Konsultacijos mokiniams
Konsultacijų tvarkaraštis mokiniams
2023-2024 m.m.
1-4 klasės
5-8 klasės
Konsultacinės pamokos 2018-2019 m.m.
Mokinių, tėvelių dėmesiui!
Nuo 2018 lapkričio 5 d.  pasikeitė kai kurių konsultacinių pamokų laikas.
Konsultacinės pamokos 1-8 klasių mokiniams
Kviečiame  1-8 klasių mokinius lankyti konsultacines pamokas
Konsultacijos mokiniams 2016-2017 m.m.
Konsultacinės pamokos 2015-2016 m. m.
      Mieli mokiniai ir jų Tėveliai, 
šiais mokslo metais pagal “Spindulio” mokyklos ugdymo plano 14.9 punktą, 
1-10 klasių mokiniams skiriame konsultacines pamokas  ugdymosi įgūdžiams tobulinti, mokymosi spragoms šalinti, kitiems mokinių poreikiams tenkinti. 
Valandos skiriamos:
14.9.1. dalyko papildomoms pamokoms: 
14.9.1.1. matematikos ir informacinių technologijų integruotai programai mokyti 7 klasėje; 14.9.1.2. kūno kultūros mokymui 2 klasėje; 
14.9.1.3. lietuvių kalbos mokymui (skaitymo, rašymo, komunikavimo, teksto suvokimo įgūdžiams lavinti) 6, 8, 10 klasėse; 
14.9.2. ilgalaikėms ir trumpalaikėms, individualioms ir grupinėms įvairių mokomųjų dalykų konsultacijoms 1-10 klasėse diferencijuoto ugdymo turiniui įgyvendinti; 
14.9.3. suteikiant pagalbą namų darbams ruošti;
14.9.4. kitiems mokinio ugdymo poreikiams tenkinti (projektinei ir kitai ugdomai veiklai).

 Konsultacinių valandėlių tvarkaraštį pridedame.
Prisegti failai
KONSULTACINIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS
Prisegti failai