Progimnazijos mokytojai 2020-2021 m.m.
PRIEŠMOKYKLINIŲ GRUPIŲ MOKYTOJOS:
Ramunė  Klymantienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė  - I PM grupė, 120 kab.
Kristina Povilavičienė, priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja – I PM grupė, 120 kab.
Vida Strazdienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – II PM grupė, 222 kab.
Lina Mickevičiūtė, priešmokyklinio ugdymo  auklėtoja – II PM grupė, 222 kab.

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJOS:
Jūratė Mineikienė,  vyr. mokytoja -  1A klasė, 119 kab.
Jolanta Vasilevskienė, mokytoja metodininkė – 1B klasė, 218 kab.
Virginija Baranauskienė, mokytoja metodininkė – 1C klasė, 220 kab.
Vilma Tuganauskienė, mokytoja - 2A klasė, 106 kab.
Virginija Lučunienė, vyr. mokytoja – 2B klasė, 107 kab.
Karolina Čiževskaja, mokytoja – 2C klasė, 117 kab.
Rūta Šileiko, mokytoja – 3A klasė, 119 kab.
Diana Petruškienė, mokytoja -3B klasė, 219 kab.
Inesa Jančioraitė Tichomirova, mokytoja metodininkė – 3C klasė, 212 kab.
Vilija Virginija Poškienė, vyr. mokytoja – 4A klasė, 220 kab.
Alma Venslovaitė, mokytoja  - 4B klasė, 118 kab.
Dileta Opulskytė,  mokytoja – 4C klasė, 216 kab.
Daiva Petrauskienė (Kudulytė),  vyr. mokytoja -4D klasė, 215 kab.

DALYKŲ MOKYTOJAI IR KLASIŲ VADOVAI:
dorinis ugdymas -
Dana Bruzgienė, vyr. mokytoja , 7B klasė
Rasa Petrikienė, vyr. mokytoja
Gytis Mockus, mokytojas

lietuvių kalba -
Evelina Blaškienė, mokytoja,  8B klasė
Jurgita Perednienė, mokytoja, 7A klasė
Sonata Pušinskienė, mokytoja, 5A klasė

matematika - 
Jurgita Zenevičiūtė,  mokytoja metodininkė, 5B klasė
Lilija Simonaitienė, mokytoja
Laura Daniškevičienė, mokytoja

anglų kalba - 
Ilma Stonienė, vyr. mokytoja
Aušra Čioglienė, vyr. mokytoja
Ingrida Baužienė,mokytoja
Renata Ziminskienė, mokytoja,  6C klasė
Inesa Jančioraitė Tichomirova, mokytoja metodininkė
Gytis Mockus, mokytojas

rusų kalba -
Natalija Petraitienė, vyr. mokytoja

vokiečių kalba -
Daiva Kvederienė, vyr. mokytoja

geografija, gamta - 
Lina Mažukėlė, vyr. mokytoja, 8A klasė

istorija -
Vilija Mozurienė, mokytoja metodininkė
Gytis Mockus, mokytojas, 6A klasė

biologija, chemija - 
Marytė Papinigienė, mokytoja metodininkė

fizika, žmogaus sauga-
Ramunė Goberienė, vyr. mokytoja, 5C klasė

informacinės technologijos - 
Žydrūnas Ožalas, vyr. mokytojas

muzika -
Lina Gubanovienė, mokytoja metodininkė

dailė - 
Rima Vaitkevičiūtė, mokytoja metodininkė

technologijos - 
Irma Zmejauskaitė, mokytoja
Rolandas Matulevičius, mokytojas ekspertas

fizinis ugdymas- 
Eglė Beneš, mokytoja
Virginija Lučunienė, vyr. mokytoja

šokis - 
Kęstutis Andrijevskis, mokytojas

Šaškių, šachmatų būrelio vadovas
Georgijus Leibovičius

SPECIALISTAI:
socialinė pedagogė - 
Lina Povilionienė,  soc. pedagogė, 6B klasė

specialioji pedagogė - 
Daiva Čižikienė - vyr. spec. pedagogė
Kristina Urbutytė – spec. pedagogė

psichologė - 
Raminta Beinerytė

logopedė-
Kristina Urbutytė

Bibliotekos vedėja - 
Neringa Vaitiekūnienė