Progimnazijos mokytojai 2019-2020 m.m.
PRIEŠMOKYKLINIŲ GRUPIŲ MOKYTOJOS:
Ramunė  Klymantienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė  - I PM grupė, 120 kab.
Kristina Povilavičienė, priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja – I PM grupė, 120 kab.
Vida Strazdienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – II PM grupė, 222 kab.
Lina Mickevičiūtė, priešmokyklinio ugdymo  auklėtoja – II PM grupė, 222 kab.

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJOS:
Vilma Tuganauskienė, mokytoja1A klasė, 106 kab.
Virginija Lučunienė, mokytoja – 1B klasė, 107 kab.
Diana Malkauskienė, mokytoja – 1C klasė, 117 kab.
Rūta Šileiko, mokytoja – 2A klasė, 119 kab.
Diana Petruškienė, mokytoja -2B klasė, 219 kab.
Inesa Jančioraitė Tichomirova, mokytoja metodininkė – 2C klasė, 212 kab.
Vilija Virginija Poškienė, vyr. mokytoja – 3 A klasė, 220 kab.
Alma Venslovaitė, mokytoja  - 3 B klasė, 118 kab.
Dileta Opulskytė,  mokytoja – 3C klasė, 216 kab.
Daiva Kudulytė,  mokytoja -3D klasė, 215 kab.
Jūratė Mineikienė,  vyr. mokytoja -  4A klasė, 119 kab.
Virginija Baranauskienė, mokytoja metodininkė – 4B klasė, 218 kab.
Gailutė Rulevičienė, vyr. mokytoja – 4 C klasė, 220 kab.

DALYKŲ MOKYTOJAI IR KLASIŲ VADOVAI:
dorinis ugdymas -
Dana Bruzgienė, vyr. mokytoja – 6B klasė, 213 kab.
Rasa Petrikienė, vyr. mokytoja

lietuvių kalba -
Evelina Blaškienė, mokytoja, – 7B klasė, 205 kab.
Jurgita Perednienė, mokytoja- 6A klasė, 207 kab.

matematika - 
Jurgita Zenevičiūtė,  mokytoja metodininkė- 8 A klasė, 105 kab.
Lilija Simonaitienė, mokytoja, 210 kab.

anglų kalba - 
Ilma Stonienė, vyr. mokytoja, 110 C kab.
Aušra Čioglienė, vyr. mokytoja,110 A kab.
Violeta Šimaitienė, vyr. mokytoja, 110 B kab.
Renata Ziminskienė, mokytoja,  5 C klasė, 109 kab.

rusų kalba -
Natalija Petraitienė, vyr. mokytoja, 110 C kab.

vokiečių kalba -
Daiva Kvederienė, vyr. mokytoja, 110 A kab.

geografija, gamta - 
Lina Mažukėlė, vyr. mokytoja, 7A klasė, 204 kab.

istorija -
Vilija Mozurienė, mokytoja metodininkė, 206 kab.
Gytis Mockus, mokytojas, 5 A klasė, 206 kab.

biologija, chemija - 
Marytė Papinigienė, mokytoja metodininkė, 210 kab.

fizika, žmogaus sauga-
Ramunė Goberienė, vyr. mokytoja, 8B klasė, 210 kab.

informacinės technologijos - 
Žydrūnas Ožalas, vyr. mokytojas, 211 kab.

muzika -
Lina Gubanovienė, vyr. mokytoja, 214 kab.

dailė - 
Rima Vaitkevičiūtė, mokytoja metodininkė, 108 kab.

technologijos (mergaitėms) - 
Irma Zmejauskaitė, mokytoja, 107 kab.

technologijos (berniukams) - 
Rolandas Matulevičius, mokytojas ekspertas, 110 kab.

fizinis ugdymas- 
Eglė Beneš, mokytoja, sporto salė

šokis - 
Kęstutis Andrijevskis, mokytojas, aktų salė

Šaškių būrelio vadovas
Georgijus Leibovičius

SPECIALISTAI:
socialinė pedagogė - 
Lina Povilionienė, vyr. soc. pedagogė, 5 B klasė,  203 kab.

specialioji pedagogė - 
Daiva Čižikienė - vyr. spec. pedagogė, 223 kab.

psichologė - 
Raminta Beinerytė, 115 kab. 

logopedė-
Kristina Urbutytė, 217 kab.

Bibliotekos vedėja - 
Neringa Vaitiekūnienė, 209 kab.