Progimnazijos mokytojai 2020-2021 m.m.
PRIEŠMOKYKLINIŲ GRUPIŲ MOKYTOJOS:
Ramunė  Klymantienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė  - I PM grupė, 120 kab.
Kristina Povilavičienė, priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja – I PM grupė, 120 kab.
Vida Strazdienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – II PM grupė, 222 kab.
Lina Mickevičiūtė, priešmokyklinio ugdymo  auklėtoja – II PM grupė, 222 kab.

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJOS:
Jūratė Mineikienė,  vyr. mokytoja -  1A klasė, 119 kab.
Jolanta Vasilevskienė, mokytoja metodininkė – 1B klasė, 218 kab.
Gailutė Rulevičienė, vyr. mokytoja – 1C klasė, 220 kab.
Vilma Tuganauskienė, mokytoja - 2A klasė, 106 kab.
Virginija Lučunienė, vyr. mokytoja – 2B klasė, 107 kab.
Karolina Čiževskaja, mokytoja – 2C klasė, 117 kab.
Rūta Šileiko, mokytoja – 3A klasė, 119 kab.
Diana Petruškienė, mokytoja -3B klasė, 219 kab.
Inesa Jančioraitė Tichomirova, mokytoja metodininkė – 3C klasė, 212 kab.
Vilija Virginija Poškienė, vyr. mokytoja – 4A klasė, 220 kab.
Alma Venslovaitė, mokytoja  - 4B klasė, 118 kab.
Dileta Opulskytė,  mokytoja – 4C klasė, 216 kab.
Daiva Kudulytė,  vyr. mokytoja -4D klasė, 215 kab.

DALYKŲ MOKYTOJAI IR KLASIŲ VADOVAI:
dorinis ugdymas -
Dana Bruzgienė, vyr. mokytoja , 7B klasė
Rasa Petrikienė, vyr. mokytoja
Gytis Mockus, mokytojas

lietuvių kalba -
Evelina Blaškienė, mokytoja,  8B klasė
Jurgita Perednienė, mokytoja, 7A klasė
Sonata Pušinskienė, mokytoja, 5A klasė

matematika - 
Jurgita Zenevičiūtė,  mokytoja metodininkė, 5B klasė
Lilija Simonaitienė, mokytoja
Laura Daniškevičienė, mokytoja

anglų kalba - 
Ilma Stonienė, vyr. mokytoja
Aušra Čioglienė, vyr. mokytoja
Ingrida Baužienė,mokytoja
Renata Ziminskienė, mokytoja,  6C klasė
Inesa Jančioraitė Tichomirova, mokytoja metodininkė
Gytis Mockus, mokytojas

rusų kalba -
Natalija Petraitienė, vyr. mokytoja

vokiečių kalba -
Daiva Kvederienė, vyr. mokytoja

geografija, gamta - 
Lina Mažukėlė, vyr. mokytoja, 8A klasė

istorija -
Vilija Mozurienė, mokytoja metodininkė
Gytis Mockus, mokytojas, 6A klasė

biologija, chemija - 
Marytė Papinigienė, mokytoja metodininkė

fizika, žmogaus sauga-
Ramunė Goberienė, vyr. mokytoja, 5C klasė

informacinės technologijos - 
Žydrūnas Ožalas, vyr. mokytojas

muzika -
Lina Gubanovienė, mokytoja metodininkė

dailė - 
Rima Vaitkevičiūtė, mokytoja metodininkė

technologijos - 
Irma Zmejauskaitė, mokytoja
Rolandas Matulevičius, mokytojas ekspertas

fizinis ugdymas- 
Eglė Beneš, mokytoja
Virginija Lučunienė, vyr. mokytoja

šokis - 
Kęstutis Andrijevskis, mokytojas

Šaškių, šachmatų būrelio vadovas
Georgijus Leibovičius

SPECIALISTAI:
socialinė pedagogė - 
Lina Povilionienė,  soc. pedagogė, 6B klasė

specialioji pedagogė - 
Daiva Čižikienė - vyr. spec. pedagogė
Kristina Urbutytė – spec. pedagogė

psichologė - 
Raminta Beinerytė

logopedė-
Kristina Urbutytė

Bibliotekos vedėja - 
Neringa Vaitiekūnienė
Mokymai mokytojams
Rugpjūčio 31 d. 15.30 
ir rugsėjo 4 d. 15 val. 
 vyks mokymai mokytojams. 
  Prieš tai rekomenduojame susipažinti su vaizdo medžiaga, patalpinta mokymosi komandoje.  
Rašykite išankstinius klausimus jau dabar,  skiltyje klausimai.        


