Edukacinė išvyka į priešgaisrinę gelbėjimo stotį
2023 m. lapkričio 16 d. 2PM priešmokyklinukai apsilankė
priešgaisrinėje gelbėjimo stotyje, kur susipažino su ugniagesio
gelbėtojo profesija. Vaikai sužinojo, kad šie „superherojai“ nutikus
nelaimei patys pirmieji vyksta gelbėti žmonių. Vaikams smalsu
patiems viską išbandyti, tad gelbėtojai leido vaikams pasėdėti
gaisrininkų automobilyje, supažindino su gaisrininkų rūbais ir
apsauginiais šalmais bei naudojamais oro balionais, kurie yra
naudojami einant į gaisro židinį. Didelį susidomėjimą sukėlė
gaisrinės automobilių apžiūra: gaisro gesinimo įrangos bei gelbėjimo
įrangos gausa. Vaikai gavo dovanų.
Pažintinės išvykos ne tik praplečia vaikų akiratį, bet ir suteikia žinių
kaip elgtis susidūrus su pavojumi, ugdo pagarbą gyvybes
gelbėjantiems žmonėms.
Emocingas pasaulis
Visą savaitę priešmokyklinio ugdymo „Spinduliukų“ grupėje gyveno emocijos – nuo džiaugsmo
iki liūdesio ir baimės. Juk visos emocijos yra geros ir reikalingos. Jei nebūsime patyrę baimės –
negalėsime apsiginti nuo pavojų, o jei nebūsime patyrę nuoskaudų – nesugebėsime atskirti
tinkamo elgesio nuo netinkamo.
Emocijas svarbu išmokti atpažinti ir žinoti įrankius joms valdyti. Vaikai susipažino su emocinio –
socialinio ugdymo programos „Kimochis“ personažais, jų nešamais jausmais bei jausmų valdymo
būdais. Kai supykstam – galime giliai kvėpuoti „pauostyti gėlę“ (įkvepiant) ir „užpūsti žvakutę“
(iškvepiant). Jei draugui liūdna – visada galime jį apkabinti ir jo veide „nupiešti“ šypseną, kutendami
jam šoną. O jei labai norim kažko išmokti, bet bijome bandyti, visada save ir kitus galime padrąsinti
žodžiais „Išskleisk sparnus ir skrisk“ arba „Pabandyk ir tau pavyks – aš bandysiu kartu“.
Be galo svarbus vaikų socialinių emocinių kompetencijų ugdymas dar prieš žengiant į pirmąją
klasę: savimonė, atsakingas sprendimų priėmimas, tarpusavio santykiai, socialinis sąmoningumas,
savitvarda – savęs paruošimas rytdienai.
Į šią spalvotų emocijų savaitę įsiliejo Tarptautinės Tolerancijos dienos paminėjimas, kurios šių
metų simbolis – Tolerancijos žibintas. Vaikai kartu su tėveliais ir mokytojomis Rasa ir Gabriele,
gamino žibintus, kurių švieselės skleidė jaukumą ir šilumą visą savaitę.
Keliaujame toliau su šūkiu: „Visi skirtingi – visi kartu!”
„Mano šeimos medis”
Žmogui svarbu žinoti savo šaknis – individą, šeimą, žmones.
Kas yra šeima? Ar visi vienodai suprantame šį žodį?
Atsakymą į šį klausimą bandė surasti priešmokyklinio ugdymo
grupės PM2 vaikai.
Bendradarbiaudami su ugdytinių tėvais, nutarėme giliau
pasidomėti giminės genealoginio medžio ištakomis, protėvių
istorija, šeimos tradicijomis. Šeimos nariai aktyviai įsijungė į šią
veiklą. Vaikai kartu su tėveliais nupiešė šeimos medį ir mokykloje
kuo įdomiau stengėsi pristatyti. Pasakojo apie savo šeimą, vardino
jų vardus, apibūdino jų užsiėmimus, kur jie gyvena, aptarė, kokios
yra bendros šeimos tradicijos.
S su kokia meile ir pasididžiavimu vaikai dėstė mintis apie savo
artimiausius žmones. Vaikai suprato, kad giminės medis – tai
gyvas organizmas, kuris plečiasi ir lapoja kartu su laiku bei naujais
giminės nariais.
Atradimų džiaugsmas….
