Spindulio” progimnazijai. 
Jūsų parama labai reikalinga mokinių ugdymo proceso modernizavimui. 
 Šiais metais planuojame įsigyti 2 išmaniuosius interaktyvius ekranus bei 
tradiciškai skirti lėšų nemokamai mokinių, laimėjusių pažangiausios klasės projektą 
“Visi už vieną, vienas už visus” kelionei. 
Prašymus galite pateikti tik e. būdu per EDS.
Ataskaita už 2021 m. 1,2% GPM lėšų panaudojimą pridedama.
Paremkite savo vaiko mokyklą 1,2 % GPM
   Kviečiame  bendruomenės narius paremti “Spindulio”  progimnaziją, skiriant gyventojų pajamų mokesčio 1,2 proc. dalį  mokinių ugdymui gerinti! 

  1. Teikti prašymus skirti dalį pajamų mokesčio paramai galima tik elektroniniu būdu - VMI Elektroninio deklaravimo sistemoje, užpildžius FR0512 formą dėl paramos skyrimo (per EDS https://deklaravimas.vmi.lt).              
 1.1. prisijungti galima per elektroninę bankininkystę su VMI suteiktomis priemonėmis arba elektroniniu parašu;       
  1.2. prisijungus galima pildyti dokumentus tiesiogiai portale; tiesioginio pildymo metu vartotojams nurodomos pildymo klaidos; tai padeda užtikrinti prašymų duomenų kokybę ir laiku pervedamą paramą gavėjams. Kad kiekvienais metais nereikėtų teikti prašymo, remiant pasirinktą paramos gavėją, galima paskirti pajamų mokesčio dalį iš karto 5 metams (praėję pastarieji ir 4 ateinantys kalendoriniai metai).       
   2. Paramos gavėjams (tarp jų ir mokykloms)  galima skirti 1,2 proc. GPM (anksčiau buvo 2 proc.).       3. Dėl COVID-19 visos VMI paslaugos teikiamos ir konsultacijos vyksta tik nuotoliniu būdu. Konsultacijas mokesčių klausimais gyventojai gali gauti paskambinę 1882 ar pateikę paklausimą elektroniniu būdu per Mano VMI.              
              Dėkojame už jūsų geranoriškumą bei rūpestį mokykla, jūsų vaikais bei pedagogais!
  Gautą paramą, bendruomenės siūlymu, skirsime lauko klasių įrengimui, sporto inventoriaus (lauko treniruoklių) įsigijimui bei pažangiausios klasės projekto “Visi už vieną, vienas už visus” finansavimui.
                                 Pagarbiai
Progimnazijos administracija
1,2 % GPM paramos ataskaita
Gerbiami Tėveliai, bendruomenės nariai, 
ačiū už 2020 metais pervestas 1,2 % GPM lėšas “Spindulio” progimnazijai.
Dėl įvesto karantino pavasarį ir Covid-19 pandemijos, 
negalėjome lėšų panaudoti taip, kaip numatėme - 
2020 metų pažangiausios klasės projekto “Visi už vieną, vienas už visus” 
laimėtojams padovanoti nemokamą kelionę į užsienį (dviem klasėms).
Todėl progimnazijos tarybos siūlymu praeitų ir šių metų laimėtojams bus pasiūlyti alternatyvūs prizai klasėms (atsižvelgiant į pandeminę situaciją šalyje).
            1,2 % GPM lėšų ataskaita iki 2020-12-31 d.:

               Likutis 2019 m. gruodžio 31 d. – 6597 eur.
               Išleista per 2020 metus – 63,70 eur. (svetainės domenas, serveris).
               Gauta  GPM 2020 metais už 2019 metus – 3600 eur.
               Likutis 2020 m. gruodžio 31 d. – 10 133,30 eur.
Skirkite savo vaiko mokyklai 1,2 % GPM
        Kviečiame  bendruomenės narius paremti “Spindulio”  progimnaziją 
skiriant gyventojų pajamų mokesčio 1,2 proc. dalį  
mokinių ugdymui gerinti! 
Pasikeitimai nuo  2020 m. sausio 1 d.:       
     1. Teikti prašymus skirti dalį pajamų mokesčio paramai bus galima tik elektroniniu būdu - VMI Elektroninio deklaravimo sistemoje, užpildžius FR0512 formą dėl paramos skyrimo (per EDS https://deklaravimas.vmi.lt). 
             1.1. prisijungti galima per elektroninę bankininkystę su VMI suteiktomis priemonėmis arba elektroniniu parašu;
       1.2. prisijungus galima pildyti dokumentus tiesiogiai portale; tiesioginio pildymo metu vartotojams nurodomos pildymo klaidos; tai padeda užtikrinti prašymų duomenų kokybę ir laiku pervedamą paramą gavėjams. Kad kiekvienais metais nereikėtų teikti prašymo, remiant pasirinktą paramos gavėją, galima paskirti pajamų mokesčio dalį iš karto 5 metams (praėję pastarieji ir 4 ateinantys kalendoriniai metai).  
