Socialinės pedagogės Linos Povilionienės darbo laikas 2021-2022 m.m.
Vaiko gerovės komisija 2021-2022 m. m.
    Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos Vaiko gerovės komisijos tikslas -  organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą progimnazijoje, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą. 
      Vaiko gerovės komisijos sudėtis:               
                    Pirmininkė – Rasa Petrikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
                    Pirmininko pavaduotoja- Lilija Simonaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;  
                    Sekretorė – Daiva Kudulytė, pradinių klasių mokytoja, socialinė pedagogė.
                    Nariai:  Lina Povilionienė, socialinė pedagogė, metodininkė; 
                                  Kristina Urbutytė, logopedė;      
                                  Raminta Beinerytė, psichologė;  
                                  Jolanta Vasilevskienė , pradinių klasių mokytoja,  specialioji pedagogė;  
                                  Vilma Tuganuskienė, pradinių klasių mokytoja;  
                                  Sonata Pušinskienė, lietuvių kalbos mokytoja.
Vaiko gerovės komisija 2020-2021 m.m.
Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos Vaiko gerovės komisijos tikslas -  organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą progimnazijoje, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą. 
Vaiko gerovės komisijos sudėtis:                  
Pirmininkas – Rasa Petrikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Pirmininko pavaduotoja- Lilija Simonaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;            
Sekretorius – Daiva Kudulytė, pradinių klasių mokytoja, socialinė pedagogė.
Nariai:  
Lina Povilionienė, socialinė pedagogė, metodininkė;
Daiva Čižikienė,  vyr. specialioji pedagogė;                      
Kristina Urbutytė, logopedė;                                  
Raminta Beinerytė, psichologė;    
Jolanta Vasilevskienė , pradinių klasių mokytoja,  specialioji pedagogė;                        
Vilma Tuganuskienė,pradinių klasių mokytoja;                      
Evelina Blaškienė, lietuvių kalbos mokytoja.
Vaiko gerovės komisija
Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos Vaiko gerovės komisijos tikslas -  
organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą progimnazijoje, švietimo pagalbos 
teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą. 

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:  
                Pirmininkas – Rasa Petrikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;   
                Sekretorius – Daiva Kudulytė, pradinių klasių mokytoja;   
Nariai:        
                 Lina Povilionienė, vyr. socialinė pedagogė; 
                 Lilija Simonaitienė direktoriaus pavaduotojas ugdymui;            
                 Daiva Čižikienė,  vyr. specialioji pedagogė;      
                 Kristina Urbutytė, logopedė;                 
                 Raminta Beinerytė, psichologė;               
                 Gailutė Rulevičienė,  vyr. pradinių klasių mokytoja;     
                 Evelina Blaškienė, lietuvių kalbos mokytoja;    
                 Rūta Šileiko, pradinių klasių mokytoja;          
                 Marta Vitienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.
Vaiko gerovės komisija 2017 – 2018 m. m.
   Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos Vaiko gerovės komisijos tikslas -  organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą progimnazijoje, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą. Vaiko gerovės komisijos sudėtis:
   Pirmininkas – Rasa Petrikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
   Pirmininko pavaduotojas – Lina Povilionienė, vyr. socialinė pedagogė;
   Sekretorius – Jūratė Mineikienė, vyr. pradinių klasių mokytoja;
   Nariai: 
       Valdas Žekonis, direktoriaus pavaduotojas ugdymui;     
       Kristina Budrytė, spec. pedagogė;  
       Daiva Čižikienė, spec. pedagogė;
       Monika Užusienė, logopedė;          
       Raminta Beinerytė, psichologė;          
       Gerda Laumytė,  pradinių klasių mokytoja;
       Dana Bruzgienė, dorinio ugdymo mokytoja;
       Enrika Kalinkė, vaiko teisių apsaugos vyr. specialistė;
       Marta Vitienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.
Vaiko gerovės komisija
2017 m. vasario 9 dieną vykusiame visuotiniame tėvų susirinkime buvo pristatoma Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikla ir žingsniai, kaip mokiniui, susiduriančiam su problema, teikiama pagalba. Kokią pagalbą teikia klasės auklėtojas, mokyklos specialistai, administracija, kiek yra svarbus tėvų vaidmuo vaiko gyvenime.
Prisegti failai
Mokiniams, tėvams, mokytojams – VAIKŲ LINIJOS INFORMACIJA