Respublikinio projekto ,,Ritmuojama ir kuriame kartu” finalas
Tarptautinę vaikų gynimo dieną 6a klasės mokinės paminėjo respublikinėje mokinių konferencijoje ,,Lietuvos vaikų balsas”, vykusioje Mykolo Riomerio universitete. 
Kartu su projektu ,,Ritmuojame ir kuriame kartu”, apjungiančiu Lietuvos muzikuojančius vaikus, dalyvavome konferencijos uždarymo koncerte. 
Projekto tikslas – plėtoti bendradarbiavimą tarp švietimo įstaigų, tęsti projektinę veiklą skatinant mokinių ir mokytojų saviraišką bei kūrybiškumą pamokų ir popamokinėje veikloje. Projektu siekta apjungti  Lietuvos muzikos ir meno mokyklas, progimnazijas, gimnazijas, darželių bei Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro auklėtinius.  

Projektas šiais metais baigiasi, todėl finaliniame koncerte, kartu su daugiu kaip 100 mokinių iš įvairių Lietuvos mokyklų, apsiginklavę perkusinėmis lazdomis atlikome ritmines-melodines kompozicijas, išmokome dainą gestų kalba, kūno perkusijos bei šokio judesius pritaikėme dainoms.
Respublikinis konkursas „Čiulba ulba Lietuva 2023“
„Spindulio“ progimnazija vykdo gražia tradicija tapusį
respublikinį 1-4 klasių kūrybinių darbų konkursą „Čiulba
ulba Lietuva 2023“. Konkurso tikslas – ugdyti vaikų
kūrybiškumą, saviraišką, meilę gimtajam žodžiui ir
Lietuvos gamtai. Konkurso nugalėtojai ir jų klasės bus
apdovanotos vertingais mūsų rėmėjų prizais – bilietais į
Vilniaus zoologijos sodą „Zoopark“, Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejų, Ventės Rago
ornitologijos stotį. Bilietai skirti ne tik laimėtojui, bet ir jo klasės mokiniams bei mokytojui.
Mūsų progimnazijos pradinukai visą kovo mėnesį domėjosi Lietuvos paukščiais. Priešmokyklinio
ugdymo grupės vaikai stebėjo viščiukų ritimąsi iš kiaušinio. Visą mėnesį rūpinosi augančiais
viščiukais. Pradinukai šventė Gandrines. Integruotų pamokų metu sukūrė puikių pristatymų.
Dalyvaujantys respublikiniame kūrybinių darbų konkurse „Čiuba ulba Lietuva 2023“ kūrė ketureilį
apie pasirinktą paukštį ir jį iliustravo. Mokykloje surengtas pirmasis konkurso etapas – kūrybinių
darbų paroda. Ketvirtų klasių mokiniai buvo pakviesti tapti
vertinimo komisijos nariais ir pareikšti savo nuomonę.
Mokiniai balsavo ir išrinko nugalėtojus, kurių darbai
dalyvaus II-ame konkurso etape. Linkime sėkmės Tėjai Š.,
1c kl. mokinei (mokytoja I. Jančioraitė Tichomirova), Jonei
M., 2c kl. mokinei (mokytoja D. Bakienė), 3b klasės
mokinei Rusnei B. (mokytoja J. Vasilevskienė), 4c klasės
mokinei Amelijai K. (mokytoja K. Povilavičienė).
Kviečiame aplankyti parodą.
Pažangiausios klasės projekto ,,Visi už vieną, vienas už visus” tarpiniai rezultatai po II trimestro
Džiaugiamės II-ojo trimestro klasių rezultatais, 
aktyviu mokinių dalyvavimu mokyklos ir miesto renginiuose. 


