Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos mokinių pamokų ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarka
Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos krizių valdymo tvarkos aprašas
Darbuotojų etikos kodeksas
Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas
Nuotolinio mokymo(si) tvarkos
Visos dienos mokyklos tvarkos aprašas
Prisegti failai
Paramos lėšų naudojimo tvarka
Asmens duomenų saugojimo tvarka
Bendradarbiavimo su tėvais tvarkos aprašas (atnaujintas)
Progimnazijos bendruomenės narių ir pašalinių asmenų lankymosi “Spindulio” progimnazijoje tvarkos Aprašas
Mokinių atostogų metu (išskyrus vasaros atostogas) mokiniai kartu su tėvais 
bei kiti bendruomenės nariai kviečiami lankytis mokyklos sporto salėje, bibliotekoje:
                     sporto salėje – nuo 9 iki 13 val.
                     bibliotekoje – nuo 9 iki 14 val.
                     žaisti stalo tenisą I a. foje nuo 9 iki 13 val.
                     lauko aikštynai atviri visą laiką.

Asmenų lankymosi progimnazijoje tvarkos aprašas, patvirtintas 2017 -05-22 direktoriaus įsakymu Nr. V-104,  pridedamas.