Mokymai mokytojams rugpjūčio 25 d. 13 val.
         Rugpjūčio 25 d. 13 val. mokykloje  vyks mokymai mokytojams darbui su virtualia platforma Microsoft 365. Interaktyvius mokymus ves lektorė.
        Kad mokymai būtų efektyvūs, prieš tai rekomenduojame susipažinti su vaizdo medžiaga, patalpinta mokymosi komandoje. Prisijungimas kiekvienam išsiųstas e.dienyne. Galite užduoti išankstinius klausimus jau dabar,  skiltyje klausimai.        Nepavykus prisijungti skambinkite ir konsultuokitės su  inžinieriumi.
Švietimo pagalbos mokiniui specialistai – socialinė pagalba
Socialinio pedagogo veiklos tikslas - padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais.Mokinys gali kreiptis į socialinį pedagogą, jei turi sunkumų bendraudamas su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais, jei patiria smurtą, yra išnaudojamas ar nori tiesiog pasikalbėti.

Socialinis pedagogas:

1. Teikia socialinę pedagoginę pagalbą mokiniams, bendradarbiauja su kitais pagalbos mokiniui specialistais, mokyklos administracija ir socialiniais partneriais;
2. įvertina ir padeda spręsti problemas mokiniams, jų tėvams ir mokytojams;
3. dirba su mokiniais, kurie linkę pažeidinėti mokinių elgesio taisykles, linkę į kitus teisės pažeidimus;
4. koordinuoja prevencinių programų įgyvendinimą ir bendradarbiauja su mokyklos bendruomene įgyvendinant jas;
5. dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos, mokyklos veikloje;
6. koordinuoja nemokamo maitinimo teikimą.
Seminaras ,,Kas yra gera mokykla?”
    Mokinių atostogos – mokytojams pats darbymetis.  Tai geras laikas mokytojų savišvietai ir tobulėjimui, nes mokymosi kokybė priklauso nuo mokymo kokybės. 
      2020 m. vasario 19 d. bendradarbiaudami ir siekdami savo mokyklose ugdymo kokybės  Vilniaus M. Mažvydo, ,,Spindulio” ir Ąžuolyno progimnazijų vadovai organizavo seminarą mokytojams ,,Šiuolaikinės pamokos aspektai remiantis Geros mokyklos koncepcija”, kuris vyko Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijoje. Seminarą progimnazijų vadovams ir mokytojams vedė lektorė Laima Gudaitė, NŠA mokyklų veiklos įsivertinimo ir tobulinimo skyriaus metodininkė.  
    Lektorė, remiantis Geros mokyklos koncepcija, išskyrė pagrindinius geros mokyklos veiklos aspektus, su dalyviais aptarė moderniausias mokymosi tendencijas: kaip planuoti šiuolaikinę pamoką, kaip personalizuoti ir suasmeninti ugdymą(si), pateikė naujausius mokymo(si) būdus, naudojamus šiuolaikinėje pamokoje.
    Dirbdami grupėse mokytojai analizavo, kaip dirbant skirtingais būdais ir įvairiai organizuojant veiklas, galime pasiekti kuo geresnių rezultatų, o nagrinėdami Geros mokyklos koncepciją diskutavo kaip ugdymo(si) aplinka, mokymas(is), lyderystė ir vadyba, bendruomenė lemia mokyklos pagrindinio tikslo – asmenybės ūgties  įgyvendinimą.
   Džiaugiamės gražia vadovų iniciatyva suburti kelių mokyklų bendruomenes kartu, diskutuojant visiems aktualiais klausimais.  Tai gali tapti puikia tradicija mokykloms bendradarbiaujant ir ateityje.
