Draugiškoji socialinio emocinio ugdymo olimpiada “Dramblys”
  Dirbdamos su vaikais pastebėjome, kad dažnas stokoja socialinių įgūdžių, nemoka atpažinti emocijų, spręsti konfliktinių situacijų. Norėdamos padėti vaikams  pagerinti socialinius gebėjimus, nusprendėme dalyvauti VšĮ „Pozityvaus ugdymo instituto“, Lietuvos Socialinio emocinio ugdymo asociacijos , VšĮ „Šiuolaikinių inovacijų diegimo ir kompetencijų ugdymo centro” organizuojamoje „Draugiškojoje socialinio emocinio ugdymo olimpiadoje “Dramblys”, kurios tikslas atkreipti visuomenės dėmesį į socialinio ir emocinio ugdymo svarbą ir kartu atliekant bendras užduotis stebėti socialinio emocinio ugdymo(si) pažangą. 
   Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas(is)  – tai yra procesas, kuris apima žinių, nuostatų ir įsitikinimų, susijusių su penkiomis pagrindinėmis kompetencijomis, formavimą ir ugdymą, jame dalyvauja tiek vaikai, tiek suaugusieji:
  1. Savimonė – geras savo emocijų ir vertybių  žinojimas: tikslus savęs suvokimas, atpažinimas savo stiprybių, poreikių, aktyvus veikimas, dvasingumas.
  2.  Atsakingas sprendimų priėmimas – moralūs ir konstruktyvūs sprendimai, susiję su asmeniniu ir socialiniu elgesiu: problemos identifikavimas, situacijos analizė, problemos sprendimas, veiksmas, įvertinimas, atsakomybė.  
 3. Tarpusavio santykiai – pozityvių santykių formavimas, darbas komandoje, veiksmingas konfliktų sprendimas: komunikavimas, socialinis įsitraukimas, konfliktų valdymas, gebėjimai ieškoti pagalbos ir ją rasti.    
 4. Socialinis sąmoningumas – supratimas ir empatiškumas kitų atžvilgiu: sugebėjimas pažvelgti iš kito perspektyvos,  socialinės įvairovės pripažinimas, atsakomybė už kitus.   
 5. Savitvarda – emocijų ir elgesio valdymas siekiant savo tikslų: impulsyvumo kontrolė, streso valdymas, motyvacija ir disciplina, organizaciniai gebėjimai.

   Nuo kovo 2 d. iki kovo 6 d. 1 ir 2 grupių mažieji priešmokyklinukai žaidė žaidimus, aptardavo įvairias konfliktines situacijas ir ieškojo geriausios išeities. Vaikai noriai reiškė savo nuomonę, dalinosi savo išgyvenimais, išmoko atpažinti ir parodyti įvairias emocijas, mokėsi būti atsakingais už savo veiksmus ir žodžius. Manome, kad dalyvavimas tokiame renginyje buvo naudingas ir suteikė vaikams daug teigiamų emocijų ir naujų žinių.
 „Jei vaikas supranta matematiką pažengusiems, kalba trimis skirtingomis kalbomis ar gauna aukščiausius įvertinimus, bet NEGALI SUVALDYTI emocijų , konfliktinių situacijų, streso – nei vienas iš aukščiau paminėtų dalykų iš tikrųjų nebus svarbūs.“                                                  
                         Psichologė, psichoterapeutė G. Petronienė   
Respublikinė priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda” Lietuva vaiko delne”
    Lietuvos Nepriklausomybės dieną mūsų mokykla nusprendė paminėti kiek kitaip: 
mažieji ugdytiniai ir jų pedagogės pakvietė šalies priešmokyklinukus dalyvauti 
Respublikinėje parodoje Lietuva vaiko delne“.
Į mūsų mokyklą atkeliavo „delniukai“ iš 61 Lietuvos ugdymo įstaigos, kuriuose mirguliuoja mūsų trispalvė, banguoja jūra, stūkso pilys, ošia girios ir aišku šypsosi vaikai. 
Įvairiaspalvius darbelius sudėjome į bendrą mūsų šalies žemėlapį, kuris puošia mokyklos fojė. 
   Kviečiame pasigrožėti kaip atrodo „Lietuva vaiko delne“, 
nuo vasario 13 d. iki kovo 13 d. I aukšto foje.
Trumpalaikis projektas „ Padovanok nusibodusią knygą“
     Nuo rugsėjo prabėgo vos keli mėnesiai, bet jie buvo labai darbingi ir kupini įspūdžių. Mažieji ne tik paaugo, bet ir daug išmoko. Daugelis jau pradėjo skaityti trumpus, nesudėtingus žodžius.        Siekiant dar labiau skatinti vaikų domėjimąsi  knygomis ir norą išmokti skaityti, priešmokyklinių grupių vaikai dalyvavo trumpalaikiame  projekte „ Padovanok nusibodusią knygą“. Vaikai atnešė, pristatė ir padovanojo knygutes, kurios jų šeimoje yra perskaitytos. Padovanotos knygutės atrado savo vietą mūsų grupių lentynose. Projekto metu, vaikai susipažino su knygų sandara , sukūrė savo knygeles ir apsilankė mokyklos bibliotekoje. Bibliotekininkė Neringa papasakojo vaikams apie knygas, jų istoriją ir pristatė taisykles, kurių reikia laikytis lankantis bibliotekoje. Labai džiaugiamės, kad turime mokykloje tokią atnaujintą ir šiuolaikišką biblioteką ir dėkojame už šiltą priėmimą.  
