Saugaus eismo pamokėlė
„Šviesoforas apsidairo: 
Kas kulniuoja, kas už vairo?
Na, o mums ko tu linki? 
-Būkit budrūs ir sveiki!“ 
     Šią savaitę mūsų mokyklos priešmokyklinukai sulaukė svečių. Juos aplankė šuo Amsius ir policijos pareigūnė Snežana Kondratovič. Vaikai dalyvavo smagioje paskaitėlėje apie saugų eismą, atsakinėdami į pareigūnės klausimus, demonstravo savo sukauptas žinias ir išmoko daug naujo. Vaikai džiaugėsi, kad turėjo galimybę pamatyti  Amsių ir su juo susidraugauti.
    Dėkojame  1 PM grupės ugdytinių Viktorijos ir Vakario mamai Danutei už naudingą ir įdomią pramogą.
Viktorina “Paukščių žinovas”
      Pavasaris vis dar netriuškina žiemos, bet savo ženklus jau siunčia – daugiau saulės ir šilumos, ilgėja dienos, išnyksta paskutiniai sniego lopinėliai, kalasi pirmieji žiedai, pasirodo ir pirmi sparnuotų keliauninkų būriai, sugrįžę iš šiltų kraštų.       
    Balandžio 26 ir 28 dienomis mūsų mažieji priešmokyklinukai dalyvavo virtualioje viktorinoje „Paukščių žinovas“. Skatinant bendradarbiavimą tarp kaimyninių ugdymo įstaigų, viktorinoje buvo pakviesti  dalyvauti l/d „Medynėlis“ priešmokyklinių grupių ugdytiniai.  Nors ir tokiu neįprastu būdu, bet vaikai turėjo puikią progą pamatyti vieni kitus, pademonstruoti savo sukauptas žinias apie Lietuvos sparnuočius ir smagiai praleisti laiką. 
 Viktorina prasidėjo nuo staigmenos, kuri buvo paslėpta virtualioje dėžėje. Vaikai ilgai neužtruko ir atspėjo, kad ten slepiasi paukštis. Pašto balandis, kuris išskrido iš dėžės atnešė vaikams laišką nuo gandro, kuriame paukštis kviečia vaikus patikrinti savo žinias apie paukščius. Viktorinos metu vaikai atsakinėjo į klausimus pasirinkdami teisingą atsakymą iš dviejų įmanomų variantų. Vaikai, kurie dvejojo dėl atsakymo galėjo pažiūrėti trumpus filmukus  ir galutinai apsispręsti. 
 Viktorinos dalyviai gavo diplomus ir kvietimą mokytis mūsų mokykloje. 
 Viktorina buvo sukurta www.genial.ly platformoje, naudojant smagias vaikiškas animacijas ir vaizdo įrašus. 
     Manome, kad šiais laikais, kai neturime galimybės organizuoti vaikams kontaktinių susitikimų, tai buvo gera patirtis abiem ugdymo įstaigoms, jų pedagogėms ir, aišku, vaikams.   
Noriu sužinoti, patirti, išbandyti
Mūsų PM1 ,,Spinduliukų“ grupės auklėtiniai mėgsta žaisti, smalsauti
ir tyrinėti. Todėl praėjusią savaitę pasiūlėme paversti smagia atradimų
ir eksperimentų savaite.
Šiame priešmokykliniame amžiuje aktualūs trumpalaikiai ir
momentiniai eksperimentai, kur svarbiausias yra procesas ir rezultatas.
Pasirinkome tokius bandymus, kurie vaikui leistų veikti pačiam, jam
būtų įdomu ir nesudėtinga. Taip pat visi žinome, kad patirti gerų
emocijų irgi nebūna per daug.
Kadangi viena grupės dalis ugdosi klasėje, o kita namie, reikėjo
prisitaikyti prie esamos situacijos. Bet tiek vieniems, tiek kitiems
puikiai pavyko.
Klasės ir namų erdves trumpam pavertėme į eksperimentines
laboratorijas. Pasilikusieji namuose, pasitarę ir padedant šeimos nariui
iš kasdienių, buityje naudojamų daiktų ir priemonių, o klasėje- su mokytoja ir grupės draugais,
eksperimentavome. Eksperimentams atlikti vaikai pasirinko orą, vandenį, magnetus, žvakę,
popierių, balionus, kiaušinius. Vaikai vieni kitiems demonstruodami bandymus per Teams
platformą mokėsi komentuoti kaip viską atlieka, įvertinti galutinį rezultatą, padaryti išvadas ir
atsakinėti į draugų užduodamus klausimus. Tuo pačiu, atliekant bandymą skatinome atkreipti
dėmesį, kokius pojūčius panaudoja ir patiria.