Konferencija „Ugdymas(is) bendradarbiaujant“
   Konferencijos dalyviai pasisėmė gerosios patirties apie mokytojo vaidmenį bendradarbiaujant, metodus, skatinančius mokinių bendravimą ir bendradarbiavimą, asmeninių kompetencijų ugdymą bendradarbiaujant, ugdymosi sėkmės raktą – aktyvų mokyklos ir tėvų bendradarbiavimą, bendradarbiavimą buriant klasės bendruomenę, kolegialaus ryšio svarbą ugdymo(si) procese, kaupiamajame vertinime, grupinį darbą bendradarbiaujant, klasės vadovo ir šeimos partnerystę, bendradarbiavimą teikiant  pagalbą mokiniui.
   Mūsų mokyklos mokytojai ne tik klausėsi kitų mokytojų gerosios patirties, bet ir patys į konferenciją atvyko su parengtais pranešimais. Muzikos mokytoja metodininkė Lina Gubanovienė ir šokių mokytojas Kęstutis Andrijevskis parengė pranešimą „Kavos puodelių orkestras“.  Mokytojai kalbėjo apie  ritmikos ugdymą muzikos ir šokio pamokose,  antrojoje pranešimo dalyje pakvietė konferencijos dalyvius groti  kavos puodelių orkestre  su šokio judesiais, skirtais ritmo lavinimui.  Priešmokyklinio ugdymo mokytojos Kristina Povilavičienė ir Ramunė Klymantienė parengė pranešimą „Tėvai mokykloje – aktyvūs ugdymo proceso dalyviai“. Pranešime pasidalino akimirkomis iš ugdomųjų veiklų ir edukacijų, kuriose dalyvavo arba patys pasiūlė ugdytinių tėvai. Vyr. socialinė pedagogė Lina Povilionienė ir matematikos mokytoja metodininkė Jurgita Zenevičiūtė parengė pranešimą „Kuriame saugų internetą kartu“.  Kalbėjo apie sėkmingą bendradarbiavimą (vaiko, mokytojo, tėvo, specialisto) ugdant vaiko sąmoningą internete, pristatė savo vykdomas veiklas.
    Turiningai praleista diena, naujų idėjų paieška, bendradarbiavimas su kitų mokyklų mokytojais!
   Vasario 19 d. “Spindulio” progimnazijos mokytojų komanda dalyvavo Vilniaus miesto bendrojo ugdymo įstaigų mokytojų gerosios patirties sklaidos konferencijoje „Ugdymas(is) bendradarbiaujant“, kuri vyko Vilniaus „Baltupių“ progimnazijoje. Šios konferencijos tikslas – skatinti mokytojus dalintis vertingomis bendravimo ir bendradarbiavimo praktikomis, atrasti naujų galimybių bendradarbiaujant, kurti naujus bendravimo ir bendradarbiavimo modelius, siekiant mokymo(si) ir ugdymo(si) sėkmės.
Progimnazijos taryba
Nariai:
Jurgita Zenevičiūtė, matematikos mokytoja metodininkė
Lina Gubanovienė, muzikos mokytoja metodininkė
Ramunė Klymantienė, priešmokyklinio ugdymo 
mokytoja metodininkė
Rasa Krasnikovienė, tėvų atstovė 
Beta Svilainė, tėvų atstovė
Jovita Subačienė, tėvų atstovė 
Matas Kvakšys, 5a klasės mokinys 
Nerijus Tomkus, 7a klasės mokinys
Ieva Kairytė, 8a  klasės mokinė
Progimnazijos tarybos susirinkimas vyks 
2020 m. sausio 28 d. 17.30 val. 
mokyklos bibliotekoje
Tėvų komiteto susirinkimas
Gerbiami Tėvų komiteto nariai, 
 kviečiame Jus į pirmąjį šių metų susirinkimą. 
Aptarsime Jums ir mums aktualius mokinių ugdymo, 
bendravimo ir kitus mokyklai aktualius klausimus.
Lauksime Jūsų atnaujintoje bibliotekoje 
2020 sausio 29 d. 18 val.
    Pagarbiai
Direktorė Vilija Mozurienė