Primename, kad mokyklinės uniformos dėvėjimas yra privalomas.
Klasėms, kurių mokiniai nuolat dėvės uniformas mokykloje,
 taškai nuo III trimestro bus dvigubinami:)
Projektas „Informatika ir technologinė kūryba pradiniame ugdyme“
    Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos pradinėse klasėse dirbantys mokytojai dalyvauja ilgalaikiame 2021–2024 m. Vilniaus švietimo pažangos centro projekte „Informatika ir technologinė kūryba pradiniame ugdyme“.
    Projekto tikslas – padėti Vilniaus miesto pradinių klasių mokytojams įgyti kompetencijų, įgalinančių ugdyti mokinių informatinį mąstymą ir gebėjimus sumaniai ir kūrybiškai naudotis šiuolaikinėmis technologijomis, plėtoti skaitmeninį raštingumą.
    Projektą organizuoja ir koordinuoja Vilniaus švietimo pažangos centras.
    Projektą įgyvendina UAB ,,Vedliai”  naudojantis platforma „Vedliai“, EDU Vilnius ir Vilniaus miesto savivaldybė. Projektą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė.
    Projekte dalyvaujantiems mokytojams mokymai vyksta visus metus skaitmeninėje mokymosi platformoje “Vedliai”:  
       - mokytojai mokosi nuosekliai visus metus;
       - pateikiami bent du moduliai per mokslo metus;
       - mokytojų dalyvauja 18 nuotolinių praktinių užsiėmimų su mentoriais per metus (2 kartus per mėnesį). Virtualiuose praktiniuose susitikimuose mokytojai turi galimybę su mentorių pagalba susipažinti su technologiniu įrankiu, tema;
       - savaitė po užsiėmimų – mokytojams skirtas laikas pritaikyti žinias ir praktiką klasėje.
     Projekte siūloma mokymų programa apima unikalų ir inovatyvų mokymo(si) turinį, personalizuotą skaitmeninę mokymosi platformą bei struktūruotą mokymosi procesą. Mokymosi turinys apima tokias temas kaip: kūrybinis programavimas, 3D modeliavimas, virtuali realybė, dirbtinis intelektas, duomenų mokslas. Temos yra pritaikytos pradinio ugdymo mokomiesiems dalykams (pasaulio pažinimas, lietuvių kalba, matematika ir pan.). Daugiau apie projektą: https://www.vedliai.lt/
    
   Edu Vilnius, bendradarbiaudami su “Vedliais” jau antrus mokslo metus ir įgyvendindami projektą „Informatika ir technologinė kūryba pradiniame ugdyme“ 2023 m. vasario 13 d. suorganizavo seminarą dėl  projekto įgyvendinimo  aptarimo, pasidalinimo patirtimis bei įžvalgomis. Daugiau dėmesio susitikime buvo skirta galimai IT startegijai mokyklose.
   
