2 proc. lėšų panaudojimas
Mieli tėveliai, 
labai džiaugiamės Jūsų  parama mokyklai. Už Jūsų skirtus 2 proc. GPM  pavyko įgyvendinti viską, ką buvome suplanavę kartu su Progimnazijos taryba ir Tėvų komitetu. Užtikrinome mokinių saugumą įrengiant vaizdo kameras ir aptveriant mokyklos teritoriją, ištesėjome pažadą vaikams ir pažangiausios klasės projekto “Visi už vieną, vienas už visus” nugalėtojai (1A ir 6A klasės) pavasarį nemokamai aplankė Rygą. Taip pat skyrėme prizus mokinių konferencijos “Mano sėkmė” dalyviams.
Šiais mokslo metais progimnazistai  vėl varžosi dėl pažangiausios klasės titulo, tad vėl laukia prizas – kelionė.
     Todėl kviečiame Jus ir 2018 metais aktyviai prisidėti skiriant 2 proc. GPM “Spindulio” progimnazijai.
     2018 d. sausio 9 d. Mokyklos progimnazijos taryba teiks pasiūlymus dėl šių lėšų panaudojimo. Taip pat kviečiame Tėvų komiteto narius bei visus, turinčius idėjų, siūlyti, kaip gerinti ugdymo procesą, mokyklos aplinką.
        Pagarbiai
 Progimnazijos administracija
Dar galite iki gegužės 1 d. paremti mokyklą skirdami 2 proc. GPM
MUMS LABAI SVARBI JŪSŲ PARAMA
 Būsime be galo dėkingi už Jūsų pagalbą, skiriant  1-2 % GPM “Spindulio” progimnazijai. Siekdami užtikrinti mokinių saugumą, šiais metais surinktas lėšas progimnazijos tarybos ir tėvų komiteto  siūlymu skirsime mokyklos teritorijos aptvėrimui.  Taip pat ugdymo proceso gerinimui bei pažangiausios klasės projekto 
 ”Visi už vieną, vienas už visus” nugalėtojų prizui .
(dviems klasėms nemokama kelionė į užsienį)
Progimnazijos teritorijos aptvėrimo projektas

Teritorijos aptvėrimą įrenginėsime patys, taip sutaupysime lėšas, gal pavyks ir daugiau teritorijos aptverti. Prašysime tėvų komiteto ir Jūsų aktyvistų pagalbos projektuojant, kasant, betonuojant ir montuojant.
Pradžioje paruošime projektą ir suderinsime savivaldybėje.
Išrinksime pigiausią medžiagų tiekėją, iš kurio pirksime medžiagas. Tada pradėsime įrengimo darbus – priklausomai nuo 2% GPM turimų lėšų pradžioje bus aptveriama svarbiausia vaikų saugumui vieta (progimnazijos pagrindinė aikštė).
Prisijunkite ir Jūs
(projektas ruošiamas,  visą informaciją pateiksime tinklalapyje)
Kaip teikti paramą:
Užpildyti deklaraciją Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje, FR0512 formos 02 versiją. Prisijungti prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) VMI svetainėje arba per savo elektroninės bankininkystės sistemą.  Pasirinkti „Pildyti portale“, FR0512 formos 02 versiją. 
Užpildyti aktyvius laukelius ir įrašyti Vilniaus “Spindulio” pagrindinė mokykla,kodas 190006242, sąskaitos Nr. LT75704460004071584 AB SEB bankas
Mokyklos administracija
2 % GPM lėšų panaudojimo ataskaita
Širdingai ačiū tėveliams, mokytojams, visiems progimnazijos bendruomenės nariams už pervestus 1-2 procentus gyventojų pajamų mokesčio už 2015 metus.

