Civilinės saugos dokumentai
“Spindulio” progimnazijos strateginis planas 2017-2021 m.
Veiklos planas 2019 metams
,,Spindulio” progimnazijos patyčių prevencijos ir intervencijos tvarka
Vilniaus “Spindulio” progimnazijos Nuostatai
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 20 d. sprendimu Nr. 1-584 patvirtinti Vilniaus “Spindulio” progimnazijos nuostatai
Mokyklos veiklos tobulinimo plano papildymas 2014-2015 metams