Atradimų diena – STEAM veikla 2PM klasėje vyko
lapkričio 9 dieną. Tai smagus ugdymas, sužadinantis
kūrybiškumą, vaizduotę, skatinantis bendravimo įgūdžių
gerinimą. Dalyvaudami STEAM veikloje vaikai tobulina
savo mąstymo įgūdžius, mokosi argumentuotai kalbėti,
samprotauti, diskutuoti, sprendžia problemas, stiprina
pasitikėjimo savimi jausmą. Šiemet Atradimų dienos
tematika buvo pasakų pasaulis. Mes pasirinkome Just.
Marcinkevičiaus „Grybų karą“. Vaikai klausėsi pasakos
siužeto, vėliau buvo diskutuojama apie draugystę,
puikybę ir galiausiai apie tai, kas yra karas ir taika.
Bendru sutarimu nusprendėme, kad „grybai“ galėtų
kariauti ne mūšio lauke, bet šaškių lentoje. Tuo tikslu
pasitelkę šūkį „mes nenorime kariauti, norim žaisti ir
draugauti“ puolėme gaminti šaškių lentą ir grybus, kurie
žaisdami mokysis laimėti ir pralaimėti.
Netrukus vaikai pradėjo darbą kaip architektai,
dirbdami iš karto taikė gamtos mokslų, matematikos,
inžinerijos, technologijų ir menų žinias. Vaikai
pasidalino į komandas, vieni atrado, kaip galėtų pasidaryti voveraites, kiti – baravykus.
Nusprendėme, kokios bus šaškių lentos spalvos (žalia ir mėlyna), kad grybukai žinotų, kaip
„keliauti“ per lentą: jei pataikys ant mėlyno langelio, gali nuskęsti, o eiti galima tik žaliais langeliais.
Vaikai naudojo įvairias medžiagas, kūrė, ieškojo inžinerinių sprendimų, dirbdami grupėse tarėsi ir
gerai sutarė. Labai džiugu, kad prie atradimų dienos prisidėjo ir vaikų šeimos nariai, padėdami
vaikams pasigaminti įvairius grybus, kuriuos jie galėjo pristatyti savo draugams ir pavaidinti kai
kurias scenas iš skaityto Just. Marcinkevičaus „Grybų karo“. Džiaugiamės, kad vaikai turėjo galimybę
rasti ir atrasti, pažinti ir susipažinti, išmokti ir sužinoti, o dar turėti savo klasėje žaidimų lentą, kurią
patys pasigamino. Keletas akimirkų iš kūrybinio proceso – nuotraukų galerijoje.
Saugus, kai žinau
Patys mažiausi, pirmą kartą pravėrę mokyklos duris, PM1 grupės vaikai
įveikė pirmąjį mokslo metų mėnesį. Atėjo nedrąsūs, nežinodami, kas
jų laukia, tad norėjosi juos supažindinti ne tik su kasdienybe mokykloje,
bet ir su išvykomis, kurios papildo ugdymo(si) procesą ir suteikia tiek
daug džiaugsmo.
Kad galėtume drąsiai keliauti, labai svarbu susipažinti su saugaus
elgesio kelyje taisyklėmis, todėl pirmąjį mėnesį tam skyrėme daug
dėmesio. Su vaikais daug apie tai kalbėjome klasėje, o tuomet pirmoji
“Spinduliukų” išvyka buvo po Karoliniškių mikrorajoną. Stebėjome
kelio ženklus, praėjome reguliuojamą, nereguliuojamą ir požeminę
perėjas, o dar kiek transporto priemonių pamatėme ir atpažinome!
Bet šito mums buvo per maža! Papildyti žinias nusprendėme
keliaudami į Vilniaus policijos komisariate įrengtą mokomąjį kambarį,
kuriame policininkė dar kartą papasakojo ne tik, kaip saugiai pereiti
gatvę, bet ir kaip saugiai važiuoti automobilyje, kaip elgtis važiuojant
dviračiu, kaip pasipuošti keliaujant tamsoje. Vaikams žinias linksmai perdavė ir policininkų draugo
Amsio filmukai.
Mažiesiems įspūdžių buvo daug, informacijos išgirdo daug, žinių, kaip saugiai elgtis kelyje, įgavo
daug, tad ir toliau galėsime drąsiai keliauti!