Vadovo ataskaita
Gerbiami “Spindulio” progimnazijos bendruomenės nariai,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2018 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. V-279 „Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“ 13 p., teikiama svarstyti Vilniaus “Spindulio” progimnazijos bendruomenei ir progimnazijos tarybai direktorės Vilijos Mozurienės 2019 metų veiklos ataskaitą, kurią rasite:
 Pasiūlymus dėl ataskaitos vertinimo prašytume teikti progimnazijos tarybai  el. paštu: rastine@spindulio.vilnius.lm.lt iki 2020 metų sausio 28 dienos.
Mokytojų sueiga
       Sausio 2-ąją  “Spindulio” progimnazijos mokytojai  susirinko į Mokytojų sueigą (atkelta iš gruodžio 30 d.). Taip pavadinome jau trečiąjį kartą mokykloje vykstančią mokytojų Gerosios patirties sklaidą. Susirinkome jaukioje, moderniai atnaujintoje bibliotekoje. Mokinių atostogos – tai puikus metas mokytojų profesiniam tobulėjimui, pasidalinimui savo metodine dalykine patirtimi, praėjusių metų apžvalgai, nuveiktų darbų apibendrinimui ir pasidžiaugimui. Tai laikas, kai galime ramiai pasamprotauti, ką reikėtų tobulinti, ką naujo galima panaudoti savo pamokose, reflektuoti lankytų seminarų  tema. Iš viso sueigoje dalyvavo  35 mokytojai, 20 iš jų skaitė pranešimus. Mokytojų pasirinktos temos labai įvairavo: nuo integruotų pamokų, projektinių darbų ir praktinių užsiėmimų iki bendradarbiavimo su tėvais.
      Pirmojoje  sueigos dalyje  savo veiklą pristatė dalykų mokytojai. Technologijų mokytojas ekspertas Rolandas Matulevičius pagrindinį dėmesį  pranešime skyrė integruotai technologijų ir muzikos pamokai, kai mokiniai projektinio darbo metu gamino lietuvių liaudies instrumentą skrabalus. Pasak mokytojo, tokios pamokos įdomios ir mokiniams, ir mokytojams. Socialinė vyr. pedagogė Lina Povilionienė kalbėjo apie bendradarbiavimą su tėvais, jų švietimą, mokinių konkursus, pasidalino lankytų seminarų medžiaga. Matematikos mokytoja metodininkė Jurgita Zenevičiūtė akcentavo klasės vadovo darbą. Įdomų pranešimą pristatė istorijos mokytojas Gytis Mockus. Pirmus metus mokykloje dirbantis mokytojas mielai dalinosi savo patyrimu ir pastebėjimais ugdant mokinius, jo pranešimas “Pamoka kitaip” reiškia, kad pamokoje dirba mokiniai, o ne mokytojas :). Gamtos ir geografijos vyr. mokytojos Linos Mažukėlės skaidrėse dominavo mokinių projektinė veikla,  įsivertinimas ir savianalizė. Chemijos mokytoja metodininkė Marytė Papinigienė pristatė 2019 metais mokinių dalyvavimą gamtos mokslų olimpiadose, laimėjimus. Eglė Beneš, fizinio ugdymo mokytoja, visus pakvietė prisiminti “Aktyviąją pertrauką” mokykloje ir pasižiūrėti filmuotą medžiagą (filmas Vilniaus mieste buvo įvertintas prizine vieta). Taip pat džiaugėsi per Atradimų dieną vykusia integruota fizinio ugdymo ir matematikos pamoka (matematikos mokytoja L. Simonaitienė ir fizinio ugdymo mokytoja E.Beneš), aktyviu mokinių įsitraukimu ir susidomėjimu. Tikybos vyr. mokytoja Danutė Bruzgienė prisiminė prieškalėdinę