 ”Spindulio” progimnazijai už 2015 mokestinius metus pervesta 3868,4 eurai. 
Likutis 2015 m. gruodžio 31 d. 4448,76 eurai.
Išleista per 2016 metus – 2520,93 eurai.
 2016 metais lėšos panaudotos:
  – finansuotas pažangiausios klasės projektas “Visi už vieną, vienas už visus” – kelionė į Lenkiją, prizas laimėtojams 1a, 8a, 8b klasių mokiniams (2016 birželio 3 d.) -1102,38 eurai;
  – naujų užsienio kalbų kabinetų įrengimas (pertvaros) (2016 rugsėjis) – 1034,6 eurai;
  – Bendruomenės šventės “Labas rytas, Spinduly” organizavimas 2016 gruodžio 3 d. (priemonės, vaišės) - 174,64 eurai;
  – svečių delegacijos iš Norvegijos priėmimas - 173 eurųai;
  – mokyklos statuso į progimnaziją keitimo organizacinės lėšos - 59,33 eurai;
  – valstybinio anglų kalbos egzamino vykdymas -19,08 eurai;
  - pašto išlaidos (registruoti laiškai, vokai, markutės) - 54,50 eurai;
  - banko administravimo išlaidos – 26,8 eurai.
Likutis 2017 m. sausio 3 d. – 5106,6 eurai.

Siūlymus dėl planuojamų  2 proc. GPM lėšų naudojimo teikia Progimnazijos  taryba, 
Progimnazijos tėvų komitetas, Mokytojų taryba. 
Padėka mokyklos bendruomenei
Dėkojame visai bendruomenei už pervestus 2 % GPM “Spindulio” mokyklai.
Iš viso už 2014 metus pervesta 3770, 00 eurų.
2015 metais 2% GPM  lėšas panaudojome:
- nupirkome 3 didelius televizorius klasėms;
- apmokėjome 56 mokinių kelionę į Rygą pagal projektą
 ”Visi už vieną, vienas už visus” ;
- nupirkome stalo tenisą su raketėmis kiekvienai klasei;
- surengėme mokyklos bendruomenės šventę “Labas rytas, Spinduly”
- prizai mokiniams įvairių švenčių metu.
Ačiū, kad remiate mūsų mokyklą!
                                                                                Mokyklos administracija
Paremkite mokyklą 2 proc. GPM
Gerbiami Tėveliai, “Spindulio” mokyklos bendruomenės nariai,
maloniai prašome Jūsų skirti  2 % GPM “Spindulio” pagrindinei mokyklai, ugdymo proceso modernizavimui.
2% Paramos “Spindulio” pagrindinei mokyklai sąskaitos numeris
 LT 757044060004071584, AB SEB bankas
Paramos gavėjo indentifikacijos numeris (kodas) 190006242
Paramos gavėjo pavadinimas Vilniaus “Spindulio” pagrindinė mokykla
Buveinės adresas: R. Jankausko 17, LT-04315

Norėdami pervesti savo 2% pajamų mokesčio už 2014 metus “Spindulio” pagrindinei  mokyklai užpildykite FR0512 prašymo formą apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai ir šią formą perduokite Valstybinei mokesčių inspekcijai tiesiogiai, paštu (Ulonų g. 2, LT-01509 Vilnius) arba naudojantis elektronine deklaravimo sistema:   

Mokyklos tarybos  sprendimu 
(dalyvaujant tėvų, mokinių, mokytojų atstovams)
už 2013 mokestinius metus surinktas 2% GPM lėšas (3615 eurų)  
nutarta įsigyti  šias mokymo priemones ir  paslaugas: 
1. Tris didelius televizorius (pamokų kokybei gerinti).
2. Teniso stalą (mokinių prasmingam laisvalaikio praleidimui).
3.  Edukacinę kelionę į užsienį pažangiausios klasės projekto ”Visi už vieną, vienas už visus” nugalėtojams (dviems klasėms).
PADĖKA
Mieli Tėveliai, 
džiaugiamės, kad esate aktyvūs mūsų mokyklos bendruomenės nariai, kad Jums rūpi mokinių, klasės, visos mokyklos reikalai.
Nuoširdžiai dėkojame visiems Tėveliams, mokyklos darbuotojams už mokyklai pervestus 2% GPM. Jūsų finansinė parama labai reikalinga mūsų mokinių -Jūsų vaikų – ugdymo kokybei kelti, edukacinėms aplinkoms gerinti. 


