Progimnazijos mokytojai 2021-2022 m.m.
PRIEŠMOKYKLINIŲ GRUPIŲ MOKYTOJOS:
Kristina Povilavičienė, priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja – I PM grupė, 120 kab.
Lina Mickevičiūtė, priešmokyklinio ugdymo  auklėtoja – I PM grupė, 120 kab.
Vida Strazdienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – II PM grupė, 222 kab.
Ilona Pinkevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė  - II PM grupė, 222 kab.

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJOS:
Vilija Poškienė, vyr. mokytoja -1A klasė, 220 kab.
Daiva Petraitienė,  vyr. mokytoja – 1B klasė, 119 kab.
Dalia Bakienė, mokytoja -1C klasė, 118 kab.
Jūratė Mineikienė,  vyr. mokytoja -  2A klasė, 116 kab.
Jolanta Vasilevskienė, mokytoja metodininkė – 2B klasė, 218 kab.
Alina Pesliak, mokytoja – 2C klasė, 216 kab.
Vilma Tuganauskienė, mokytoja - 3A klasė, 106 kab.
Virginija Lučunienė, vyr. mokytoja – 3B klasė, 107 kab.
Karolina Čiževskaja, mokytoja – 3C klasė, 117 kab.
Rūta Šileiko, mokytoja – 4A klasė, 215 kab.
Diana Petruškienė, mokytoja -4B klasė, 219 kab.
Inesa Jančioraitė Tichomirova, mokytoja metodininkė – 4C klasė, 221 kab.

DALYKŲ MOKYTOJAI IR KLASIŲ VADOVAI:
dorinis ugdymas -
Dana Bruzgienė, tikyba, vyr. mokytoja , 8B klasė
Rasa Petrikienė, etika, vyr. mokytoja
Gytis Mockus, etika, mokytojas
Lina Povilionienė, etika, mokytojas, 7B klasė

lietuvių kalba -
Evelina Blaškienė, mokytoja,  5C klasė
Jurgita Perednienė, mokytoja, 8A klasė
Sonata Pušinskienė, mokytoja, 6A klasė

matematika - 
Lilija Simonaitienė, mokytoja
Laura Daniškevičienė, mokytoja, 5B klasė

anglų kalba - 
Ilma Stonienė, vyr. mokytoja
Aušra Čioglienė, vyr. mokytoja
Ingrida Baužienė, mokytoja
Renata Ziminskienė, mokytoja,  7C klasė
Inesa Jančioraitė Tichomirova, mokytoja metodininkė

rusų kalba - Natalija Labakojienė, vyr. mokytoja

vokiečių kalba - Daiva Kvederienė, vyr. mokytoja

geografija, gamta - Lina Mažukėlė, vyr. mokytoja

istorija -
Vilija Mozurienė, mokytoja metodininkė
Gytis Mockus, mokytojas, 6B, 7A klasės

biologija, chemija - Marytė Papinigienė, mokytoja metodininkė

fizika, žmogaus sauga- Ramunė Goberienė, vyr. mokytoja, 6C klasė

informacinės technologijos - 
Jolita Bačkienė, mokytoja metodininkė

muzika - Lina Gubanovienė, mokytoja metodininkė

dailė - Rima Vaitkevičiūtė, mokytoja metodininkė

technologijos - 
Irma Zmejauskaitė, mokytoja
Rolandas Matulevičius, mokytojas ekspertas

fizinis ugdymas- 
Alberta Byštautienė, mokytoja
Rasa Buzienė, mokytoja, 5A klasė

šokis - Kęstutis Andrijevskis, mokytojas

Šaškių, šachmatų būrelio vadovas - Georgijus Leibovičius

SPECIALISTAI:
Lina Povilionienė,  soc. pedagogė metodininkė
Daiva Petraitienė, soc. pedagogė metodininkė
Daiva Čižikienė, vyr. specialioji pedagogė
Kristina Urbutytė, logopedė, specialioji pedagogė
Raminta Beinerytė, psichologė

Bibliotekos vedėja - Neringa Vaitiekūnienė