Mažieji tyrinėtojai sužinojo ir praktiškai išbandė sąvokas ,,plūduruoja“, ,,skęsta“, plaukia“, ,,dega“, ,,
užgęsta“, ,,burbuliuoja“, ,,garuoja“, ,,pučiasi“ ir t.t. Eksperimentus pavadino ,,Burbulais“, ,,Oro
balionas“, ,,Vulkanas“, ,,Vaivorykštė“, ,,Tornadas“.
O mes, pedagogės padarėme išvadą: eksperimentų dėka vaikai lavina savo pojūčius: regėjimą,
lytėjimą, klausą, akies –rankos koordinaciją, mokosi ilgiau išlaikyti dėmesį, ugdosi sumanumą,
lavina reakciją, kaupia patirtį, diskutuoja, samprotauja, stiprina savo kritinį mąstymą, mokosi
spręsti problemas, ima geriau suvokti juos supantį pasaulį. Patobulėjo mokinių socialiniai,
bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai.
Poezijos šventė “Tėvyne, tau gražiausi žodžiai”
     Poezija – neatsiejama kalbinės raiškos dalis – ypač svarbi ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje. Visi suprantame, kad kalbos ugdymas grindžiamas savo tautos kultūros pažinimu ir puoselėjimu ir yra neatsiejamas nuo vaiko asmenybės, vertybinių nuostatų formavimosi – klausytis, kalbėti gražia kalba išreiškiant save, bendraujant su bendraamžiais ir suaugusiaisiais.
       Kovo mėnesį trys mūsų PM1 grupės ugdytinės dalyvavo Kauno l/d „Šarkelė“ organizuojamoje respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų virtualioje poezijos šventėje 
„TĖVYNE, TAU  GRAŽIAUSI ŽODŽIAI“. Justina Daškevičiūtė  deklamavo P. Panavo eilėraštį „Tėvynė“, Gabija Sviackevičiūtė nežinomo autoriaus eilėraštį „Ačiū, Tėvynė“, Ugnė Šimelevičiūtė K. Kubilinsko eilėraštį „Gražiausioji šalis“. Mergaitės puikiai pasirodė ir gavo padėkas.
       Poezijos šventės įrašus galite rasti adresu: https://www.sarkele.lt .
Tarptautinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų virtualus vaikų kūrybinių darbų projektas “Aš – rašytojas”
 ”Knyga buvo, yra ir išliks ne tik žinių, bet ir visaverčio kūrybiškumo šaltiniu!”
Vadovaudamasis tokia nuostabia mintimi, Vilniaus l/d “Žiedas” organizavo tarptautinį kūrybinį
projektą „Aš – rašytojas!“, kuriame dalyvavo ir mūsų mažieji kūrėjai iš PM1 grupės.
Tikslas – siekti kūrybinės vaikų raiškos, kuriant savo pasakų, nuotykių ar kelionių knygos viršelį.
Su vaikais kiekvienais metais kuriame nuostabią knygą
“Mūsų senelių pasakos”, kuri ir tapo mūsų projektiniu darbu.
Džiaugiamės, kad mūsų ugdytinių kūrybą pamatė ne tik mūsų
šalies vaikai, bet ir projekto dalyviai iš Turkijos, USA, Anglijos,
Austrijos, Vokietijos, Albanijos, Lenkijos, Norvegijos.
Amatų ir profesijų savaitė
    Praėjusią savaitę 1 PM grupės ugdytiniai susipažino su įvairiais amatais ir profesijomis ir ypač aktyviai dalyvavo mūsų ugdomojoje veikloje tėveliai. Jie labai išradingai ir įdomiai pristatė savo profesijas vaikams. Mažieji susipažino su tokiomis profesijomis, kaip programuotojas, globotoja, picerijos darbuotoja, autokeltuvo vairuotojas,  žurnalistė, probacijos tarnybos pareigūnė, darželio auklėtoja, vadovas, administratorė,  reklamos kūrėja, matematikė-analitikė, vadybininkas, inžinierius ir kt. Daugelis tėvelių kartu su vaikais paruošė savo profesijos pristatymo plakatus, prisijungus prie Teams aplinkos demonstravo skaidres ir pasakojo  apie savo darbą ir profesijas. 
    Kai vaikai turi galimybę susipažinti su profesijomis iš arčiau, dažnam jos tampa svajonių profesijomis. Mums, mokytojoms, ypač smagu, kad vaikai planuoja pasirinkti pedagogo profesiją, yra norinčių net vadovauti mokyklai, o gal ir visai švietimo sistemai? Berniukai svajoja apie karininko, policininko, statybininko profesijas. Kelios mergaitės planuoja eiti mokslininko keliu, taigi lauksime naujų išradimų. Bus grožio specialistų, gaisrininkų, menininkų ir aišku daug norinčių dirbti informacinių technologijų srityje.