     2. Kadangi, įgyvendinus mokesčių reformą, darbo užmokestis padidintas 1,289 karto (iki mokesčių) ir pakeistas gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifas, pasikeitė ir gyventojų paramai skiriamos GPM dalys – paramos gavėjams (tarp jų ir mokykloms) bus galima skirti 1,2 proc. GPM (anksčiau buvo 2 proc.). 
     3. Šiemet pajamas deklaruoti ir mokesčius sumokėti reikia iki liepos 1 d.
  4. Dėl COVID-19 visos VMI paslaugos teikiamos ir konsultacijos vyksta tik nuotoliniu būdu. Konsultacijas mokesčių klausimais gyventojai gali gauti paskambinę 1882 ar pateikę paklausimą elektroniniu būdu per Mano VMI. 
              Dėkojame už jūsų geranoriškumą bei rūpestį mokykla, jūsų vaikais bei pedagogais!
Tėvų komiteto ir progimnazijos tarybos siūlymu gautą paramą 
skirsime lauko sporto treniruokliams įsigyti!
Mokinių pamokiniam ir popamokiniam užimtumui įvairinti.
2% GPM parama mokyklai
Mieli “Spindulio” progimnazijos bendruomenės nariai,
dėkojame visiems, skyrusiems 1-2 proc. GPM  mokyklai. 
Jūsų dėmesys progimnazijai ir reali pagalba bei parama 
yra labai reikalinga ir vertinama. 
Pateikiame ataskaitą už surinktas lėšas 2019 metais ir 
kviečiame teikti pasiūlymus dėl lėšų panaudojimo 2020 metais.
  Pasikeitimai nuo  2020 m. sausio 1 d.:
        – teikti prašymus skirti dalį pajamų mokesčio paramai bus galima tik elektroniniu būdu - VMI Elektroninio deklaravimo sistemoje (EDS) arba atvykus į VMI gyventojų aptarnavimo padalinį;
         -  pasikeitė  procentinės paramai skiriamos pajamų mokesčio dalys – nuo 2020 m. paramos gavėjams, tarp jų ir mokykloms, bus galima skirti iki 1,2 proc. pajamų mokesčio (anksčiau buvo skiriama 2 proc.), politinėms partijoms - iki 0,6 proc. GPM (anksčiau buvo 1 proc.), profesinėms sąjungoms ar jų susivienijimams – iki 0,6 proc. GPM (anksčiau buvo 1 proc.).
Parengta pagal VMI naujienas.
Paremkite mokyklą, skirdami 2 proc. GPM
Mieli Tėveliai, mokyklos darbuotojai, 
Jūs galite skirti  1 ar 2 procentų GPM paramą savo vaikų, 
progimnazijos mokinių  saugumui ir gerovei!
Jūsų parama  padeda mokyklai įgyvendinti svarbiausius, novatoriškiausius projektus. Juk viską sprendžiame patys kaip bendruomenė.

Už šiais metais surinktas 2 proc. GPM lėšas planuojame: 
padidinti stebėjimo kamerų skaičių pradinių klasių korpuse ir lauke; 
toliau skirti lėšas žalių erdvių kūrimui; 
pažangiausios klasės projekto “Visi už vieną, vienas už visus” nugalėtojus apdovanoti  
nemokama kelione į užsienį, 
tai pat padovanoti nemokamą kelionę 
geriausiai besimokantiems įvairių klasių mokiniams.  
  Idėjas ir siūlymus dėl lėšų naudojimo siųskite el. paštu: spindulioprogimnazija@gmail.com arba informuokite savo klasių tėvų komitetų pirmininkus.         
  Prašymą mokesčių inspekcijai galima pateikti  iki 2019 m. gegužės 2 d. ir siųsti adresu pagal pateiktą pavyzdį. Prašymo formą (popierinį var.) galima paimti pas klasės vadovą  arba pildyti  internete.
2% GPM ataskaita už 2018 m.
Ačiū visiems, parėmusiems mokyklą skiriant 2 % GPM.
Pajamų ir išlaidų ataskaita prisegtuke.
Paramos skyrimas mokyklai
Mieli Tėveliai, mokyklos darbuotojai,
Jūs galite skirti  1 ar 2 procentus GPM paramą savo vaikų ir mūsų mokinių  gerovei!
Jūsų parama  padeda mokyklai įgyvendinti svarbiausius, novatoriškiausius projektus.
Juk viską sprendžiame patys kaip bendruomenė.