Svečiuojamės…
Siekiant sustiprinti bendradarbiavimo
ir partnerystės svarbą ugdymo procese,
norisi rasti naujų bendravimo būdų,
bendradarbiavimo partnerių. Vienas iš
tokių partnerystės pavyzdžių –
bendravimas su Vilniaus vaikų
lopšelio-darželio „Medynėlis“ ugdytiniais
bei jų mokytojomis. Rugsėjo 19 d. vaikų
lopšelio-darželio ,,Medynėlio“ direktorės
pavaduotoja ugdymui Daiva pakvietė
„Spindulio“ progimnazijos „Šypsenėlių“
klasės ugdytinius į darželio „Medynėlis“
lauko klasės užsiėmimus, kuriuos vedė
priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aistė. Esminis lauko klasės privalumas yra tas, kad vaikai turi
galimybę patirti ugdymo procesą kitaip. Atlikdami siūlomas veiklas lauke, vaikai patiria žymiai
didesnę mokymosi motyvaciją. „Medynėlio“ darželyje vaikų laukė nauja aplinka ir įdomiai pateiktos
užduotys. Vienos veiklos metu vaikai turėjo galimybę žaisdami pagilinti daugelį savo kompetencijų
– tokių kaip: pažinimo, meninę, komunikavimo. Atlikdami užduotį su magnetu, galėjo patikrinti,
kokie daiktai yra „Magneto draugai“. Su liniuote matuodami akmenis, skaičiavo kokių akmenukų
daugiau, įtvirtindami sąvokas – didelis, mažas. Kai kuriems pavyko atlikti matematinius veiksmus ir
paskaičiuoti keliais centimetrais didžiausias akmuo yra didesnis už mažesnį akmenį. Palavinę
matematinius gebėjimus, vaikai džiaugėsi galėdami užsiimti kūryba – iš molio ir gamtinės
medžiagos pasigaminti sau „medalius“.
Esame dėkingi „Medynėlio“ darželiui už šiltą, malonų priėmimą įstaigoje, už galimybę
„Spindulio“ ugdytiniams paeksperimentuoti kitoje aplinkoje ir įgyti naujų potyrių bei gebėjimų. Taip
pat ir už draugiškų santykių kūrimą ir palaikymą tarp įstaigų, už gerą nuotaiką ir malonias
staigmenas vaikams.
“Meniškame kaime” – meniškos vaikų picos
Gegužės 31 d. Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos
mokyklos priešmokyklinių grupių „Pelėdžiukų“ ir
„Spinduliukų“ ugdytiniai keliavo į „Menišką kaimą“
(Bebrusų km.), kur dalyvavo edukacinėje programoje
„Picų kepimas ir degustacija“. Edukacinė programa
skirta supažindinti vaikus su itališkos picos
tradicijomis ir receptais. Vaikai turėjo galimybė
sukurti SAVO picos receptą. Mažieji patys kočiojo
picos padą, dėliojo pasirinktus ingredientus, meniškai
juos komponavo ant picos pagrindo. Vėliau kantriai
laukė kol jų skaniausias „meno kūrinys” iškeps.
Belaukdami žaidė įvairius žaidimus, grožėjosi meniška
kaimo aplinka. Atsigaivinę sulčių gėrimu vaikai
sugalvojo STEAM veiklą iš tuščių sulčių pakelių –
dėlioti žodelius. Sulaukę savo kepinių skanavo ir
ragavo pačių pagamintas ir iškeptas picas.
Po šių edukacinių veiklų visi keliavome į gamtą, kur radome aktyvių žaidimų aikštelę. Ten
pasidžiaugėme saulės spinduliais, grynu oru, nuostabiais vaizdais ir smagiais žaidimais pievoje. Čia
vaikams įteikėme priešmokyklinio ugdymo baigimo diplomus, pašokome, padainavome, o vėliau
vaikų laukė „Pinjata“ su siurprizais. Kelionė mums padovanojo daug teigiamų emocijų bei naujos
patirties. Buvo smagu, daug įspūdžių ir mus lydėjo puikus oras bei geros emocijos!
Dalinamės įspūdžiai.
Apsilankymas Energetikos ir technikos muziejuje
Mokslo metai eina į pabaigą, daug darbų nuveikta ir dabar
puikus metas žinių semtis kitaip. Tad abi priešmokyklinukų
grupės nusprendė apsilankyti Energetikos ir technikos
muziejuje. Juk geriausiai vaikai mokosi per patyrimą, kai gali
viską patys pamatyti iš arti, paliesti, išbandyti.