    Pristatyti savo patirtį buvome pakviesti ir mes. Mūsų progimnazijos projekto koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Petrikienė bei mokytoja metodininkė I. Jančioraitė Tichomirova pasidalino savo strategijomis įgyvendinant projektą.
   Progimnazijos pradinių klasių mokytojai šioje programoje  mokosi jau antri metai, tad kurti su informacinėmis technologijomis ne tik moko vaikus, bet ir mokosi patys.  Mes susidūrėme su vienu iš didesnių iššūkiu, kaip užtikrinti sklandesnį mokinių informacinio raštingumo ugdymą. Nors ir mokytojai mokosi individualiai, padedami Vedlių komandos narių, dalyvauja nuolatiniuose virtualiuose užsiėmimuose, bet dažnai iškyla klausimų, kaip įgyvendinti užsiėmimų turinį į pamokas, kaip pritaikyti temas.  Tuomet mokytojai mokosi kartu – vyksta aptarimai metodinėse grupėse, kassavaitiniuose trumpuose mokytojų susirinkimuose, organizuojamuose mokymuose, kai jau pažengę mokytojai perduoda savo patirtį kitiems. Vyksta nuolatinis bendravimas ir bendradarbiavimas ,,Kolega – kolegai”. Mokytojas mentorius gali patarti individualiai ar kartu su kolega pravesti pamoką integruojant informatiką. Įgavę patirties mokytojai patys moko mokinius, organizuodami pratybas, kuriose pritaiko užsiėmimų turinį, savo patirtį. 
   Džiaugiamės, kad galime dalyvauti „Informatikos ir technologinės kūrybos“ projekte bei tobulėti kartu su vaikais bei nuolat ugdytis informatikos gebėjimus.
Kelionė į Linksnių šalį
Kas mokosi „Spindulio“ progimnazijoje? Suprantama, Spinduliukai.
Būtent apie Spinduliuko kelionę į Linksnių šalį vasario 8 dieną 4a klasės
mokiniai kūrė pasakojimą su lietuvių kalbos mokytoja Neringa Kaselyte.
Pirmiausia visi vieningai sutarė, kokį vardą keliauninkui duoti, kuriose
šalyse Spinduliukas jau lankėsi. Po to sumanieji patarėjai diskutavo,
kokius daiktus reikėtų pasiimti į kelionę. Kurdami ketvirtokai taip pat
vardijo kelionėje sutiktus linksnius, minė mįsles, atsakinėjo į brolių
linksnių užduotus klausimus. Spinduliukui grįžus į namus, dvi
komandos sugalvojo ir pasakojo, kokį sapną Spinduliukas galėjo
sapnuoti prisimindamas savo dienos įspūdžius.
Tai buvo smagi pamoka pagal projektą „Kelionė į 5-ą klasę“. Norisi
palinkėti, kad būsimieji penktokai ir toliau būtų tokie žingeidūs ir
kūrybingi.
Proto mankšta būsimiems penktokams
Apie tai, jog reguliariai mankštindamiesi esame sveiki ir turime daugiau energijos, turbūt nesiginčys niekas. Tačiau, ar kada susimąstėme, jog palaikyti „gerą“ formą būtina ir mūsų smegenims. Tiesą sakant, nors jos sudaro vos 2 proc. viso kūno svorio, tačiau reguliuoja visus mūsų atliekamus veiksmus. Mokslininkai įrodė, jog neduodami smegenims naujos neįprastos veiklos, kenkiame savo intelektui.
    Mūsų mokykloje, tęsiant projektą ,,Kelionė į 5-ą klasę” lietuvių kalbos mokytoja Sonata Pušinskienė pakvietė 4c klasės mokinius naujai veiklai. Ketvirtokai susipažino su rebusais, jų kilme ir atsiradimo istorija, aptarė aktualumą šiomis dienomis. Mokiniai nustebo, jog trumpinius, užkoduotus po raidžių ir skaičių simboliais, aktyviai naudoja vyresnių klasių mokiniai, susirašinėdami sms žinutėmis tarpusavyje. Rebusai naudojami pamokos įtvirtinimui, ir kartojimui, įgytų žinių taikymui kaip interaktyvus mokymosi metodas. Būsimieji penktokai nekantravo susipažinti su pagrindinėmis rebusų kūrimo taisyklėmis ir patys norėjo išbandyti naują veiklą, savotišką žaidimą, kuris primena šnipinėjimo programą.
   Būsimieji penktokai „laužė“ galvas, spręsdami užkoduotas mįsles ir patarles. Susikaupę žaidė loginį žaidimą, pasikartojo galūnių rašybos taisykles, leksines raiškos priemones, dalijosi savo patirtimi apie įmintų mįslių paukščių rūšis, gamtos reiškinius. Skatinant mokinių domėjimąsi šiuo interaktyviu mokymosi metodu, paskelbtas konkursas. Mokiniai, kurie patys sukurs rebusus, bus apdovanoti, o savo kūrybiniais darbais galės pasidalinti su visa mokyklos bendruomene per „Spindulio TV“. Pasibaigus pamokai mokiniai pakviesti įsivertinti savo dalyvavimą pamokoje. Ketvirtokai dėkojo ir džiaugėsi nauja veikla ir patikino, jog sprendžiant rebusus smegenys „įtemptai“ mankštinosi ir „augino“ raumenis. 
    Puiku! Pamokos tikslas įgyvendintas su kaupu! Iki pasimatymo, ketvirtokai, penktoje klasėje!
Pamoką organizavo 
lietuvių kalbos mokytoja Sonata Pušinskienė
Šiaurės šalių literatūros savaitė
Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos pradinukai - 
tarptautinio projekto ,,Šiaurės šalių literatūros savaitė” dalyviai
       Mūsų mokykla kasmet dalyvauja projekte ,,Šiaurės šalių literatūros savaitė”, kurį vykdo Šiaurės šalių asociacijų „Norden” sąjunga. 
       Projektas skirtas skaitymo skatinimui, garsinio skaitymo ir pasakojamosios tradicijos puoselėjimui ir pažinčiai su Šiaurės šalių literatūra.
      
Šių metų literatūros savaitė vyks
 lapkričio 14–20 dienomis.
Tema – „Gamta Šiaurėje“.