Keletas pavyzdžių: 
Įrengus stebėjimo kameras mokyklos koridoriuose, išaiškintas ne vienas netinkamas mokinių elgesys, lauko kameros ir įrengtas mokyklos erdvių aptvėrimas užtikrina mokinių saugumą , dabar nėra jokių pašaliečių ar įtartinų asmenų vaikščiojančių mokyklos teritorijoje;  padėjome ir policijai išaiškinti ne vieną veiksmą, įvykusį už mokyklos. 
Aptvėrus teritoriją, atsirado saugumo jausmas, neteršiama aplinka, švaresnė teritorija, nevedžiojami “keturkojai”, užtikrinamos higienos sąlygos  mokyklos išorės erdvėse.  
Dabar galime projektuoti ir įgyvendinti naujas ir ankščiau svajotas idėjas.
Mokyklos edukacinių žalių zonų įkūrimas:
 augalų pažintinis parkas - ne tik mokymuisi, bet ir poilsiui,  estetiniam lavinimui, 
            šiuolaikiniai šiltnamiai - kur prailginamas sezonas, kad vaikai spėtų pamatyti ir paragauti rudeninį-žieminį gėrybių derlių,
ir dar daug kito, kas būtina mokyklai ir puošia jos erdves.
Mums labai reikalingas ir dvasinis Jūsų palaikymas.
Žalias erdves kurkime kartu, kaip BENDRUOMENĖ.
To reikia ne tik mums, to labiau reikia mūsų vaikams…
Šiuo metu kuriama iniciatyvinė projektavimo grupė Žalių erdvių projektui sukurti
Spindulio progimnazija Žalios erdvės Group
čia bus kuriamas projektas.
Artimiausiu metu bus įdėti Progimnazijos žalių erdvių žemės planai su išmatavimais, 
kur bus galima pradėti paišyti, diskutuoti, kurti projektinį zonų išdėstymą …
Už šiais metais surinktas 2 proc. GPM lėšas planuojame:
  •  padidinti stebėjimo kamerų skaičių bendro naudojimo erdvėse ir lauke; 
  • už mokyklos pastato esančiose žaliosiose erdvėse kurti edukacinį parką;
  • įrengti kelis ekologinius šiltnamiukus, kur vaikai patys užsiaugintų įvairių daržovių ir   žalumynų;
  • žiemą planuojame įrengti stacionarią (gražesnę ir geresnę nei šiais metais) čiuožyklą  prie mokyklos;
  • pažangiausios klasės projekto “Visi už vieną, vienas už visus” nugalėtojus apdovanoti  nemokama kelione į užsienį. Būtų smagu, jei surinkus daugiau lėšų, galėtume tokią   kelionę padovanoti ne dviem, o 3-4 klasėms.
  Idėjas ir siūlymus dėl lėšų naudojimo siųskite el. paštu spindulioprogimnazija@gmail.com arba informuokite savo klasių tėvų komitetų pirmininkus.
         Kviečiame ir šiemet 1-2 proc. gyventojų pajamų mokesčio 
         skirti Vilniaus “Spindulio” progimnazijai. 
        Prašymą mokesčių inspekcijai galima pateikti 
       iki 2018 m. gegužės 2 d. 
Prašymo formą (popierinį var.) galima paimti pas klasės vadovą, 
     arba pildyti  internete:
P.S. 2 proc. GPM ataskaita prisegta prie straipsnio.
2 proc. lėšų panaudojimas
Mieli tėveliai, 
labai džiaugiamės Jūsų  parama mokyklai. Už Jūsų skirtus 2 proc. GPM  pavyko įgyvendinti viską, ką buvome suplanavę kartu su Progimnazijos taryba ir Tėvų komitetu. Užtikrinome mokinių saugumą įrengiant vaizdo kameras ir aptveriant mokyklos teritoriją, ištesėjome pažadą vaikams ir pažangiausios klasės projekto “Visi už vieną, vienas už visus” nugalėtojai (1A ir 6A klasės) pavasarį nemokamai aplankė Rygą. Taip pat skyrėme prizus mokinių konferencijos “Mano sėkmė” dalyviams.
Šiais mokslo metais progimnazistai  vėl varžosi dėl pažangiausios klasės titulo, tad vėl laukia prizas – kelionė.
     Todėl kviečiame Jus ir 2018 metais aktyviai prisidėti skiriant 2 proc. GPM “Spindulio” progimnazijai.
     2018 d. sausio 9 d. Mokyklos progimnazijos taryba teiks pasiūlymus dėl šių lėšų panaudojimo. Taip pat kviečiame Tėvų komiteto narius bei visus, turinčius idėjų, siūlyti, kaip gerinti ugdymo procesą, mokyklos aplinką.
        Pagarbiai
 Progimnazijos administracija