nuotaiką, adventinę ramybę, kartu su pradinių klasių mokytoja Virginija Lučuniene pravestą kalėdinę popietę pradinukams, drauge su tėvais pintus kalėdinius vainikus. Apie lankytus seminarus, jų svarbą pasakojo lietuvių kalbos mokytoja Jurgita Perednienė ir anglų kalbos vyr. mokytoja Aušra Čioglienė. J. Perednienė pasidalino savo įžvalgomis po „Vyturio“ leidyklos organizuoto seminaro „Skaitančios smegenys su išskirtiniais žmonėmis: neuromokslininke dr. Urte Neniškyte ir gyvo žodžio meistru Giedriumi Drukteiniu”. Kai kuriais lektorių patarimais mokytoja jau pasinaudojusi. A. Čioglienė akcentavo kritinio mąstymo svarbą, įvairių nuomonių toleravimą. Dailės mokytoja metodininkė Rima Vaitkevičiūtė kalbėjo apie išskirtinę mūsų mokyklos veiklą, renginius.  Mokytojų dalykininkų sueigos dalį užbaigė anglų kalbos mokytojos Renatos Ziminskienės praktinis užsiėmimas “Apšilimo veiklos pamokoje”.  Kodėl reikia apšilti? Pasak mokytojos, taip ugdomos emocinės kompetencijos: savo jausmų suvokimas, teisingas savęs vertinimas, gebėjimas prisitaikyti. Tai puikus idėjų generavimas, kūrybiškos asmenybės ugdymas, iššūkis mokiniui, malonumas, motyvacijos stiprinimas, iniciatyvumas. 
      Antroji Mokytojų sueigos dalis buvo skirta priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojams. Ją pradėjo direktorės pavaduotoja ugdymui Rasa Petrikienė pranešimu “Mokytojų veiklos 2019″. Pavaduotoja apibendrino visų metų paradinių klasių mokytojų darbą, pasiekimus. 2 c klasės ir anglų kalbos mokytoja metodininkė Inesa Jančioraitė – Tichomirova tikrai turėjo kuo pasidalinti su kolegomis; jos patirtis, darbo metodika sudomino ne vieną. Mokytoja pristatė tarptautinį projektą E-Twinning „Kalėdinis žaisliukas kitaip“ bei papasakojo, kokių idėjų pasisėmė Litexpo parodų rūmuose vykusioje parodoje. Priešmokyklinio ugdymo mokytojos – metodininkė Ramunė Klymantienė ir vyr. mokytoja Kristina Povilavičienė pasidalino įvairių edukacinių veiklų, bendradarbiaujant su tėvais,  patirtimi bei respublikinių parodų organizavimo patirtimi.  1b klasės vyr. mokytoja Virginija Lučunienė kalbėjo apie naują, mūsų mokykloje dar nebandytą, popieriaus dekoravimo būdą – marmuravimą, pasakojo apie šio sudėtingo darbo eigą, pateikė pavyzdžių. Diana Petruškienė, 2b klasės mokytoja, pristatė veiklas ir metodikas, ugdančias mokinių kūrybiškumą, bendradarbiavimą su tėvais, edukacinių pamokų organizavimą. Vyr. mokytojos Jūratė Mineikenė (4b klasė), Vilija Poškienė (3a klasė) kalbėjo apie mokinių savarankiškumo ugdymą, tėvų įtraukimą, jų autoritetą, karjeros ugdymą pradinėse klasėse. Labai vertinga buvo 4a klasės mokytojos metodininkės Virginijos Baranauskienės ilgametė patirtis apie klasės vadovo darbą, jo svarbą. 
     Kai kurios  mokytojų išsakytos mintys, pastebėjimai kėlė diskusinius klausimus, vertė ieškoti atsakymų, susimąstyti.  Ačiū visiems Mokytojų sueigos (dalykinės konferencijos) dalyviams už išsakytas mintis, pasidalintomis žiniomis, šiltu bendravimu ir bendradarbiavimu.