Dainų dainelės dalyvės
    Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkursas „Dainų dainelė” – tai vienas unikaliausių, daugiausiai dalyvių pritraukiančių, ilgametes tradicijas turinčių ir tęsiančių šalies muzikinių renginių. „Dainų dainelė“ siekia puoselėti dainavimo kultūrą, skatinti gabių vaikų meninę saviraišką, atrinkti geriausius šalies jaunuosius solistus ir vokalinius ansamblius. Šių metų gruodžio 9 d. Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos priešmokyklinės grupės mergaitės Gabriela Šimanskaitė, 
Goda Slavinskaitė, Meda Ramanauskaitė ir Greta Ostrauskaitė dalyvavo ,,Dainų dainelės“ konkurso 1 etape. Jas parengė muzikos mokytoja Lilijana Zarankienė. Mažosioms dainininkėms tai buvo daug jaudulio, tačiau gražių emocijų ir naujos patirties atnešusi diena.
Kalėdų belaukiant
Kalėdos – tai stebuklų metas. Vaikams nuo
seno tas metas yra ypatingas, jie laukia
šventės, pramogų ir visų vaikų mylimo
Kalėdų senelio.
Mūsų I PM grupės vaikai pradėjo ruoštis
šiai ypatingai šventei nuo gruodžio pradžios.
Jie visi stengėsi išmokti eilėraštuką ,,Žila
žiemužė”, su muzikos mokytoja Lilijana
dainavo daineles apie žiemą ir šv. Kalėdas.
Kasdien vaikai uždegdavo Advento vainiko
žvakutę ir skaitė Kalėdų senelio nykštukų
laiškelius iš pirštinės. Mažieji skaičiavo dieneles likusias iki Kalėdų, kirpdami Kalėdų seneliui barzdą.
Grupėje nuo gruodžio pradžios veikė Kalėdų paštas, į kurio dėžutę įkrito nemažai laiškelių su
šventiniais sveikinimais. Didelį įspūdį vaikams paliko galimybė dalyvauti šventiniame renginyje,
kuriuo metu vaikai žiūrėjo spektaklį „ Kalėdinė Kaminkrėčio istorija“ ir susitiko su Kalėdų seneliu.
Kalėdinis laikotarpis mūsų vaikams kupinas ne tik pramogų, bet ir gerų darbų. Mūsų
priešmokyklinukai dalyvavo UAB EMSI piešinių konkurse „ Artėjančios Kalėdos ir Naujieji metai
mano namuose, miestelyje ir Lietuvoje“ ir Klaipėdos lopšelio – darželio „ Nykštukas“ kūrybinių
darbų parodoje „ Pasakėlė nykštukui“. Vaikai nepamiršo ir savo artimųjų – mažas staigmenėles su
sveikinimais jie išsiuntė paštu.
Linkime visiems jaukių, ramių ir sveikų švenčių.
,,Sniegenų Kalėdos”
Mažieji 1 PM grupės vaikai kaip reikiant įsisuko į šv.
Kalėdų laukimo šurmulį: ketvirtadienį apsilankė pas ,,
Spindulio“ progimnazijos draugus -1B klasės mokinius
(mokytoja Virginija Lučunienė). Priešmokyklinukai
stebėjo nuotaikingą miuziklą ,,Sniegenų Kalėdos“.
Mokinukų vaidinimas ir muzikiniai kūrinėliai tarsi
užbūrė kalėdine nuotaika, dar labiau sušildė mažųjų
širdeles. Pajautėme, kad ir su didesniu būriu naujų
draugų, stebuklo laukimas gali būti džiugus. Tegu
atskubančios šventės suteikia jaukumo, ramybės ir
tikėjimo, kad dar daug gražaus laukia ateityje…
Šv. Kalėdų belaukiant
Prasidėjo Adventas. Jau skaičiuojame savaites,
dienas iki šv. Kalėdų. Mūsų mažieji I PM grupės ,,
Spiduliukai“ susipažįsta su tikrąja Kūčių bei šv.
Kalėdų prasme, tradicijomis. Kad tai nebūtų tik
išgirstas pasakojimas iš mokytojos lūpų, o reali,
vaikams prieinama kalba papasakota kūdikėlio
gimimo istorija, nusprendėme pasinaudoti mūsų
auklėtinės Dominykos mamos Anželikos talentu.
Taigi, mes paaiškinome mamytei ko norime ir štai…
kuo puikiausia metodinė priemonė ,,Prakartėlė“ jau
mūsų klasėje.
Prakartėlė – Šv. Kalėdų simbolis, inscenizuotas
Jėzaus gimimo vaizdas. Tarp Prakartėlės figūrų visada būna kūdikėlis Jėzus, šv. Marija, šv. Juozapas.
Taip pat gali būti gyvulėlių, piemenukų, Trijų Karalių figūros. Mūsų klasės Prakartėlė veikėjais
pasipildo kas savaitę iki šv. Kalėdų ir tęsis iki Trijų Karalių. Visus susidomėjusius kviečiame į svečius
pamatyti ir įvertinti! Dėkojame mamytei Anželai Araminienei už bendradarbiavimą. Šviesaus ir
prasmingo laukimo…
Pasakiška savaitė
„Seku, seku pasaką. 
 Vilkas rijo ašaką.
 Ilgą, kaip smilga,
 Aukštą, kaip šaukštą“.
      Pasakos sekimas ar skaitymas yra pats geriausias laikas, skiriamas tik vaikui. Praktika ir tyrimai rodo, jog su vaiku kasdien reikia pabendrauti akis į akį bent 20-30 minučių. Ne pjaustant bulves, ne šluojant, o atsidėjus: žaidžiant, piešiant ar tiesiog skaitant pasakas, kad vaikas lavintųsi – ir socialiai, ir emociškai. Pasakų sekimas ir jų kūrimas kartu su vaiku užtikrina gerą ir efektyvų laiko praleidimą kartu. Visą savaitę su vaikais nagrinėjome  ypatingas pasakas, kurias seka mažiesiems jų seneliai. Džiugina tai, kad šiuolaikiniai seneliai vis dar palepina mažuosius išskirtinėmis pasakomis.  Išgirdome daug tradicinių pasakų, tokių kaip „Raudonkepuraitė“, „ Trys paršiukai“ ir kt., bet buvo ir mažai girdėtų, primirštų pasakų pavyzdžiui „ Kaimo ir miesto pelės“, „ Vargšas žmogus ir laimė“.  Šios pasakiškos savaitės rezultatas,  vaikų iliustruota knyga „Mūsų senelių pasakos“, kurią mažieji mielai varto, atrasdami vis kažką naujo.
Žibintų šventė
 Spalio 8-tos dienos rytą vaikai gavo nykštuko Tuko  laišką, kuris kvietė vaikus smagiai pažaisti 
ir surasti jo paslėptą lobį. Vaikai ir mokytojos šventę  pradėjo gamindami žibintus iš stiklainiukų:
juos dažė, dekoravo blizgučiais ir lipdukais, grupėse sekė pasaką „Mergaitė ir žibintas”.
 Vėliau žaidimas prasidėjo nuo laiške nurodytų užduočių vykdymo. Vaikai smagiai šurmuliavo mokyklos koridoriais atrasdami dar nematytas mokyklos vietas ir susipažindami su mokykloje dirbančiais žmonėmis.  Puikiai įvykdė visas užduotėles. 
 Vakare vaikai pasiėmę savo žibintus  keliavo į mokyklos kiemą, kuriame ruseno ugnelės. Priėję arčiau pamatė  Nykštuko Tuko lobį. Vaikučių laukė saldi staigmena.  Atsidėkodami nykštukui už šventę, vaikai užkabino ant medelio  savo spalvintas kepurytes, kurios šildys nykštukus šaltais žiemos vakarais. Į namus visi išsiskirstė su šilumos, bendrumo ir džiaugsmo nuotaikomis.
Smagiausia buvo tai, jog visi atėjome prie lobio… 
Žibintų šventė – būdas visus suartinti, uždegti šiltas ugneles 
ir padovanoti sau bei 
kitiems nuostabių akimirkų.   „Spindulio“ progimnazijoje priešmokyklinėse grupėse  
įvyko graži, šviesi, šilta  
Žibintų šventė.
Iš kur į mūsų namus atkeliauja dujos?
Į šį klausimą atsakys mūsų mokyklos
priešmokyklinukai, kurie spalio 10 d. lankėsi AB
Amber Grid įmonėje. Ši įmonė yra Lietuvos gamtinių
dujų perdavimo operatorius ir yra atsakinga už
gamtinių dujų perdavimą sistemos naudotojams.
Sistemą sudaro magistraliniai dujotiekiai, dujų
kompresorių stotys ir kiti įrenginiai.
Išvykos metu vaikai sužinojo, kad gamtinės dujos tai
švariausias iškastinis kuras. Dujų atsiradimas siejamas
su dinozaurų laikais. Vaikai susipažino su saugumo
taisyklėmis, kurių reikia laikyti naudojant dujas.
Įdomu, kad dujos yra bekvapės, sprogios ir lengvesnės už orą. Tam, kad pastebėtume dujų
nutekėjimą, į dujas yra dedamas specialus priedas, kuris suteikia dujoms specifinį kvapą. Vaikams
labai patiko matuotis aprangą, kurią dėvi įmonės darbuotojai atlikdami dujotiekio remonto darbus.
Didelį įspūdį paliko apsilankymas įmonės dispečerinėje, kur fiksuojami dujotiekio gedimai ir
perduodamų dujų kiekis.
Labai dėkojame Vytės Vališkytės tėveliui Mantui ir visam AB Amber Grid kolektyvui už tokią įdomią
edukaciją, atminimo dovanėles ir šiltą priėmimą.