Projekto koordinatorė mokykloje  - 
pradinių kl. mokytoja Jolanta Vasilevskienė
,,Skaitau, vadinasi, esu”
     Tęsdamos projektą ,,Mokiniai mokiniams”, kovo mėnesį lietuvių kalbos mokytoja Evelina kartu su keliomis 6b klasės mokinėmis nutarė sukurti visą pamokėlių ciklą pradinukams ,,Skaitau, vadinasi, esu”. Juo buvo siekiama, jog vaikai plačiau susipažintų su knyga, skaitymo būdais, turimų knygų puoselėjimu bei suvoktų knygų skaitymo vertę. Tokiu būdu kuo dažniau laisvalaikį rinktųsi praleisti kartu su knyga.
     Pirmasis 6-okių Austėjos Mačionytės ir Karinos Gubanovaitės apsilankymas pas 2b klasės mokinius vyko kovo 9 d.
Vyresniųjų klasių mokinės pasidalino savo pirmąja pažintimi su knyga, t.y. kokias pirmąsias knygas skaitė ir kokią naudą šis skaitymas suteikė. 2-okai su malonumu prisiminė ir savo vaikystėje skaitytas garsines, žaidybines knygas, kurios leido suprasti supantį pasaulį, jame esančius dalykus. Vėliau Austėja pasidalino įdomiu faktu apie didžiausią pasaulyje knygą, kurios dydis nustebino 2-okus. Tuomet 6-okė Karina pratęsė pamokėlę ir pasiūlė mažiesiems draugams pasigaminti knygai įvairių rūšių skirtukų. Buvo darbo ne tik mažiems pirštukams, bet ir smegenims – reikėjo matuoti, brėžti, lankstyti nurodytas figūras. Vaikai džiugiai, bet kartu ir labai susikaupę gamino skirtukus sau ir savo artimiesiems. Vienas mokinys prasitarė, jog tai bus puiki dovana tėčiui jo gimimo dienos proga. 6-okės, gelbėdamos pradinukams, vos spėjo suktis – kantriai aiškino, demonstravo ir kartu gamino popierinius knygos pagalbininkus.     
   Baigiantis pamokai, visi mokiniai kartu pasidžiaugė savo atliktu darbu. 6-okės, išbandžiusios save mokytojo vaidmenyje, ir 2-okai, pakartoję ir įgavę naujų žinių apie knygas, sukūrę knygoms draugą – skirtuką. 2-okų mokytoja Jolanta Vasilevskienė prieš atsisveikindama, padėkojo 6-okėms už pamokėlę, skirtą mažiesiems auklėtiniams.
    Kovo 23 d. 6b klasės mokinės Ieva Balčiūnaitė, Kotryna Kleviado ir Akvilė Šakalytė vėl atkeliavo į 2b klasę. Šį kartą mergaičių tikslas buvo papasakoti mažiesiems draugams, kaip tausoti knygą, kad ji išliktų puikios būklės ir ilgai džiugintų, galbūt, ne vieną šeimos narį, o ištisas kartas. Na, o jei taip atsitiko, kad knygelė suplyšo, kaip teisingai ją ,,pagydyti“ – suklijuoti, nepažeidžiant dar labiau. Apie tai pradinukams priminė 6-okė Ieva. Taip pat ši mokinė aptarė su 2-okais jų namuose esamas bibliotekas – ką galima jose rasti ir kaip jos prižiūrimos. Bet to, Ieva pasiūlė mokiniams  įsirengti klasės bibliotekėlę, paaiškino, nuo ko reikėtų pradėti ir kokia jos nauda klasėje besimokantiems būtų. Pristatymo pabaigoje Ieva paprašė mažųjų pasvajoti ir persikelti į savo svajonių biblioteką. 2-okai fantazavo, jog biblioteka galėtų būti augalų ar gyvūnų apsuptyje, tarsi labirintai ir kt.  O kokia būtų Jūsų svajonių biblioteka? Greičiausiai, tokia, kur būtų malonu ir gera būti, skaityti ir pasinerti į paslaptingą knygų pasaulį.
     6-okė Kotryna pradinukams sukūrė ir pasidalino instrukcijomis, kaip taisyklingai sėdėti skaitant knygą, koks turėtų būti apšvietimas, kad akys nevargtų, kokius skaitymo būdus pasirinkti ir taikyti atsižvelgiant į skaitymo tikslą. Ir, galiausiai, kaip geriau skaityti, kad informacija geriau įsimintų. O Jūs ar žinote? Jei ne, tuomet atsakysime – garsiai.
    Pamokėlę pabaigė vyresniųjų klasių mokinė Akvilė, kuri drąsiai pasidalino savo ilgamete skaitymo patirtimi, knygų pasaulio atradimais ir pasiektais skaitymo rezultatais. Papasakojo apie pirmąją pačios perskaitytą knygą, apie pažintį ir simpatiją Astridos Lindgren knygoms, apie knygų naudą ir vertę pačios mokinės šiandieniniame gyvenime, puikius pasiekimus moksluose. Atsisveikindama Akvilė palinkėjo mažiesiems skaitovams: ,,ieškoti ir surasti tokią knygą, kuri padės Jums pasitikėti savimi, padrąsins, pagelbės, paskatins geriems darbams, pamokys bei gerai nuteiks”.

