Priešmokyklinio ugdymo organizavimas nuo 2020 m. gegužės 18 d.
    Nuo 2020 m. gegužės 18 d. Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijoje pradedamas ugdymo procesas priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams, kuriems neįmanoma užtikrinti priežiūros namuose.  
   Organizuojant priešmokyklinį ugdymą progimnazijoje Vilniaus savivaldybė informuoja: 
  Dėl ugdymo proceso atnaujinimo. 
   Nuo š. m. gegužės 18 d. pradedamas ugdymo procesas daliai vaikų, kuriems neįmanoma užtikrinti priežiūros namuose, likę vaikai ugdomi namuose nuotoliniu būdu, kadangi karantinas tęsiamas. Tėvams pateikti pažymų iš darbdavių nereikia. Tėvai nusprendžia patys dėl vaikų atvedimo į ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupę.
   Dėl termometrų ir kitų priemonių.
   Visomis reikiamomis priemonėmis, kurios reikalingos ugdymo įstaigoje – termometrais, apsaugos priemonėmis (veido apsaugos kaukės, vienkartinės pirštinės, dezinfekcinis skystis, skydai ir kt.) – pasirūpina įstaiga ir steigėjas. Iš tėvų nereikalaujame reikiamų priemonių ir primename, kad bet kokios rinkliavos iš tėvų yra griežtai draudžiamos. 
    Dėl mokesčio.
    Nuo gegužės 18 d. mokamas maitinimo (jeigu mokykla maitinimą organizuojama) ir ugdymo mokestis tik už lankytas dienas. Vaikai, nelankantys ir ugdomi nuotoliniu būdu, nei už maitinimą, nei už ugdymą nemoka.
   Dėl nedarbingumo pažymėjimų tėvams.
   Nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduodamas, jeigu:
  •       Yra būtinybė prižiūrėti vaiką, ugdomą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą, arba pagal specialiojo ugdymo programą besimokantį vaiką su negalia iki 21 metų.      
  •       Vaikas serga lėtinėmis ligomis. 
  •       Vaikas gyvena su asmenimis, priklausančiais rizikos grupėms, kuriuos reikia saugoti: tai yra, vyresniais nei 60 metų ar sergančiais sunkiomis lėtinėmis ligomis. Sunkių lėtinių ligų sąrašas prisegtas.
Vaivorykštė vaiko akimis
Sveiki sulaukę šv. Velykų!
Inkilas varnėnui
Štai pagaliau ir sulaukėme pavasario…
Saulutės šiluma, prabudę augalai ir vabzdžiai kviečia mus išbėgti į
kiemą. Nors šiomis dienomis dar negalime laisvai jais pasidžiaugti,
šį gamtos virsmą stebime pro langą ar trumpo pasivaikščiojimo
su tėveliais metu. Labiausiai mus džiugina paukštelių čiulbėjimas.
Žinome, kad dauguma jų jau sugrįžo ir patys kuria, suka sau lizdą.
Įdomu, kad varnėnui namus turi padėti įrengti žmogus. Varnėno
namas vadinasi inkilu.
Šį kartą PM1 grupės vaikai pabandė sukurti po inkilą varnėnui.
Pasigrožėkime ,,Spinduliukų“ darbais.
Draugiškoji socialinio emocinio ugdymo olimpiada “Dramblys”
  Dirbdamos su vaikais pastebėjome, kad dažnas stokoja socialinių įgūdžių, nemoka atpažinti emocijų, spręsti konfliktinių situacijų. Norėdamos padėti vaikams  pagerinti socialinius gebėjimus, nusprendėme dalyvauti VšĮ „Pozityvaus ugdymo instituto“, Lietuvos Socialinio emocinio ugdymo asociacijos , VšĮ „Šiuolaikinių inovacijų diegimo ir kompetencijų ugdymo centro” organizuojamoje „Draugiškojoje socialinio emocinio ugdymo olimpiadoje “Dramblys”, kurios tikslas atkreipti visuomenės dėmesį į socialinio ir emocinio ugdymo svarbą ir kartu atliekant bendras užduotis stebėti socialinio emocinio ugdymo(si) pažangą. 
   Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas(is)  – tai yra procesas, kuris apima žinių, nuostatų ir įsitikinimų, susijusių su penkiomis pagrindinėmis kompetencijomis, formavimą ir ugdymą, jame dalyvauja tiek vaikai, tiek suaugusieji:
  1. Savimonė – geras savo emocijų ir vertybių  žinojimas: tikslus savęs suvokimas, atpažinimas savo stiprybių, poreikių, aktyvus veikimas, dvasingumas.
  2.  Atsakingas sprendimų priėmimas – moralūs ir konstruktyvūs sprendimai, susiję su asmeniniu ir socialiniu elgesiu: problemos identifikavimas, situacijos analizė, problemos sprendimas, veiksmas, įvertinimas, atsakomybė.  
 3. Tarpusavio santykiai – pozityvių santykių formavimas, darbas komandoje, veiksmingas konfliktų sprendimas: komunikavimas, socialinis įsitraukimas, konfliktų valdymas, gebėjimai ieškoti pagalbos ir ją rasti.    
 4. Socialinis sąmoningumas – supratimas ir empatiškumas kitų atžvilgiu: sugebėjimas pažvelgti iš kito perspektyvos,  socialinės įvairovės pripažinimas, atsakomybė už kitus.   
 5. Savitvarda – emocijų ir elgesio valdymas siekiant savo tikslų: impulsyvumo kontrolė, streso valdymas, motyvacija ir disciplina, organizaciniai gebėjimai.

   Nuo kovo 2 d. iki kovo 6 d. 1 ir 2 grupių mažieji priešmokyklinukai žaidė žaidimus, aptardavo įvairias konfliktines situacijas ir ieškojo geriausios išeities. Vaikai noriai reiškė savo nuomonę, dalinosi savo išgyvenimais, išmoko atpažinti ir parodyti įvairias emocijas, mokėsi būti atsakingais už savo veiksmus ir žodžius. Manome, kad dalyvavimas tokiame renginyje buvo naudingas ir suteikė vaikams daug teigiamų emocijų ir naujų žinių.
 „Jei vaikas supranta matematiką pažengusiems, kalba trimis skirtingomis kalbomis ar gauna aukščiausius įvertinimus, bet NEGALI SUVALDYTI emocijų , konfliktinių situacijų, streso – nei vienas iš aukščiau paminėtų dalykų iš tikrųjų nebus svarbūs.“                                                  
                         Psichologė, psichoterapeutė G. Petronienė   
Respublikinė priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda” Lietuva vaiko delne”
    Lietuvos Nepriklausomybės dieną mūsų mokykla nusprendė paminėti kiek kitaip: 
mažieji ugdytiniai ir jų pedagogės pakvietė šalies priešmokyklinukus dalyvauti 
Respublikinėje parodoje Lietuva vaiko delne“.
Į mūsų mokyklą atkeliavo „delniukai“ iš 61 Lietuvos ugdymo įstaigos, kuriuose mirguliuoja mūsų trispalvė, banguoja jūra, stūkso pilys, ošia girios ir aišku šypsosi vaikai. 
Įvairiaspalvius darbelius sudėjome į bendrą mūsų šalies žemėlapį, kuris puošia mokyklos fojė. 
   Kviečiame pasigrožėti kaip atrodo „Lietuva vaiko delne“, 
nuo vasario 13 d. iki kovo 13 d. I aukšto foje.
Trumpalaikis projektas „ Padovanok nusibodusią knygą“
     Nuo rugsėjo prabėgo vos keli mėnesiai, bet jie buvo labai darbingi ir kupini įspūdžių. Mažieji ne tik paaugo, bet ir daug išmoko. Daugelis jau pradėjo skaityti trumpus, nesudėtingus žodžius.        Siekiant dar labiau skatinti vaikų domėjimąsi  knygomis ir norą išmokti skaityti, priešmokyklinių grupių vaikai dalyvavo trumpalaikiame  projekte „ Padovanok nusibodusią knygą“. Vaikai atnešė, pristatė ir padovanojo knygutes, kurios jų šeimoje yra perskaitytos. Padovanotos knygutės atrado savo vietą mūsų grupių lentynose. Projekto metu, vaikai susipažino su knygų sandara , sukūrė savo knygeles ir apsilankė mokyklos bibliotekoje. Bibliotekininkė Neringa papasakojo vaikams apie knygas, jų istoriją ir pristatė taisykles, kurių reikia laikytis lankantis bibliotekoje. Labai džiaugiamės, kad turime mokykloje tokią atnaujintą ir šiuolaikišką biblioteką ir dėkojame už šiltą priėmimą.  