   Labai dėkojame už tokį aktyvų dalyvavimą ir tikimės toliau sėkmingai bendradarbiauti. 
  Kokiame amžiuje pirmą kartą susipažįstame su profesija? Šis klausimas neturi vieno atsakymo. Tikriausiai jau darželyje. Net patys mažiausi dažnai pasigiria, kokios profesijos atstovai yra jų tėveliai.          
 Kasmet su vaikais aplankydavome  tėvelių darbovietes, bet karantino sąlygomis to padaryti negalime, taigi persikraustėme į virtualią erdvę ir susipažinome su tėvelių profesijomis šiek tiek kitaip.
Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų teorinė-praktinė konferencija „ Inovatyvus darželis su STEAM“
   Vasario 23- 24 d. Vilniaus l/d „ Šnekutis“ organizavo respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų teorinę – praktinę konferenciją „Inovatyvus darželis su STEAM“. 
    Konferencijos tikslas – skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų bendradarbiavimą bei dalijimąsi gerąją darbo patirtimi, populiarinti inovatyvių metodų taikymą organizuojant ugdymo procesą, naudojant STEAM metodiką. 
    Konferencijoje  dalyvavo apie 300 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų iš visos Lietuvos, patirtimi pasidalino 52 pranešėjai. Renginio metu  išgirdome  neformaliojo švietimo organizatorės, STEAM vaikams „ Facebook“ puslapio įkūrėjos, edukologės iš Lietuvos vaikų ir jaunimo centro  Dovilės Žukauskaitės pranešimą „ STEAM vaikams: praktinė atmintinė mokytojui.“      
    Džiaugiuosi ir esu dėkinga organizatoriams už galimybę dalintis mano sukaupta pedagogine patirtimi taikant STEAM metodiką. Mano pranešimo tema „STEAM slypi mūsų kasdienėje veikloje“. Pranešimo turinys – tai mano sukaupta patirtis, atliekant su vaikais įvarius eksperimentus, bandymus, kūrybinė ir projektinė veikla. 
    Kiekvienas iš mūsų susiduriame su sunkumais norint sudominti šiuolaikinį vaiką. Svarbu įprastą vaiko ugdymo(si) dieną paversti atradimų ir išradimų diena, kuri būtų kupina neišdildomų įspūdžių, savaiminio mokymosi, mokslinių išdaigų, pašėlusių inžinerinių darbelių ir kartu kuo rimčiausios mokslinės veiklos, kokia tik gali užsiimti jaunasis mokslininkas, išradėjas, kūrėjas ar tiesiog vaikas!    
Respublikinė virtuali ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda “Plazdėk, trispalve, plazdėk!”
Ačiū visiems dalyviams, atsiuntusiems įdomius, originalius darbelius. Mūsų respublikinė paroda peržengė šalies sienas. Parodoje dalyvauja ne tik Lietuvos ugdymo įstaigos, bet į ją  įsijungė ir Baltarusijos, Lenkijos, Airijos, Vokietijos lietuviškų ugdymo įstaigų auklėtiniai.
Visi darbeliai publikuojami https://youtu.be/GbPPqHZSh3M
Gražios Vasario 16-osios šventės visiems!
Su gimtadieniu, Lietuva!
DĖKOJU AŠ TAU UŽ LAIMINGĄ VAIKYSTĘ
UŽ MAMĄ, UŽ TĖTĮ, UŽ MŪSŲ DRAUGYSTĘ.
GYVUOKI PER AMŽIUS IR BŪKI LAISVA,
GIMTINE MANOJI, BRANGI LIETUVA.

1PM ,,Spinduliukų” grupės vaikai 
sveikina Lietuvą su gimtadieniu!
Lietuvos mažųjų žaidynės
Norime pasidžiaugti, kad šiemet mūsų mažieji
priešmokyklinukai prisijungė prie nuostabaus projekto
„Lietuvos mažųjų žaidynės”. Tai jau septintas projekto
sezonas ir šiemet jame dalyvaus 325 ugdymo įstaigos iš visos
Lietuvos, apie 32000 ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus vaikų. Projekto organizatoriai – Lietuvos tautinis
olimpinis komitetas (LTOK) ir Respublikinė ikimokyklinio
ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA). Projekto globėja – pirmoji šalies ponia Diana
Nausėdienė.
Projekto tikslas – didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant
prigimtinį judėjimo poreikį ir skatinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio
bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagalbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius
vaikus.
Projekto metu vaikai intensyviai sportuos pagal organizatorių sukurtus metodinius filmukus, jeigu
pasikeis dabartinė epidemiologinė situacija bus organizuojami sportiniai renginiai mokykloje.
Linkime sėkmės mūsų mažiesiems sportininkams.