PM 1 ir PM 2 klasių vaikai muziejuje dalyvavo edukacijoje
“Technikos mokslas ir technika vaikams”. Vaikai keliavo po
muziejaus erdves, kuriose susipažino su įvairiais fizikos reiškiniais: šviesa, energija, jėgos perdavimu,
magnetiniais laukais, garsu, elektra ir kitais. Geriausia tai, kad vaikams ne tik gidai parodė ir
papasakojo, kaip viskas veikė, bet ir leido viską išbandyti! Kiekvienas turėjo progą prisiliesti prie
įvairių eksponatų, o prie viso to, dar galėjo ir linksmai nusileisti nuo čiuožyklos, kuri parodė
keikvieno vaiko čiuožimo greitį.
Vaikai grįžo pilni teigiamų emocijų, naujų žinių ir įsikvėpę toliau domėtis mus supančiu pasauliu.
Smalsumo vedini
Kai pieštukai supaišyti ir knygelės paskaitytos, ateina laikas žinių ieškoti toliau nei veda mokyklos
kelias. Taip PM1 grupės “Spinduliukai” nukeliavo į Vilniaus vyriausiąjį komisariatą. Čia juos smagiai
pasitiko ir palydėjo į policijos saugojamą muziejų. Jame slypi daug įvairiausių ir įdomiausių dalykų.
Pasirodo, kad policininkai, kaip vaikai – kartais žaidžia ir sportuoja-laimi futbolo rungtynes. Apžiūrint
patalpas pastebėjome ir lentynoje besipuikuojančias laimėtų varžybų taures.
Vietą sau rado ir žaislinių mašinėlių surinkta kolekcija. O ką jau kalbėti apie blizgančius ženkliukus,
kurie puošdavo pareigūnų rūbus. Be to, kalbant apie rūbus. vaikai galėjo juos apžiūrėti kabančius
ant pakabų iš įvairiausių Europos šalių. O aukštai virš pakabintų rūbų puikavosi policininkų kadaise
nešiotos kepurės. Įdėmiai ir smalsiai klausėmės daiktų atsiradimo istorijų, atsakinėjome į
užduodamus klausimus. Pasitikrinome, ar tikrai gerai žinome pagalbos telefoną. Šiandien mūsų
gatvėmis į pagalbą skuba puikūs policijos automobiliai. Tačiau, atsukus laiką atgal, pareigūnus
gatvėse galėjome pamatyti raitus, važiuojančius dviračiais, mopedais ar motociklais. Taip pat
smalsiai ir įdėmiai apžiūrėjome ir policijos konfiskuotus įvairius daiktus. Labiausiai vaikų akį
patraukė mini mobilūs telefonai ir piniginė “Gaudyklė”. Ji buvo naudojama sugauti, tiems, kurie
labai aktyviai tikrindavo praeivių rankines. PM1 grupės vaikai į mokyklą grįžo pilni įspūdžių.
Kelionės metu apsvarstėme, kuo norėtų tapti užaugę. Kviečiame apžiūrėti mūsų akimirkas
nuotraukų galerijoje.
Žaidžiu ir mokausi
   Viena iš žaidimų formų priešmokyklinės grupės vaikams -  viktorina. Žaisdami vaikai įtvirtina ir palygina savo žinias, gebėjimus, sumanymus. Atsakydami į klausimus ar įveikdami užduoti remiasi turima patirtimi, bendradarbiauja su grupe, tariasi su draugais. Gilina socialinius įgūdžius. 
Viktorinos žaidimai yra geriausias būdas pasiruošti ir  tobulinti bei įvertinti savo mokymąsi greitesniu būdu, o mokytojus skatina naudoti inovatyvius mokymosi metodus, įvairesnes ugdymo priemones. ,,Spindulio”  progimnazijos svečiai iš L/D ,,Medynėlis” priešmokyklinės grupės ,,Drugeliai”  varžėsi “Pavasario” viktorinoje.  Viktorinos metu vaikai atliko daug užduočių: įminė daug mįslių, sprendė rebusus, prisiminė pavasario augalus, paukščius, padovanojo vieni kitiems dainas bei pasikeitė rankdarbiais. 
     Viktoriną baigėme apdovanojimais už žinias. I PM grupės vaikai užėmė pirmą vietą. 
 Nuoširdžiai dėkojame už puikų bendradarbiavimą, nuoširdų bendravimą L/D ,,Medynėlio” priešmokyklinės grupės pedagogams ir vaikams. 
  Atsveikindami svečiai negailėjo šiltų padėkų už malonią ir jaukią atmosferą mūsų ,,Spindulio” progimnazijoje.