Dainų dainelės dalyvės
    Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkursas „Dainų dainelė” – tai vienas unikaliausių, daugiausiai dalyvių pritraukiančių, ilgametes tradicijas turinčių ir tęsiančių šalies muzikinių renginių. „Dainų dainelė“ siekia puoselėti dainavimo kultūrą, skatinti gabių vaikų meninę saviraišką, atrinkti geriausius šalies jaunuosius solistus ir vokalinius ansamblius. Šių metų gruodžio 9 d. Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos priešmokyklinės grupės mergaitės Gabriela Šimanskaitė, 
Goda Slavinskaitė, Meda Ramanauskaitė ir Greta Ostrauskaitė dalyvavo ,,Dainų dainelės“ konkurso 1 etape. Jas parengė muzikos mokytoja Lilijana Zarankienė. Mažosioms dainininkėms tai buvo daug jaudulio, tačiau gražių emocijų ir naujos patirties atnešusi diena.
Kalėdų belaukiant
Kalėdos – tai stebuklų metas. Vaikams nuo
seno tas metas yra ypatingas, jie laukia
šventės, pramogų ir visų vaikų mylimo
Kalėdų senelio.
Mūsų I PM grupės vaikai pradėjo ruoštis
šiai ypatingai šventei nuo gruodžio pradžios.
Jie visi stengėsi išmokti eilėraštuką ,,Žila
žiemužė”, su muzikos mokytoja Lilijana
dainavo daineles apie žiemą ir šv. Kalėdas.
Kasdien vaikai uždegdavo Advento vainiko
žvakutę ir skaitė Kalėdų senelio nykštukų
laiškelius iš pirštinės. Mažieji skaičiavo dieneles likusias iki Kalėdų, kirpdami Kalėdų seneliui barzdą.
Grupėje nuo gruodžio pradžios veikė Kalėdų paštas, į kurio dėžutę įkrito nemažai laiškelių su
šventiniais sveikinimais. Didelį įspūdį vaikams paliko galimybė dalyvauti šventiniame renginyje,
kuriuo metu vaikai žiūrėjo spektaklį „ Kalėdinė Kaminkrėčio istorija“ ir susitiko su Kalėdų seneliu.
Kalėdinis laikotarpis mūsų vaikams kupinas ne tik pramogų, bet ir gerų darbų. Mūsų
priešmokyklinukai dalyvavo UAB EMSI piešinių konkurse „ Artėjančios Kalėdos ir Naujieji metai
mano namuose, miestelyje ir Lietuvoje“ ir Klaipėdos lopšelio – darželio „ Nykštukas“ kūrybinių
darbų parodoje „ Pasakėlė nykštukui“. Vaikai nepamiršo ir savo artimųjų – mažas staigmenėles su
sveikinimais jie išsiuntė paštu.
Linkime visiems jaukių, ramių ir sveikų švenčių.
,,Sniegenų Kalėdos”
Mažieji 1 PM grupės vaikai kaip reikiant įsisuko į šv.
Kalėdų laukimo šurmulį: ketvirtadienį apsilankė pas ,,
Spindulio“ progimnazijos draugus -1B klasės mokinius
(mokytoja Virginija Lučunienė). Priešmokyklinukai
stebėjo nuotaikingą miuziklą ,,Sniegenų Kalėdos“.
Mokinukų vaidinimas ir muzikiniai kūrinėliai tarsi
užbūrė kalėdine nuotaika, dar labiau sušildė mažųjų
širdeles. Pajautėme, kad ir su didesniu būriu naujų
draugų, stebuklo laukimas gali būti džiugus. Tegu
atskubančios šventės suteikia jaukumo, ramybės ir
tikėjimo, kad dar daug gražaus laukia ateityje…