Šiais metais už 2013 mokestinius metus surinkome 12481,82  litus.Siūlymai dėl 2% GPM lėšų panaudojimo bus svarstomi išplėstiniame Mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. gruodžio 17 dieną.                                                                                                                   Mokyklos    administracija
Paremkite mokyklą 2% gyventojų pajamų mokesčiu
Tai naujai suremontuotos klasės, 
tai naujos mokymo priemonės,
tai interjero ir eksterjero projektai,
įgyvendinami mūsų pačių rankomis. 
Mes norime sukurti gražią aplinką,
ne tik viduje, bet ir išorėje.
Tai yra mokyklos aplinka su
dekoratyvinais medeliais, gėlynais ir takeliais.
Taupydami lėšas viską darome patys.
Patys kuriame projektus, kuriems nereikia daug išlaidų ir, kurie efektyviai atrodo juos pabaigus.
Kiek tai įmanoma, į projektus įtraukiame ir vaikus. 
Tik savo rankomis sukurtą aplinką
vaikai labiau vertina, saugo ir prižiūri.


Mes norime ir Jus pakviesti prisijungti 
prie mūsų iniciatyvos.
Laukiame Jūsų pasiūlymų ir paramos.

   Mokyklos kodas- 190006242
                        el. paštas: rastine@spindulio.vilnius.lm.lt
Šių metų projektai :
- mokyklos vidinio kiemelio įrengimas,
- TV technikos įrengimas keliose klasėse,
- aktų salės audio aparatūros įrengimas
   ir kiti projektai.
Vilniaus “Spindulio” pagrindinės mokyklos 2 % gyventojų pajamų mokesčio lėšų panaudojimo ataskaita
Prisegti failai
Parama mokyklai 2%

MIELI  TĖVELIAI,


DĖKOJAME VISIEMS UŽ  JŪSŲ
PARAMĄ  MOKYKLAI-
PERVESTUS  2 PROCENTUS
GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO.

UŽ JŪSŲ PINIGUS PIRKOME MOKYMO PRIEMONES JŪSŲ VAIKAMS, PUOŠIAME MOKYKLĄ.
AČIŪ!


ADMINISTRACIJA

Informacija dėl gyventojų 2 % pajamų mokesčio dalies skyrimo paramai Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 1K-046 buvo patvirtintas Sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalies pervedimo paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms tvarkos aprašas.
Pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai gali tik patys gyventojai asmeniškai minėtais būdais,  iš kurių patogiausias ir greičiausias yra elektroninis per EDS https://deklaravimas.vmi.lt. Gyventojai, neturintys galimybių pateikti prašymą elektroniniu būdu, gali pildyti iš http://www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemld=100448122 atsisiųstą FR0512 (02 versija) formos šabloną. Atkreipiame dėmesį, kad prisijungus (prisijungti galima per elektroninę bankininkystę, su VMI suteiktomis priemonėmis arba elektroniniu parašu) prie EDS dokumentus galima pildyti tiesiogiai portale. Tiesioginio dokumentų pildymo metu vartotojams nurodomos pildymo klaidos, kas padeda užtikrinti prašymų duomenų kokybę ir savalaikį skirtos mokesčio.
Įsakyme nustatyta, kad nuo 2012 m. balandžio 1 d. turi būti teikiama FR0512 formos 02 versija.


Prašome Jūsų ir šiais metais paremti mūsų mokyklą.
mokyklos kodas - 190006242,
mokyklos adresas -  R. Jankausko g. 17, Vilnius – 04315 
SEB Vilniaus bankas, 
sąskaitos Nr. - LT 757044060004071584