Ritmuojame ir kuriame kartu
Šių metų kovo mėnesį “Spindulio” progimnazija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Karoliniškių muzikos mokykla, siekdamos įvairiomis kultūros formomis plėsti mokyklų veiklą, keistis patirtimi, organizuoti bendrus renginius – susitikimus, koncertus, rengti bendrus projektus.  Progimnazijos  muzikos mokytoja Lina Gubanovienė su mokiniais prisijungė prie respublikinio projekto ,,Ritmuojame ir kuriame kartu”, kurio tikslas plėtoti  projektinę veiklą skatinant mokinių ir mokytojų saviraišką bei kūrybiškumą pamokų metu ir popamokinėje veikloje.
Per porą mėnesių 5a klasės perkusinių lazdų muzikantai jau dalyvavo 3 koncertuose:  ,,Laisvės paukštis“ Karoliniškėse,  kūrybinėje popietėje Anykščiuose ,,Ritmas – tai jėga“, koncerte Avia Solutions Group arenoje ,,Skambantis pavasaris“.

Socialinio pedagogo bendradarbiavimo su socialiniais partneriais schema
Šiuolaikinė “Spindulio” dizaino idėja
    Vilniaus “Spindulio” progimnazija jau septynerius metus savo jėgomis kuria mokyklos interjerą ir  edukacines erdves mokiniams. Įvairių dizaino idėjų ir sprendimų įgyvendinimo autorius yra mokyklos IT specialistas ir mokytojas Audronis Bliavas. Jo sukurti darbai džiugina ne tik mokyklos bendruomenę, bet ir joje apsilankiusius svečius. Kuriamas progimnazijos interjeras išsiskiria savo originalumu, netikėtais sprendimais – koridoriai, foje virtę gatvelėmis ir aikštėmis, kolonose atgijusi istorija, ant laiptų nugulusios didžiųjų filosofų frazės, progimnazijos atributika pritaikoma kiekvienai šventei, konkursui ar padėkai. Ieškodami naujų šiuolaikinių dizaino sprendimų mokyklai, A.Bliavo iniciatyva, 2019 m. balandžio mėnesį pasirašėme bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus Gedimino technikos universitetu ir Vilniaus dizaino kolegija. Šios kolegijos Interjero dizaino katedros vedėjas, VGTU lektorius Mindaugas Užkuraitis su savo studentais mielai prisijungė prie “Spindulio” interjero kūrimo idėjos. Buvo pasiūlyta suprojektuoti svarbias progimnazijos aplinkas ir pateikti projektus bendruomenės peržiūrai. VGTU ir Vilniaus kolegijos II kurso studentai iš viso pristatė 23 kūrybinius autorinius darbus, naujai pažvelgė į įprastas mokyklos erdves. Mokiniai, mokytojai atidžiai “studijavo”, vertino pateiktus idėjinius projektus, diskutavo, ką norėtume, galėtume mokykloje įgyvendinti. Visiems patiko sukurtos poilsio zonos mokiniams, pradinių klasių, lietuvių kalbos, technologijų  kabinetų  ir kitų erdvių dizainas. Manome, kad ir studentai, būsimieji architektai ar dizaineriai, turėjo progą ir galimybę naujai pažvelgi į standartinio tipo mokyklos pastatą, sukurti ir pritaikyti edukacines erdves šiuolaikinei mokyklai ir mokiniui. Parodą iki rugpjūčio 23 d. kviečiame aplankyti progimnazijos I aukšto foje.
Progimnazija bendradarbiauja su: