Paremkite mokyklą, skirdami 2 proc. GPM
Mieli Tėveliai, mokyklos darbuotojai, 
Jūs galite skirti  1 ar 2 procentų GPM paramą savo vaikų, 
progimnazijos mokinių  saugumui ir gerovei!
Jūsų parama  padeda mokyklai įgyvendinti svarbiausius, novatoriškiausius projektus. Juk viską sprendžiame patys kaip bendruomenė.

Už šiais metais surinktas 2 proc. GPM lėšas planuojame: 
padidinti stebėjimo kamerų skaičių pradinių klasių korpuse ir lauke; 
toliau skirti lėšas žalių erdvių kūrimui; 
pažangiausios klasės projekto “Visi už vieną, vienas už visus” nugalėtojus apdovanoti  
nemokama kelione į užsienį, 
tai pat padovanoti nemokamą kelionę 
geriausiai besimokantiems įvairių klasių mokiniams.  
  Idėjas ir siūlymus dėl lėšų naudojimo siųskite el. paštu: spindulioprogimnazija@gmail.com arba informuokite savo klasių tėvų komitetų pirmininkus.         
  Prašymą mokesčių inspekcijai galima pateikti  iki 2019 m. gegužės 2 d. ir siųsti adresu pagal pateiktą pavyzdį. Prašymo formą (popierinį var.) galima paimti pas klasės vadovą  arba pildyti  internete.
2% GPM ataskaita už 2018 m.
Ačiū visiems, parėmusiems mokyklą skiriant 2 % GPM.
Pajamų ir išlaidų ataskaita prisegtuke.
Paramos skyrimas mokyklai
Mieli Tėveliai, mokyklos darbuotojai,
Jūs galite skirti  1 ar 2 procentus GPM paramą savo vaikų ir mūsų mokinių  gerovei!
Jūsų parama  padeda mokyklai įgyvendinti svarbiausius, novatoriškiausius projektus.
Juk viską sprendžiame patys kaip bendruomenė.
Keletas pavyzdžių: 
Įrengus stebėjimo kameras mokyklos koridoriuose, išaiškintas ne vienas netinkamas mokinių elgesys, lauko kameros ir įrengtas mokyklos erdvių aptvėrimas užtikrina mokinių saugumą , dabar nėra jokių pašaliečių ar įtartinų asmenų vaikščiojančių mokyklos teritorijoje;  padėjome ir policijai išaiškinti ne vieną veiksmą, įvykusį už mokyklos. 
Aptvėrus teritoriją, atsirado saugumo jausmas, neteršiama aplinka, švaresnė teritorija, nevedžiojami “keturkojai”, užtikrinamos higienos sąlygos  mokyklos išorės erdvėse.  
Dabar galime projektuoti ir įgyvendinti naujas ir ankščiau svajotas idėjas.
Mokyklos edukacinių žalių zonų įkūrimas:
 augalų pažintinis parkas - ne tik mokymuisi, bet ir poilsiui,  estetiniam lavinimui, 
            šiuolaikiniai šiltnamiai - kur prailginamas sezonas, kad vaikai spėtų pamatyti ir paragauti rudeninį-žieminį gėrybių derlių,
ir dar daug kito, kas būtina mokyklai ir puošia jos erdves.
Mums labai reikalingas ir dvasinis Jūsų palaikymas.
Žalias erdves kurkime kartu, kaip BENDRUOMENĖ.
To reikia ne tik mums, to labiau reikia mūsų vaikams…
Šiuo metu kuriama iniciatyvinė projektavimo grupė Žalių erdvių projektui sukurti
Spindulio progimnazija Žalios erdvės Group
čia bus kuriamas projektas.
Artimiausiu metu bus įdėti Progimnazijos žalių erdvių žemės planai su išmatavimais, 
kur bus galima pradėti paišyti, diskutuoti, kurti projektinį zonų išdėstymą …
Už šiais metais surinktas 2 proc. GPM lėšas planuojame:
  •  padidinti stebėjimo kamerų skaičių bendro naudojimo erdvėse ir lauke; 
  • už mokyklos pastato esančiose žaliosiose erdvėse kurti edukacinį parką;
  • įrengti kelis ekologinius šiltnamiukus, kur vaikai patys užsiaugintų įvairių daržovių ir   žalumynų;
  • žiemą planuojame įrengti stacionarią (gražesnę ir geresnę nei šiais metais) čiuožyklą  prie mokyklos;
  • pažangiausios klasės projekto “Visi už vieną, vienas už visus” nugalėtojus apdovanoti  nemokama kelione į užsienį. Būtų smagu, jei surinkus daugiau lėšų, galėtume tokią   kelionę padovanoti ne dviem, o 3-4 klasėms.
  Idėjas ir siūlymus dėl lėšų naudojimo siųskite el. paštu spindulioprogimnazija@gmail.com arba informuokite savo klasių tėvų komitetų pirmininkus.
         Kviečiame ir šiemet 1-2 proc. gyventojų pajamų mokesčio 
         skirti Vilniaus “Spindulio” progimnazijai. 
        Prašymą mokesčių inspekcijai galima pateikti 
       iki 2018 m. gegužės 2 d. 
Prašymo formą (popierinį var.) galima paimti pas klasės vadovą, 
     arba pildyti  internete:
P.S. 2 proc. GPM ataskaita prisegta prie straipsnio.
2 proc. lėšų panaudojimas
Mieli tėveliai, 
labai džiaugiamės Jūsų  parama mokyklai. Už Jūsų skirtus 2 proc. GPM  pavyko įgyvendinti viską, ką buvome suplanavę kartu su Progimnazijos taryba ir Tėvų komitetu. Užtikrinome mokinių saugumą įrengiant vaizdo kameras ir aptveriant mokyklos teritoriją, ištesėjome pažadą vaikams ir pažangiausios klasės projekto “Visi už vieną, vienas už visus” nugalėtojai (1A ir 6A klasės) pavasarį nemokamai aplankė Rygą. Taip pat skyrėme prizus mokinių konferencijos “Mano sėkmė” dalyviams.
Šiais mokslo metais progimnazistai  vėl varžosi dėl pažangiausios klasės titulo, tad vėl laukia prizas – kelionė.
     Todėl kviečiame Jus ir 2018 metais aktyviai prisidėti skiriant 2 proc. GPM “Spindulio” progimnazijai.
     2018 d. sausio 9 d. Mokyklos progimnazijos taryba teiks pasiūlymus dėl šių lėšų panaudojimo. Taip pat kviečiame Tėvų komiteto narius bei visus, turinčius idėjų, siūlyti, kaip gerinti ugdymo procesą, mokyklos aplinką.
        Pagarbiai
 Progimnazijos administracija
Dar galite iki gegužės 1 d. paremti mokyklą skirdami 2 proc. GPM
MUMS LABAI SVARBI JŪSŲ PARAMA
 Būsime be galo dėkingi už Jūsų pagalbą, skiriant  1-2 % GPM “Spindulio” progimnazijai. Siekdami užtikrinti mokinių saugumą, šiais metais surinktas lėšas progimnazijos tarybos ir tėvų komiteto  siūlymu skirsime mokyklos teritorijos aptvėrimui.  Taip pat ugdymo proceso gerinimui bei pažangiausios klasės projekto 
 ”Visi už vieną, vienas už visus” nugalėtojų prizui .
(dviems klasėms nemokama kelionė į užsienį)
Progimnazijos teritorijos aptvėrimo projektas

Teritorijos aptvėrimą įrenginėsime patys, taip sutaupysime lėšas, gal pavyks ir daugiau teritorijos aptverti. Prašysime tėvų komiteto ir Jūsų aktyvistų pagalbos projektuojant, kasant, betonuojant ir montuojant.
Pradžioje paruošime projektą ir suderinsime savivaldybėje.
Išrinksime pigiausią medžiagų tiekėją, iš kurio pirksime medžiagas. Tada pradėsime įrengimo darbus – priklausomai nuo 2% GPM turimų lėšų pradžioje bus aptveriama svarbiausia vaikų saugumui vieta (progimnazijos pagrindinė aikštė).
Prisijunkite ir Jūs
(projektas ruošiamas,  visą informaciją pateiksime tinklalapyje)
Kaip teikti paramą:
Užpildyti deklaraciją Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje, FR0512 formos 02 versiją. Prisijungti prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) VMI svetainėje arba per savo elektroninės bankininkystės sistemą.  Pasirinkti „Pildyti portale“, FR0512 formos 02 versiją. 
Užpildyti aktyvius laukelius ir įrašyti Vilniaus “Spindulio” pagrindinė mokykla,kodas 190006242, sąskaitos Nr. LT75704460004071584 AB SEB bankas
Mokyklos administracija
2 % GPM lėšų panaudojimo ataskaita
Širdingai ačiū tėveliams, mokytojams, visiems progimnazijos bendruomenės nariams už pervestus 1-2 procentus gyventojų pajamų mokesčio už 2015 metus.

 ”Spindulio” progimnazijai už 2015 mokestinius metus pervesta 3868,4 eurai. 
Likutis 2015 m. gruodžio 31 d. 4448,76 eurai.
Išleista per 2016 metus – 2520,93 eurai.
 2016 metais lėšos panaudotos:
  – finansuotas pažangiausios klasės projektas “Visi už vieną, vienas už visus” – kelionė į Lenkiją, prizas laimėtojams 1a, 8a, 8b klasių mokiniams (2016 birželio 3 d.) -1102,38 eurai;
  – naujų užsienio kalbų kabinetų įrengimas (pertvaros) (2016 rugsėjis) – 1034,6 eurai;
  – Bendruomenės šventės “Labas rytas, Spinduly” organizavimas 2016 gruodžio 3 d. (priemonės, vaišės) - 174,64 eurai;
  – svečių delegacijos iš Norvegijos priėmimas - 173 eurųai;
  – mokyklos statuso į progimnaziją keitimo organizacinės lėšos - 59,33 eurai;
  – valstybinio anglų kalbos egzamino vykdymas -19,08 eurai;
  - pašto išlaidos (registruoti laiškai, vokai, markutės) - 54,50 eurai;
  - banko administravimo išlaidos – 26,8 eurai.
Likutis 2017 m. sausio 3 d. – 5106,6 eurai.

Siūlymus dėl planuojamų  2 proc. GPM lėšų naudojimo teikia Progimnazijos  taryba, 
Progimnazijos tėvų komitetas, Mokytojų taryba. 
Padėka mokyklos bendruomenei
Dėkojame visai bendruomenei už pervestus 2 % GPM “Spindulio” mokyklai.
Iš viso už 2014 metus pervesta 3770, 00 eurų.
2015 metais 2% GPM  lėšas panaudojome:
- nupirkome 3 didelius televizorius klasėms;
- apmokėjome 56 mokinių kelionę į Rygą pagal projektą
 ”Visi už vieną, vienas už visus” ;
- nupirkome stalo tenisą su raketėmis kiekvienai klasei;
- surengėme mokyklos bendruomenės šventę “Labas rytas, Spinduly”
- prizai mokiniams įvairių švenčių metu.
Ačiū, kad remiate mūsų mokyklą!
                                                                                Mokyklos administracija
Paremkite mokyklą 2 proc. GPM
Gerbiami Tėveliai, “Spindulio” mokyklos bendruomenės nariai,
maloniai prašome Jūsų skirti  2 % GPM “Spindulio” pagrindinei mokyklai, ugdymo proceso modernizavimui.
2% Paramos “Spindulio” pagrindinei mokyklai sąskaitos numeris
 LT 757044060004071584, AB SEB bankas
Paramos gavėjo indentifikacijos numeris (kodas) 190006242
Paramos gavėjo pavadinimas Vilniaus “Spindulio” pagrindinė mokykla
Buveinės adresas: R. Jankausko 17, LT-04315

Norėdami pervesti savo 2% pajamų mokesčio už 2014 metus “Spindulio” pagrindinei  mokyklai užpildykite FR0512 prašymo formą apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai ir šią formą perduokite Valstybinei mokesčių inspekcijai tiesiogiai, paštu (Ulonų g. 2, LT-01509 Vilnius) arba naudojantis elektronine deklaravimo sistema:   

Mokyklos tarybos  sprendimu 
(dalyvaujant tėvų, mokinių, mokytojų atstovams)
už 2013 mokestinius metus surinktas 2% GPM lėšas (3615 eurų)  
nutarta įsigyti  šias mokymo priemones ir  paslaugas: 
1. Tris didelius televizorius (pamokų kokybei gerinti).
2. Teniso stalą (mokinių prasmingam laisvalaikio praleidimui).
3.  Edukacinę kelionę į užsienį pažangiausios klasės projekto ”Visi už vieną, vienas už visus” nugalėtojams (dviems klasėms).
PADĖKA
Mieli Tėveliai, 
džiaugiamės, kad esate aktyvūs mūsų mokyklos bendruomenės nariai, kad Jums rūpi mokinių, klasės, visos mokyklos reikalai.
Nuoširdžiai dėkojame visiems Tėveliams, mokyklos darbuotojams už mokyklai pervestus 2% GPM. Jūsų finansinė parama labai reikalinga mūsų mokinių -Jūsų vaikų – ugdymo kokybei kelti, edukacinėms aplinkoms gerinti. 


Šiais metais už 2013 mokestinius metus surinkome 12481,82  litus.Siūlymai dėl 2% GPM lėšų panaudojimo bus svarstomi išplėstiniame Mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. gruodžio 17 dieną.                                                                                                                   Mokyklos    administracija
Paremkite mokyklą 2% gyventojų pajamų mokesčiu
Tai naujai suremontuotos klasės, 
tai naujos mokymo priemonės,
tai interjero ir eksterjero projektai,
įgyvendinami mūsų pačių rankomis. 
Mes norime sukurti gražią aplinką,
ne tik viduje, bet ir išorėje.
Tai yra mokyklos aplinka su
dekoratyvinais medeliais, gėlynais ir takeliais.
Taupydami lėšas viską darome patys.
Patys kuriame projektus, kuriems nereikia daug išlaidų ir, kurie efektyviai atrodo juos pabaigus.
Kiek tai įmanoma, į projektus įtraukiame ir vaikus. 
Tik savo rankomis sukurtą aplinką
vaikai labiau vertina, saugo ir prižiūri.


Mes norime ir Jus pakviesti prisijungti 
prie mūsų iniciatyvos.
Laukiame Jūsų pasiūlymų ir paramos.

   Mokyklos kodas- 190006242
                        el. paštas: rastine@spindulio.vilnius.lm.lt
Šių metų projektai :
- mokyklos vidinio kiemelio įrengimas,
- TV technikos įrengimas keliose klasėse,
- aktų salės audio aparatūros įrengimas
   ir kiti projektai.