Vilniaus “Spindulio” progimnazijos kontaktai ir rekvizitai
Vilniaus “Spindulio” progimnazija
Steigėjas: Vilniaus miesto savivaldybės taryba
Įm. kodas:  190006242
Adresas:   R. Jankausko 17, LT -04315, Vilnius
Tel./fax.  8 5 2444781
Svetainės adresas:  www.spindulioprogimnazija.lt 
8 5 2444781,   +370 69845412 – Direktorė Vilija Mozurienė    
8 5 2451606 - Pavaduotoja ugdymui Lilija Simonaitienė
8 5 2457143 - Pavaduotoja ugdymui Rasa Petrikienė                    
8 5 2444503 - Pavaduotoja ūkio reikalams  Lilija Skulskienė
85 2444781 – Raštinės vedėja Lina Gadeikienė