    Šis ,,Mokiniai mokiniams” projektas – tai abipusė vertė – tiek 2-okams, tiek 6-okėms. Vyresniųjų klasių mokinės, ruošdamosios pristatymams, pakartojo ir įtvirtino turimas žinias, gautas per lietuvių kalbos, IT pamokas ir išbandė save viešosios kalbos sakymo srityje, mokėsi bendrauti ir bendradarbiauti su kitų klasių moksleiviais. 2-okai pakartojo, įtvirtino ir gavo žinių, susijusių su knygos skaitymu, puoselėjimu, pasirinkimo galimybėmis. Ir, žinoma, turėjo puikią progą stebėti ir semtis žinių iš vyresniųjų mokinių, o tai, tikrai, visada smagu!

                                  6-okėms pasiruošti padėjo ir drąsino lietuvių kalbos mokytoja Evelina Blaškienė
Popieriniai lėktuvėliai
   Tęsdami projektą ,,Mokiniai mokiniams” 5c klasės mokiniai Simas Selila ir Matas
Povilionis kovo 4 d. ankstyvą rytą aplankė 1b klasės mokinius. Abu penktokai domisi įvairių gaminių iš popieriaus lankstymu, tad nutarė šiuo pomėgiu pasidalinti su mažaisiais draugais. Pirmiausia buvo nutarta papasakoti vaikams pirmųjų popierinių lėktuvų istoriją, nustebinti įdomiausiais popierinių lėktuvų lankstymo rekordais. Ir, galiausiai, pademonstruoti Simo sukurtą lėktuvėlio, vadinamą ,,Orbiteriu”, konstravimą. Pirmokai žingsnis po žingsnio, padedami vyresniųjų mokinių, lankstė popierinį dangaus galiūną. Šis modelis ypatingas tuo, jog paleistas jis apskrieja ratu ir sugrįžta. Pirmokai džiugiai nusiteikę lankstė, domėjosi lenkimo paskirtimi. Lėktuvų spalvos - mėlyna, geltona - pasirinktos neatsitiktinai. Norima buvo parodyti vienybę,
palaikymą šiuo metu sunkumus patiriančiai Ukrainai. Kiekvienas popierinių lėktuvų skrydis
simbolinis -  į laisvę, į nepriklausomybę. To mes visi, progimnazijos mokiniai ir mokytojai, linkime kaimyninei valstybei! Pabaigę lankstyti lėktuvėlius, 1-okai nekantravo juos išmėginti, tad vyresnieji mokiniai – mokytojai – padėkoję už aktyvų klausymą, įsitraukimą į veiklą, paliko mokinukus smagiai
leisti laisvalaikio.
                Penktokams pamokai pasiruošti padėjo ir 
lydėjo lietuvių kalbos mokytoja Evelina Blaškienė
Kalba komiksai
    Komiksai – tema, kuri nepalieka abejingų. Vieni yra tikri komiksų gerbėjai, kurie negaili net solidžios pinigų sumos, kad galėtų įsigyti ypatingai retus leidinius, kitiems atrodo, kad tai vaikams skirtas žanras, nes istorija pasakojama piešiniais, tad nežadina vaizduotės, nepaveikia skaitytojo jausmų. Apie komiksus, jų funkciją galima kalbėti daug ir įvairiomis kryptimis.
    Mūsų mokykloje, tęsiant  projektą ,,Kelionė į 5-ą klasę”, lietuvių kalbos mokytoja Evelina Blaškienė pakvietė 4b klasės mokinius trumpam įžengti į lietuvių kalbos pamoką ir patyrinėti įdomią komiksų  temą. Šioje pamokoje buvo aptarta, kas yra

komiksai, kokia šio žanro kilmė ir paplitimas, komikso piešinių ir kalbos ypatybės. 4-okai puikiai žinojo, kas yra komiksai, nes bent kartą buvo juos skaitę ar matę, tad nesunkiai įvardijo ir komiksų tėvynę – JAV. Plačiau mokytoja papasakojo vaikams apie paplitimą Europos šalyse ir ypatingą komiksų rūšį – manga, atsiradusią Japonijoje. Buvo atkreiptas 4-okų dėmesys ir komiksų istoriją Lietuvoje. Perskaitytas 1944 m. sukurtas komiksų pradininko – dailininko Jono Martinaičio kūrinėlis ,,Dantis ir antis“. Mokiniai iš karto pastebėjo, jog komiksas netipiškas – kalba eiliuota, parašyta ne pačiame rėmelyje, bet po kiekvienu paveikslėliu. O ir mintis vaikams pasirodė keista – atkreiptas dėmesys į pakišų kultūrą. Taigi, išvada, jog ši kūryba buvo skirta daugiau suaugusiems, siekiant atkreipti dėmesį į visuomenės ydas, susiformavusį požiūrį į tam tikrus dalykus. Tuo metu komiksai buvę nedidelės  apimties ir spausdinami laikraščiuose ar žurnaluose. Mokiniai taip pat buvo supažindinti su viena populiariausių lietuviškų komiksų knygų vaikams ,,Paršiuko Čiuko nuotykiai“, išleista 1983 m. Lietuvių kalbos mokytoja pasidalino ir savo vaikystės pomėgiu skaityti ir kolekcionuoti 1991 m. į Lietuvą atkeliavusiais ,,Peliuko Mikio“ (,,Mickey Mouse“) komiksų žurnalais.     
    Žinoma, komiksuose ypač svarbus vaizdas. O kalba? Mokiniai iš karto pastebėjo, kad kalbos ribas leidžia apibrėžti ,,kalbos balionai”, kurių forma būna įvairi (debesėliai, žaibas, žvaigždė, balionėliai
keli ar vienas, kt.). Ir jos įvairovė neatsitiktinė, bet skleidžianti tam tikrą žinią, ar veikėjas susimąstęs, svajojantis, turintis idėją, ar jo sprendimas spontaniškas, ar apgalvotas, vyksta dialogas ar monologas. Galiausiai pereita prie pačios kalbos tyrinėjimo. Žinoma, svarbiausia, kad kalba neužgožtų vaizdo. 4-okai įvardijo, jog kalbą sudaro dažniausiai trumpi žodžiai. Kokie jie? Visgi nors komiksų kalba ir sudaryta iš komentarų, sušūkimų, tačiau jie pakankamai informatyvūs, atskleidžia jausmus, emocijas, vykstantį veiksmą (jo intensyvumą, garsą). Mokytoja įvardijo, jog šie žodžiai irgi yra tam tikros kalbos dalys – jaustukai ir ištiktukai, apie kuriuos mokiniai mokysis plačiau vyresnėse klasėse. Pamokai įpusėjus pereita prie šiuolaikinio komikso bruožų įvardijimo. Lietuvių kalbos mokytoja pabrėžė, kad šiandien dažnai autoriai renkasi komiksą, norėdami atkleisti jiems svarbias ir visuomenei aktualias temas, problemas, supažindinti su tam tikra informacija. Taigi, tai gali būti ir puiki mokymo priemonė. Be to, komiksai gali būti kuriami, remiantis jau sukurtais kūriniais ar įvykiais. Gali būti įvairiausių formų. Kaip pavyzdį mokytoja pateikė mokiniams pernai kurtus 6-okų komiksus pagal Kristijono Donelaičio poemos ,,Metai“ ištraukas.
    4-okai, pritaikydami pamokoje įgytas žinias, pagal pateiktas Emilijos Liegutės miniatūras, dirbdami porose, taip pat turėjo sukurti komiksus. Komiksai buvo kuriami naudojantis kadruočių kūrimo skaitmenine programa storyboard.com. Kaip pavyko?  Kviečiame pasigrožėti užsukus į nuotraukų galeriją. 
    Pasibaigus pamokai mokiniai pakviesti įsivertinti savo dalyvavimą pamokoje, patirtą emociją. Kaip
ir pridera, įsivertinimo komentarai, šūksniai buvo sudėti į komikso ,,kalbos debesėlį“.

    Šaunieji 4-okai, labai smagu buvo nors trumpam įžengti su Jumis į 5-ąją klasę. Esate žingeidūs, aktyvūs, kūrybiški, tad labai nekantraujame su Jumis susitikti! Iki pasimatymo 5-oje klasėje!
 
                                                             Pamoką organizavo lietuvių kalbos mokytoja Evelina Blaškienė